ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024

Συμπόρευσις Μητσοτάκη μέ Σοσιαλιστή Σάντσεθ

«Κινούμαστε μακριά ἀπό κάθε λογῆς λαϊκισμούς»

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ἀπό τόν Σοσιαλιστή Ἱσπανό Πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ γιά τήν πολιτική τῆς Ἑλλάδος στούς τομεῖς τῶν ἐπενδύσεων, τόν τουρισμό ἀλλά καί τήν ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας ἔλαβε ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης. Οἱ δύο ἡγέτες συνηντήθησαν στό Μέγαρο Μαξίμου ἐνῶ ἔδωσαν κοινή συνέντευξη στό Οἰκονομικό Φόρουμ τῶν Δελφῶν. Ἀπό τίς δηλώσεις πού ἔκαναν φαίνεται ὅτι ὑπάρχει συμπόρευσις μεταξύ τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος καί τοῦ Ἱσπανοῦ ὁμολόγου του, πού ἄν ἀνήκει σέ διαφορετικό πολιτικό χῶρο, σέ πολλά θέματα πού ἀπασχολοῦν τίς δύο χῶρες τοῦ εὐρωπαϊκοῦ Νότου. «Μέ τόν Πέδρο εἶναι γνωστό ὅτι προερχόμαστε ἀπό διαφορετικές πολιτικές οἰκογένειες. Αὐτό ὅμως δέν μᾶς ἐμποδίζει καθόλου νά συναντιόμαστε ἐκεῖ ὅπου τέμνονται ὁ ρεαλισμός καί ἡ κοινωνική φροντίδα. Καί οἱ δύο μας, ἄλλωστε, κινούμαστε μακριά ἀπό κάθε λογῆς λαϊκισμούς, τολμώντας μεταρρυθμίσεις οἱ ὁποῖες φέρνουν ἀποτέλεσμα. Θά ἔλεγα ὅτι εἶναι ὁ δρόμος τοῦ κέντρου, τοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ, τῆς ἀληθινῆς προόδου» εἶπε χαρακτηριστικά ὁ Πρωθυπουργός.

Ὁ κ. Σάντσεθ ἐπεσήμανε ὅτι εἶναι ἐξαιρετικές οἱ σχέσεις τῶν δύο χωρῶν, ἀλλά πρέπει νά βελτιωθοῦν κυρίως στόν ἐμπορικό τομέα. Συγκεκριμένα εἶπε ὅτι ὑπάρχουν ἱσπανικές ἑταιρεῖες πού θέλουν νά ἐπενδύσουν στήν χώρα μας στίς μεταφορές, τήν ἀγροτοβιομηχανία καί τόν τουρισμό. Ἐπίσης τόνισε ὅτι Ἑλλάς καί Ἱσπανία ἔχουν κοινούς στόχους στό μεταναστευτικό. Τουρκία καί Λιβύη εὑρέθησαν εἰς τό ἐπίκεντρον τῆς συζητήσεως, μέ τούς δύο Πρωθυπουργούς νά συμφωνοῦν γιά τήν ἀπεμπλοκή τῶν ξένων στρατευμάτων καί τήν ἀποφυγή τῶν προκλήσεων στήν Ἀνατολική Μεσόγειο. Ὁ κ. Μητσοτάκης σημείωσε ὅτι «δέν πρόκειται γιά διμερῆ ἀλλά γιά εὐρωπαϊκά θέματα, καί εἶναι στό χέρι τῶν γειτόνων μας νά συμβαδίσουν μέ τόν πολιτισμό τοῦ 21ου αἰῶνα καί μέ τό διεθνές δίκαιο». Δέν παρέλειψαν νά συζητήσουν καί γιά τό μεταναστευτικό μέ τόν Ἕλληνα Πρωθυπουργό νά ὑπενθυμίζει ὅτι «ἡ Τουρκία ἔχει τήν ὑποχρέωση νά ἐλέγξει τίς παράνομες ροές καί ἡ Εὐρώπη ἔχει τήν εὐκαιρία νά δείξει ὅτι εἶναι ἕνα πρόβλημα πού ἀφορᾶ ὅλους στήν εὐρωπαϊκή οἰκογένεια καί νά ἐπιμερίσει τίς εὐθύνες».

Ὁ κ. Μητσοτάκης δήλωσε ὅτι ὑπάρχει κοινό ἐνδιαφέρον μέ τόν Ἱσπανό ὁμόλογό του καί γιά τόν κοινωνικό πυλῶνα, «ὁ ὁποῖος καί στά δύο σχέδιά μας ὑπηρετεῖται ἀπό κοινές δράσεις, ξεκινώντας ἀπό τόν ἐκσυγχρονισμό τῶν νοσοκομείων μας καί καταλήγοντας στήν προστασία τῶν ἐργαζομένων μέσα σέ ἕνα σύγχρονο καί λειτουργικό περιβάλλον».

Ὁ κ. Σάντσεθ δέν ἔκρυψε τήν χαρά του πού εὑρέθη στήν Ἀθήνα καί ἐξῆρε τήν ἀμοιβαία ἀδελφοσύνη πού αἰσθάνονται οἱ δύο λαοί. Ἐπίσης συνεχάρη τόν κ. Μητσοτάκη γιά τήν ἐπέτειο τῶν 200 ἐτῶν ἀπό τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821. «Ἡ πανδημία ἦταν πολύ δύσκολη στήν Εὐρώπη. Θέλω νά ὑπογραμμίσω κάτι πού ἔγινε εἰδικά μετά τόν περασμένο Μάρτιο, ὅταν ἕνας ἰός πού ἦταν ἄγνωστος μᾶς προκάλεσε τόση μεγάλη ζημία. Ὡς λαός αἰσθανθήκαμε τήν ἀλληλεγγύη τῆς ἑλληνικῆς κυβέρνησης καί τοῦ λαοῦ. Δράττομαι τήν εὐκαιρία νά εὐχαριστήσω τήν Ἑλλάδα γι’ αὐτή τή συμμαχία καί τή βοήθεια» δήλωσε.

Ἐν συνεχείᾳ στό Φόρουμ οἱ δύο ἡγέτες ζήτησαν νά τεθεῖ σέ ἐφαρμογή τό συντομώτερο δυνατόν τό «πράσινο πιστοποιητικό» γιά νά ἀποκατασταθεῖ ἡ ἐλεύθερη μετακίνησις τῶν πολιτῶν ἐντός τῆς ΕΕ. Ὁ κ. Μητσοτάκης μίλησε ὑπέρ τοῦ πιστοποιητικοῦ ὥστε τό καλοκαίρι νά ἐπιτραποῦν τά ταξίδια χωρίς «ἀνεπιθύμητους περιορισμούς». «Ἡ τεχνική δουλειά ἔχει προχωρήσει πολύ καί ἀναμένω τό πράσινο πιστοποιητικό νά εἶναι ἐνεργό ἕως τά τέλη Ἰουνίου» τόνισε ὁ Πρωθυπουργός. Πολύ σημαντικό βῆμα γιά τήν ἐνίσχυση τῆς ἐνδοευρωπαϊκῆς συνεργασίας χαρακτήρισε ὁ Ἱσπανός ἡγέτης τήν ἐφαρμογή τοῦ πράσινου πιστοποιητικοῦ, ἐνῶ ὁ Κυρ. Μητσοτάκης ἐπισήμανε πώς «πρέπει νά ἄρουμε κάποιες παρεξηγήσεις». «Τό χρειαζόμαστε προκειμένου νά ὑπάρξουν ταξίδια χωρίς καραντίνα. Σέ ὅ,τι ἀφορᾶ στήν Ἑλλάδα, θά θεσπίσουμε ἴδιους κανόνες γιά τούς Ἕλληνες, ἀλλά καί τούς τουρίστες, πού θά ἔλθουν στήν χώρα μας» διευκρίνισε ὁ κ. Μητσοτάκης.

Ειδήσεις / Άρθρα

Την Κυριακή 03.03 με την Εστία: Οδηγός επιβίωσης σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου

Εφημερίς Εστία
Μη χάσετε στις 03.03 με την Εστία της Κυριακής: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ & ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΕΩΝ! 

«Χάραξε» ἐκ νέου τά σύνορα στό Αἰγαῖο ὁ ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης

Εφημερίς Εστία
Τί σηματοδοτεῖ ἡ πτῆσις του στό Ἀρχιπέλαγος μαζί μέ τήν ἡγεσία τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων

Οἱ δρόμοι τῆς Ἀνατολῆς

Εφημερίς Εστία
ΤΕΡΑΣΤΙΑ στρατηγική σημασία ἔχει ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Κυριάκου στήν Ἰνδία, ἡ ὁποία ἐπραγματοποιήθη σέ ἀνταπόδοση ἐκείνης τοῦ Ἰνδοῦ Πρωθυπουργοῦ Ναρέντρα Μόντι στήν Ἀθήνα, πρίν ἀπό λίγους μῆνες.

Ἡ Ὄλγα Γεροβασίλη ἀντίπαλος τοῦ Στέφανου Κασσελάκη

Εφημερίς Εστία
Ποιοί στηρίζουν ἀνοικτά τήν ἀντιπρόεδρο τῆς Βουλῆς

Περί ἔθνους, περί πατρίδος καί περί χώρας…

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ καθηγητής Ἀδαμάντιος Πεπελάσης, στόν δημοσιογράφο Γιῶργο Καραβίδα, τόν Μάρτιo τοῦ 2012…