Τέταρτο στόν κόσμο τό Μετσόβιο Πολυτεχνεῖο

Καταξίωσις γιά τήν Σχολή Πολιτικῶν Μηχανικῶν

ΓΙΑ πρώτη φορά ἕνα ἑλληνικό πανεπιστήμιο εὑρίσκεται στήν πρώτη πεντάδα τῶν καλυτέρων ἱδρυμάτων τοῦ κόσμου. Πρόκειται γιά τό Ἐθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνεῖο –καί συγκεκριμένως τήν Σχολή Πολιτικῶν Μηχανικῶν, πού βάσει τῆς γνωστῆς κατατάξεως τῆς Σαγκάης τοῦ 2021 κατατάσσεται τέταρτο στόν κόσμο καί δεύτερο στήν Εὐρώπη! Ἡ ἐν λόγω σχολή εὑρίσκετο πάντα σέ ὑψηλές θέσεις – ἑβδόμη θέσις τά τρία προηγούμενα χρόνια, ἀλλά εἶναι ἡ πρώτη φορά πού συγκαταλέγεται στήν πρώτη πεντάδα. Τό ΕΜΠ διεκρίθη συνολικῶς σέ 15 ἀντικείμενα! Ὁ κοσμήτωρ τῆς Σχολῆς Πολιτικῶν Μηχανικῶν, Νῖκος Λαγαρός, ἀνέφερε ὅτι ἡ τετάρτη θέσις «ἔρχεται σέ μιά στιγμή πού χρειαζόμαστε μιά διεθνῆ ἠθική ἐπιβράβευση, ἀφοῦ ἡ χώρα μας ὄχι ἁπλά δέν μᾶς ἐπιβραβεύει, ἀλλά τά μέτρα πού ἔχει πάρει τήν τελευταία δεκαετία ἔχουν πλήξει τή Σχολή Πολιτικῶν Μηχανικῶν ὅσο καμμία ἄλλη. Τό καθηγητικό προσωπικό μας ἔχει μειωθεῖ στό μισό καί ὁ προϋπολογισμός μας στό ἕνα δέκατο»!

Τήν ἴδια στιγμή καί ἄλλα ἑλληνικά πανεπιστήμια συγκαταλέγονται στά καλύτερα τοῦ κόσμου. Τό Τμῆμα Δημόσιας Ὑγείας τοῦ Πανεπιστημίου Κρήτης εἶναι στίς θέσεις μεταξύ 51-75, τό Τμῆμα Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιῶν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στίς θέσεις 76-100, τά Τμήματα Φυσικῆς, Ὀδοντιατρικῆς καί Νοσηλευτικῆς τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου στίς θέσεις 101-150, ἡ Κτηνιατρική τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στίς θέσεις 101-150, τό Τμῆμα Τροφίμων καί Διατροφῆς τοῦ Γεωπονικοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν στίς θέσεις 101-150, τό Τμῆμα Πολιτικῶν Μηχανικῶν τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν στίς θέσεις 151-200, τό Τμῆμα Διοικήσεως Ἐπιχειρήσεως τοῦ Οἰκονομικοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν στίς θέσεις 201-300, τό Τμῆμα Φυσικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων στίς θέσεις 301-400, τό Τμῆμα Ἐπιστημῶν Ὑγείας καί Ἀγωγῆς τοῦ Χαροκοπείου Πανεπιστημίου στίς θέσεις 401-500 καί τό Τμῆμα Οἰκονομικῆς Ἐπιστήμης τοῦ Πανεπιστημίου Πειραιῶς στίς θέσεις 301-400.

«Τό ΕΜΠ φιλοδοξεῖ καί ἔχει τό δυναμικό νά φτάσει πολύ ψηλά» δήλωσε ὁ πρύτανις τοῦ ΕΜΠ Ἀνδρέας Μπουντουβῆς, ἐπισημαίνων ὅτι αὐτή ἡ διάκρισις προβάλλει καί τήν Ἑλλάδα, «ἀφοῦ πρώτη φορά στήν ἱστορία τῶν παγκόσμιων ἀξιολογήσεων καί κατατάξεων τῶν πανεπιστημίων, μιά σχολή ἀπ’ τήν Ἑλλάδα κατατάσσεται στήν πρώτη πεντάδα». «Τό ΕΜΠ φιλοδοξεῖ καί ἔχει τό δυναμικό νά φτάσει πολύ ψηλά. Μέ προσήλωση στήν ἐξωστρέφεια, σκληρή δουλειά κι ἐπίμονη προσπάθεια γιά ἀντιμετώπιση τῆς δυσπραγίας καί τῆς ὀπισθοδρόμησης, ἐπιδίωξη τῆς ἀριστείας καί διεκδίκηση τῆς ἀναγνώρισής της καί ἀτζέντα δυναμικῆς παρουσίας στήν αἰχμή τῶν διεθνῶν ἐπιστημονικῶν ἐξελίξεων, οἱ δημιουργικές δυνάμεις τοῦ ΕΜΠ θά ἐπιτύχουν ἐξαιρετικούς στόχους» δήλωσε ὁ κ. Μπουντουβῆς.

Ειδήσεις / Άρθρα

«Νά ἀπευθυνθεῖτε στό ΝΑΤΟ σέ περίπτωση τουρκικῆς εἰσβολῆς»

Εφημερίς Εστία
Ἡ ἐκπληκτική ἀπάντησις τοῦ ἐκπροσώπου Τύπου τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ κ. Νέντ Πράις τήν ὥρα πού ὁ Τσαβούσογλου ἀπειλεῖ ὅτι «δέν μπλοφάρουμε γιά τά νησιά»

Ἀναζητῶντας τήν συναίνεση τοῦ συστήματος

Μανώλης Κοττάκης
ΕΙΣΑΙ ὁ ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης

Τό Ἵδρυμα Μπότση βραβεύει τόν Ἐλευθέριο Γ. Σκιαδᾶ τῆς «Ἑστίας»

Εφημερίς Εστία
Μετά τήν ἀνακήρυξή του σέ ἐπίτιμο διδάκτορα τοῦ Πανεπιστημίου Δυτικῆς Ἀττικῆς…

Εὐχολόγια καί ὑπεκφυγές, ἀλλά τό αἷμα, αἷμα…

Δημήτρης Καπράνος
Ἔχουν προκαλέσει δέος, ὀργή, θλίψη…

Σάββατον, 26 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ