ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021

Τέταρτο στόν κόσμο τό Μετσόβιο Πολυτεχνεῖο

Καταξίωσις γιά τήν Σχολή Πολιτικῶν Μηχανικῶν

ΓΙΑ πρώτη φορά ἕνα ἑλληνικό πανεπιστήμιο εὑρίσκεται στήν πρώτη πεντάδα τῶν καλυτέρων ἱδρυμάτων τοῦ κόσμου. Πρόκειται γιά τό Ἐθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνεῖο –καί συγκεκριμένως τήν Σχολή Πολιτικῶν Μηχανικῶν, πού βάσει τῆς γνωστῆς κατατάξεως τῆς Σαγκάης τοῦ 2021 κατατάσσεται τέταρτο στόν κόσμο καί δεύτερο στήν Εὐρώπη! Ἡ ἐν λόγω σχολή εὑρίσκετο πάντα σέ ὑψηλές θέσεις – ἑβδόμη θέσις τά τρία προηγούμενα χρόνια, ἀλλά εἶναι ἡ πρώτη φορά πού συγκαταλέγεται στήν πρώτη πεντάδα. Τό ΕΜΠ διεκρίθη συνολικῶς σέ 15 ἀντικείμενα! Ὁ κοσμήτωρ τῆς Σχολῆς Πολιτικῶν Μηχανικῶν, Νῖκος Λαγαρός, ἀνέφερε ὅτι ἡ τετάρτη θέσις «ἔρχεται σέ μιά στιγμή πού χρειαζόμαστε μιά διεθνῆ ἠθική ἐπιβράβευση, ἀφοῦ ἡ χώρα μας ὄχι ἁπλά δέν μᾶς ἐπιβραβεύει, ἀλλά τά μέτρα πού ἔχει πάρει τήν τελευταία δεκαετία ἔχουν πλήξει τή Σχολή Πολιτικῶν Μηχανικῶν ὅσο καμμία ἄλλη. Τό καθηγητικό προσωπικό μας ἔχει μειωθεῖ στό μισό καί ὁ προϋπολογισμός μας στό ἕνα δέκατο»!

Τήν ἴδια στιγμή καί ἄλλα ἑλληνικά πανεπιστήμια συγκαταλέγονται στά καλύτερα τοῦ κόσμου. Τό Τμῆμα Δημόσιας Ὑγείας τοῦ Πανεπιστημίου Κρήτης εἶναι στίς θέσεις μεταξύ 51-75, τό Τμῆμα Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιῶν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στίς θέσεις 76-100, τά Τμήματα Φυσικῆς, Ὀδοντιατρικῆς καί Νοσηλευτικῆς τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου στίς θέσεις 101-150, ἡ Κτηνιατρική τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στίς θέσεις 101-150, τό Τμῆμα Τροφίμων καί Διατροφῆς τοῦ Γεωπονικοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν στίς θέσεις 101-150, τό Τμῆμα Πολιτικῶν Μηχανικῶν τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν στίς θέσεις 151-200, τό Τμῆμα Διοικήσεως Ἐπιχειρήσεως τοῦ Οἰκονομικοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν στίς θέσεις 201-300, τό Τμῆμα Φυσικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων στίς θέσεις 301-400, τό Τμῆμα Ἐπιστημῶν Ὑγείας καί Ἀγωγῆς τοῦ Χαροκοπείου Πανεπιστημίου στίς θέσεις 401-500 καί τό Τμῆμα Οἰκονομικῆς Ἐπιστήμης τοῦ Πανεπιστημίου Πειραιῶς στίς θέσεις 301-400.

«Τό ΕΜΠ φιλοδοξεῖ καί ἔχει τό δυναμικό νά φτάσει πολύ ψηλά» δήλωσε ὁ πρύτανις τοῦ ΕΜΠ Ἀνδρέας Μπουντουβῆς, ἐπισημαίνων ὅτι αὐτή ἡ διάκρισις προβάλλει καί τήν Ἑλλάδα, «ἀφοῦ πρώτη φορά στήν ἱστορία τῶν παγκόσμιων ἀξιολογήσεων καί κατατάξεων τῶν πανεπιστημίων, μιά σχολή ἀπ’ τήν Ἑλλάδα κατατάσσεται στήν πρώτη πεντάδα». «Τό ΕΜΠ φιλοδοξεῖ καί ἔχει τό δυναμικό νά φτάσει πολύ ψηλά. Μέ προσήλωση στήν ἐξωστρέφεια, σκληρή δουλειά κι ἐπίμονη προσπάθεια γιά ἀντιμετώπιση τῆς δυσπραγίας καί τῆς ὀπισθοδρόμησης, ἐπιδίωξη τῆς ἀριστείας καί διεκδίκηση τῆς ἀναγνώρισής της καί ἀτζέντα δυναμικῆς παρουσίας στήν αἰχμή τῶν διεθνῶν ἐπιστημονικῶν ἐξελίξεων, οἱ δημιουργικές δυνάμεις τοῦ ΕΜΠ θά ἐπιτύχουν ἐξαιρετικούς στόχους» δήλωσε ὁ κ. Μπουντουβῆς.

Ειδήσεις / Άρθρα

Τό βαθύ ΠΑΣΟΚ τῶν συντεχνιῶν ὄπισθεν τῆς ὑποψηφιότητος Παπανδρέου

Εφημερίς Εστία
Ἡ ἀριστοκρατία τοῦ Δημοσίου πού ἐμπόδισε τίς μεταρρυθμίσεις στήν οἰκονομία, διεκδικεῖ κομματική ἐξουσία καί πάλι

Ἡ ἐπαναχάραξις τῶν γραμμῶν

Μανώλης Κοττάκης
Ο,ΤΙ καί νά λένε, εἶναι γεγονός ἀναμφισβήτητο…

ΕΚΠΑ: Ποιό εἶναι τό πιό ἰσχυρό ἐμβόλιο

Εφημερίς Εστία
Καί σέ ποιό χρειάζεται δεύτερη δόσις

Σάν νά μήν πέρασε οὔτε μιά ἡμέρα

Δημήτρης Καπράνος
Ἦταν σάν νά μήν πέρασε μιά ἡμέρα

Σάββατον 21 Ὀκτωβρίου 1961

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ