ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023

Συναγερμός γιά νέα κρίση χρέους στήν Εὐρωζώνη

ΓΙΑ τόν κίνδυνο νά ὑπάρξει μία νέα κρίσις χρέους στήν Εὐρωζώνη σ’ ἕνα πλαίσιο ὑψηλῶν ἐπιτοκίων καί αὐξήσεως τῶν δημοσιονομικῶν ἐλλειμμάτων, προειδοποίησε ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης Λουίς Ντέ Γκίντος.

«Περισσότερο ηὐξημένα κόστη χρηματοδοτήσεως καί λιγώτερο συνετές δημοσιονομικές πολιτικές θά μποροῦσαν νά αὐξήσουν τίς ἀνησυχίες σχετικά μέ τήν βιωσιμότητα τοῦ κρατικοῦ χρέους, ἰδιαίτερα στίς χῶρες (τῆς Εὐρωζώνης) στίς ὁποῖες τά ἐπίπεδα τοῦ χρέους εἶναι ἤδη ὑψηλά» προειδοποίησε ὁ Λουίς ντέ Γκίντος, ἀντιπρόεδρος τῆς ΕΚΤ, σέ ὁμιλία πού ἐξεώνησε στήν Φρανκφούρτη.

Σήμερα ἡ χώρα πού προκαλεῖ τίς περισσότερες ἀνησυχίες γιά τό ὑψηλό δημόσιο χρέος της εἶναι ἡ Ἰταλία.

Ὡστόσο, κατά τήν τρέχουσα περίοδο, τά «σπρέντ» στίς ἀγορές κρατικῶν ὁμολόγων – ἡ διαφορά τῆς ἀποδόσεως ἀνάμεσα στό γερμανικό ὁμόλογο ἀναφορᾶς καί αὐτά τῶν ἄλλων κρατῶν τῆς Εὐρωζώνης– «παραμένουν περιορισμένα», καθησύχασε πάντως ὁ κεντρικός τραπεζίτης.

«Σέ αὐτούς τούς καιρούς ὑψηλῆς ἀβεβαιότητος –ἔχουμε κραδασμούς πού ἔρχονται γρήγορα ἀπό τήν γεωπολιτική πλευρά– νομίζω ὅτι πρέπει νά εἴμαστε πολύ συνετοί ὅσον ἀφορᾶ στήν ἐπικοινωνία» εἶπε ὁ ντέ Γκίντος στήν διάσκεψη στήν Φρανκφούρτη. «Ἑπομένως, δέν θά προκαταλάβω τυχόν μελλοντικές κινήσεις ὅσον ἀφορᾶ στά ἐπιτόκια. Αὐτό πού θά ἤθελα νά τονίσω εἶναι ὅτι ἡ συζήτησις γιά μείωση τῶν ἐπιτοκίων εἶναι πρόωρος.»

«Θεωροῦμε ὅτι τά βασικά ἐπιτόκια τῆς ΕΚΤ εἶναι σέ ἐπίπεδα, στά ὁποῖα ἄν διατηρηθοῦν γιά ἀρκετά μεγάλη διάρκεια, θά συμβάλλουν οὐσιαστικά σέ αὐτόν τόν στόχο» τῆς τιθασεύσεως τοῦ πληθωρισμοῦ, τόνισε.

Ἐπεσήμανε τίς νέες προβλέψεις τῆς ΕΚΤ πού ἀναμένονται στήν ἀπόφαση τοῦ Δεκεμβρίου: «Στήν συνάντησή μας τόν Δεκέμβριο, θά ἔχουμε μία σειρά μακροοικονομικῶν προβολῶν καί περισσότερα στοιχεῖα γιά τόν πραγματικό καί ὑποκείμενο πληθωρισμό, τήν οἰκονομική δραστηριότητα καί τήν κατάσταση μετάδοσης, ἑπομένως θά εἴμαστε σέ καλύτερη θέση νά ἐανεκτιμήσουμε τίς προοπτικές γιά τόν πληθωρισμό καί τήν ἀπαιτούμενη πολιτική δράση».

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἀπελάσεις ἐγκληματιῶν μεταναστῶν Πέλεκυς κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργῶν

Εφημερίς Εστία
Ἀλλάζει ὁ ὁρισμός τῆς «δωροληψίας» καί τῆς «δωροδοκίας» – Στό στόχαστρο προϊστάμενοι πού κάνουν τά «στραβά μάτια» καί δικαστικοί λειτουργοί διεθνῶν ὀργανισμῶν – Τιμωρεῖται ἡ ὑποτροπή ἀλλοδαπῶν πού διέπραξαν ἐγκλήματα μετά τήν ἔκτιση τῆς ποινῆς μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν χώρα ἕως δέκα ἔτη – Ἀλλαγές καί γιά τίς ἐγκληματικές ὀργανώσεις

Ἡ ἀπόρρητη μελέτη τοῦ Π.Ν. γιά τά 12 μίλια

Εφημερίς Εστία
ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ κατά καιρούς τό ζήτημα τῆς ἐπεκτάσεως ἤ μή τῶν ἑλληνικῶν χωρικῶν ὑδάτων στό Αἰγαῖο, ἀπό τά 6 στά 12 μίλια. Ἀκούσαμε ἀκόμη ἀπό τόν κ. Ροζάκη ὅτι κάτι τέτοιο θά ἦταν παράνομο!

Ἐξυλοκόπησαν φοιτητή στήν ΑΣΟΕΕ ἐπειδή φοροῦσε σταυρό!

Εφημερίς Εστία
Η ΑΝΟΜΙΑ ἐξακολουθεῖ νά ἐπικρατεῖ στούς πανεπιστημιακούς χώρους. Οὔτε Ἀστυνομία οὔτε Πανεπιστημιακή Ἀστυνομία ἔχουν κατορθώσει νά ἐλέγξουν τήν κατάσταση.

Μία ἑκατονταετία στά χρώματα τῆς σημαίας

Δημήτρης Καπράνος
Σήμερα, στό Δημοτικό Θέατρο Πειραιῶς, ἑορτάζει τά ἑκατό του χρόνια ἕνας ἱστορικός ἀθλητικός σύλλογος, ὁ γαλανόλευκος Ἐθνικός Πειραιῶς, ὁ σύλλογος τόν ὁποῖον ἵδρυσαν, τό 1923, οἱ ἀστοί τοῦ πρώτου λιμένος τῆς χώρας.

Η ΚΑΚΟΓΛΩΣΣΙΑ ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟΝ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 2 Δεκεμβρίου 1923