ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023

Σύμπραξις Google μέ ἑλληνικά ἱδρύματα

Καινοτόμες ἰδέες γιά τό Περιβάλλον καί τήν Ἐνέργεια

Η ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ τῶν ἑλληνικῶν πανεπιστημίων καί ἐπιστημονικῶν ἱδρυμάτων λαμβάνει ὅλο καί περισσότερο σάρκα καί ὀστᾶ. Μετά τήν συνεργασία κορυφαίων ἑλληνικῶν πανεπιστημίων μέ τά καλύτερα πανεπιστήμια τῶν ΗΠΑ, ἦλθε ἡ σειρά μιᾶς ἐκ τῶν μεγαλυτέρων ἑταιρειῶν τοῦ κόσμου, τῆς Google, νά ἐγκαινιάσει ἀντίστοιχη συνεργασία. Ὁ ἀμερικανικός κολοσσός θά συνεργασθεῖ μέ πέντε ἐκ τῶν κορυφαίων ἐπιστημονικῶν ἱδρυμάτων –Ἐρευνητικό Κέντρο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Κέντρο Ἐπιχειρηματικότητος καί Καινοτομίας ACEin-ΟΠΑ, Ἐθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνεῖο, Ἐρευνητικό Κέντρο ΑΘΗΝΑ καί Ἐρευνητικό Πανεπιστημιακό Ἰνστιτοῦτο Συστημάτων Ἐπικοινωνιῶν & Ὑπολογιστῶν-ΕΠΙΣΕΥ– μέσῳ τοῦ κόμβου μεταφορᾶς τεχνολογίας προγράμματος Science Agora.

«Ὅταν πέντε κορυφαῖα ἑλληνικά ἐπιστημονικά ἱδρύματα ἑνώνουν τίς δυνάμεις τους μέ τήν Google τό ἀποτέλεσμα μόνο θετικό μπορεῖ νά εἶναι» δήλωσε ὁ ὑφυπουργός Ἀναπτύξεως καί Ἐπενδύσεων, Χρίστος Δήμας, στήν ἐκδήλωση γιά τήν ἐπίσημη ἀνακοίνωση τῆς συνεργασίας τῆς Google. Εἶναι ἡ πρώτη σύμπραξις τῆς Google μέ ἑλληνικά ἐκπαιδευτικά ἱδρύματα. Στόχος τοῦ Science Agora εἶναι ἡ δημιουργία ἑνός κεντρικοῦ κόμβου μεταφορᾶς τεχνολογίας. Ἡ Google ὑποστηρίζει οἰκονομικά τήν σύμπραξη μέ τό πρόγραμμα ἐπιχειρηματικῆς ἐπιταχύνσεως γιά ὁμάδες πού θά ὑλοποιήσουν καινοτόμες ἰδέες στόν τομέα Περιβάλλοντος καί Ἐνέργειας.

Στήν ἐκδήλωση ἐπαρουσιάσθησαν οἱ 20 πρῶτες ἐπιχειρηματικές ὁμάδες πού ἔχουν προεπιλεγεῖ στήν πρώτη φάση. Ἡ πρωτοβουλία ἀποσκοπεῖ στήν τόνωση τῆς καινοτομίας καί τῆς νεοφυοῦς ἐπιχειρηματικότητος κτήαί σν δημιουργία λύσεων πού μποροῦν νά συμβάλλουν στήν προστασία τοῦ περιβάλλοντος καί στήν ἐξοικονόμηση ἐνέργειας στήν Ἑλλάδα. Οἱ πέντε καλύτερες νεοφυεῖς ἐπιχειρήσεις θά λάβουν ποσόν 40.000 εὐρώ τόν Ἰούλιο 2022 γιά τήν ὑλοποίηση τῶν ἰδεῶν τους (proof-of-concept grant), προκειμένου νά μπορέσουν νά διεκδικήσουν στήν συνέχεια περαιτέρω χρηματοδότηση μέσῳ Venture Capitals. «Οἱ νεοφυεῖς ἐπιχειρήσεις καί τεχνοβλαστοί σέ συνεργασία μέ τά ἐρευνητικά κέντρα καί τά πανεπιστήμια ἔχουν τήν δυνατότητα νά δημιουργήσουν ἀμοιβαῖα ἐπωφελεῖς συνέργειες μέ τόν ἰδιωτικό τομέα καί τεχνολογικές ἑταιρεῖες ὅπως ἡ Google πρός ὄφελος τῆς οἰκονομίας καί τῆς κοινωνίας» δήλωσε ὁ ὑφυπουργός. Ἡ Κυβέρνησις ἐμπράκτως στηρίζει τέτοιες πρωτοβουλίες πού ἀποσκοποῦν «στήν ἀκόμα μεγαλύτερη σύνδεση τῆς ἔρευνας μέ τήν ἐπιχειρηματικότητα καί τήν καινοτομία» σημείωσε ὁ κ. Δήμας.

Ειδήσεις / Άρθρα

Σέ γραμμή ΣΥΡΙΖΑ ἡ ΝΔ γιά ἐθνικό ὕμνο-ἔπαρση σημαίας!

Εφημερίς Εστία
Ἡ κ. Δόμνα Μιχαηλίδου ἀρνήθηκε νά ἀναθεωρήσει τήν ρύθμιση Γαβρόγλου, μέ τήν ὁποία ἡ Ἀριστερά κατήργησε τόν «Ὕμνο εἰς τήν Ἐλευθερίαν» καί τήν ἔπαρση τοῦ ἐθνικοῦ συμβόλου στά σχολεῖα! – Ἡ ὑφυπουργός Παιδείας χαρακτήρισε τό αἴτημα τῆς «Νίκης» «ἐπιστροφή στό χθές» καί εἶπε «ὅτι ἡ ἀποδοχή τῆς διαφορετικότητος καλλιεργεῖ τήν ἐθνική συνείδηση»

Εὐχάριστα νέα γιά τήν ΝΔ

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΝΕΟΣ ἀρχηγός τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μοιάζει πελαγωμένος στά πρῶτα του βήματα. Ἤξερε πῶς νά φθάσει στήν νίκη, δέν εἶναι ὅμως καθόλου βέβαιον ὅτι ξέρει τί νά τήν κάνει τήν νίκη.

Βόμβα Θεοχάρη: «Κόφτες» καί στά ἐπιδόματα γιά τούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες

Εφημερίς Εστία
ΡΙΖΙΚΕΣ ἀνατροπές ἔρχονται γιά τούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες πού ἀφοροῦν ὄχι μόνο στό καθεστώς φορολογήσεώς τους ἀλλά καί στήν δυνατότητα νά λαμβάνουν μία σειρά ἀπό ἐπιδόματα.

Ἡ σκέψη μας εἶναι κοντά στό Ἀρτσάχ

Δημήτρης Καπράνος
Αὐτά πού συμβαίνουν στό Ἀρτσάχ, δηλαδή ἡ ἐθνοκάθαρση τήν ὁποία ἐπιχειροῦν οἱ Τουρκαζέροι εἰς βάρος τῶν Ἀρμενίων, δείχνουν τήν εὐρωπαϊκή χρεοκοπία καί τήν ἀδυναμία τοῦ μορφώματος πού ἀκόμη ἀποκαλοῦμε «Εὐρωπαϊκή Ἕνωση» νά διαδραματίσει ἀποφασιστικό ρόλο στό διεθνές στερέωμα.

Σάββατον, 28 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΓΕΡΙΝΟΙ!