Τέλος στίς παροχές γιά νά ἔλθει ἡ ἐπενδυτική βαθμίς

ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΑ τά δίνει ἡ Κυβέρνησις, γιά νά λάβει τήν περιβόητη ἐπενδυτική βαθμίδα, καθώς θεωρεῖ ὅτι θά εἶναι ἕνα πολύτιμο ὅπλο γιά τήν ἐκλογική ἀναμέτρηση.

Σέ αὐτό τό πλαίσιο, δέν πρόκειται νά προχωρήσει σέ πρόσθετες παροχές πρός ἄλλες ὁμάδες (ἴσως ὁρισμένες παρεμβάσεις μέ αὔξηση ἐπιδομάτων ἀντιστοίχων μέ αὐτά πού ἐδόθησαν στούς πυροσβέστες), παρά τό γεγονός ὅτι ἔχει στήν διάθεσή της ἕνα σημαντικό δημοσιονομικό χῶρο, ὁ ὁποῖος θά μποροῦσε νά ἀξιοποιηθεῖ γιά νά ἀνακουφισθοῦν οἱ πλέον ἀδύναμες ὁμάδες τοῦ πληθυσμοῦ. Μέ τά μάτια τῶν ἀγορῶν στραμμένα πάνω στίς κινήσεις τοῦ οἰκονομικοῦ ἐπιτελείου, ἀπεφασίσθη νά μήν γίνουν κινήσεις πού δέν θά εἶναι ἀπολύτως ζυγισμένες καί ἐντός τῶν δημοσιονομικῶν περιθωρίων, καί θά ἔθεταν σέ κίνδυνο μία θετική ἀξιολόγηση.

Στελέχη τοῦ οἰκονομικοῦ ἐπιτελείου δίδουν ἰδιαίτερη βαρύτητα στό 40ήμερο Μαρτίου-Ἀπριλίου, ὁπότε εἶναι προγραμματισμένες οἱ ἀνακοινώσεις δύο οἴκων, πού ἔχουν κατατάξει τήν χώρα μία βαθμίδα πρίν ἀπό τήν ἐπενδυτική. Στίς 10 Μαρτίου ἡ DBRS Morningstar θά ἀνακοινώσει τήν προγραμματισμένη ἀξιολόγησή της ἐνῷ στήν συνέχεια, στίς 21 Ἀπριλίου, εἶναι ἡ σειρά τῆς Standard and Poor’s νά ἀνακοινώσει τήν ἀξιολόγησή της, ὁπότε θά κλείσει τό α΄ ἑξάμηνο. Πολλοί ἀναλυτές προβλέπουν ὅτι ἡ πιθανότης ἡ S&P νά ἀναβαθμίσει τήν χώρα στίς 21 Ἀπριλίου, εἶναι ὑπαρκτή, καί ὁ ἀμερικανικός οἶκος νά γίνει αὐτός πού θά ἀνοίξει τήν πόρτα στήν χώρα γιά τήν ἀνάκτηση τῆς ἐπενδυτικῆς βαθμίδος, πρίν μάλιστα ἀπό τήν δεύτερη ἐκλογική ἀναμέτρηση.

«Ἔχουμε τρεῖς οἴκους πού μᾶς ἔχουν μία βαθμίδα κάτω, ἀπό τούς μεγάλους οἴκους, καί τόν Moody’s. Εἴχαμε δύο, καί ὅτι προστέθηκε τρίτος, μᾶς δίνει τή βάση, ὅτι μποροῦμε νά ἐλπίζουμε ὅτι στόν ἑπόμενο κύκλο καί μετά τίς ἐκλογές θά ἔχουμε τήν τελική κατάκτηση τῆς ἐπενδυτικῆς βαθμίδας» ἀνέφερε σέ πρόσφατες δηλώσεις του ὁ ἀναπληρωτής ὑπουργός Οἰκονομικῶν Θεόδωρος Σκυλακάκης, συμπληρώνοντας ὅτι «ὑπάρχει πιθανότητα στίς 21 Ἀπριλίου νά γίνει ἀπό τή Standard and Poor’s, ἀλλά δέν εἶναι κάτι πού εὔκολα μπορεῖ νά κάνει ἕνας οἶκος στή μέση μιᾶς ἐκλογικῆς διαδικασίας.»

Ἡ Ἑλλάς ἦταν μεταξύ τῶν χωρῶν ἐκείνων πού εἶχαν ἐπενδυτική ἀξιολόγηση μέχρι καί τό 2009. Μπορεῖ νά μήν ἦταν στήν πρώτη γραμμή, ἔχοντας τήν ἀνώτερη βαθμολογία, ὡστόσο περιελαμβάνετο μεταξύ τῶν χωρῶν ἐκείνων πού εἶχαν θετική ἀντιμετώπιση ἀπό τίς ἀγορές, σέ τρία ἐπίπεδα.

Ἡ ἐπίτευξις τῆς ἐπενδυτικῆς βαθμίδος εἶναι ἄρρηκτα συνδεδεμένη μέ τήν πορεία τῶν δημόσιων οἰκονομικῶν καί τήν ἐπιστροφή σέ πρωτογενῆ πλεονάσματα ἀπό τό 2023 καί μετά, καθώς καί τήν βιωσιμότητα τοῦ δημοσίου χρέους σέ μεσοπρόθεσμο ὁρίζοντα.

Οἱ τρεῖς ἀπό τούς τέσσερεις βασικούς οἴκους ἀξιολογήσεως ἔχουν σταδιακῶς ἀναβαθμίσει τό ἀξιόχρεο τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας ἀπό τό 2017 καί μετά. Ἡ Fitch, στίς 27 Ἰανουαρίου σέ BB+, μέ σταθερές προοπτικές, ὅπως εἶχε ἤδη κάνει ἡ Standard & Poor’s. Ἡ Moody’s τοποθετεῖ τήν χώρα μας στήν βαθμίδα Ba3, μέ σταθερές προοπτικές, τρεῖς βαθμίδες κάτω ἀπό τήν ἐπενδυτική βαθμίδα.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ποιός κυβερνᾶ αὐτόν τόν τόπο;

Εφημερίς Εστία
Ὁ ἀρχηγός τῆς ΕΛ.ΑΣ. καταγγέλλει ὅτι καρατομήθηκε ἀπό τό ΚΥΣΕΑ ἕναν μῆνα μετά τήν ἀνανέωση τῆς θητείας του, ἐπειδή τό ζήτησαν ἀπό τό Μαξίμου ἄγνωστα «κέντρα ἐξουσίας» – Ποιά εἶναι ἄραγε; – Πρωτοφανεῖς ἀποκαλύψεις – Τοῦ ζητοῦσαν νά ἀπογυμνώσει Τμήματα ἀπό ἄνδρες καί νά τούς διαθέσει ὡς φρουρούς σέ στελέχη σταθμῶν τῆς διαπλοκῆς – Δέν ἔλαβαν ὑπ’ ὄψιν τους τίς εἰσηγήσεις του γιά τίς κρίσεις – Ἐνταφιάζεται τό ἐπιτελικό κράτος

Κανείς δέν φταίει γιά τό χάλι μας

Μανώλης Κοττάκης
ΑΠΑΡΙΘΜΩ γεγονότα τοῦ τελευταίου τριημέρου. Μερικά εἶναι φαινομενικά ἄσχετα μεταξύ τους, ἀλλά στήν οὐσία δέν εἶναι. Εἶναι οἱ ὄψεις τῆς ἴδιας χώρας. Τῆς ἴδιας πατρίδας. Τῆς ἴδιας νοοτροπίας.

Ἀμετανόητος ἐπέστρεψε ὁ κ. Παῦλος Πολάκης

Εφημερίς Εστία
Η ΟΜΟΦΩΝΟΣ ἀπόφασις τῆς Πολιτικῆς Γραμματείας τοῦ ΣΥΡΙΖΑ νά παραμείνει στά ψηφοδέλτια τοῦ κόμματος ὁ κ. Παῦλος Πολάκης, μετά τήν ἀπολογητική ἐπιστολή του πρός τόν Πρόεδρο, ἔδωσε τό δικαίωμα στόν βουλευτή Χανίων νά ἀπασφαλίσει ἀμέσως μετά καί νά ἀρχίσει νά κάνει αὐτό πού καλά γνωρίζει: λαϊκισμός μέσῳ κοινωνικῶν δικτύων καί λάσπη στόν ἀνεμιστῆρα.

Τιμή στόν ἄξιο δήμαρχο τῆς Φλωρεντίας

Δημήτρης Καπράνος
Τιμή στόν Ντάριο Ναρντέλλα, τόν 47χρονο δήμαρχο τῆς Φλωρεντίας, πού βούτηξε ἕναν ἀπό τούς σαχλαμαράκηδες ἀκτιβιστές, ὁ ὁποῖος πῆγε κι ἔρριξε πορτοκαλί μπογιά στό Παλάτσο Βέκιο, τό πλέον ἀξιόλογο ἀπό τά παλαιά κτήρια τῆς Φλωρεντίας, ὅπου στεγάζεται τό Δημαρχεῖο τῆς πανέμορφης πόλεως τῆς Τοσκάνης.

Τετάρτη, 20 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΓΕΝΝΗΜΕΝΗ ΗΘΟΠΟΙΟΣ