Τέλος στίς παροχές γιά νά ἔλθει ἡ ἐπενδυτική βαθμίς

ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΑ τά δίνει ἡ Κυβέρνησις, γιά νά λάβει τήν περιβόητη ἐπενδυτική βαθμίδα, καθώς θεωρεῖ ὅτι θά εἶναι ἕνα πολύτιμο ὅπλο γιά τήν ἐκλογική ἀναμέτρηση.

Σέ αὐτό τό πλαίσιο, δέν πρόκειται νά προχωρήσει σέ πρόσθετες παροχές πρός ἄλλες ὁμάδες (ἴσως ὁρισμένες παρεμβάσεις μέ αὔξηση ἐπιδομάτων ἀντιστοίχων μέ αὐτά πού ἐδόθησαν στούς πυροσβέστες), παρά τό γεγονός ὅτι ἔχει στήν διάθεσή της ἕνα σημαντικό δημοσιονομικό χῶρο, ὁ ὁποῖος θά μποροῦσε νά ἀξιοποιηθεῖ γιά νά ἀνακουφισθοῦν οἱ πλέον ἀδύναμες ὁμάδες τοῦ πληθυσμοῦ. Μέ τά μάτια τῶν ἀγορῶν στραμμένα πάνω στίς κινήσεις τοῦ οἰκονομικοῦ ἐπιτελείου, ἀπεφασίσθη νά μήν γίνουν κινήσεις πού δέν θά εἶναι ἀπολύτως ζυγισμένες καί ἐντός τῶν δημοσιονομικῶν περιθωρίων, καί θά ἔθεταν σέ κίνδυνο μία θετική ἀξιολόγηση.

Στελέχη τοῦ οἰκονομικοῦ ἐπιτελείου δίδουν ἰδιαίτερη βαρύτητα στό 40ήμερο Μαρτίου-Ἀπριλίου, ὁπότε εἶναι προγραμματισμένες οἱ ἀνακοινώσεις δύο οἴκων, πού ἔχουν κατατάξει τήν χώρα μία βαθμίδα πρίν ἀπό τήν ἐπενδυτική. Στίς 10 Μαρτίου ἡ DBRS Morningstar θά ἀνακοινώσει τήν προγραμματισμένη ἀξιολόγησή της ἐνῷ στήν συνέχεια, στίς 21 Ἀπριλίου, εἶναι ἡ σειρά τῆς Standard and Poor’s νά ἀνακοινώσει τήν ἀξιολόγησή της, ὁπότε θά κλείσει τό α΄ ἑξάμηνο. Πολλοί ἀναλυτές προβλέπουν ὅτι ἡ πιθανότης ἡ S&P νά ἀναβαθμίσει τήν χώρα στίς 21 Ἀπριλίου, εἶναι ὑπαρκτή, καί ὁ ἀμερικανικός οἶκος νά γίνει αὐτός πού θά ἀνοίξει τήν πόρτα στήν χώρα γιά τήν ἀνάκτηση τῆς ἐπενδυτικῆς βαθμίδος, πρίν μάλιστα ἀπό τήν δεύτερη ἐκλογική ἀναμέτρηση.

«Ἔχουμε τρεῖς οἴκους πού μᾶς ἔχουν μία βαθμίδα κάτω, ἀπό τούς μεγάλους οἴκους, καί τόν Moody’s. Εἴχαμε δύο, καί ὅτι προστέθηκε τρίτος, μᾶς δίνει τή βάση, ὅτι μποροῦμε νά ἐλπίζουμε ὅτι στόν ἑπόμενο κύκλο καί μετά τίς ἐκλογές θά ἔχουμε τήν τελική κατάκτηση τῆς ἐπενδυτικῆς βαθμίδας» ἀνέφερε σέ πρόσφατες δηλώσεις του ὁ ἀναπληρωτής ὑπουργός Οἰκονομικῶν Θεόδωρος Σκυλακάκης, συμπληρώνοντας ὅτι «ὑπάρχει πιθανότητα στίς 21 Ἀπριλίου νά γίνει ἀπό τή Standard and Poor’s, ἀλλά δέν εἶναι κάτι πού εὔκολα μπορεῖ νά κάνει ἕνας οἶκος στή μέση μιᾶς ἐκλογικῆς διαδικασίας.»

Ἡ Ἑλλάς ἦταν μεταξύ τῶν χωρῶν ἐκείνων πού εἶχαν ἐπενδυτική ἀξιολόγηση μέχρι καί τό 2009. Μπορεῖ νά μήν ἦταν στήν πρώτη γραμμή, ἔχοντας τήν ἀνώτερη βαθμολογία, ὡστόσο περιελαμβάνετο μεταξύ τῶν χωρῶν ἐκείνων πού εἶχαν θετική ἀντιμετώπιση ἀπό τίς ἀγορές, σέ τρία ἐπίπεδα.

Ἡ ἐπίτευξις τῆς ἐπενδυτικῆς βαθμίδος εἶναι ἄρρηκτα συνδεδεμένη μέ τήν πορεία τῶν δημόσιων οἰκονομικῶν καί τήν ἐπιστροφή σέ πρωτογενῆ πλεονάσματα ἀπό τό 2023 καί μετά, καθώς καί τήν βιωσιμότητα τοῦ δημοσίου χρέους σέ μεσοπρόθεσμο ὁρίζοντα.

Οἱ τρεῖς ἀπό τούς τέσσερεις βασικούς οἴκους ἀξιολογήσεως ἔχουν σταδιακῶς ἀναβαθμίσει τό ἀξιόχρεο τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας ἀπό τό 2017 καί μετά. Ἡ Fitch, στίς 27 Ἰανουαρίου σέ BB+, μέ σταθερές προοπτικές, ὅπως εἶχε ἤδη κάνει ἡ Standard & Poor’s. Ἡ Moody’s τοποθετεῖ τήν χώρα μας στήν βαθμίδα Ba3, μέ σταθερές προοπτικές, τρεῖς βαθμίδες κάτω ἀπό τήν ἐπενδυτική βαθμίδα.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἡ ὑπονόμευσις τῆς ἀξιοκρατίας ἀπό τό ἀναξιόπιστο τέστ τῆς κ. Κεραμέως

Μανώλης Κοττάκης
Πῶς τό ΑΣΕΠ «ἐξευτέλισε» διοικητές νοσοκομείων μέ …μῆλα καί ἀχλάδια – Γιατί παρῃτήθη ὁ διοικητής τῆς 1ης ΥΠΕ – Πῶς οἱ ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες καί οἱ ἀσφαλισμένοι χρηματοδοτοῦν ἀπό τό ὑστέρημά τους τό ΕΣΥ, πού ἔπαυσε νά εἶναι δωρεάν

Ἡ Ἑλλάς «μάχεται» καί γιά τά δικαιώματα τῶν ὁμοφυλοφίλων στό Ἰράν καί τό Ἰράκ!

Εφημερίς Εστία
Ο ΚΑΤΗΦΟΡΟΣ δέν ἔχει τέλος.

6 στούς 10 Νεοδημοκράτες τιμώρησαν τόν κ. Μητσοτάκη γιά τόν γάμο καί τήν ἀκρίβεια

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΧΑΜΗΛΟ ποσοστό πού συγκέντρωσε ἡ Νέα Δημοκρατία στίς εὐρωεκλογές ὀφείλεται κυρίως σέ δύο βασικά θέματα: τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν καί τήν ἀκρίβεια.

Ἔτσι, γιά ν’ ἀκούσουμε μιά ἀπάντηση…

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν ὁ Γιῶργος Τράπαλης, τῆς ἑταιρείας μετρήσεων Good affairs, μοῦ ἔλεγε ὅτι «Ὁ Δούκας εἶναι ὁ μόνος πού ἄν πάει σέ δεύτερο γῦρο μπορεῖ νά κερδίσει τόν Μπακογιάννη», πίστευα ὅτι μέ δουλεύει.

Παρασκευή, 19 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΧΕΔΟΝ ΚΑΤΕΣΤΡΑΦΗ