Συναγερμός γιά νέα κρίση χρέους στήν Εὐρωζώνη

ΓΙΑ τόν κίνδυνο νά ὑπάρξει μία νέα κρίσις χρέους στήν Εὐρωζώνη σ’ ἕνα πλαίσιο ὑψηλῶν ἐπιτοκίων καί αὐξήσεως τῶν δημοσιονομικῶν ἐλλειμμάτων, προειδοποίησε ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης Λουίς Ντέ Γκίντος.

«Περισσότερο ηὐξημένα κόστη χρηματοδοτήσεως καί λιγώτερο συνετές δημοσιονομικές πολιτικές θά μποροῦσαν νά αὐξήσουν τίς ἀνησυχίες σχετικά μέ τήν βιωσιμότητα τοῦ κρατικοῦ χρέους, ἰδιαίτερα στίς χῶρες (τῆς Εὐρωζώνης) στίς ὁποῖες τά ἐπίπεδα τοῦ χρέους εἶναι ἤδη ὑψηλά» προειδοποίησε ὁ Λουίς ντέ Γκίντος, ἀντιπρόεδρος τῆς ΕΚΤ, σέ ὁμιλία πού ἐξεώνησε στήν Φρανκφούρτη.

Σήμερα ἡ χώρα πού προκαλεῖ τίς περισσότερες ἀνησυχίες γιά τό ὑψηλό δημόσιο χρέος της εἶναι ἡ Ἰταλία.

Ὡστόσο, κατά τήν τρέχουσα περίοδο, τά «σπρέντ» στίς ἀγορές κρατικῶν ὁμολόγων – ἡ διαφορά τῆς ἀποδόσεως ἀνάμεσα στό γερμανικό ὁμόλογο ἀναφορᾶς καί αὐτά τῶν ἄλλων κρατῶν τῆς Εὐρωζώνης– «παραμένουν περιορισμένα», καθησύχασε πάντως ὁ κεντρικός τραπεζίτης.

«Σέ αὐτούς τούς καιρούς ὑψηλῆς ἀβεβαιότητος –ἔχουμε κραδασμούς πού ἔρχονται γρήγορα ἀπό τήν γεωπολιτική πλευρά– νομίζω ὅτι πρέπει νά εἴμαστε πολύ συνετοί ὅσον ἀφορᾶ στήν ἐπικοινωνία» εἶπε ὁ ντέ Γκίντος στήν διάσκεψη στήν Φρανκφούρτη. «Ἑπομένως, δέν θά προκαταλάβω τυχόν μελλοντικές κινήσεις ὅσον ἀφορᾶ στά ἐπιτόκια. Αὐτό πού θά ἤθελα νά τονίσω εἶναι ὅτι ἡ συζήτησις γιά μείωση τῶν ἐπιτοκίων εἶναι πρόωρος.»

«Θεωροῦμε ὅτι τά βασικά ἐπιτόκια τῆς ΕΚΤ εἶναι σέ ἐπίπεδα, στά ὁποῖα ἄν διατηρηθοῦν γιά ἀρκετά μεγάλη διάρκεια, θά συμβάλλουν οὐσιαστικά σέ αὐτόν τόν στόχο» τῆς τιθασεύσεως τοῦ πληθωρισμοῦ, τόνισε.

Ἐπεσήμανε τίς νέες προβλέψεις τῆς ΕΚΤ πού ἀναμένονται στήν ἀπόφαση τοῦ Δεκεμβρίου: «Στήν συνάντησή μας τόν Δεκέμβριο, θά ἔχουμε μία σειρά μακροοικονομικῶν προβολῶν καί περισσότερα στοιχεῖα γιά τόν πραγματικό καί ὑποκείμενο πληθωρισμό, τήν οἰκονομική δραστηριότητα καί τήν κατάσταση μετάδοσης, ἑπομένως θά εἴμαστε σέ καλύτερη θέση νά ἐανεκτιμήσουμε τίς προοπτικές γιά τόν πληθωρισμό καί τήν ἀπαιτούμενη πολιτική δράση».

Ειδήσεις / Άρθρα

«Ἡ γῆ πού μᾶς ἐθέσπισεν» καί οἱ ἄψυχες ἡγεσίες μας

Μανώλης Κοττάκης
Δέν τιμήσαμε μέ τόν ἁρμόζοντα τρόπο ὡς «Ὅλον Ἔθνος» τήν συγκλονιστική στιγμή τῆς συμπληρώσεως πενῆντα ἐτῶν ἀπό τόν ἐθνικό διαμελισμό καί τήν ἐθνική τραγωδία τῆς Κύπρου.

Ἀπεσύρθη ἐν τέλει ὁ Τζό Μπάιντεν

Εφημερίς Εστία
O Aμερικανός Πρόεδρος Τζό Μπάιντεν ἀνεκοίνωσε ὅτι ἀποχωρεῖ ἀπό τήν προεδρική κούρσα γιά τίς ἀμερικανικές ἐκλογές τοῦ Νοεμβρίου.

Νέα Μεταπολίτευση; Ὄχι, εὐχαριστοῦμε…

Δημήτρης Καπράνος
Πέρασαν πενῆντα χρόνια ἀπό τήν περιλάλητη «Μεταπολίτευση»!

Ἑστία, Τετάρτη 22 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ὁ ΚΟΣΜΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΩΝ

Την Κυριακή 28.07 με την Εστία: 50 χρόνια μεταπολίτευση

Εφημερίς Εστία
Στις 28.07 η Εστία της Κυριακής θυμάται: Πενήντα χρόνια μεταπολίτευση 1974 – 2004.