Συνεδριάζει τό ΚΥΣΕΑ τήν Τετάρτη γιά κορβέττες καί πυραύλους

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ τοῦ ΚΥΣΕΑ μέ αἰχμή μεγάλα ἐξοπλιστικά προγράμματα ἀναμένεται νά συγκληθεῖ ἐκτός ἀπροόπτου, μεθαύριο, Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου.

Εἶναι πλέον ὥριμες οἱ συνθῆκες γιά νά ληφθοῦν ἀποφάσεις πού σχετίζονται μέ τήν ἀγορά τεσσάρων κορβεττῶν ἀπό τήν Γαλλία ἤ τήν Ἰταλία, καί φυσικά τήν ἀπόκτηση τῶν πυραύλων Spike ἀπό τό Ἰσραήλ. Ἐπίσης παραμένει σέ ἐκκρεμότητα ἡ ἀγορά τέταρτης φρεγάτας ἀπό τήν Γαλλία, ὅπως καί τό πρόγραμμα ἐκσυγχρονισμοῦ παλαιοτέρων φρεγατῶν τύπου ΜΕΚΟ 200ΗΝ. Ἡ γαλλική Naval Group ἔχει ἤδη καταθέσει πρόταση γιά τό πρόγραμμα τῶν κορβεττῶν, ἐνῷ συμφώνως πρός πληροφορίες ἐνδέχεται νά παρουσιάσει ἀκόμη πιό δελεαστική πρόταση. Πρόκειται γιά τέσσερεις κορβέττες Gowind, μέ τίς τρεῖς νά ναυπηγοῦνται στήν Ἑλλάδα καί τήν πρώτη νά παραδίδεται σέ τρία ἔτη. Οἱ Γάλλοι προτείνουν τήν συμμετοχή τῆς χώρας μας στήν κατασκευή τους σέ ποσοστό 30% ἐπί τῆς ἀξίας τῆς συμβάσεως καί τήν πρόβλεψη γιά ἑκατοντάδες θέσεις ἐργασίας μακροχρόνια. Ἡ πρώτη κορβέττα θά παραδοθεῖ ἀπό τήν Γαλλία, καί οἱ ἑπόμενες θά κατασκευασθοῦν στήν Ἑλλάδα μέ ρυθμό μία ἀνά 12 μῆνες. Ἡ Naval Group ἀνέφερε ὅτι «κατά τήν παραγωγή τοῦ πρώτου πλοίου θά ἐξασφαλιστεῖ ἡ μεταφορά τεχνολογίας πού θά ἐπιτρέψει τήν κατασκευή τῶν κορβεττῶν στήν Ἑλλάδα.» Ἡ κορβέττα Gowind φέρει αἰσθητῆρες τελευταίας γενιᾶς καί ὅπλα πού μποροῦν νά ἀντιμετωπίσουν ὅλους τούς τύπους συμβατικῶν καί ἀσύμμετρων ἀπειλῶν σέ ἀνοιχτές καί κλειστές θάλασσες. Διαθέτει αἰσθητῆρες σόναρ, πυραύλους ἐπιφανείας, τορπίλλες, σύστημα RAM, ραντάρ, κάθετα ἐκτοξευόμενο σύστημα πυραύλων RF καί IR γιά ἀεράμυνα σέ μεσαία ἕως πολύ μικρή ἐμβέλεια.

Οἱ Ἰταλοί θέλουν νά πουλήσουν στήν Ἑλλάδα τήν κορβέττα κλάσεως Doha, ἡ ὁποία εἶναι μέν παρεμφερής μέ τήν γαλλική Gowind, ἀλλά ἔχει ἐντελῶς διαφορετικό σύστημα ἀντιεροπορικοῦ ἐξοπλισμοῦ. Ἀναπτύσσει ταχύτητα 28 κόμβων καί ἔχει αὐτονομία 21 ἡμερῶν. Ὁ κύριος αἰσθητήρας τοῦ πλοίου εἶναι τό ραντάρ πολλαπλῶν ρόλων Kronos τῆς Leonardo, τεχνολογίας AESA τό ὁποῖο χρησιμοποιεῖται καί στίς ἰταλικές FREMM. Τό ραντάρ ἔχει μέγιστη ἐμβέλεια μεταξύ 180 καί 250 χλμ. Τό ραντάρ μπορεῖ νά ἐντοπίζει βλήματα ἐπιφανείας-ἐπιφανείας, τά ὁποῖα πετοῦν μέ ταχύτητες ἕως 3 mach καί σέ ὕψος 7 μέτρων ἀπό τήν ἐπιφάνεια τῆς θαλάσσης, σέ ἀπόσταση 20 ἕως 25 χλμ. Μπορεῖ νά παρακολουθεῖ ταυτόχρονα ἕως καί 300 στόχους μέ ἀνανέωση δεδομένων κάθε 1 δευτ. γιά τούς πιό ἐπικίνδυνους καί κάθε 4 δευτ. γιά τούς ὑπολοίπους. Στά τέλη τοῦ περασμένου ἔτους ἡ Κυβέρνησις ὑπέγραψε συμφωνία μέ τήν ἰσραηλινή ἑταιρεία Rafael, γιά τήν ἀγορά 27 συστημάτων τῶν ὑπερσύγχρονων πυραύλων Spike NLOS γιά τίς ἀνάγκες τοῦ Στρατοῦ Ξηρᾶς καί ἀκόμη ὀκτώ γιά τό Πολεμικό Ναυτικό. Τώρα ἦλθε ἡ ὥρα γιά νέες συμβάσεις πού θά ἀφοροῦν τήν Ἀεροπορία. Ἡ πρώτη σύμβασις ἔφθασε τά 335 ἑκατομμύρια εὐρώ. Οἱ ἰσραηλινοί πύραυλοι ἔχουν σχεδιασθεῖ γιά νά καταστρέφουν σύγχρονα τεθωρακισμένα ὀχήματα, συμπεριλαμβανομένων αὐτῶν πού εἶναι ἐξοπλισμένα μέ δυναμική προστασία, ὀχυρώσεις καί δομές μηχανικῆς, ἐχθρικό ἀνθρώπινο δυναμικό, ἐπιφανειακούς στόχους χαμηλῆς ταχύτητος σέ ἐμβέλεια ἕως 25 χλμ. Οἱ Spike NLOS ἐχρησιμοποιήθησαν γιά πρώτη φορά ἀπό τίς ἀμυντικές δυνάμεις τοῦ Ἰσραήλ σέ συνθῆκες μάχης τό 2006 κατά τήν διάρκεια τοῦ πολέμου μέ τήν Χεζμπολλάχ.

Ἐπί πλέον εἶναι ἔντονο τό ἐνδιαφέρον τῆς Γερμανίας γιά τόν ἐκσυγχρονισμό τῶν τεσσάρων φρεγατῶν ΜΕΚΟ 200ΗΝ. Τό Πολεμικό Ναυτικό ἔχει σαφῆ προτίμηση στήν γερμανική πρόταση τῆς κοινοπραξίας τῶν ἑταιρειῶν TKMS καί Thales Netherlands, λόγῳ τοῦ ὅτι ἡ ThyssenKrupp Marine Systems ἀποτελεῖ τήν πρόταση μέ τό χαμηλό τεχνικό ρίσκο γιά τήν ἐγκατάσταση τῶν νέων συστημάτων πού ἐπιθυμεῖ τό ΠΝ. Ἡ πρότασις τῶν Γερμανῶν ἀνέρχεται στά 700 ἑκατομμύρια εὐρώ παρουσιάζοντας μία αὔξηση τῆς τάξεως τῶν 150 ἑκατομμυρίων συγκριτικῶς μέ τίς προηγούμενες οἰκονομικές προσφορές. Ἡ αἰτία φέρεται νά εἶναι ἡ γενικώτερη ἀνατίμησις ὑλικῶν καί ὑπηρεσιῶν. Ἡ προσφορά αὐτή ὅμως ἐνδέχεται νά ἔχει ἀλλάξει τίς τελευταῖες ἑβδομάδες. Ἐν τῷ μεταξύ, αὔριο τό πρωί, στό κατάστρωμα ἑνός πολεμικοῦ πλοίοου τοῦ βρεταννικοῦ βασιλικοῦ ναυτικοῦ θά ὑπογραφεῖ ἡ διακήρυξις ἀμυντικῆς συνεργασίας ἀπό τούς ὑπουργούς Ἀμύνης Μπέν Γουάλλας καί Νῖκο Παναγιωτόπουλο. Ἡ τελετή θά πραγματοποιηθεῖ στήν ναυτική βάση τοῦ Πόρτσμουθ. Ἡ διακήρυξις καθορίζει ζητήματα, ὅπως ἡ πραγματοποίησις κοινῶν ἀσκήσεων. Ἡ Βρεταννία θέλει νά ἐνισχύσει τήν παρουσία της στήν Ἀνατολική Μεσόγειο καί δή στά Βαλκάνια.

Ειδήσεις / Άρθρα

Την Κυριακή 26.05 με την Εστία της Κυριακής: Διπλή προσφορά!

Εφημερίς Εστία
Στις 26.05 η Εστία της Κυριακής παρουσιάζει: Αφιέρωμα στον ΑΞΕΧΑΣΤΟ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ!

Το Σάββατο 25.05 με την Εστία: Eνα αριστούργημα της λογοτεχνίας για να επιλέξεις

Εφημερίς Εστία
Το Σάββατο 25.05 και κάθε Σάββατο με την Εστία: Τα πολύτιμα αριστουργήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, σε σκληρόδετες πολυτελείς εκδόσεις!

Tην Παρασκευή 24.05 με την Εστία: Nέα σειρά – Ψυχολογία

Εφημερίς Εστία
Την Παρασκευή 24.05 και κάθε Παρασκευή με την Εστία η νέα εκδοτική σειρά «ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ»

Ἐννέα σοβαρά λάθη στήν σύνταξη τῶν φορολογικῶν δηλώσεων ἀπό τό Κράτος!

Εφημερίς Εστία
Χάος μέ τόκους, βεβαιώσεις ἀποδοχῶν, ἐπιδόματα, παρακρατήσεις ἐλευθέρων ἐπαγγελματιῶν, ΙΧ, ζημίες – Πόλεμος ἀνακοινώσεων καί ἀντεγκλήσεις Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, ΑΑΔΕ καί φοροτεχνικῶν – Ἀποφεύγει νά ἀναφερθεῖ στήν οὐσία τῶν προβλημάτων ὁ κ. Χατζηδάκης

Σέ διεθνῆ ἀνυποληψία…

Εφημερίς Εστία
ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ συμβαίνει αὐτό πού βλέπουμε καί στήν καθημερινή ζωή.