Συντροφικά μαχαιρώματα κατά Τσίπρα στόν ΣΥΡΙΖΑ

Ὄχι σέ κόμμα «σοῦπερ μάρκετ» – Ὑπογραφές κατά Πολάκη

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ περιόδευσε χθές στήν ἀγορά τῆς Νίκαιας καί ζήτησε ἐκ νέου ἐκλογές, αὐτήν τήν φορά μέ αἰχμή τήν ἀκρίβεια σέ ὅλα τά προϊόντα. Τήν ἴδια ὥρα ὅμως ἐδέχετο μία ἀκόμη ἐπίθεση ἀπό συντρόφους μέσα στό κόμμα, πού συνεχίζουν τό σφυροκόπημα μέ ἀφορμή τίς ἐκ βάθρων ἀλλαγές πού θέλει νά ἐπιβάλει στόν ΣΥΡΙΖΑ ὁ Ἀλέξης Τσίπρας. Ἡ ὁμάς «53+» ὑποστηρίζει ὅτι ἡ κατάστασις καί ἡ λειτουργία τοῦ κόμματος δέν εἶναι καλή καί πώς ἐπείγει ἡ ριζική βελτίωσις τῆς συλλογικῆς λειτουργίας καί δράσεώς του. «Τά τελευταῖα χρόνια ἔχουν ὑποχωρήσει μέσα στό κόμμα καί ἡ συλλογικότητα καί ἡ ἐσωκομματική δημοκρατία» τονίζουν χαρακτηριστικά. Στό κείμενο πού ὑπογράφουν μεταξύ ἄλλων οἱ Ἀθανασίου, Βίτσας, Βούτσης, Δρίτσας, Λάμπρου, Ξανθός, Παπαδημούλης, Σβίγγου, Σκουρλέτης, Φωτίου καί Χριστοδουλοπούλου παρουσιάζουν τά ἑπτά σημεῖα τοῦ συνεδρίου στά ὁποῖα λένε «ὄχι». Κατ’ ἀρχήν ξεκαθαρίζουν ὅτι δέν πρέπει νά γίνει ἕνα συνέδριο ἀγόνων ἀντιπαραθέσεων, συγκρούσεως μηχανισμῶν καί ξεκαθαρίσματος λογαριασμῶν. Λένε κατηγορηματικῶς «ὄχι» στήν ἀθλιότητα τῶν ὕβρεων, τῆς δίκης προθέσεων, «τῶν χαρακτηρισμῶν πού δέν ἔχουν καμμία ἀπολύτως θέση σέ ἕνα δημοκρατικό κόμμα τῆς Ἀριστερᾶς». Τό τρίτο «ὄχι» εἶναι ἀκόμη πιό σκληρό γιατί οἱ «53» δέν θέλουν θολό «καί ἰδεολογικά ἀσπόνδυλο κόμμα-παράταξη, ἀπομίμηση ἄλλων κομμάτων καί ἄλλων ἐποχῶν». Ἔφθασαν δέ στό σημεῖο νά περιγράψουν τόν ΣΥΡΙΖΑ ὡς κόμμα σοῦπερ μάρκετ, «μέ διορισμένα ἡγετικά στελέχη, ὁμάδες μέ εἰδικά προνόμια, ὀργανωτικά ἄμορφο καί μέ ἀσαφῆ ὅρια ἀνάμεσα στά μέλη καί τούς φίλους».

Διαφωνοῦν ἀναφανδόν στήν ἐπάνοδο ἀπό τό παράθυρο τῶν συνιστωσῶν, μέ μέλη μέ εἰδικά προνόμια καί διαφορετικές ταχύτητες. Δέν θέλουν τήν διαιώνιση τῶν ex officio ἡγετικῶν στελεχῶν μέσα ἀπό τό προτεινόμενο Ἐθνικό Συμβούλιο, ἕνα ὄργανο πού ἁπλῶς δέν χρειάζεται, καθώς τό μόνο πού προσθέτει εἶναι ἐπί πλέον κομματική γραφειοκρατία.

Τά γνωστά στελέχη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ δέν συμφωνοῦν τό κόμμα νά ἀκολουθεῖ τά βήματα παρωχημένων ἀρχηγικῶν προτύπων πού δέν ἔχουν καμμία σχέση μέ ἕνα σύγχρονο ἀριστερό εὐρωπαϊκό κόμμα. Αὐτό πού ἐπισημαίνουν οἱ «53» εἶναι ὁ Πρόεδρος τοῦ κόμματος νά συνεχίσει νά ἐκλέγεται ἀπό τό Συνέδριο καί νά λογοδοτεῖ στήν Κεντρική Ἐπιτροπή. Τό τελευταῖο «ὄχι» ἀφορᾶ κλειστούς μηχανισμούς πού λειτουργοῦν ὡς «κόμμα μέσα στό κόμμα καί ἀποτελοῦν φυτώρια ἀριβισμοῦ καί προσωπικοῦ παραγοντισμοῦ.»

Οἱ «53» δέν εἶναι ὁ μοναδικός πονοκέφαλος τοῦ κ. Τσίπρα. Τό κλῖμα ἀμφισβητήσεως πρός τόν Παῦλο Πολάκη καί ἡ δυσφορία γιά τήν ἀσυλία πού ἀπολαμβάνει ἀρχίζει νά διευρύνεται καί ἤδη συγκεντρώνονται ὑπογραφές. Συμφώνως πρός πληροφορίες, περισσότερα ἀπό 500 στελέχη μέ κείμενο πού φέρει τόν τίτλο «Τό πολιτικό μπούλινγκ δέν εἶναι ἴδιον τῆς Ἀριστερᾶς» ἀφήνει αἰχμές γιά τόν βουλευτή Χανίων. Ἐπίσης καί αὐτοί ἐκφράζουν τήν διαφωνία τους στήν πρόταση τοῦ ἀρχηγοῦ τους γιά ἐκλογή Προέδρου καί Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς ἀπό τά μέλη τοῦ κόμματος. Οἱ ὑπογράφοντες χαρακτηρίζουν «ἀρνητική συνθήκη γιά τό κόμμα καί τήν δημοκρατία τό ὕφος καί τό ἦθος κάποιων στελεχῶν τοῦ κόμματος, πού φαίνεται νά θεωροῦν ὅτι ἡ πολιτική ἀντιπαράθεση, μέ τήν νεο-ακροδεξιά κυβέρνηση τῆς ΝΔ μπορεῖ νά ἐξαντλεῖται σέ προσωπικές ἐπιθέσεις, προσβολές, χαρακτηρισμούς καί τήν ἄνευ ὅρων καί ὁρίων σκανδαλολογία».

Ειδήσεις / Άρθρα

Ὁ Ἐρντογάν ἐκβιάζει τίς ΗΠΑ: Δῶστε μου τά F-16 καί τά F-35 γιά νά ἄρω τό βέτο στό ΝΑΤΟ

Εφημερίς Εστία
Μήπως πρέπει καί ἐμεῖς νά ἐπαναδιαπραγματευθοῦμε τήν 25ετῆ σύμβαση δανεισμοῦ μέ τό Ἑλσίνκι, πού τό 2011 ζητοῦσε ἐμπράγματες ἐγγυήσεις γιά τά μνημόνια;

Τό ἄτομο καί ἡ κοινωνία: Τί προηγεῖται;

Μανώλης Κοττάκης
ΦΙΛΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ μέ προέτρεψε ἐχθές τό πρωί νά μελετήσω τό…

Θά πληρώσει καί τά δικαστικά ἔξοδα ἡ 24χρονη πού κατήγγειλε βιασμό

Εφημερίς Εστία
ΤΕΛΟΣ στήν ὑπόθεση τοῦ δῆθεν βιασμοῦ τῆς 24χρονης Γεωργίας Μπίκα…

Ἡ χώρα τῆς ὑποτροπῆς, στό κατακάθι τοῦ καφέ

Δημήτρης Καπράνος
«Ἡ ὁλοκλήρωση τοῦ ἐπετειακοῦ ἔτους βρῆκε τήν Ἐπιτροπή μέ ἕνα σημαντικό οἰκονομικό πλεόνασμα.»

Τετάρτη, 16 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ