Συναγερμός γιά ἐπιτόκια καί φυσικό ἀέριο

ΑΚΑΘΕΚΤΗ συνεχίζει τίς αὐξήσεις ἐπιτοκίων ἡ Εὐρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πού μετά τήν ἀπόφαση γιά ἄνοδό των κατά 25 μονάδες βάσεως προανήγγειλε νέα αὔξηση τόν Ἰούλιο.

«Δέν ἔχουμε τελειώσει τό ταξίδι, δέν ἔχουμε φτάσει ἀκόμα στόν προορισμό μας» ἀνέφερε χαρακτηριστικά ἡ Κριστίν Λαγκάρντ σέ συνέντευξη Τύπου τονίζοντας: «Ἔχουμε ἀκόμα ἔδαφος νά καλύψουμε καί εἶναι πολύ πιθανό νά συνεχίσουμε, ἄν δέν ὑπάρξει κάποια οὐσιώδης ἀλλαγή, μέ αὔξηση τῶν ἐπιτοκίων μας τόν Ἰούλιο».

Οἱ μελλοντικές ἀποφάσεις τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς ΕΚΤ «θά διασφαλίσουν ὅτι τά βασικά ἐπιτόκια τῆς ΕΚΤ θά διαμορφωθοῦν σέ ἐπίπεδα πού εἶναι ἐπαρκῶς περιοριστικά γιά νά ἐπιτευχθεῖ ἡ ἔγκαιρη ἐπαναφορά τοῦ πληθωρισμοῦ στόν μεσοπρόθεσμο στόχο τοῦ 2%» ἀνέφερε ἡ ἐπί κεφαλῆς τῆς ΕΚΤ.

Ἡ ἴδια ἀνεγνώρισε ὅτι ἡ νομισματική σύσφιγξις ἔχει ἐπιβαρύνει τήν οἰκονομία τῆς Εὐρωζώνης. «Ἡ οἰκονομική δραστηριότητα στήν Εὐρωζώνη παρέμεινε στάσιμη τούς τελευταίους μῆνες καί ἀναμένεται νά παραμείνει ἀδύναμη σέ βραχυπρόθεσμο ἐπίπεδο» ἀνέφερε ἡ Λαγκάρντ, ἄν καί σημείωσε ὅτι ἡ οἰκονομία «ἀναμένεται νά ἐνισχυθεῖ ἀργότερα καθώς ὁ πληθωρισμός θά συνεχίσει νά ὑποχωρεῖ.»

Tαυτοχρόνως ζήτησε ἀπό τίς κυβερνήσεις τῆς Εὐρωζώνης νά ἀνακαλέσουν τά μέτρα στηρίξεως γιά τήν ἐνεργειακή κρίση πού χορήγησαν σέ νοικοκυριά καί ἐπιχειρήσεις, ὥστε νά ἀποφευχθεῖ ἡ αὔξησις τῶν μεσοπρόθεσμων πληθωριστικῶν πιέσεων, οἱ ὁποῖες θά ἀπαιτοῦσαν μιά ἰσχυρότερη ἀπάντηση στήν νομισματική πολιτική ἀπό τήν ΕΚΤ.

Κατά συνέπεια, τό ἐπιτόκιο τῶν πράξεων κύριας ἀναχρηματοδοτήσεως καθώς καί τά ἐπιτόκια τῆς διευκολύνσεως ὁριακῆς χρηματοδοτήσεως καί τῆς διευκολύνσεως ἀποδοχῆς καταθέσεων θά αὐξηθοῦν σέ 4,00%, 4,25% καί 3,50% ἀντιστοίχως, μέ ἰσχύ ἀπό τίς 21 Ἰουνίου 2023.

Tην ἴδια στιγμή ἐκρηκτική ἄνοδο ἀκολουθεῖ ἡ τιμή τοῦ φυσικοῦ ἀερίου, μέ τήν ἡμερήσια αὔξηση γιά τό προθεσμιακό συμβόλαιο Ἰουλίου νά φθάνει ἕως καί τό +24%, καθώς ἡ κυβέρνησις τῆς Ὁλλανδίας ἑτοιμάζεται νά διακόψει τήν λειτουργία τοῦ μεγαλύτερου κοιτάσματος τῆς Εὐρώπης.

Ἡ τιμή ἔφθασε μία ἀνάσα ἀπό τό ἐπίπεδο τῶν 50 εὐρώ, ἐνῷ διεμορφώθη κοντά στά 44 εὐρώ σέ μία πλήρη ἀντιστροφή τῶν τάσεων πού ἔχει καταγραφεῖ ἀπό τήν ἀρχή Ἰουνίου, ὅπου ὑπῆρξε σημαντική ἀποκλιμάκωσις καί τήν 1η Ἰουνίου ἡ τιμή εἶχε προσγειωθεῖ στά 23 εὐρώ. Ἐπίσης ἡ ἀνακοίνωσις γιά παράταση τῆς διακοπῆς στήν ροή ἀερίου σέ τρία μεγάλα ἐργοστάσια καί κοιτάσματα φυσικοῦ ἀερίου τῆς Νορβηγίας, ἀλλά καί οἱ ὑψηλές θερμοκρασίες στήν Εὐρώπη πού ἀνεβάζουν τήν ζήτηση γιά κλιματισμό, συγκαταλέγονται στούς παράγοντες πού ὁδηγοῦν τό ἀέριο ὑψηλότερα.

Ὅπως ἀνεκοίνωσε ἡ ὁλλανδική κυβέρνησις τήν 1η Ὀκτωβρίου θά προχωρήσει στήν διακοπή λειτουργίας τοῦ κοιτάσματος Groningen, λόγῳ ἔντονης σεισμικῆς δραστηριότητος στήν περιοχή, σέ μία κίνηση πού θά ἀφαιρέσει σημαντικό μέρος τῶν προμηθειῶν πού λαμβάνει ἡ Εὐρώπη καί μάλιστα ἐνῷ θά βρίσκεται λίγο πρίν ἀπό τήν εἴσοδό της στόν χειμῶνα, ὅπου παραδοσιακῶς ὑπάρξει αὔξησις τῆς ζητήσεως. Εἶναι ἐνδεικτικό ὅτι λόγῳ τῆς καταστάσεως ἄνοδο στά 107 εὐρώ/MWh σημειώνει ἡ τιμή χονδρικῆς στήν ἀγορά ἑπόμενης ἡμέρας.

Ἡ μέγιστη τιμή ἡμέρας σήμερα θά εἶναι 167 εὐρώ καί ἡ ἐλάχιστη 79 εὐρώ μέ τήν ζήτηση στίς 140 γιγαβατῶρες. Στό μεῖγμα παραγωγῆς 50% ἔχει τό ἀέριο.

Ειδήσεις / Άρθρα

Την Κυριακή 10.12 με την Εστία: Σύνταγμα Χωροφυλακής Αθηνών

Εφημερίς Εστία
Μη χάσετε στις 10.12 με την Εστία της Κυριακής: ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ • Το έπος της μάχης του Μακρυγιάννη!

Κυριάκο, χάσαμε

Εφημερίς Εστία
Ἡ Οὐάσιγκτων ἐγκαταλείπει τό Κίεβο ἀναγγέλλοντας ἐμμέσως τήν διακοπή τῆς χρηματοδοτήσεως, ἐνῷ τό ΝΑΤΟ προαναγγέλλει διά τοῦ Στόλτενμπεργκ τήν ἧττα τῆς Οὐκρανίας στό μέτωπο! – Τί ἐκέρδισε ἡ Ἑλλάς πού στάθηκε στήν σωστή πλευρά τῆς ἱστορίας;

Θά τά «δώσουμε», μιά μέρα, ξαφνικά

Μανώλης Κοττάκης
Διαπραγμάτευση κάτω ἀπό τό τραπέζι λόγῳ πολιτικοῦ κόστους

Πρεμιέρα τῆς «Νέας Ἀριστερᾶς» μέ ψῆφο πρός τούς τραπεζῖτες

Εφημερίς Εστία
ΟΙ 11 ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ βουλευτές τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀνεκοίνωσαν χθές τό ὄνομα τοῦ φορέως τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος πού συνεκρότησαν καί φέρει τήν ὀνομασία «Νέα Ἀριστερά».

Ἕνας ἀνήσυχος γεωπόνος τοῦ Μοντεβιδέο

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ Ρομπέρτο Οὐάσιγκτων Καλκατέρα εἶναι γεωπόνος ἀπό τήν Οὐρουγουάη. Ὑπῆρξε διεθνής ποδοσφαιριστής, ἔπαιξε στήν Νασιονάλ τοῦ Μοντεβιδέο καί ὁ Δημήτριος Καρέλλας τόν ἔφερε νά παίξει, τό 1974, στήν «Νασιονάλ» (Ἐθνικός) τοῦ Πειραιῶς.