Σύνδεσις θανάτου Μαυρίκου μέ τήν Novartis

ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ἀποκαλύψεων σχετικῶς μέ τήν ὑπόθεση Novartis προβαίνει ὁ ἀντεισαγγελεύς τοῦ Ἀρείου Πάγου Ἰωάννης Ἀγγελῆς…

… ὁ ὁποῖος προσεκόμισε στήν Προανακριτική Ἐπιτροπή ἀπόρρητο ἔγγραφο τοῦ FBI γιά τήν ἐμπλοκή διαφόρων προσώπων –πλήν πολιτικῶν– καί ὁμίλησε γιά τόν θάνατο δύο ἀνθρώπων. Ὁ κ. Ἀγγελῆς εἶπε στά μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς ὅτι οἱ εἰσαγγελεῖς συζητοῦσαν μεταξύ τους γιά δύο θανάτους πού ἐνδεχομένως νά σχετίζοντο μέ τήν ὑπόθεση τῆς φαρμακοβιομηχανίας. «Αἰσθάνομαι νομικό καί πραγματικό φόβο, γιατί ἔχει ὑπάρξει ὁ θάνατος ἑνός δημοσιογράφου καί ἑνός ἀκόμη προσώπου. Ἀντιλαμβάνεστε ἀπό τήν ἐμπειρία μου ὡς εἰσαγγελέα, αἰσθάνομαι φόβο» εἶπε. Οὐσιαστικῶς φωτογράφισε τόν 42χρονο ἐκδότη Παναγιώτη Μαυρίκο πού κάηκε μέσα στό αὐτοκίνητό του κινούμενος στήν Ἀττική Ὁδό καί ἕνα δεύτερο πρόσωπο μέ τό ψευδώνυμο «ντελιβερᾶς».

Σέ ἔγγραφο τοῦ FBI πού φέρει ἡμερομηνία 13 Ἰανουαρίου 2018 ἀνεφέρεται τό ὄνομα τοῦ Μαυρίκου. «Τό 2013 ὁ Φρουζῆς (πρώην ἐπί κεφαλῆς τῆς Novartis στήν Ἑλλάδα) ἤθελε τόν Μαυρίκο (γνωστό στόν συντάκτη ὡς Παναγιώτης Μαυρίκος) νά γίνει ἡ ἑπόμενη ἑταιρεία ξεπλύματος χρήματος. Ὁ Μαυρίκος ἔβαλε διαφημιστικό χῶρο σέ ἱστοσελίδες γιά τήν Novartis. Ἡ Zenith Media ἦταν ὑπεύθυνη γιά τήν παροχή ἀνάλυσης ὅλων τῶν διαφημίσεων στά media» ἐπισημαίνεται στό ἔγγραφο.

Μεγάλο ἐνδιαφέρον ἔχει καί ἕνα ἄλλο ἀπόσπασμα ἀπό τό ἴδιο ἔγγραφο τοῦ FBI. «Οἱ κυβερνητικοί ἀξιωματοῦχοι καί ὁ Ὑπουργός Ὑγείας πληρώνονταν γιά τήν ἐγγραφή (εἰσαγωγή) νέων προϊόντων στήν ἀγορά καί στήν προστασία ἔναντι ἐλάττωσης τιμῶν. Τό 2011-2012 ἡ φαρμακευτική βιομηχανία εἶχε μεγάλες μειώσεις τιμῶν. Ἡ Novartis δέν εἶχε τέτοια μείωση στά φάρμακα ὀγκολογίας καί πολύ μικρές μειώσεις σέ ἄλλα φάρμακα. Τό πρῶτο τρίμηνο τοῦ 2012, ὁ Φρουζῆς εἶχε μία συνάντηση μέ τόν Ὑπουργό Ὑγείας στό γραφεῖο του. Ὁ Φρουζῆς παρακολουθοῦσε συναντήσεις ἑβδομαδιαίας πρόσβασης στήν ἀγορά πού καθόριζαν τήν καμπάνια… Ἡ θέση τῆς ἑταιρείας ἦταν ὅτι μία ἐπένδυση τῆς τάξης τῶν 150.000 εὐρώ σέ ἕναν κυβερνητικό ἀξιωματοῦχο, εἶχε τήν δυνατότητα νά σώσει πολλά ἑκατομμύρια εὐρώ (πού θά χανόντουσαν) ἀπό τήν Novartis. Ὁ Φρουζῆς ἔλαβε 120.000 εὐρώ καί 30.000 εὐρώ πῆγαν στήν ψευδῆ καμπάνια» ἀναφέρει τό FBI.

Ἐπίσης, ὁ κ. Ἀγγελῆς ἀπήντησε σέ ἐρώτηση σχετικῶς μέ προηγούμενη ἀναφορά του σέ ἕναν δικηγόρο πού ἐκβιάζει τούς μάρτυρες. Ὁ δικηγόρος αὐτός εἶχε συμφέρον νά ἔχει θετική ἐξέλιξη ἡ ὑπόθεσις στήν Ἀμερική, γιατί θά ἔπαιρναν χρήματα, προσέθεσε καί φέρεται νά «ἔδωσε» τό ὄνομα τοῦ δικηγόρου τῶν τριῶν προστατευομένων μαρτύρων, Παύλου Σαράκη.

Ὁ κ. Ἀγγελῆς σέ ἄλλο ἔγγραφο τοῦ FBI πού προσκόμισε ὁ ἴδιος μέ ἡμερομηνία 1η Αὐγούστου 2017, ὑπογραμμίζει ὅτι δέν γίνεται οὐδεμία ἀναφορά σέ πολιτικά πρόσωπα, ἐνῶ διερευνᾶται ἕνα δίκτυο συναλλαγῆς τοῦ ἑλληνικοῦ Δημοσίου μεταξύ ἀνωτάτων ὑπηρεσιακῶν παραγόντων μέ στελέχη τῆς Novartis καί ἰατρούς. Μεταξύ τῶν ὀνομάτων πού ἀναφέρονται εἶναι ἐκεῖνα τῶν Μανιαδάκη, Φρουζῆ, τοῦ τότε προέδρου τοῦ ΕΟΦ Δημήτρη Λυντζέρη καί ἄλλων. Ἐπίσης, ὑπάρχουν τά ὀνόματα δύο ἐκδοτῶν πού φέρεται νά μεσολάβησαν γιά τίς ἐπαφές μεταξύ Novartis καί Ὑπουργείων γιά νά λάβουν διαφημίσεις.

Χθές, ἐξ ἄλλου, ὁ Δημήτρης Ἀβραμόπουλος, τό ὄνομα τοῦ ὁποίου ἀνεφέρθη στήν δεύτερη κατάθεση τοῦ κ. Ἀγγελῆ, ἐξέδωσε ἀνακοίνωση γιά τόν τραπεζικό λογαριασμό τοῦ υἱοῦ του στό ἐξωτερικό. Διέψευσε ὅτι διαθέτει λογαριασμό στήν Ἑλβετία, παρά μόνον στό Βέλγιο, ὅπου τοῦ κατεβάλλοντο οἱ μισθοί. «Τό σύνολο τῶν λογαριασμῶν μου καί καταθέσεων ἔχουν δηλωθεῖ καί ἔχουν ἐλεγχθεῖ. Καί τά γνωρίζουν οἱ ἁρμόδιοι Εἰσαγγελεῖς, ὅπως ἐνόρκως κατέθεσε ὁ Εἰσαγγελέας Ἀγγελῆς στήν Βουλή»» σημείωσε ὁ τέως Ἐπίτροπος.

Ειδήσεις / Άρθρα

Πρός κήρυξη καταστάσεως ἐκτάκτου ἀνάγκης ἡ Εὐρώπη

Μανώλης Κοττάκης
Λόγω τῆς διακοπῆς τοῦ ρωσσικοῦ ἀερίου – Ἕως τό φθινόπωρο – Ὁ Ντράγκι πιέζει, ἀλλά ἡ Γερμανία καθυστερεῖ τίς ἀποφάσεις γιά νά θωρακισθεῖ καί νά δανεισθεῖ λιγώτερα – Αὔξησις τῶν μελλοντικῶν ὑποχρεώσεων τῆς Ἑλλάδος

Σόφια: Κατέρρευσε ἡ κυβέρνησις τοῦ Harvard

Εφημερίς Εστία
Κατεψηφίσθη ἡ νέα βουλγαρική Κυβέρνησις ἀπό…

Μήπως νά τυπώσουμε καί τούς δικούς μας;

Δημήτρης Καπράνος
«Θέλει ὁ Ἐρντογάν νά κρυφτεῖ καί ἡ χαρά δέν τόν ἀφήνει»…

Σάββατον, 23 Ἰουνίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ὁ Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης ἀποκαλύπτει: «Τυπικῶς ΝΔ» ἡ νέα κυβερνητική πλειοψηφία!

Εφημερίς Εστία
Τί δήλωσε σέ ἱστότοπο: Ἡ ἀποχή στίς γαλλικές ἐκλογές καί ἡ παραλυσία ἐπιταχύνουν τίς ἀποφάσεις – «Προσοχή στά τεκταινόμενα στήν Γαλλία» ἐτόνισε