ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2021

Τέλος ἡ ἁπλή ἀναλογική στίς αὐτοδιοικητικές

Πενταετής θητεία σέ δημάρχους, ἐκλογή μέ 43%

ΤΗΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ τῆς κυβερνησιμότητος στούς Δήμους καί τίς περιφέρειες καί τήν κατάργηση τῆς ἁπλῆς ἀναλογικῆς πού ἐφήρμοσε ὁ ΣΥΡΙΖΑ στίς τελευταῖες αὐτοδιοικητικές ἐκλογές φέρνει τό νομοσχέδιο τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν πού κατετέθη χθές στήν Βουλή. Στίς ἐκλογές τῆς 8ης Ὀκτωβρίου 2023 θά ἰσχύσει τό ὅριο ἐκλογῆς δημάρχων καί περιφερειαρχῶν ἀπό τόν πρῶτο γῦρο στό 43% σύν μία ψῆφο. Γιά νά ἐκλεγεῖ ἕνας δημοτικός ἤ περιφερειακός σύμβουλος τίθεται τό ὅριο 3%. Ἐπανέρχεται ἡ πενταετής θητεία τῶν δημάρχων καί περιφερειαρχῶν πού θά ἀναδειχθοῦν ἀπό τίς ἐκλογές τοῦ 2023. Ἡ θητεία τους θά ἀρχίσει ἀπό τήν 1η Ἰανουαρίου 2024.

Μέ τό νομοσχέδιο ἐξασφαλίζεται ἡ ἐκλογή τῶν 3/5 τῶν μελῶν τοῦ συμβουλίου στόν νικητή τῶν δημοτικῶν ἐκλογῶν. Προβλέπεται ἡ ἐκλογή συμβουλίων ἤ προέδρων δημοτικῶν κοινοτήτων σέ ὅλη τήν ἐπικράτεια, χωρίς ἐξαίρεση, μία ρύθμισις πού ἀνταποκρίνεται σέ σχετικά αἰτήματα τῶν τοπικῶν κοινωνιῶν. Εἰδικώτερα, γιά τίς κοινότητες μέ πληθυσμό ἕως καί 300 κατοίκους, κάθε συνδυασμός μπορεῖ νά ἔχει πάνω ἀπό ἕναν ὑποψήφιο πρόεδρο. Πρόεδρος ἐκλέγεται ὁ πρῶτος σέ σταυρούς, ἀνεξαρτήτως συνδυασμοῦ, ἀπό τόν πρῶτο γῦρο.

Ἡ ὑποβολή τῶν ὑποψηφιοτήτων γίνεται μόνο μέσω συνδυασμῶν καί μέ δήλωση πού ὑποβάλλεται στήν ἠλεκτρονική πύλη gov.gr. Τίθεται καταληκτική ἡμερομηνία ἡ 31η Αὐγούστου τοῦ ἔτους τῶν ἐκλογῶν, γιά τήν κατάρτιση καί δήλωση τῶν συνδυασμῶν καί ἡ 10η Σεπτεμβρίου γιά τήν ἀνακήρυξη αὐτῶν ἀπό τό ἁρμόδιο δικαστήριο, ὥστε νά ὑπάρχει πλήρης ἔλεγχος τῶν ἐκλογικῶν δαπανῶν καί οἱ ὑποψήφιοι νά εἶναι ἐγκαίρως γνωστοί στό ἐκλογικό σῶμα.

Ὁ ἀριθμός τῶν μελῶν τῶν δημοτικῶν καί περιφερειακῶν συμβουλίων καθώς καί τῶν συμβουλίων δημοτικῶν κοινοτήτων καθορίζεται μέ βάση συγκεκριμένες πληθυσμιακές κλίμακες. Προβλέπεται λελογισμένη μείωσις τοῦ ἀριθμοῦ τῶν μελῶν τους, μέ στόχο τόν ἐξορθολογισμό, χωρίς νά δημιουργεῖται πρόβλημα στήν ὁμαλή λειτουργία τῶν ΟΤΑ. Στό πλαίσιο αὐτό, δῆμος πού ἀποτελεῖται ἀπό περισσότερες ἀπό ἕξι δημοτικές ἑνότητες καί ἔχει πληθυσμό ἀπό 10.001 ἕως 50.000 κατοίκους, δικαιοῦται ηὐξημένου ἀριθμοῦ μελῶν δημοτικοῦ συμβουλίου.

Ἐξορθολογίζεται καί συστηματικοποιεῖται τό πλαίσιο κωλυμάτων ἐκλογιμότητος καί ἀσυμβιβάστων, λαμβανομένων ὑπ’ ὄψιν καί παρατηρήσεων πού διετυπώθησαν στό πλαίσιο τῆς δημοσίας διαβουλεύσεως. Ὁ Ὑπουργός Ἐσωτερικῶν Μάκης Βορίδης δήλωσε ὅτι αἴρονται καί διορθώνονται οἱ «στρεβλές συνθῆκες πού προκάλεσε ὁ νόμος τῆς ἁπλῆς ἀναλογικῆς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ πού ὁδήγησε τήν πλειονότητα τῶν Δημοτικῶν Ἀρχῶν σέ καθεστώς ἀκυβερνησίας, πλήττοντας σφόδρα τήν ἀποτελεσματική λειτουργία τους καί τήν χρηστή διοίκηση, στερώντας τήν ἴδια στιγμή ἀπό τόν πολίτη ἔργα καί ὑπηρεσίες τά ὁποῖα δικαιοῦται νά ἀπολαμβάνει».

Ειδήσεις / Άρθρα

Ρεκόρ μειώσεως πληθυσμοῦ ἀπό τό 1932: Εἶναι ἡ δημογραφία, ἠλίθιοι!

Μανώλης Κοττάκης
Καί δέν φταῖνε οἱ ξένοι γι’ αὐτό! – Τά ἄκρα φύονται ἐκεῖ πού ὑπάρχει κενό πολιτικῆς / Ὁμιλεῖ καί ὁ ΣΥΡΙΖΑ, εὐρωβουλευτές τοῦ ὁποίου μίσθωναν ἀκίνητά τους σέ ἐξαθλιωμένους μετανάστες

Ὁ ΠΟΥ ἀναστέλλει τήν ἔγκριση τοῦ Sputnik-V

Εφημερίς Εστία
Μόσχα.– Λόγω μή τηρήσεως τῶν προδιαγραφῶν ποιότητος στήν παραγωγή τοῦ ρωσσικοῦ Sputnik-V…

Στά Ψαρά τοῦ Αἰγαίου, προπύργιο τοῦ Ἑλληνισμοῦ

Δημήτρης Καπράνος
Mέ τό πού μπαίνει τό πλεούμενο στό λιμάνι τῶν Ψαρῶν…

Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου 1961

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ὁ Ἐρντογάν ἐπιχειρεῖ νά ὑπονομεύσει τήν συμμαχία Ἑλλάδος – Αἰγύπτου

Εφημερίς Εστία
Συναγερμός στήν Ἄγκυρα γιά τήν τριμερῆ Ἀθηνῶν-Λευκωσίας-Καΐρου στήν Καβάλα