ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023

Συμφωνίες μαμούθ Ἑλλάδος – Σ. Ἀραβίας

Ἐνοχλημένη ἐμφανίζεται ἡ Γερμανία γιά τήν ἐπίσκεψη τοῦ διαδόχου

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ πανηγυρίζει γιά τήν ἔλευση τοῦ Σαουδάραβα διαδόχου πρίγκηπος Μωχάμεντ μπίν Σάλμαν μπίν Ἀμπντουλαζίζ ἀλ Σαούντ, ὁ ὁποῖος ἔφερε μαζί του, ἐκτός ἀπό τόν προσωπικό του στόλο ἀεροσκαφῶν καί συνοδῶν, καί πολλές μεγάλες ἐπενδύσεις. Οἱ συμφωνίες πού ὑπεγράφησαν μεταξύ τῶν δύο χωρῶν, ἀνέρχονται στά 4 δισ. εὐρώ, κάτι πού δέν πέρασε ἀπαρατήρητο στήν ὑπόλοιπη Εὐρώπη. Εἰδικά, δέ, ὁ γερμανικός Τύπος δέν εἶδε μέ καλό μάτι τό πρῶτο εὐρωπαϊκό ταξίδι τοῦ Σαουδάραβος ἡγέτη μετά τό 2018, εἰδικά δέ μετά τά ὅσα προέκυψαν μέ τίς «μυστήριες» δολοφονίες καί ἐξαφανίσεις δημοσιογράφων καί ἀντιφρονούντων τῆς χώρας του. Ἡ Frankfurter Allgemeine Zeitung ἔγραψε ὅτι «μετά τή δολοφονία τοῦ Τζαμάλ Κασόγκι, ὁ Σαουδάραβας διάδοχος δέν εἶχε ἐπισκεφθεῖ τήν Εὐρώπη, τώρα ἡ Ἀθήνα τοῦ δίνει βῆμα». Ἀφήνει, δέ, αἰχμές γιά τήν στάση τοῦ «συντηρητικοῦ» Ἕλληνα Πρωθυπουργοῦ, πού τοῦ προσέφερε αὐτό τό βῆμα. «Ἐνῷ εἶναι γνωστό σέ γενικές γραμμές τί θά περιλαμβάνουν οἱ διαβουλεύσεις στήν ἑλληνική πρωτεύουσα, μπορεῖ ἐπίσης κανείς νά ὑποθέσει μέ βεβαιότητα τί δέν θά συζητηθεῖ: ἡ δολοφονία τοῦ Κασόγκι ἤ ἄλλες παραβιάσεις ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων στήν Σαουδική Ἀραβία. Στήν σκιά τοῦ πολέμου τῆς Ρωσσίας κατά τῆς Οὐκρανίας, οἱ καιροί δέν εἶναι κατάλληλοι γιά νά ἐπιπλήττει κανείς πιθανούς συμμάχους στόν ἀγῶνα κατά τῆς Ρωσσίας», ἦταν τό πικρόχολο σχόλιο τῆς μεγάλης γερμανικῆς ἐφημερίδος. Ἐπικρίνει τήν Ἑλλάδα γιά τίς συμμαχίες πού ἀναζητεῖ, κλείνοντας τά μάτια στίς ἰδιαίτερες σχέσεις τοῦ Βερολίνου μέ τόν Πούτιν ὅλα τά προηγούμενα χρόνια, ἀλλά καί μέ ἄλλους ἀμφιλεγόμενους πολιτικούς τύπου Ἐρντογάν. «Καί πόσῳ μᾶλλον στήν Ἑλλάδα, πού ναί μέν ὑποστηρίζει τήν εὐρωπαϊκή πολιτική κυρώσεων κατά τοῦ Κρεμλίνου, ἀλλά καθορίζει πάντα τά δικά της συμφέροντα σέ συσχετισμό καί ὁριοθέτηση μέ τήν Ἄγκυρα. Ἀπό τήν σκοπιά τῆς Ἀθήνας, ἡ Τουρκία ἀποτελεῖ ἐξ ἴσου μεγάλη ἀπειλή γιά τήν εἰρήνη στήν Εὐρώπη ὅπως ἡ Ρωσσία, καί μάλιστα εὑρίσκεται στό κατώφλι της. Ἡ Κυβέρνησις Μητσοτάκη (ὅπως καί ἡ προηγούμενη τοῦ ἀριστεροῦ προκατόχου του, Ἀλέξη Τσίπρα) δημιουργεῖ καί διατηρεῖ ἕνα δίκτυο περιφερειακῶν συμμαχιῶν, μέ τίς ὁποῖες ἡ χώρα θέλει νά προστατευτεῖ ἀπό τίς “νεοοθωμανικές” συμπεριφορές τῆς Τουρκίας. Οἱ καλές σχέσεις μέ τό Ἰσραήλ καί τήν Αἴγυπτο διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο ἐδῶ, ὅπως καί οἱ στενές ἀνταλλαγές μέ τή Σαουδική Ἀραβία», καταλήγει ἡ ἐφημερίς.

Οἱ συμφωνίες μαμούθ ἀφοροῦν στήν ἐνέργεια καί στήν ἀνάπτυξη ὑποθαλασσίου καλωδιακοῦ συστήματος μεταφορᾶς δεδομένων. Ἐπίσης, ὑπεγράφησαν συνεργασίες στούς τομεῖς τῶν ἀερομεταφορῶν, τῶν θαλασσίων μεταφορῶν, τῆς ὑδατοκαλλιέργειας, τῆς διαχειρίσεως ἀπορριμμάτων, τοῦ πολιτισμοῦ, τῶν τροφίμων καί τῶν γεωργικῶν προϊόντων, τῶν κατασκευῶν καί τῆς ἀμυντικῆς τεχνολογίας. Στό χθεσινό φόρουμ, ἡ ἐπιχειρηματική ἀντιπροσωπεία τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας ἀπετελεῖτο ἀπό ἀνώτερα στελέχη 59 ἑταιρειῶν, τά ὁποῖα δραστηριοποιοῦνται σέ βασικούς τομεῖς τῆς οἰκονομίας, καί πραγματοποίησε 234 συναντήσεις business-to-business μέ ἑλληνικές ἑταιρεῖες. Μεταξύ τῶν συμφωνιῶν εἶναι ἡ ἵδρυσις κοινῆς ἐπιχειρήσεως 1 δισ. εὐρώ γιά τήν ἀνάπτυξη ἑνός ὑποθαλασσίου καλωδιακοῦ συστήματος μεταφορᾶς δεδομένων, πού θά συνδέει τήν Εὐρώπη μέ τήν Ἀσία μέσῳ Ἑλλάδος καί Σαουδικῆς Ἀραβίας, τό λεγόμενο East to Med data Corridor. Τό ἔργο θά ἑδραιώσει τήν θέση τῆς Ἑλλάδος ὡς τηλεπικοινωνιακῆς πύλης πρός τήν Εὐρώπη, ἐνῷ, παραλλήλως, θά ἐνισχύσει τίς προσπάθειες τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας νά οἰκοδομήσει τήν ψηφιακή της οἰκονομία. Μία ἄλλη πολύ σημαντική συμφωνία, ὕψους 2,6 δισ., ἀφορᾶ τόν κλάδο τῆς ἐνέργειας καί καλύπτει τόσο τίς συμβατικές ὅσο καί τίς ἀνανεώσιμες πηγές ἐνέργειας. Ἡ συμφωνία θά συσχετίσει τήν τεχνογνωσία τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας στόν ἐνεργειακό τομέα μέ τόν ρόλο τῆς Ἑλλάδος ὡς ἐνεργειακοῦ κόμβου γιά τήν εὐρύτερη περιοχή.

Τήν ἀναβάθμιση τῆς ἑταιρικῆς σχέσεως τῶν δύο χωρῶν ὡς ἀποτέλεσμα τῶν ἐξαιρετικά σημαντικῶν διακρατικῶν ἀλλά καί ἐπιχειρηματικῶν συμφωνιῶν πού ὑπεγράφησαν κατά τήν διάρκεια τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Σαουδάραβα πρίγκηπος, ἐτόνισε ὁ ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν γιά τήν Οἰκονομική Διπλωματία καί τήν Ἐξωστρέφεια, Κώστας Φραγκογιάννης.

«Ἡ σημερινή ὑπογραφή τῶν 16 ἐπιχειρηματικῶν συμφωνιῶν ἀποτελεῖ ἀναμφίβολα ἐπιτυχία καί εἶναι ἐνθαρρυντική ὅτι κινούμαστε στή σωστή κατεύθυνση», συμπλήρωσε. Ὁ γ.γ. Διεθνῶν Οἰκονομικῶν Σχέσεων καί Ἐξωστρέφειας καί πρόεδρος τῆς Enterprise Greece, Ἰωάννης Σμυρλῆς, ὑπεγράμμισε τήν ἐντυπωσιακή πρόοδο πού ἔχει ἐπιτευχθεῖ στήν συνεργασία μεταξύ τῶν δύο χωρῶν καί ἐπεσήμανε ὅτι ἀπό τήν ἐνεργειακή ἕως τήν ἐπισιτιστική ἀσφάλεια, ἀπό τίς θαλάσσιες μεταφορές ἕως τήν τεχνολογία, ὑπάρχουν πολλοί τομεῖς ὅπου οἱ ἑλληνικές καί οἱ σαουδαραβικές ἐπιχειρήσεις μποροῦν νά συνεργασθοῦν». Πρόσθεσε ὅτι «πάνω ἀπό 100 ἑλληνικές καί περί τίς 40 σαουδαραβικές ἐπιχειρήσεις συναντήθηκαν στήν Ἀθήνα, συνεχίζοντας τίς ἐπαφές τῶν ἐπιχειρηματικῶν κοινοτήτων, μέ τή διαφορά ὅτι σήμερα αὐτή ἡ σχέση ἐπισφραγίστηκε μέ τίς πρῶτες 16 ἰδιωτικές συμφωνίες». Εἰδικώτερα, ἀπό ἑλληνικῆς πλευρᾶς, συμφωνίες ὑπέγραψαν οἱ ἑταιρεῖες/ὅμιλοι Aegean, Mytilineos S.A., Dynacom Tankers Management Ltd, Sea Traders S.A., Hellenic Environmental Center S.A., Τheon Sensors S.A, RAYCAP, Greek Energy & Infrastructure Investment Corporation (GrEC Fund), Holroyd Holdings Ltd, Southpoint Maritime S.A., Chr. Stamatiou & Sons S.A., Highway Special Construction Systems S.A., Corinth Pipeworks Pipe Industry S.A.

Ειδήσεις / Άρθρα

Στόν ἀστερισμό τῶν κοριῶν καί τῶν Εἰδικῶν Δικαστηρίων

Εφημερίς Εστία
Ὀξεῖα κοινοβουλευτική ἀντιπαράθεση Κυβερνήσεως – ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως πυροδοτεῖ ἡ πρότασις δυσπιστίας, πού κατέθεσε χθές ὁ ΣΥΡΙΖΑ Ἀντιπερισπασμός Γεραπετρίτη μέ Παππᾶ, Τουλουπάκη καί Novartis – Μητσοτάκης: Καλοδεχούμενη!

Συμψηφίζω, συμψηφίζεις, συμψηφίζει, καταψηφίζουμε, καταψηφίζετε, καταψηφίζουν

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟ ἔλεγε κάπως ἁπλοϊκά ὁ Εὐάγγελος Παπανοῦτσος, ἀλλά ἦταν ἀκριβής: «Στόν διάλογο δέν πᾶμε νά σώσουμε τίς ἰδέες μας, τήν ἀλήθεια πᾶμε νά σώσουμε».

Ἄμεσος ἀπάντησις Μητσοτάκη στό Συμβούλιο Ἀσφαλείας τῆς Τουρκίας

Εφημερίς Εστία
«Κάθε γιουρούσι μπορεῖ νά μετατραπεῖ σέ ἄτακτη ὄπισθεν πρός τήν ἀφετηρία του (ὑποχώρηση)», ἦταν τό ἠχηρό μήνυμα πού ἐξέπεμψε ὁ Πρωθυπουργός, λίγο μετά τήν προκλητική ἀνακοίνωση τοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας τῆς Τουρκίας.

Ἀναμνήσεις ἀπό ἕναν λαϊκό, θυμόσοφο δημιουργό

Δημήτρης Καπράνος
Σάν χθές, στίς 25 Ἰανουαρίου τοῦ 1925, γεννήθηκε ὁ σπουδαῖος μουσικός Γιῶργος Ζαμπέτας. Ἔχω διαβάσει συνεντεύξεις του, τήν «αὐτοβιογραφία» του, ἀλλά εἶχα τήν εὐτυχία, νεότατος, νά ἐργασθῶ γιά μία πενταετία ὡς ἐπαγγελματίας μουσικός, σπουδάζοντας παράλληλα.

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥΪΣΤ