ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2022

Σύμπραξις Google μέ ἑλληνικά ἱδρύματα

Καινοτόμες ἰδέες γιά τό Περιβάλλον καί τήν Ἐνέργεια

Η ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ τῶν ἑλληνικῶν πανεπιστημίων καί ἐπιστημονικῶν ἱδρυμάτων λαμβάνει ὅλο καί περισσότερο σάρκα καί ὀστᾶ. Μετά τήν συνεργασία κορυφαίων ἑλληνικῶν πανεπιστημίων μέ τά καλύτερα πανεπιστήμια τῶν ΗΠΑ, ἦλθε ἡ σειρά μιᾶς ἐκ τῶν μεγαλυτέρων ἑταιρειῶν τοῦ κόσμου, τῆς Google, νά ἐγκαινιάσει ἀντίστοιχη συνεργασία. Ὁ ἀμερικανικός κολοσσός θά συνεργασθεῖ μέ πέντε ἐκ τῶν κορυφαίων ἐπιστημονικῶν ἱδρυμάτων –Ἐρευνητικό Κέντρο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Κέντρο Ἐπιχειρηματικότητος καί Καινοτομίας ACEin-ΟΠΑ, Ἐθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνεῖο, Ἐρευνητικό Κέντρο ΑΘΗΝΑ καί Ἐρευνητικό Πανεπιστημιακό Ἰνστιτοῦτο Συστημάτων Ἐπικοινωνιῶν & Ὑπολογιστῶν-ΕΠΙΣΕΥ– μέσῳ τοῦ κόμβου μεταφορᾶς τεχνολογίας προγράμματος Science Agora.

«Ὅταν πέντε κορυφαῖα ἑλληνικά ἐπιστημονικά ἱδρύματα ἑνώνουν τίς δυνάμεις τους μέ τήν Google τό ἀποτέλεσμα μόνο θετικό μπορεῖ νά εἶναι» δήλωσε ὁ ὑφυπουργός Ἀναπτύξεως καί Ἐπενδύσεων, Χρίστος Δήμας, στήν ἐκδήλωση γιά τήν ἐπίσημη ἀνακοίνωση τῆς συνεργασίας τῆς Google. Εἶναι ἡ πρώτη σύμπραξις τῆς Google μέ ἑλληνικά ἐκπαιδευτικά ἱδρύματα. Στόχος τοῦ Science Agora εἶναι ἡ δημιουργία ἑνός κεντρικοῦ κόμβου μεταφορᾶς τεχνολογίας. Ἡ Google ὑποστηρίζει οἰκονομικά τήν σύμπραξη μέ τό πρόγραμμα ἐπιχειρηματικῆς ἐπιταχύνσεως γιά ὁμάδες πού θά ὑλοποιήσουν καινοτόμες ἰδέες στόν τομέα Περιβάλλοντος καί Ἐνέργειας.

Στήν ἐκδήλωση ἐπαρουσιάσθησαν οἱ 20 πρῶτες ἐπιχειρηματικές ὁμάδες πού ἔχουν προεπιλεγεῖ στήν πρώτη φάση. Ἡ πρωτοβουλία ἀποσκοπεῖ στήν τόνωση τῆς καινοτομίας καί τῆς νεοφυοῦς ἐπιχειρηματικότητος κτήαί σν δημιουργία λύσεων πού μποροῦν νά συμβάλλουν στήν προστασία τοῦ περιβάλλοντος καί στήν ἐξοικονόμηση ἐνέργειας στήν Ἑλλάδα. Οἱ πέντε καλύτερες νεοφυεῖς ἐπιχειρήσεις θά λάβουν ποσόν 40.000 εὐρώ τόν Ἰούλιο 2022 γιά τήν ὑλοποίηση τῶν ἰδεῶν τους (proof-of-concept grant), προκειμένου νά μπορέσουν νά διεκδικήσουν στήν συνέχεια περαιτέρω χρηματοδότηση μέσῳ Venture Capitals. «Οἱ νεοφυεῖς ἐπιχειρήσεις καί τεχνοβλαστοί σέ συνεργασία μέ τά ἐρευνητικά κέντρα καί τά πανεπιστήμια ἔχουν τήν δυνατότητα νά δημιουργήσουν ἀμοιβαῖα ἐπωφελεῖς συνέργειες μέ τόν ἰδιωτικό τομέα καί τεχνολογικές ἑταιρεῖες ὅπως ἡ Google πρός ὄφελος τῆς οἰκονομίας καί τῆς κοινωνίας» δήλωσε ὁ ὑφυπουργός. Ἡ Κυβέρνησις ἐμπράκτως στηρίζει τέτοιες πρωτοβουλίες πού ἀποσκοποῦν «στήν ἀκόμα μεγαλύτερη σύνδεση τῆς ἔρευνας μέ τήν ἐπιχειρηματικότητα καί τήν καινοτομία» σημείωσε ὁ κ. Δήμας.

Ειδήσεις / Άρθρα

Περιοδεία πρόκλησις τοῦ Προέδρου τῆς τουρκικῆς Ἐθνοσυνελεύσεως στήν Θράκη

Εφημερίς Εστία
Ὁ Μουσταφᾶ Σεντόπ συνάντησε τόν νέο ψευδομουφτῆ συνοδευόμενος ἀπό δέκα Τούρκους βουλευτές καί τόν βουλευτή τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Ζεϊμπέκ – Ἀμφισβητεῖ τήν κυριαρχία τήν στιγμή πού περιοδεύουν στήν περιοχή ὁ ἀρχηγός ΓΕΕΘΑ καί ὁ Ἀμερικανός πρέσβυς

Γιατί ἡ Ἑλλάς εἶναι ἀντίθετη μέ τά δημοψηφίσματα τοῦ Πούτιν

Μανώλης Κοττάκης
Ἀλλά καί γιατί αὐτά μπορεῖ νά εἶναι ὁ καταλύτης γιά τήν τελική ἔκβαση τοῦ πολέμου

Ἀνταλλαγή ἀξιωματικῶν τοῦ «Ἀζοφστάλ» μέ τόν Βίκτωρ Μεντβέντσουκ

Εφημερίς Εστία
Εν μέσῳ τῆς παγκοσμίας κατακραυγῆς γιά τό διάγγελμα Πούτιν…

Εἴμαστε δίπλα στίς ἡρωικές γυναῖκες τοῦ Ἰράν

Δημήτρης Καπράνος
Ἑνώνουμε τήν φωνή καί τήν ψυχή μας μέ τίς γυναῖκες τοῦ Ἰράν…

Σάββατον, 22 Σεπτεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ