Συναγερμός στά κόμματα γιά τό Καστελλόριζο

Ὁ Ν. Ἀναστασιάδης μέ τόν Γ. Κουμουτσάκο

Ἐκνευρισμός Ἐρντογάν γιά ExxonMobil – Γαῦδο

ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΕΣ κινήσεις τῆς Τουρκίας ἐντός τῆς ἑλληνικῆς ὑφαλοκρηπῖδος διαφαίνονται ἐντός τοῦ προσεχοῦς διαστήματος, μέ ἀποτέλεσμα νά ἔχει σημάνει συναγερμός στά ἐπιτελεῖα ὅλων τῶν κομμάτων, οἱ φόβοι τῶν ὁποίων ἐπιβεβαιώθηκαν ἀφοῦ ἀπό χθές ἡ Τουρκία ἐξήγγειλε NAVTEX γιά ἀσκήσεις μέ πραγματικά πυρά στά κυπριακά χωρικά ὕδατα ἀπό τίς 2 μέχρι τίς 17 Ἰουλίου. Ὅμως οἱ ἐνδείξεις πού ὑπάρχουν συνηγοροῦν ὅτι τό σημεῖο μεγίστης προσμονῆς νέων τουρκικῶν ἐνεργειῶν εἶναι ἡ θαλασσία περιοχή τοῦ Καστελλορίζου. Μᾶλλον πρέπει νά ἀποκλεισθοῦν οἱ περιοχές στίς ὁποῖες δραστηριοποιεῖται ἡ ἀμερικανική ἑταιρεία ExxonMobil, ἡ ὁποία ἀπολαμβάνει τήν προστασία τοῦ πανταχοῦ παρόντος ἀμερικανικοῦ Ναυτικοῦ. Πράγματι αὐτές εἶναι, συμφώνως πρός πληροφορίες, οἱ ἐκτιμήσεις τῆς κυπριακῆς Κυβερνήσεως, ἡ ὁποία αἰσθάνεται μᾶλλον ἀσφαλής θεωρώντας βέβαιον ὅτι οἱ Τοῦρκοι θά ἀποφύγουν τίς περιοχές τῆς δικῆς της ΑΟΖ, ἡ εὐθύνη τῶν ἐρευνῶν στίς ὁποῖες ἔχει ἀνατεθεῖ στήν ExxonMobil.

Γιά τούς ἰδίους λόγους δέν ἀναμένονται τουρκικές κινήσεις νοτίως τῆς Κρήτης παρ’ ὅτι θεωροῦν τήν Γαῦδο καί τήν πέριξ θαλασσία περιοχή «γκρίζα ζώνη». Ἡ ἀναμενομένη νά ὑπογραφεῖ αὔριο σύμβασις γιά ἀνάθεση στήν ExxonMobil τῶν ἐρευνῶν στήν περιοχή τῆς ἑλληνικῆς ὑφαλοκρηπῖδος, νοτίως τῆς Κρήτης, ἀποκλείει περαιτέρω κινήσεις τῆς Τουρκίας ἐκεῖ, γεγονός τό ὁποῖο, συμφώνως πάντα πρός πληροφορίες, ἔχει ἐκνευρίσει ἀρκετά τόν Ταγίπ Ἐρντογάν. Ἔτσι μένει τό Καστελλόριζο, τήν θαλασσία περιοχή τοῦ ὁποίου οὕτως ἤ ἄλλως ἡ Τουρκία διεκδικεῖ, ἐνῶ γιά τήν ὥρα ἡ Ἑλλάς δέν ἔχει προχωρήσει σέ ἀνάθεση ἐρευνῶν καί ἐκεῖ.

Ἀπό τήν Κύπρο ὅπου εὑρίσκετο γιά τήν κηδεία τοῦ Δημήτρη Χριστόφια ὁ Πρωθυπουργός Ἀλέξης Τσίπρας ἀπηύθυνε αὐστηρό μήνυμα πρός τήν Τουρκία, τονίζοντας πώς ἡ ἀπόφασίς της νά κάνει γεωτρήσεις στήν κυπριακή ΑΟΖ παραβιάζοντας τό διεθνές δίκαιο εἶναι δεῖγμα ἀδυναμίας, γιά νά συνεχίσει ὅτι ἄν ἡ Ἄγκυρα δέν σταματήσει τίς γεωτρήσεις θά ὑπάρξει τίμημα καί γιά τίς εὐρωτουρκικές σχέσεις ἀλλά καί γιά τήν εἰρήνη στήν περιοχή. Εἰδικώτερα, ὁ κ. Τσίπρας δήλωσε: «Συνεργάτες μου πρό ὀλίγο μέ πληροφόρησαν ὅτι ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος ἔκανε κάποιες δηλώσεις καί εἶπε ἀπευθυνόμενος στόν Ἕλληνα Πρωθυπουργό ὅτι “λέει κάποια πράγματα μιλώντας μόνος του, ἀλλά ἐγώ θά συνεχίσω τόν χαβᾶ μου”. Θέλω νά ἀπαντήσω σέ αὐτή τή δήλωση, λέγοντας ὅτι ὁ Ἕλληνας Πρωθυπουργός δέν λέει κάποια πράγματα, ἀλλά μιλᾶ τή γλῶσσα τοῦ διεθνοῦς δικαίου, τή γλῶσσα τῆς λογικῆς, τῆς ἀλήθειας καί τῆς ἀποφασιστικότητας».

Ἀντίστοιχο αὐστηρό μήνυμα ἀπηύθυνε πρός τήν Τουρκία καί ὁ Τομεάρχης Ἐξωτερικῶν τῆς ΝΔ Γιῶργος Κουμουτσάκος, μετά τήν συνάντηση πού εἶχε μέ τόν Πρόεδρο τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας Νῖκο Ἀναστασιάδη.

«Ἄν ἡ Τουρκία ἐπιμείνει σέ μιά διαρκῆ ἀντιπαραγωγική καί παράνομη ἔνταση, θά πρέπει ἡ ΕΕ νά μετακινηθεῖ ἀπό τίς λέξεις καί τίς δηλώσεις στίς ἐνέργειες, καί νά ἀποφασίσει μέτρα καί κυρώσεις γιά τή χώρα αὐτή, ἡ ὁποία θά βρεῖ τόν Ἑλληνισμό ἑνωμένο ἀπέναντί της».

Στήν τακτική τῶν προκλήσεων ἐπιμένει, πάντως, ὁ Ταγίπ Ἐρντογάν, ὁ ὁποῖος ἐπέμεινε ὅτι ἡ Ἄγκυρα θά προχωρήσει σέ γεωτρήσεις καί θά λάβει μέτρα μέ τίς Ἔνοπλες Δυνάμεις της. Ἀπαντώντας στήν προειδοποίηση τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα πρός τήν Ἄγκυρα γιά πιθανές ἔρευνες στό Καστελλόριζο ὁ Ἐρντογάν δήλωσε ἐνώπιον τῆς κοινοβουλευτικῆς ὁμάδος τοῦ κόμματός του: «Διαθέτουμε τέσσερα πλοῖα στήν περιοχή καί ἔχουμε λάβει τά μέτρα μας. Ὁ Πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος λέει μόνος του κάποια πράγματα. Ὅ,τι καί νά λέει, ἐμεῖς ἔχουμε δικαιώματα ἐκεῖ. Στό ὄνομα τῆς ὑπερασπίσεως τῶν δικαιωμάτων μας, τά πλοῖα ἐρευνῶν καί γεωτρήσεών μας θά συνεχίσουν τίς ἔρευνες. Ἔχουμε πάρει καί θά πάρουμε τά ἀπαραίτητα μέτρα».

Γιά πολλοστή φορά ὁ Ἐρντογάν διεμήνυσε ὅτι ἡ Τουρκία θά διεκδικήσει πάση θυσία μερίδιο ἀπό τήν ἐνεργειακή πίττα τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου: «Μέχρι νά πετύχουμε τή δίκαιη διανομή τοῦ φυσικοῦ πλούτου στήν ἀνατολική Μεσόγειο θά συνεχίσουμε τά ἀποφασιστικά βήματά μας στήν περιοχή. Δέν θά ἐπιτρέψουμε σέ καμμία προσπάθεια ἐρεύνης καί γεωτρήσεως πού ἀγνοεῖ τά δικαιώματα καί τά συμφέροντα τῆς Τουρκίας καί τῆς “Τουρκικῆς Δημοκρατίας τῆς Βορείου Κύπρου”».

Ειδήσεις / Άρθρα

Κάνει πίσω ὁ κ. Γιῶργος Γεραπετρίτης γιά πάρκα στό Αἰγαῖο καί Κοσσυφοπέδιο

Εφημερίς Εστία
«Δέν ἔχουν χωροθετηθεῖ, δέν συνδέονται μέ ἄσκηση κυριαρχίας-κυριαρχικῶν δικαιωμάτων, εἶναι… περιβαλλοντικό ζήτημα» – Ἀπόπειρα κατευνασμοῦ τοῦ Προέδρου Ἐρντογάν ἐν ὄψει τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη στήν Ἄγκυρα – Ἄτακτος ὑποχώρησις στό Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης – Θά ἀπόσχει ἡ Ἑλλάς, μετά τίς σφοδρές ἀντιδράσεις τῆς Σερβίας

Διακομματική κραυγή ἀγωνίας γιά τήν βιομηχανία μας

Εφημερίς Εστία
ΚΑΠΟΤΕ ἔλεγαν πώς εἶναι ζήτημα κύρους γιά μιά χώρα νά ἔχει δική της ἀμυντική βιομηχανία μέ αὐτόνομη παραγωγή πολεμικοῦ ὑλικοῦ.

Ἄνοιγμα Μητσοτάκη στόν Περιφερειάρχη Βορείου Αἰγαίου κ. Κ. Μουτζούρη

Εφημερίς Εστία
ΣΤΗΝ χθεσινή ἐπίσκεψη τοῦ Πρωθυπουργοῦ στήν Λέσβο, μέ ἀφορμή τήν ὁλοκλήρωση ἑνός νέου αὐτοκινητoδρ;oμου ἀπό τήν Καλλονή στό Σιγρί, τίς ἐντυπώσεις ἔκλεψαν οἱ φιλοφρονήσεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ πρός τόν Περιφερειάρχη Βορείου Αἰγαίου.

Στίς πλαγιές τοῦ Παρνασσοῦ, στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν

Δημήτρης Καπράνος
Τό διάβασα στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως. «Μόλις προχθές ἔλεγα σέ κάποιο φίλο, “δές τί ὡραῖα πού τά πάει ἡ ‘Ἀλεξάνδρα’ στήν Καλλιθέα, πόσο καλά δουλεύει τόν προγραμματισμό της, καί πόσο καλή εἶναι ἡ προβολή της.

Ο ΣΑΚΑΤΗΣ

Εφημερίς Εστία
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 25 Ἀπριλίου 1924