Σύγκρουσις Τουρκίας Ἱερωνύμου γιά τό Ἰσλάμ

Η ΔΗΛΩΣΙΣ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ.κ. Ἱερωνύμου, ὅτι…

… τό Ἰσλάμ δέν εἶναι θρησκεία ἀλλά ἕνα πολιτικό κόμμα καί ὅσοι τό ἐκπροσωποῦν εἶναι ἄνθρωποι τοῦ πολέμου, προεκάλεσε ἀντιδράσεις στό ἐσωτερικό τῆς χώρας ἀλλά καί στήν Τουρκία. Τήν ἔντονη ἐνόχλησή τους ἐξέφρασαν οἱ νόμιμοι μουφτῆδες Ξάνθης καί Διδυμοτείχου ἀλλά καί ὁ Τοῦρκος ἐπί κεφαλῆς τῶν Θρησκευτικῶν Ὑποθέσεων Ἀλί Ἐρμπάς.

Ὁ τελευταῖος, πανίσχυρο στέλεχος στήν κυβέρνηση Ἐρντογάν, κατεδίκασε τίς ἀνωτέρω δηλώσεις «οἱ ὁποῖες εἶναι γεμᾶτες συκοφαντίες καί στοχεύουν τήν πανέμορφη θρησκεία μας τό Ἰσλάμ καί τούς μουσουλμάνους». Μάλιστα κατηγόρησε τόν Ἀρχιεπίσκοπο ὅτι δίδει τροφή σέ ὅσους κάνουν ἐπιθέσεις κατά τῶν μουσουλμάνων καί τῶν χώρων λατρείας τους.

Εἶχε προηγηθεῖ ἡ ἔντονος ἀντίδρασις τῶν νομίμων μουφτήδων Ξάνθης καί Διδυμοτείχου Μπιλάλ Καραχαλήλ καί Χαμζά Ὀσμάν ἀντιστοίχως, πού ἐξέφρασαν ἔκπληξη καί δυσαρέσκεια γιά ὅσα εἶπε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος σέ τηλεοπτική συνέντευξη. Μετά τίς διαστάσεις πού ἔλαβε τό θέμα, τό Γραφεῖο Τύπου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν ξεκαθάρισε ὅτι ὁ κ.κ. Ἱερώνυμος «δέν ἐννοοῦσε τίποτε περισσότερο ἀπό τή διαστροφή τῆς ἴδιας τῆς μουσουλμανικῆς θρησκείας ἀπό μία δράκα ἀκραίων φονταμενταλιστῶν, πού σπέρνουν τόν τρόμο καί τόν θάνατο σέ ὅλη τήν Οἰκουμένη». «Σέ αὐτά ἀκριβῶς τά πρόσωπα ἀναφερόταν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, πρόσωπα πού ἐργαλειοποιοῦν τό Ἰσλάμ καί τό μετατρέπουν σέ φονικό ὅπλο κατά ὅλων ὅσοι ἔχουν διαφορετική ἄποψη ἀπό αὐτούς, “ἀπίστων”, ἀλλά ἀκόμη καί πιστῶν» συνέχισε ἡ Ἀρχιεπισκοπή. Ἔφερε ὡς παράδειγμα εἰρηνικῆς συνυπάρξεως τήν συμβίωση χριστιανῶν καί μουσουλμάνων στήν Θράκη. Ἐνωρίτερα ὁ μουφτῆς Ξάνθης σέ ἐκδοθεῖσα ἀνακοίνωση εἶχε τονίσει: «Ἀδυνατῶ νά κατανοήσω τό νόημα τῶν δηλώσεων αὐτῶν, ὅταν εἰδικά ἐμεῖς ὡς θρησκευτικοί λειτουργοί πρέπει νά ἑνώνουμε τούς πολῖτες ἀνεξάρτητα μέ τό θρήσκευμά μας κι ὄχι νά τούς διχάζουμε. Καί εἰδικά στή περιοχή τῆς Ἑλληνικῆς Θράκης ὅπου ἔχουμε ἀποδείξει στή πράξη μέ τήν εἰρηνική συμβίωσή μας ὅτι πολλά περισσότερα εἶναι αὐτά πού μᾶς ἑνώνουν καί ἐλάχιστα αὐτά πού μᾶς χωρίζουν» ὑπεγράμμισε ὁ Καραχαλήλ. Καί οἱ δύο μουφτῆδες ἐπέκριναν μέ ἔντονο ὕφος τόν Ἀρχιεπίσκοπο γιατί προσέβαλε τό θρησκευτικό συναίσθημά τους καί χαρακτήρισαν «ἀτυχεῖς» τίς δηλώσεις του. Προσέθεσαν ὅτι οἱ «ἀκρότητες» ὁρισμένων στό ὄνομα τοῦ Ἰσλάμ ἔχουν καταδικασθεῖ καί ἀποδοκιμασθεῖ, προσβάλλουν τό Κοράνι καί τήν πίστη τους καί ὅτι αὐτές οἱ πράξεις ἔχουν συμβεῖ σέ ἄλλες χῶρες.

Ἐπί πλέον ὑπεγράμμισαν ὅτι οἱ μουσουλμάνοι τῆς Θράκης ὑπερασπίσθηκαν τήν πατρίδα τους στόν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο καί κανείς τους δέν συμμετεῖχε ποτέ σέ καμμία πράξη «βιαίου χαρακτῆρος». Τέλος, δέν παραλείπουν νά διευκρινήσουν ὅτι «ἀρνοῦνται νά δοῦν κακές προθέσεις» στίς δηλώσεις τοῦ κ.κ. Ἱερωνύμου.

Ειδήσεις / Άρθρα

Σέ ποιά σημεῖα διαφωνῶ μέ τόν νόμο γιά τήν συνεπιμέλεια

Εφημερίς Εστία
«Περιέχει σοβαρές ἀστοχίες πού προσκρούουν στό συμφέρον τοῦ παιδιοῦ» – «Νομικῶς προβληματική ἡ διατύπωση γιά ἐξ ἴσου γονική μέριμνα» – «Μπορεῖ νά ὁδηγήσει σέ ἐναλλασσόμενη κατοικία» – «Ὁ νομοθέτης νά μήν ὑποκαθιστᾶ τήν δικαστική ἐξουσία»

Τί ὀφείλουν νά γνωρίζουν οἱ συμπέθεροι ἀπό τά Τίρανα!

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ τῶν ἐθνικῶν ἐκλογῶν στήν Ἀλβανία ἦταν τό ἀναμενόμενο

Γεωπονικό: Ἀνίχνευση κορωνοϊοῦ μέ κινητό σε 3′

Εφημερίς Εστία
Πρωτοποριακή ἐφαρμογή ἀκόμη καί μέσω κινητοῦ τηλεφώνου

Ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς ἑορτῆς τῆς μητέρας…

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι βέβαιο ὅτι ἡ μάνα εἶναι ὁ πιό πολύτιμος κοντινός μας ἄνθρωπος

Τετάρτη, 10 Μαΐου 1961

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ