Τέλος γιά τήν ἐνισχυμένη ἐποπτεία τόν Αὔγουστο

«Παράθυρο» ἀπό Κομμισσιόν γιά μικρότερα πρωτογενῆ πλεονάσματα

ΤΟ ΤΕΛΟΣ τῆς ἐνισχυμένης ἐποπτείας τῆς Ἑλλάδος τόν ἐρχόμενο Αὔγουστο προανήγγειλε ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς Κομμισσιόν Βάλντις Ντομπρόβσκις, σέ κοινή συνέντευξη Τύπου μέ τόν Χρῆστο Σταϊκούρα. Προϋπόθεση ἀποτελεῖ ἡ ὁμαλή ὁλοκλήρωσις τῆς 14ης ἀξιολογήσεως, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ ἕνα τυπικό ζήτημα. Ἡ ἀπόφασις θά ληφθεῖ τυπικά τόν ἐρχόμενο Ἰούνιο ἐνῶ πρός τήν ἐκταμίευση τῶν δύο δόσεων πού ἐκκρεμοῦν, θά πραγματοποιηθεῖ σέ δύο φάσεις. Ἡ δόσις τῶν 750 ἑκατ. εὐρώ, ἡ ὁποία ἐκκρεμεῖ ἀπό τό 2019, ἀναμένεται νά πραγματοποιηθεῖ ἕως τό τέλος τοῦ ἔτους.

Ἐρωτηθείς ἀναφορικῶς πρός τό ἐάν ἡ Ἑλλάς θά πρέπει νά ἐπιτύχει πρωτογενές πλεόνασμα 2,2% τοῦ ΑΕΠ ἀπό τό 2023, ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς Κομμισσιόν ἀνέφερε πώς αὐτό ἀφορᾶ μία συζήτηση σέ ἐξέλιξη, στήν ὁποία θά πρέπει νά ληφθεῖ ὑπ’ ὄψιν τό νέο τοπίο, συμπληρώνοντας ὅμως πώς παραμένει σημαντικό ἡ χώρα μας νά παρουσιάσει μιά ἀξιόπιστη στρατηγική μειώσεως τῶν ἐλλειμμάτων καί τοῦ χρέους. Ἐπί τῆς οὐσίας ἄνοιξε ἕνα παράθυρο γιά ἀναθεώρηση τῶν στόχων καί προσαρμογή τους σέ χαμηλότερα ἐπίπεδα, σέ συνάρτηση μέ τά νέα δεδομένα πού προκαλεῖ στήν εὐρωπαϊκή οἰκονομία ὁ πόλεμος στήν Οὐκρανία.

Ὅσον ἀφορᾶ πιθανή παράταση τῆς ἰσχύος τῆς γενικῆς ρήτρας διαφυγῆς καί τό 2023, ὁ κ. Ντομπρόβκσις ἐπανέλαβε ὅτι οἱ ἰσχύουσες ἀποφάσεις προβλέπουν διατήρησή της μόνο γιά τό 2022, ἀλλά ἡ κατάστασις θά ἐπανεκτιμηθεῖ μετά τήν δημοσιοποίηση τῶν νεώτερων προβλέψεων τῆς Κομμισσιόν στίς 16 Μαΐου. Ὁ ὑπουργός Οἰκονομικῶν κ. Χρῆστος Σταϊκούρας ἐπανέλαβε τήν βούληση τῆς ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως γιά τήν προώθηση μεταρρυθμίσεων πού ἐνισχύουν τήν ἑλληνική οἰκονομία σταθεροποιῶντας ὑψηλούς ρυθμούς οἰκονομικῆς ἀνακάμψεως καί ἐπανέλαβε τίς θέσεις του γιά τίς ἀλλαγές στό σύμφωνο σταθερότητος καί ἀναπτύξεως. Τόνισε ἰδιαίτερα τήν ἑλληνική πρόταση γιά τόν μή ὑπολογισμό τῶν δημόσιων ἐπενδύσεων καί τῶν ἀμυντικῶν δαπανῶν ἀπό τόν ὑπολογισμό τοῦ ἐλλείμματος καί τοῦ χρέους. Τόνισε πάντως ὅτι σέ εὐρωπαϊκό ἐπίπεδο τό θέμα θά συζητηθεῖ ἀπό τόν Μάιο ὅταν ἀναμένεται καί ἡ Κομμισσιόν νά καταθέσει τήν δική της πρόταση.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ὁ Ἐρντογάν ἐκβιάζει τίς ΗΠΑ: Δῶστε μου τά F-16 καί τά F-35 γιά νά ἄρω τό βέτο στό ΝΑΤΟ

Εφημερίς Εστία
Μήπως πρέπει καί ἐμεῖς νά ἐπαναδιαπραγματευθοῦμε τήν 25ετῆ σύμβαση δανεισμοῦ μέ τό Ἑλσίνκι, πού τό 2011 ζητοῦσε ἐμπράγματες ἐγγυήσεις γιά τά μνημόνια;

Τό ἄτομο καί ἡ κοινωνία: Τί προηγεῖται;

Μανώλης Κοττάκης
ΦΙΛΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ μέ προέτρεψε ἐχθές τό πρωί νά μελετήσω τό…

Θά πληρώσει καί τά δικαστικά ἔξοδα ἡ 24χρονη πού κατήγγειλε βιασμό

Εφημερίς Εστία
ΤΕΛΟΣ στήν ὑπόθεση τοῦ δῆθεν βιασμοῦ τῆς 24χρονης Γεωργίας Μπίκα…

Ἡ χώρα τῆς ὑποτροπῆς, στό κατακάθι τοῦ καφέ

Δημήτρης Καπράνος
«Ἡ ὁλοκλήρωση τοῦ ἐπετειακοῦ ἔτους βρῆκε τήν Ἐπιτροπή μέ ἕνα σημαντικό οἰκονομικό πλεόνασμα.»

Τετάρτη, 16 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ