ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023

Συρρικνώνουν τόν ΟΣΕ χάριν τῶν συμφερόντων

ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας καί Ὑποδομῶν Γιώργου Γεραπετρίτη γιά τήν ἐπαναλειτουργία τοῦ σιδηροδρόμου, ἐνθυμίζουν τίς δηλώσεις ὑπουργῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, οἱ ὁποῖοι διεβεβαίωναν ὅτι τά ἔργα (τό Ἑλληνικό π.χ.) «θά γίνουν», ἀρκεῖ νά… τηρηθεῖ ὁ ἕνας ἤ ὁ ἄλλος κανών.

Τώρα ὁ κ. Γεραπετρίτης διαβεβαιώνει ὅτι: «Ἡ ἐπιθυμία μας εἶναι ὁ σιδηρόδρομος νά ἐπανεκκινήσει στόν συντομώτερο δυνατό χρόνο», προσθέτει ὅμως ὅτι πρέπει «νά ἔχουμε ἐξασφαλίσει πρίν τίς ἀναγκαῖες προϋποθέσεις…». Καί ἐπειδή οἱ προϋποθέσεις αὐτές ἀφοροῦν στήν ἀσφάλεια τῶν ἐπιβατῶν, ἴσως ὁ «συντομώτερος δυνατός» χρόνος νά μήν εἶναι καί τόσο σύντομος ἐν τέλει.

«Ὅταν λέω ἀναγκαῖο χρόνο, θά τό δοῦμε προφανῶς μέ ὅλους τούς φορεῖς. Ἡ ἐπιθυμία μας εἶναι τόν συντομώτερο δυνατό χρόνο, ἐνδεχομένως καί ὥς τό τέλος τοῦ μῆνα.» Πολλές φορές οἱ ἑλληνικές Κυβερνήσεις ἔχουν δώσει διαβεβαιώσεις ἐκφράζοντας εὐχές, οἱ ὁποῖες ὅμως σέ ἐλάχιστες περιπτώσεις ἔχουν πραγματοποιηθεῖ. Ἡ ἀσφάλεια εἶναι μία σοβαρή δικαιολογία. Ὅμως ἐξ ἴσου σοβαρό εἶναι καί τό ζήτημα τῆς ἐπαναλειτουργίας τοῦ ΟΣΕ. Τόσο γιά τήν ἐπιβατική σύνδεση τῶν πόλεων τῆς Ἑλλάδος ὅσο καί γιά τήν ἐμπορευματική κίνηση καί τήν σύνδεση τῆς χώρας μας μέ τίς λοιπές χῶρες τῆς Εὐρώπης, ὅπου τά σιδηροδρομικά δίκτυα εἶναι ἐξαιρετικά ἀνεπτυγμένα.

Γιά τήν ὥρα πάντως ἡ χώρα ἔχει μείνει χωρίς σιδηροδρομικές συγκοινωνίες. Ἡ Κυβέρνησις δηλώνει ὅτι τά τραῖνα θά ἐπαναλειτουργήσουν περί τό τέλος τοῦ μηνός. Καί πάλι ὅμως μέ πολύ λιγώτερα δρομολόγια. Χάριν πάντα τῆς ἀσφαλείας, ὅπως ὁ κ. Γεραπετρίτης ἀνεκοίνωσε, θά ὑπάρχουν δύο πρόσωπα ἀνά βάρδια στά σταθμαρχεῖα. Κάτι πού σημαίνει ὅτι μέ τό ὑπάρχον ἀνεπαρκές προσωπικό, πολύ ὀλιγώτερα σταθμαρχεῖα θά παραμένουν ἀνοικτά. Δηλαδή σέ πολύ ὀλιγώτερες πόλεις θά φθάνει τό τραῖνο. Ἄλλως τε τό ἐπιβεβαίωσε καί ὁ κ. Γεραπετρίτης παραδεχόμενος ὅτι θά γίνονται λιγώτερα δρομολόγια. Πρόκειται γιά μιά συνεχιζομένη ἀπαξίωση τῶν σιδηροδρομικῶν συγκοινωνιῶν τῆς χώρας, κάτι πού δημιουργεῖ ὑποψίες διαπλοκῆς, καθώς ἄλλες μορφές συγκοινωνιῶν ἐπωφελοῦνται. Ὁπότε δημιουργοῦνται πρόσθετα ἔσοδα γιά τίς ἐθνικές ὀδούς καί τά διόδια, ἐνῷ ἕνας ὁλόκληρος κύκλος ὑποστηρικτικῶν δραστηριοτήτων θά αὐξήσει καί αὐτός τά ἔσοδά του.

Συγκεκριμένως, ὁ ὑπουργός Ὑποδομῶν ἀνέφερε: «Ἴσως νά ἀκούγεται πολυτέλεια ὅταν ἔχουμε χάσει τόσες ζωές. Πρέπει νά στηρίξουμε τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ κοινοῦ στόν σιδηρόδρομο, γιατί εἶναι ἕνα λαϊκό μέσο, οἰκονομικό, καί ἡ ἐπανεκκίνηση θά γίνει μόνο ὑπό ὅρους ἀπόλυτης ἀσφάλειας. Γιά τόν ὑπόλοιπο χρόνο θά λειτουργήσει μέ δύο σταθμάρχες ἀνά σταθμούς, καί αὐτό μπορεῖ νά σημάνει μείωση μεταφορικοῦ ἔργου. Καί μέ ἕναν μεγαλύτερο συντονισμό στίς δράσεις μέσῳ τῶν τεχνολογικῶν δυνατοτήτων πού ἔχουμε».

Ἐξ ἄλλου ἀναφερόμενος στίς ἄμεσες ἐνέργειες τῆς Κυβερνήσεως, ὁ κ. Γεραπετρίτης ἀνέφερε ὅτι θά πρέπει νά γίνει «ἡ ὑλοποίηση τῆς σύμβασης τεχνολογικῆς ἀναβάθμισης. Θά γίνουν ὅλες οἱ ἀπαραίτητες ἐνέργειες γιά τήν ὑλοποίησή της.» Γιά αὐτό, ὅπως ἔκανε γνωστό, ὁ Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ἐπικοινώνησε μέ τόν διευθύνοντα σύμβουλο τῆς μητρικῆς ἑταιρείας Alstom (Γαλλίας). Ἔδωσε, δέ, σαφῆ ἐντολή γιά τήν ἀποπεράτωση τοῦ ἔργου τό ταχύτερον δυνατόν. Αἴτημα στό ὁποῖο ἡ γαλλική ἑταιρεία ἐπέδειξε πλήρη κατανόηση. Ἐξ ἄλλου, ὁ ὑπουργός δεσμεύθηκε νά παρουσιάσει σύντομα τό χρονοδιάγραμμα καί προσέθεσε ὅτι ὁ ἴδιος θά ἐποπτεύει τήν ὑλοποίηση τοῦ ἔργου.

Ἀκόμη δηλαδή ἐπί τοῦ χρονοδιαγράμματος δέσμευσις δέν ὑπάρχει. Οὔτε βεβαίως γιά τό πότε ὁλόκληρο τό δίκτυο τοῦ ΟΣΕ θά μπορέσει νά ἐπαναλειτουργήσει. Γιά τήν ὥρα, παραμένει συρρικνωμένο. Καί βεβαίως μιά εὔκολη ὑπεκφυγή εἶναι ἡ προτροπή περί ἀποφυγῆς ἀντιπαραθέσεων. Εἶπε σχετικῶς ὁ κ. Γεραπετρίτης: «Δέν εἶναι ἡ ὥρα τῶν ἀντιπαραθέσεων, εἶναι ἡ ὥρα νά διερευνήσουμε τά αἴτια καί νά προσπαθήσουμε νά δώσουμε λύσεις. Οἱ εὐθῦνες πού ἀναλογοῦν στό ὑπουργεῖο καί στήν κυβέρνηση ἔχουν ἤδη ἀποδοθεῖ».

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἀντίθετο τό ΣτΕ μέ τό τεκμήριο τῶν 10.920 εὐρώ γιά ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες

Εφημερίς Εστία
Βόμβα ἀπό τό Ἐπιστημονικό Συμβούλιο τῆς Βουλῆς – «Προβληματική ἡ ἐπίκλησις τῆς κοινῆς πείρας γιά τήν συναγωγή τεκμηρίου ἐλάχιστου καθαροῦ εἰσοδήματος» – «Τό εἰσόδημα μή μισθωτῶν ἐνδεχομένως νά εἶναι καί ἀρνητικό στήν βιοτεχνία καί τό ἐμπόριο» – Δέν συμβαδίζει μέ τήν νομολογία!

Παναγιώτης Λιάκος: Πρόσκληση στην εκδήλωση – παρουσίαση του βιβλίου του «Η αλήθεια για τον Ελευθέριο Βενιζέλο»

Εφημερίς Εστία
Ο δημοσιογράφος – συγγραφέας Παναγιώτης Λιάκος και η «ΑΜΜΩΝ» εκδοτική σας προσκαλούν στην παρουσίαση του αποκαλυπτικού βιβλίου «Η αλήθεια για τον Ελευθέριο Βενιζέλο».

Γιατί τόν καλέσαμε;

Μανώλης Κοττάκης
Ἐπαναφέρει Μαδρίτη – Ἑλσίνκι, ζωτικά συμφέροντα καί μεθοριακές διαφορές μέ συναφῆ θέματα ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος

Στά 657 δισ. εὐρώ τό χρέος τῆς Ἑλλάδος

Εφημερίς Εστία
Τί ὀφείλει τό κράτος καί ὁ ἰδιωτικός τομεύς

Δικό μας εἶναι τό Μουσεῖο, τό κλείνουμε τήν Τρίτη!

Δημήτρης Καπράνος
Εἴμαστε μιά οἰκογένεια πού διαβάζει πολύ. Ὁ πατέρας μας μοῦ εἶχε ἀποκαλύψει τό –κατά τήν ἄποψή του– τρίπτυχο προκειμένου νά φθάσεις ἐκεῖ πού ἐπιδιώκεις. «Διάβαζε, διάβαζε, διάβαζε!»