ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022

Συναντήσεις ἄνευ ἀντικρίσματος ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης

Στήν Κύπρο σήμερα ὁ Πρωθυπουργός

Τήν Κύπρο ἐπισκέπτεται σήμερα ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης γιά συνομιλίες μέ τόν Πρόεδρο τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, Νῖκο Ἀναστασιάδη. Πέραν τοῦ ἐθνικοῦ θέματος, ὡστόσο, ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης θά παρέμβει στήν προεκλογική περίοδο τῆς Μεγαλονήσου, ἀφοῦ θά παρακαθίσει σέ γεῦμα, πού παραθέτει πρός τιμήν του ὁ πρόεδρος τοῦ Δημοκρατικοῦ Συναγερμοῦ καί ἐκ τῶν προεδρικῶν ὑποψηφίων στίς ἐπικείμενες ἐκλογές, Ἀβέρωφ Νεοφύτου, ὁ ὁποῖος ὅμως ὑστερεῖ σημαντικά στίς δημοσκοπήσεις ἔναντι τοῦ ἀνεξαρτήτου ὑποψηφίου καί πρώην ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Νίκου Χριστοδουλίδη. Ὑπενθυμίζεται ὅτι ἡ Κυβέρνησις τῆς Ἑλλάδος ἔχει ἐκφράσει τήν ὑποστήριξη καί προτίμησή της πρός τό πρόσωπο τοῦ κ. Νεοφύτου, σέ συνάντηση στήν Ἀθήνα. Εἶναι, δέ, χαρακτηριστικό ὅτι ἡ σχετική συνάντησις εἶχε πραγματοποιηθεῖ στό Μέγαρο Μαξίμου.

Παραλλήλως, ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης θά συναντηθεῖ μέ τήν Ἐπιτροπή Κατεχόμενων Δήμων καί Κοινοτήτων καί ἡ ἐπίσκεψίς του θά κλείσει μέ ὁμιλία στό συνέδριο τοῦ Δημοκρατικοῦ Συναγερμοῦ.
Ἐν τῷ μεταξύ, λίγα 24ωρα μετά τήν –μυστική, κατ’ ἀρχάς– συνάντηση τοῦ Ἰμπραήμ Καλίν μέ τούς συμβούλους Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς, Μεγάλης Βρεταννίας, Γερμανίας καί Γαλλίας, ὀλιγόλεπτη συνομιλία εἶχαν οἱ Ἕλληνες ὑπουργοί Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης μέ τούς Τούρκους ὁμολόγους τους, σέ Ἀχρίδα (οἱ ὑπουργοί Ἐξωτερικῶν) καί Βρυξέλλες (οἱ ὑπουργοί Ἀμύνης, στό περιθώριο τῆς Συνόδου τῶν ὑπουργῶν τῆς Βορειοατλαντικῆς Συμμαχίας).

Εἰδικώτερα, χειραψία καί σύντομη συνομιλία κοινωνικοῦ χαρακτῆρα, ὅπως χαρακτηρίζεται ἀπό ἑλληνικές πηγές, εἶχε ὁ Νῖκος Δένδιας μέ τόν Μεβλούτ Τσαβούσογλου, στό περιθώριο τοῦ «Φόρουμ Διαλόγου τῶν Πρεσπῶν 2022», πού πραγματοποιεῖται στήν Ἀχρίδα, μέ βασικό ἀντικείμενο, τό –εὐρωπαϊκό– μέλλον τῶν Δυτικῶν Βαλκανίων.

Ἐν τῷ μεταξύ, μήνυμα πρός τήν Ἄγκυρα ἀπέστειλε ἡ Κομμισσιόν: «Ἡ Τουρκία πρέπει νά σταματήσει ὅλες τίς ἀπειλές καί ἐνέργειες, πού βλάπτουν τίς σχέσεις καλῆς γειτονίας, καί νά σέβεται τήν κυριαρχία ὅλων τῶν κρατῶν μελῶν τῆς ΕΕ στά χωρικά ὕδατα καί τόν ἐναέριο χῶρο τους», δήλωσε ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Κομμισσιόν, ἁρμόδιος γιά θέματα Ἐξωτερικῶν Ὑποθέσεων, Πῆτερ Στάνο, ἀπαντῶντας σέ ἐρώτημα τοῦ Ἀθηναϊκοῦ – Μακεδονικοῦ Πρακτορείου Εἰδήσεων.

Παραλλήλως, ὁ κ. Στάνο σημείωσε ὅτι «ὁποιοδήποτε ἀνοιχτό ζήτημα θά πρέπει νά ἀντιμετωπίζεται μέ εἰρηνικό τρόπο, μέσῳ διαλόγου, καλῇ τῇ πίστῃ, μέ πλήρη σεβασμό τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου καί σύμφωνα μέ τήν ἀρχή τῶν σχέσεων καλῆς γειτονίας». Ἐπίσης, ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς συνεπλήρωσε ὅτι «ὅσον ἀφορᾶ τίς σχέσεις μεταξύ τῆς ΕΕ καί τῶν κρατῶν μελῶν τῆς ΕΕ μέ τήν Τουρκία, ἡ ΕΕ ἦταν καί εἶναι πολύ σαφής: περιμένουμε ἀπό τήν Τουρκία νά ἔχει ἐποικοδομητική συμπεριφορά, νά ἀπέχει ἀπό βήματα ρητορικῆς ἤ ἐνέργειες πού κλιμακώνουν, καί νά δεσμευτεῖ στήν οἰκοδόμηση σχέσεων καλῆς γειτονίας καί ὄχι τό ἀντίθετο». Σέ διαφορετική περίπτωση, «ἡ ΕΕ καί τά κράτη μέλη της θά ἀναγκάζονταν νά ἐξετάσουν κατάλληλη ἀπάντηση. Αὐτό δηλώθηκε ξεκάθαρα δύο φορές πέρυσι ἀπό τούς Εὐρωπαίους ἡγέτες καί αὐτή παραμένει ἡ θέση μας μέχρι σήμερα», ἐπεσήμανε ἀκόμη.

Ἐπιπροσθέτως, ὁ Πῆτερ Στάνο ὑπεγράμμισε ὅτι «ἡ ΕΕ ἦταν πολύ σαφής σέ πολλές περιπτώσεις, ὅτι εἴμαστε πρόθυμοι καί ἕτοιμοι νά δεσμευτοῦμε μέ τήν Τουρκία – σταδιακά, ἀναλογικά καί ἀναστρέψιμα, γιά νά ἐνισχύσουμε τή συνεργασία σέ διάφορους τομεῖς κοινοῦ ἐνδιαφέροντος, ὑπό τούς καθορισμένους ὅρους», μέ τήν ταυτόχρονη ἐπισήμανση, ὡστόσο, ὅτι ἡ Ἄγκυρα θά πρέπει «νά δεσμευτεῖ σέ ἀποκλιμάκωση καί ἡ ἀποκλιμάκωση πρέπει νά διατηρηθεῖ».

Ειδήσεις / Άρθρα

Τόν Νοέμβριο παραδίδεται στούς πιστούς ὁ νέος Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Νικολάου στό Σημεῖο Μηδέν μετά 21 χρόνια

Εφημερίς Εστία
Ὁ Πρόεδρος τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς Ἀποπερατώσεως τοῦ Ναοῦ Ἄντριου Βενιόπουλος μίλησε στήν «ΕτΚ» γιά τό ὅραμά του νά γίνει ὁ ναός ὁ «Παρθενώνας τῆς Ὀρθοδοξίας», ἀπευθύνοντας πρόσκληση στούς πιστούς ὅλων τῶν θρησκειῶν νά προσευχηθοῦν καί νά διαλογισθοῦν ἐντός τῶν πυλῶν του.

Τζώρτζ Τζιτζίκος: Ὁ Ἑλληνοαμερικανός πού ἡγεῖται τῆς προσπάθειας διασώσεως τῶν Χριστιανῶν ἀνά τόν κόσμο

Εφημερίς Εστία
Ἡ «Ετκ» συνάντησε τόν πρόεδρο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐπιτροπῆς Δημοσίων Ὑποθέσεων (OPAC) Τζώρτζ Τζιτζίκο στήν Ἀθήνα καί συνωμίλησε μαζί του γιά τήν ἀνάγκη προστασίας τῶν χριστιανῶν πού εὑρίσκονται ὑπό διωγμόν, ἀλλά καί τήν διάδοση τῆς Ὀρθοδοξίας στά βάθη τῆς Ἀνατολῆς – Ὁ Ἑλληνοαμερικανός ἐπιχειρηματίας ὑπῆρξε στενός συνεργάτης τοῦ Ντόναλντ Τράμπ, τοῦ πατέρα καί υἱοῦ Μπούς καί ἄλλων Ρεπουμπλικανῶν ὑποψηφίων γιά τήν προεδρία.

Την Κυριακή 02.10 με την Εστία της Κυριακής: Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ • 1944

Εφημερίς Εστία
Όλη η ιστορική αλήθεια για  την Απελευθέρωση της Αθήνας από τους Γερμανούς κατακτητές, μέσα από αυθεντικά ντοκουμέντα.

Ὁ παραπαίων καί ὁ ἀδίστακτος

Εφημερίς Εστία
«Χαμένος στό διάστημα» μετά ἀπό κάθε ὁμιλία του ὁ Πρόεδρος Μπάιντεν, ἐνῶ ἡ Δύσις ἀναζητεῖ ἐναγωνίως ἡγεσία – Μέ τήν πλάτη στόν τοῖχο ὁ Πούτιν ἀπειλεῖ τόν πλανήτη μέ πυρηνικό ὁλοκαύτωμα καί ὑπόσχεται διαγραφές δανείων σέ ὅσους ἐπιστρατεύονται

Μητσοτάκης: Νά τά βροῦμε ὅπως ὁ Βενιζέλος μέ τόν Κεμάλ

Εφημερίς Εστία
ΧΕΙΡΑ φιλίας στόν τουρκικό λαό ἔτεινε χθές τό βράδυ ἀπό…