Τά ἴδια Παντελάκη μου τά ἴδια Παντελῆ μου!

Ἀνακοινώνουν προσλήψεις μόλις ἔληξε τό μνημόνιο

ΚΑΙ ἐνῶ ἡ χώρα δέν πρόλαβε νά ἐξέλθει τοῦ μνημονίου, ἡ ὑπουργός Διοικητικῆς Ἀνασυγκροτήσεως Ὄλγα Γεροβασίλη ἔσπευσε καί ἐξήγγειλε προσλήψεις στό Δημόσιο, κάνοντας πράξη τό γνωστό «Τά ἴδια Παντελάκη μου τά ἴδια Παντελῆ μου». Ἡ ὑπουργός ἀνέφερε ὅτι προσλήψεις θά γίνουν «ὅσες μπορεῖ καί ἀντέχει τό Δημόσιο», σέ κρίσιμους τομεῖς τοῦ κοινωνικοῦ κράτους. «Δέν εἶναι παροχολογία, εἶναι ἀνάγκη» εἶπε. «Μετά ἀπό ὀκτώ δύσκολα χρόνια ἡ χώρα ἀπό χθές μπορεῖ νά χαράξει τό δικό της δρόμο καί νά βαδίσει μόνη της, ἐλεύθερα καί μέ ἐθνική ἀξιοπρέπεια, ἔχοντας ἀνακτήσει τή θέση της στό γεωπολιτικό περιβάλλον» τόνισε σέ τηλεοπτικές δηλώσεις της. Ἡ ἴδια ἐπίσης, κινουμένη ἐντός τοῦ πλαισίου τοῦ φιλολαϊκοῦ ΣΥΡΙΖΑ, (πού ἐγκαινίασε ὁ Ἀλέξης Τσίπρας ἀπό τήν Ἰθάκη), δήλωσε ὅτι «ἡ Κυβέρνησις μελετᾶ καί θά δρομολογήσει τό ἑπόμενο ἔτος μέτρα πού θά ἀνακουφίσουν τόν κάθε Ἕλληνα πολίτη καί κυρίως τήν μεσαία τάξη μέ φοροελαφρύνσεις καί μείωση ἀσφαλιστικῶν εἰσφορῶν». Ἐν ὄψει τῆς ΔΕΘ ἡ ὑπουργός ἐπεσήμανε ὅτι «ἡ προσοχή μας αὐτό τό διάστημα εἶναι στραμμένη στήν μεσαία τάξη μέ μέτρα ἐντός τῶν δυνατοτήτων μας, καθώς ἔχουμε πλεονάσματα μεγαλύτερα ἀπό αὐτά πού ἀπαιτοῦνται» ἐνῶ γιά τήν μείωση τῶν συντάξεων ἰσχυρίσθηκε ὅτι «σήμερα δέν εἶναι ἀναγκαῖο αὐτό τό μέτρο».

Στό θέμα τῶν συντάξεων ἀνεφέρθη σέ ραδιοφωνικές δηλώσεις της καί ἡ ὑπουργός Ἐργασίας Ἔφη Ἀχτσιόγλου, ἀφήνοντας ὀρθάνοικτο «παράθυρο» γιά μή ἐφαρμογή τῶν περικοπῶν. Εἰδικώτερα σημείωσε: «Τό μέτρο τῆς ἀπομειώσεως τῆς προσωπικῆς διαφορᾶς δέν εἶναι ἀναγκαῖο, οὔτε δημοσιονομικά οὔτε διαρθρωτικά. Τό ἀσφαλιστικό σύστημα στέκεται στά πόδια του, τό πλεόνασμα τοῦ ΕΦΚΑ εἶναι πολύ ἰσχυρό καί δέν ὑπάρχει πρόβλημα δημοσιονομικῆς ἰσορροπίας οὔτε πρόβλημα βιωσιμότητός του στό μέλλον. Ἡ συνταξιοδοτική δαπάνη τῆς χώρας εἶναι πολύ κοντά στόν εὐρωπαϊκό μέσον ὅρο. Θεωρῶ ὅτι ἔχει διαμορφωθεῖ ἡ πολιτική στήριξις σέ εὐρωπαϊκό ἐπίπεδο, προκειμένου νά ἀποφύγουμε τίς περαιτέρω ἐπιβαρύνσεις τῶν συνταξιούχων».

Προσέθεσε, ἐπίσης, ὅτι «τό ἀποτέλεσμα τῶν συζητήσεων θά ἀποτυπωθεῖ στόν προϋπολογισμό τοῦ 2019 ὁ ὁποῖος θά ἔρθει στή Βουλή τόν Ὀκτώβρη». Τά μέσα γιά τήν ἐπίτευξη τῶν στόχων ἀφήνονται πιά στήν πολιτική ἐλευθερία τῆς ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, κατέληξε ἡ ὑπουργός Ἐργασίας. Ἡ ἴδια ὑπεσχέθη, ἐπίσης, αὔξηση τοῦ κατωτέρου μισθοῦ ἀλλά καί ταχύτερη ἀπονομή συντάξεων. Καί τά δύο, κατά τήν ὑπουργό, θά γίνουν στό ἀπώτερο μέλλον. Στό πρῶτο δίμηνο τοῦ 2018 ὁ ἀριθμός τῶν συμβασιούχων στό Δημόσιο αὐξήθηκε κατά 6.225. Ὅπως δείχνουν τά στοιχεῖα ἀπό τό Μητρῶο Ἀνθρωπίνου Δυναμικοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου, στό τέλος Δεκεμβρίου τοῦ 2017 τό ἔκτακτο προσωπικό στό Δημόσιο (ὁρισμένου χρόνου συμβάσεις ἔργου καί ὡρομίσθιοι) εἶχε φθάσει στούς 75.810. Στό τέλος Φεβρουαρίου τοῦ 2018 εἶχαν προστεθεῖ ἄλλοι 5.630 μέ τόν συνολικό ἀριθμό νά ἀνέρχεται στούς 81.440. Παραλλήλως, στά Νομικά Πρόσωπα Ἰδιωτικοῦ Δικαίου ὁ ἀντίστοιχος ἀριθμός τήν ἴδια περίοδο αὐξήθηκε κατά 595, ἀπό 12.869 σέ 13.464. Μέσα σέ μόλις δύο μῆνες ὁ ἀριθμός τῶν συμβασιούχων στό Δημόσιο, πού ἀποτελοῦν θεωρητικῶς καί τήν πιό «πρόσφορη» ἐκλογική πελατεία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, αὐξήθηκε συνολικῶς κατά 6.225. Βάσει καί πάλι τῶν στοιχείων τοῦ Μητρώου Ἀπογραφῆς Δημοσίων Ὑπαλλήλων, ὁ συνολικός ἀριθμός τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων (μόνιμο καί ἔκτακτο προσωπικό, στόν στενό ἀλλά καί τόν εὐρύτερο δημόσιο τομέα) τόν Φεβρουάριο τοῦ 2018 ἔφθασε στούς 730.481.

Ἐπί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δημιουργήθηκαν 21 καινούργια ΝΠΙΔ καί περισσότερες ἀπό 6.000 νέες ὀργανικές θέσεις στά ὑπουργεῖα, ἐνῶ ἄλλες 11.000 στόν ὑπόλοιπο δημόσιο τομέα, τό δυνητικό κόστος τῶν ὁποίων φθάνει τά 350 ἑκατ. εὐρώ ἐτησίως. Τήν ἴδια περίοδο δημιουργήθηκαν 21 καινούργιες ΔΕΚΟ καί ΝΠΙΔ, ἐνῶ μεταξύ 2015 καί 2017 ἔγιναν 21.166 προσλήψεις μονίμου προσωπικοῦ.

Ειδήσεις / Άρθρα

Κάνει πίσω ὁ κ. Γιῶργος Γεραπετρίτης γιά πάρκα στό Αἰγαῖο καί Κοσσυφοπέδιο

Εφημερίς Εστία
«Δέν ἔχουν χωροθετηθεῖ, δέν συνδέονται μέ ἄσκηση κυριαρχίας-κυριαρχικῶν δικαιωμάτων, εἶναι… περιβαλλοντικό ζήτημα» – Ἀπόπειρα κατευνασμοῦ τοῦ Προέδρου Ἐρντογάν ἐν ὄψει τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη στήν Ἄγκυρα – Ἄτακτος ὑποχώρησις στό Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης – Θά ἀπόσχει ἡ Ἑλλάς, μετά τίς σφοδρές ἀντιδράσεις τῆς Σερβίας

Διακομματική κραυγή ἀγωνίας γιά τήν βιομηχανία μας

Εφημερίς Εστία
ΚΑΠΟΤΕ ἔλεγαν πώς εἶναι ζήτημα κύρους γιά μιά χώρα νά ἔχει δική της ἀμυντική βιομηχανία μέ αὐτόνομη παραγωγή πολεμικοῦ ὑλικοῦ.

Ἄνοιγμα Μητσοτάκη στόν Περιφερειάρχη Βορείου Αἰγαίου κ. Κ. Μουτζούρη

Εφημερίς Εστία
ΣΤΗΝ χθεσινή ἐπίσκεψη τοῦ Πρωθυπουργοῦ στήν Λέσβο, μέ ἀφορμή τήν ὁλοκλήρωση ἑνός νέου αὐτοκινητoδρ;oμου ἀπό τήν Καλλονή στό Σιγρί, τίς ἐντυπώσεις ἔκλεψαν οἱ φιλοφρονήσεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ πρός τόν Περιφερειάρχη Βορείου Αἰγαίου.

Στίς πλαγιές τοῦ Παρνασσοῦ, στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν

Δημήτρης Καπράνος
Τό διάβασα στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως. «Μόλις προχθές ἔλεγα σέ κάποιο φίλο, “δές τί ὡραῖα πού τά πάει ἡ ‘Ἀλεξάνδρα’ στήν Καλλιθέα, πόσο καλά δουλεύει τόν προγραμματισμό της, καί πόσο καλή εἶναι ἡ προβολή της.

Ο ΣΑΚΑΤΗΣ

Εφημερίς Εστία
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 25 Ἀπριλίου 1924