Συνεδριάζει τό ΚΥΣΕΑ τήν Τετάρτη γιά κορβέττες καί πυραύλους

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ τοῦ ΚΥΣΕΑ μέ αἰχμή μεγάλα ἐξοπλιστικά προγράμματα ἀναμένεται νά συγκληθεῖ ἐκτός ἀπροόπτου, μεθαύριο, Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου.

Εἶναι πλέον ὥριμες οἱ συνθῆκες γιά νά ληφθοῦν ἀποφάσεις πού σχετίζονται μέ τήν ἀγορά τεσσάρων κορβεττῶν ἀπό τήν Γαλλία ἤ τήν Ἰταλία, καί φυσικά τήν ἀπόκτηση τῶν πυραύλων Spike ἀπό τό Ἰσραήλ. Ἐπίσης παραμένει σέ ἐκκρεμότητα ἡ ἀγορά τέταρτης φρεγάτας ἀπό τήν Γαλλία, ὅπως καί τό πρόγραμμα ἐκσυγχρονισμοῦ παλαιοτέρων φρεγατῶν τύπου ΜΕΚΟ 200ΗΝ. Ἡ γαλλική Naval Group ἔχει ἤδη καταθέσει πρόταση γιά τό πρόγραμμα τῶν κορβεττῶν, ἐνῷ συμφώνως πρός πληροφορίες ἐνδέχεται νά παρουσιάσει ἀκόμη πιό δελεαστική πρόταση. Πρόκειται γιά τέσσερεις κορβέττες Gowind, μέ τίς τρεῖς νά ναυπηγοῦνται στήν Ἑλλάδα καί τήν πρώτη νά παραδίδεται σέ τρία ἔτη. Οἱ Γάλλοι προτείνουν τήν συμμετοχή τῆς χώρας μας στήν κατασκευή τους σέ ποσοστό 30% ἐπί τῆς ἀξίας τῆς συμβάσεως καί τήν πρόβλεψη γιά ἑκατοντάδες θέσεις ἐργασίας μακροχρόνια. Ἡ πρώτη κορβέττα θά παραδοθεῖ ἀπό τήν Γαλλία, καί οἱ ἑπόμενες θά κατασκευασθοῦν στήν Ἑλλάδα μέ ρυθμό μία ἀνά 12 μῆνες. Ἡ Naval Group ἀνέφερε ὅτι «κατά τήν παραγωγή τοῦ πρώτου πλοίου θά ἐξασφαλιστεῖ ἡ μεταφορά τεχνολογίας πού θά ἐπιτρέψει τήν κατασκευή τῶν κορβεττῶν στήν Ἑλλάδα.» Ἡ κορβέττα Gowind φέρει αἰσθητῆρες τελευταίας γενιᾶς καί ὅπλα πού μποροῦν νά ἀντιμετωπίσουν ὅλους τούς τύπους συμβατικῶν καί ἀσύμμετρων ἀπειλῶν σέ ἀνοιχτές καί κλειστές θάλασσες. Διαθέτει αἰσθητῆρες σόναρ, πυραύλους ἐπιφανείας, τορπίλλες, σύστημα RAM, ραντάρ, κάθετα ἐκτοξευόμενο σύστημα πυραύλων RF καί IR γιά ἀεράμυνα σέ μεσαία ἕως πολύ μικρή ἐμβέλεια.

Οἱ Ἰταλοί θέλουν νά πουλήσουν στήν Ἑλλάδα τήν κορβέττα κλάσεως Doha, ἡ ὁποία εἶναι μέν παρεμφερής μέ τήν γαλλική Gowind, ἀλλά ἔχει ἐντελῶς διαφορετικό σύστημα ἀντιεροπορικοῦ ἐξοπλισμοῦ. Ἀναπτύσσει ταχύτητα 28 κόμβων καί ἔχει αὐτονομία 21 ἡμερῶν. Ὁ κύριος αἰσθητήρας τοῦ πλοίου εἶναι τό ραντάρ πολλαπλῶν ρόλων Kronos τῆς Leonardo, τεχνολογίας AESA τό ὁποῖο χρησιμοποιεῖται καί στίς ἰταλικές FREMM. Τό ραντάρ ἔχει μέγιστη ἐμβέλεια μεταξύ 180 καί 250 χλμ. Τό ραντάρ μπορεῖ νά ἐντοπίζει βλήματα ἐπιφανείας-ἐπιφανείας, τά ὁποῖα πετοῦν μέ ταχύτητες ἕως 3 mach καί σέ ὕψος 7 μέτρων ἀπό τήν ἐπιφάνεια τῆς θαλάσσης, σέ ἀπόσταση 20 ἕως 25 χλμ. Μπορεῖ νά παρακολουθεῖ ταυτόχρονα ἕως καί 300 στόχους μέ ἀνανέωση δεδομένων κάθε 1 δευτ. γιά τούς πιό ἐπικίνδυνους καί κάθε 4 δευτ. γιά τούς ὑπολοίπους. Στά τέλη τοῦ περασμένου ἔτους ἡ Κυβέρνησις ὑπέγραψε συμφωνία μέ τήν ἰσραηλινή ἑταιρεία Rafael, γιά τήν ἀγορά 27 συστημάτων τῶν ὑπερσύγχρονων πυραύλων Spike NLOS γιά τίς ἀνάγκες τοῦ Στρατοῦ Ξηρᾶς καί ἀκόμη ὀκτώ γιά τό Πολεμικό Ναυτικό. Τώρα ἦλθε ἡ ὥρα γιά νέες συμβάσεις πού θά ἀφοροῦν τήν Ἀεροπορία. Ἡ πρώτη σύμβασις ἔφθασε τά 335 ἑκατομμύρια εὐρώ. Οἱ ἰσραηλινοί πύραυλοι ἔχουν σχεδιασθεῖ γιά νά καταστρέφουν σύγχρονα τεθωρακισμένα ὀχήματα, συμπεριλαμβανομένων αὐτῶν πού εἶναι ἐξοπλισμένα μέ δυναμική προστασία, ὀχυρώσεις καί δομές μηχανικῆς, ἐχθρικό ἀνθρώπινο δυναμικό, ἐπιφανειακούς στόχους χαμηλῆς ταχύτητος σέ ἐμβέλεια ἕως 25 χλμ. Οἱ Spike NLOS ἐχρησιμοποιήθησαν γιά πρώτη φορά ἀπό τίς ἀμυντικές δυνάμεις τοῦ Ἰσραήλ σέ συνθῆκες μάχης τό 2006 κατά τήν διάρκεια τοῦ πολέμου μέ τήν Χεζμπολλάχ.

Ἐπί πλέον εἶναι ἔντονο τό ἐνδιαφέρον τῆς Γερμανίας γιά τόν ἐκσυγχρονισμό τῶν τεσσάρων φρεγατῶν ΜΕΚΟ 200ΗΝ. Τό Πολεμικό Ναυτικό ἔχει σαφῆ προτίμηση στήν γερμανική πρόταση τῆς κοινοπραξίας τῶν ἑταιρειῶν TKMS καί Thales Netherlands, λόγῳ τοῦ ὅτι ἡ ThyssenKrupp Marine Systems ἀποτελεῖ τήν πρόταση μέ τό χαμηλό τεχνικό ρίσκο γιά τήν ἐγκατάσταση τῶν νέων συστημάτων πού ἐπιθυμεῖ τό ΠΝ. Ἡ πρότασις τῶν Γερμανῶν ἀνέρχεται στά 700 ἑκατομμύρια εὐρώ παρουσιάζοντας μία αὔξηση τῆς τάξεως τῶν 150 ἑκατομμυρίων συγκριτικῶς μέ τίς προηγούμενες οἰκονομικές προσφορές. Ἡ αἰτία φέρεται νά εἶναι ἡ γενικώτερη ἀνατίμησις ὑλικῶν καί ὑπηρεσιῶν. Ἡ προσφορά αὐτή ὅμως ἐνδέχεται νά ἔχει ἀλλάξει τίς τελευταῖες ἑβδομάδες. Ἐν τῷ μεταξύ, αὔριο τό πρωί, στό κατάστρωμα ἑνός πολεμικοῦ πλοίοου τοῦ βρεταννικοῦ βασιλικοῦ ναυτικοῦ θά ὑπογραφεῖ ἡ διακήρυξις ἀμυντικῆς συνεργασίας ἀπό τούς ὑπουργούς Ἀμύνης Μπέν Γουάλλας καί Νῖκο Παναγιωτόπουλο. Ἡ τελετή θά πραγματοποιηθεῖ στήν ναυτική βάση τοῦ Πόρτσμουθ. Ἡ διακήρυξις καθορίζει ζητήματα, ὅπως ἡ πραγματοποίησις κοινῶν ἀσκήσεων. Ἡ Βρεταννία θέλει νά ἐνισχύσει τήν παρουσία της στήν Ἀνατολική Μεσόγειο καί δή στά Βαλκάνια.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ποιός κυβερνᾶ αὐτόν τόν τόπο;

Εφημερίς Εστία
Ὁ ἀρχηγός τῆς ΕΛ.ΑΣ. καταγγέλλει ὅτι καρατομήθηκε ἀπό τό ΚΥΣΕΑ ἕναν μῆνα μετά τήν ἀνανέωση τῆς θητείας του, ἐπειδή τό ζήτησαν ἀπό τό Μαξίμου ἄγνωστα «κέντρα ἐξουσίας» – Ποιά εἶναι ἄραγε; – Πρωτοφανεῖς ἀποκαλύψεις – Τοῦ ζητοῦσαν νά ἀπογυμνώσει Τμήματα ἀπό ἄνδρες καί νά τούς διαθέσει ὡς φρουρούς σέ στελέχη σταθμῶν τῆς διαπλοκῆς – Δέν ἔλαβαν ὑπ’ ὄψιν τους τίς εἰσηγήσεις του γιά τίς κρίσεις – Ἐνταφιάζεται τό ἐπιτελικό κράτος

Κανείς δέν φταίει γιά τό χάλι μας

Μανώλης Κοττάκης
ΑΠΑΡΙΘΜΩ γεγονότα τοῦ τελευταίου τριημέρου. Μερικά εἶναι φαινομενικά ἄσχετα μεταξύ τους, ἀλλά στήν οὐσία δέν εἶναι. Εἶναι οἱ ὄψεις τῆς ἴδιας χώρας. Τῆς ἴδιας πατρίδας. Τῆς ἴδιας νοοτροπίας.

Ἀμετανόητος ἐπέστρεψε ὁ κ. Παῦλος Πολάκης

Εφημερίς Εστία
Η ΟΜΟΦΩΝΟΣ ἀπόφασις τῆς Πολιτικῆς Γραμματείας τοῦ ΣΥΡΙΖΑ νά παραμείνει στά ψηφοδέλτια τοῦ κόμματος ὁ κ. Παῦλος Πολάκης, μετά τήν ἀπολογητική ἐπιστολή του πρός τόν Πρόεδρο, ἔδωσε τό δικαίωμα στόν βουλευτή Χανίων νά ἀπασφαλίσει ἀμέσως μετά καί νά ἀρχίσει νά κάνει αὐτό πού καλά γνωρίζει: λαϊκισμός μέσῳ κοινωνικῶν δικτύων καί λάσπη στόν ἀνεμιστῆρα.

Τιμή στόν ἄξιο δήμαρχο τῆς Φλωρεντίας

Δημήτρης Καπράνος
Τιμή στόν Ντάριο Ναρντέλλα, τόν 47χρονο δήμαρχο τῆς Φλωρεντίας, πού βούτηξε ἕναν ἀπό τούς σαχλαμαράκηδες ἀκτιβιστές, ὁ ὁποῖος πῆγε κι ἔρριξε πορτοκαλί μπογιά στό Παλάτσο Βέκιο, τό πλέον ἀξιόλογο ἀπό τά παλαιά κτήρια τῆς Φλωρεντίας, ὅπου στεγάζεται τό Δημαρχεῖο τῆς πανέμορφης πόλεως τῆς Τοσκάνης.

Τετάρτη, 20 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΓΕΝΝΗΜΕΝΗ ΗΘΟΠΟΙΟΣ