ΣΥΡΙΖΑ: Σκάβουν τόν λάκκο τοῦ νέου ἀρχηγοῦ μέ τό «καλημέρα»

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ὥρα μέ τήν ὥρα ὅτι ἡ διάσπασις στόν ΣΥΡΙΖΑ ἤ ἡ ἀπομάκρυνσις στελεχῶν πού ἐναντιώνονται στήν πιό κεντρώα πορεία πού θέλει νά χαράξει ὁ νέος Πρόεδρος τοῦ κόμματος, εἶναι προδιαγεγραμμένη.

Τό ἠχηρό «ὄχι» πού ἔλαβε ἀπό τήν ἐσωκομματική του ἀντίπαλο κ. Ἔφη Ἀχτσιόγλου, ἡ ὁποία τοῦ εἶπε ὅτι εἶναι κουρασμένη ἀπό τήν προεκλογική πορεία καί δέν θέλει οὔτε νά παραμείνει τομεάρχης Οἰκονομικῶν, ἡ σφοδρή κριτική πού ἐδέχθη ἀπό ἕνα ἀκόμη προβεβλημένο στέλεχος, τόν κ. Νῖκο Φίλη, καί ἡ φυγή τοῦ διευθυντοῦ συντάξεως τῆς κομματικῆς ἐφημερίδος «Αὐγή», συνηγοροῦν ὅτι τά δύσκολα γιά τόν κ. Στέφανο Κασσελάκη, εἰς ὅ,τι ἔχει νά κάνει μέ τήν συνοχή στό κόμμα καί τήν ἀντιμετώπιση τῶν διαφωνιῶν, τώρα ἀρχίζουν. Ἡ συνάντησις μέ τήν κ. Ἀχτσιόγλου ἦταν ὀλιγόλεπτη καί ἔγινε σέ ψυχρό κλῖμα, παρά τά χαμόγελα. Ὁ κ. Κασσελάκης τῆς πρότεινε νά ἀναλάβει ὅποιον τομέα θέλει, προφανῶς γνωρίζοντας ὅτι θά ἠρνεῖτο. «Στήν παροῦσα φάση τῆς ζωῆς μου δέν θέλω νά ἀναλάβω θέση. Δέν ἔχω τήν ἐνέργεια αὐτή τήν στιγμή. Ἕνας πολιτικός πρέπει νά ξέρει πότε ἔχει ἐνέργεια καί πότε ὄχι» εἶπε ἡ κ. Ἀχτσιόγλου, ἡ ὁποία ἐπεκαλέσθη τόν μεγάλο φόρτο ἐργασίας πού εἶχε ἡ προεκλογική μάχη γιά τίς ἐσωκομματικές ἐκλογές. Εὐλόγως διερωτᾶται κανείς ἐάν κέρδιζε τίς ἐσωκομματικές ἐκλογές, πῶς θά μποροῦσε νά ἀντεπεξέλθει στίς ὑποχρεώσεις τῆς προεδρίας μέ τήν δῆθεν κούραση πού «κουβαλάει» στίς πλάτες της. Ξεκαθάρισε πάντως ὅτι θά εἶναι στό κόμμα, θά εἶναι πρόθυμη νά βοηθήσει τόν νέο Πρόεδρο καί νά τόν συμβουλεύσει.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ κ. Κασσελάκης ξεναγήθηκε ἀπό τόν Πρόεδρο τῆς Κ.Ο. τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ. Σωκράτη Φάμελλο, ὁ ὁποῖος θά παραμείνει στήν θέση του, στίς αἴθουσες τοῦ Κοινοβουλίου. Ἀπεφάσισαν νά χρησιμοποιεῖ ὁ νέος Πρόεδρος τό γραφεῖο τοῦ κ. Φάμελλου, καθώς ὁ ἴδιος δέν δικαιοῦται νά ἔχει, βάσει τοῦ Κανονισμοῦ τῆς Βουλῆς. Τό ἴδιο εἶχε συμβεῖ καί μέ τήν περίπτωση τοῦ κ. Νίκου Ἀνδρουλάκη. Ὅταν μπῆκε στήν αἴθουσα τῆς Ὁλομελείας ἐξέφρασε τόν ἐνθουσιασμό του καί ὅταν ἠρωτήθη ἐάν σκέπτεται νά ἀποκτήσει τήν βουλευτική ἰδιότητα, ἀπήντησε ὅτι «στήν Ἀμερική λέμε: “Good try”». Ἀπευθυνόμενος στούς ἐργαζομένους τῆς Κ.Ο. εἶπε «συνεχίστε τήν καλή δουλειά. Εἶστε ἡ κοινοβουλευτική μας καρδιά, εἶμαι ὑπέρ τοῦ ἀθλητισμοῦ, ἄρα δέν θά χρειαστεῖ bypass.»

Ὁ μέχρι πρό τινος διευθυντής τῆς Κ.Ο. τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ. Θανάσης Θεοχαρόπουλος δέν ἔκρυψε τήν πικρία του γιά τό γεγονός ὅτι ἀπεμακρύνθη ἀπό τήν θέση καί τό ἐπληροφορήθη ἀπό τά ΜΜΕ. Μαζί μέ τόν κ. Στέργιο Καλπάκη, πού ἀντικατεστάθη ἀπό τήν κ. Δώρα Αὐγέρη στό Γραφεῖο Τύπου, δέν ἐξέφρασαν παράπονα γιά τήν ἀπόφαση τοῦ Προέδρου τους. Καί οἱ δύο, προερχόμενοι ἀπό τήν ΔΗΜΑΡ, κατέστησαν σαφές ὅτι εἶναι ὑπέρ τῆς ἑνότητος καί θά εἶναι δίπλα στόν κ. Κασσελάκη. Ὡστόσο ὁ κ. Γιάννης Ραγκούσης ἐξέφρασε τήν δυσαρέσκειά του γιά τήν ἀντικατάσταση τῶν κ.κ. Θεοχαρόπουλου καί Καλπάκη. Τήν ἴδια στιγμή κ. Φίλης χρησιμοποίησε πολύ σκληρή γλῶσσα κατά τοῦ νεοεκλεγέντος Προέδρου, λέγοντας ὅτι ἔχει τό ὕφος τοῦ Ντόναλντ Τράμπ. «Δέν εἶναι φαινόμενο ἑνός μῆνα ὁ Στέφανος Κασσελάκης. Εἶναι τό φαινόμενο τῆς μεταπολιτικῆς, τό θέαμα καί ὄχι ἡ οὐσία, κάτι σάν Μπέππε Γκρίλλο στήν Ἰταλία ἤ ἀκόμη χειρότερα εἶδα τόν λόγο, τήν ἐκφορά τοῦ λόγου τοῦ κ. Κασσελάκη καί ἔχει ὕφος Τράμπ, ὄχι οὐσία, ἀλλά ὕφος ἴδιο μέ τόν Τράμπ, ὅτι “δέν μέ νοιάζει τί λένε οἱ ἄλλοι, εἴμαστε ἐγώ καί ὁ λαός”» εἶπε ὁ πρώην ὑπουργός, ἀφήνοντας ὑπονοούμενα ὅτι μπορεῖ καί νά ἀποχωρήσει ἀπό τόν ΣΥΡΙΖΑ.

Ἡ ἀπάντησις πού ἔλαβε ἀπό τήν ἐκπρόσωπο Τύπου κ. Αὐγέρη ἦταν ἐξ ἴσου αἰχμηρή. «Ὁ Νῖκος Φίλης κάνει ἀντιπολίτευση στήν Κυβέρνηση Τσίπρα στήν ὁποία συμμετεῖχε, καί ἐξακολουθεῖ νά κάνει ἀντιπολίτευση στόν πρώην Πρωθυπουργό… Ὁ ἀγαπητός σύντροφος Νῖκος Φίλης δέν ἔχει ἀκούσει τί πραγματικά εἶπε ὁ κόσμος καί δέν ἔχει ἀναλύσει ἀκριβῶς γιατί φτάσαμε ἐδῶ πού φτάσαμε» ἀνέφερε ἡ κ. Αὐγέρη. Αἴσθηση προεκάλεσε καί ἡ τοποθέτησις τοῦ πρώην ὑπουργοῦ κ. Νίκου Ξυδάκη, ὁ ὁποῖος ὑπεστήριξε ὅτι τόν κ. Κασσελάκη τόν ἔφερε ὁ κ. Τσίπρας. «Τό ὅτι τόν “φύτεψε” ὁ Ἀλέξης Τσίπρας τό ὑποστηρίζει ὁ ἴδιος ὁ Στέφανος Κασσελάκης, ὁ κ. Τσίπρας οὔτε ἐπιβεβαιώνει, οὔτε διαψεύδει» εἶπε ὁ βουλευτής τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ἀφήνοντας νά ἐννοηθεῖ ὅτι ὁ πρῶτος ἀποκαλύπτει τήν ἀλήθεια, τήν ὁποία δέν διαψεύδει ὁ δεύτερος. «Ὁ κ. Κασσελάκης δέν εἶναι μόνο εἰκόνα. Νομίζω ὅτι ἔχει κάποια πλαισίωση, ἡ ὁποία θά φανεῖ στό μέλλον. Δέν εἶναι μόνος του. Κάποιοι τόν βοήθησαν, κάποιοι τόν στήριξαν, κάποιοι τοῦ ἄνοιξαν τά μάτια, τοῦ ρύθμισαν τήν προεκλογική του καμπάνια, ἡ ὁποία εἶχε ἐξαιρετικά καλό χρονισμό, ἦταν μιά χορογραφία, δέν ἀναγκάστηκε (νά εἶναι ὑποψήφιος)» προσέθεσε. Κατά τοῦ κ. Κασσελάκη ἔβαλε ὁ κ. Δημήτρης Βίτσας λέγοντας ὅτι «δέν ἔχει οὔτε τή γνώση, οὔτε τήν ἐμπειρία νά διοικήσει ἕνα κόμμα. […] Ἐγώ θέλω νά ἀκολουθήσουμε μιά ἀριστερή πολιτική καί θά κερδηθεῖ καί τό κέντρο.»

Χθές ἡ «Αὐγή» κυκλοφόρησε χωρίς διευθυντή στήν ταυτότητά της, καθώς ὁ κ. Σπῦρος Ραπανάκης, ὑπέρμαχος τῆς κ. Ἀχτσιόγλου, ὑπέβαλε τήν παραίτησή του. Φέρεται δέν νά τήν εἶχε ὑποβάλει ἀπό τήν περασμένη Παρασκευή καί σήμερα νά ἔγινε γνωστή. Χθές παρῃτήθησαν ὁ κ. Εὐριπίδης Στεφάνου, πρώην Πρύτανις τοῦ Πανεπιστημίου Κρήτης, διαφωνῶντας ἀνοικτά ἀπό τόν κ. Κασσελάκη, καί ὁ πρώην συνεργάτης τοῦ κ. Τσίπρα, κ. Γρηγόρης Γεροτζιάφας, καθηγητής αἱματολογίας στήν Ἰατρική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Σορβόννης.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἡ Ἱσπανία «μηδενίζει» τό κοντέρ στόν ΦΠΑ, ἡ Ἑλλάς τό «τερματίζει»

Εφημερίς Εστία
Οἱ σοσιαλιστές τοῦ Σάντσεθ ἀνακουφίζουν τούς πολῖτες τους ἀπό τήν ἀκρίβεια, ἐνῷ ἡ φιλελεύθερη ΝΔ λέει πεισματικῶς «ὄχι» στά αἰτήματα Ἑλλήνων γιά φορολογικές ἐλαφρύνσεις

Ἡ νέα στρατηγική ἀσφαλείας καί τά πυρηνικά τῆς Ρωσσίας

Εφημερίς Εστία
ΜΕΓΑΛΟ προβληματισμό πρέπει νά δημιουργήσει ἡ ἀναθεώρησις τοῦ πυρηνικοῦ δόγματος τῆς Ρωσσίας, τήν ὁποία ἀνήγγειλε ἀπό τό Βιετνάμ ὁ Πρόεδρος Πούτιν. Κατ’ ἀρχήν, εἶναι μία κίνησις πολιτική.

Ντόμινο ἀποκαλύψεων γιά φοροδιαφυγή πολυεθνικῆς

Εφημερίς Εστία
ΟΣΜΗ σκανδάλου ἀναδύεται ἀπό τά ἀλλεπάλληλα κρούσματα φοροδιαφυγῆς τοῦ πολυεθνικοῦ ὁμίλου Η&M πού ἐντοπίζονται σέ καταστήματά του σέ ὅλη τήν χώρα, καθώς ἡ ἐπιχείρησις συστηματικά δέν διεβίβαζε πρός τήν ΑΑΔΕ τίς ἀποδείξεις πού ἔκοβε.

Ντόναλντ Σάδερλαντ, στήν ἐποχή τῆς ψυχεδέλειας

Δημήτρης Καπράνος
Ἡ ἐκδημία τοῦ σπουδαίου Καναδοῦ ἠθοποιοῦ Ντόναλντ Σάδερλαντ, τοῦ ἠθοποιοῦ, ὁ ὁποῖος ἔδινε κῦρος μέ τήν παρουσία του στίς ταινίες, μᾶς θύμισε τήν ἐποχή κατά τήν ὁποία πηγαίναμε στόν κινηματογράφο γιά νά διδαχθοῦμε, νά προβληματισθοῦμε καί, ἐκ παραλλήλου, νά διασκεδάσουμε…

Ο ΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΛΩΝΙΤΗ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 22 Ἰουνίου 1924