Σύγκρουσις στήν Βουλή γιά Θάνου καί ΕΥΠ

Μητσοτάκης: Γίνεται πρᾶξις ἡ ἀποπολιτικοποίησις τῆς διαφάνειας

ΣΕ ΣΚΛΗΡΗ ἀντιπαράθεση, ἡ πρώτη μετά τίς ἐκλογές, ἐξελίχθη ἡ συζήτησις γιά τό νομοσχέδιο πού ἀφορᾶ τό ἐπιτελικό κράτος, μέ τόν Πρωθυπουργό καί τόν ἀρχηγό τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως νά ἐκτοξεύουν ἀλληλοκατηγορίες γιά τά πρόσωπα πού ἔχουν ἐμπλακεῖ σέ ἀνεξάρτητες Ἀρχές, ἀλλά καί γιά τόν νέο διοικητή τῆς ΕΥΠ. Ἡ τροπολογία πού ἀπομακρύνει τήν Βασιλική Θάνου ἀπό τήν Ἐπιτροπή Ἀνταγωνισμοῦ, ἄν καί δέν περιλαμβάνεται στό ψηφισθέν νομοσχέδιο, κυριάρχησε στήν σύγκρουση τῶν κ.κ. Μητσοτάκη καί Τσίπρα, στήν ὁποία ἐνεπλάκησαν καί ὑπουργοί.

Ὁ Πρωθυπουργός ἐπέλεξε ἀρχικῶς νά κρατήσει χαμηλούς τόνους καί νά μιλήσει κυρίως γιά τίς ἀλλαγές στό κράτος. Ἡ μοναδική φορά πού κατεφέρθη ἐναντίον τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἦταν γιά τήν διόγκωση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν μετακλητῶν ὅταν κυβερνοῦσε. Ὅμως ὁ κ. Τσίπρας στήν ὁμιλία του ἐπέλεξε μετωπική σύγκρουση μέ τόν κ. Μητσοτάκη, μέ αἰχμή τήν κ. Θάνου, ἀλλά καί τήν πανεπιστημιακή μόρφωση τοῦ κ. Κοντολέοντος, διοικητοῦ τῆς ΕΥΠ, ἐνῶ δέν παρέλειψε νά ἀναφερθεῖ στόν Γενικό Ἐπιθεωρητή Δημοσίας Διοικήσεως καί σέ τέως στελέχη τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀνταγωνισμοῦ καί τῆς ΕΥΠ.

Ἀρχικῶς, ὁ Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε τόν κ. Μητσοτάκη «βουβό Πρωθυπουργό» ἐπειδή οἱ κ.κ. Γεραπετρίτης, Βορίδης καί Κεραμέως ἔλαβαν τόν λόγο γιά νά τοῦ ἀπαντήσουν ἐπί προσωπικοῦ καί ὄχι μόνο. Ἐπανέλαβε ὅτι ἡ διάταξις πού ὁδηγεῖ στήν ἀποχώρηση τῆς κ. Θάνου εἶναι φωτογραφική καί ὅτι τώρα ἡ ΝΔ θυμᾶται τήν ἀποκομματικοποίηση τῆς συγκεκριμένης Ἀρχῆς. Ἐπεσήμανε ὅτι ὁ ὑπουργός Ἐπικρατείας Γιῶργος Γεραπετρίτης διετέλεσε βασικός νομικός σύμβουλος τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀνταγωνισμοῦ, ἐνόσω ἦταν σύμβουλος τοῦ κ. Μητσοτάκη, ἐνέπλεξε τόν σύζυγο τῆς ὑπουργοῦ Παιδείας πού ἀπησχολήθη ἐπίσης στήν ἴδια Ἐπιτροπή (περίοδο πού δέν ἦταν παντρεμένος μέ τήν κ. Κεραμέως), μίλησε γιά τόν κ. Μυλωνάκη, εἰδικό σύμβουλο ὅταν ὁ νῦν Πρωθυπουργός ἦταν ὑπουργός Διοικητικῆς Μεταρρυθμίσεως καί, τέλος, γιά τόν πρώην πρόεδρο τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀνταγωνισμοῦ Δημήτρη Κυριτσάκη, μέ καταγωγή ἀπό τήν Κρήτη, καί κατά τόν κ. Τσίπρα μέ στενή σχέση μέ τήν οἰκογένεια Μητσοτάκη. «Τότε δέν ὑπῆρχε ζήτημα κομματικοποίησης τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀνταγωνισμοῦ, σήμερα ὑπάρχει θέμα. “Μητσοτακοποιεῖτε” τήν Ἀρχή Ἀνταγωνισμοῦ. Ἐπί δέκα χρόνια λειτουργοῦσε ἡ Ἀρχή μέ φίλους σας» ὑπεστήριξε ὁ κ. Τσίπρας.

Ἄμεση ἦταν ἡ ἀπάντησις τοῦ κ. Μητσοτάκη στήν δευτερολογία του. Ὅπως εἶπε, τό μεῖζον θέμα εἶναι τί πρέπει νά κάνουν ὁ δικαστικοί μετά τήν συνταξιοδότησή τους. «Δέν θά ἀναφερθῶ στό ὑπόδειγμα ἀμεροληψίας πού εἶναι ἡ ἀντιπρόεδρος τῆς ἀρχῆς ἡ ὁποία ἐξ ὅσων γνωρίζω ἦταν νομική σύμβουλος τοῦ κ. Παππᾶ» ὑπεγράμμισε ἀρχικῶς ὁ Πρωθυπουργός καί διάβασε μιά παλαιότερη δήλωση τῆς κ. Θάνου: «“Τά μέλη τοῦ προεδρείου τῆς Ἕνωσης δέν ἐπιτρέπεται νά ἀποδέχονται ἄλλες θέσεις καλά ἀμειβόμενες, ὅπως π.χ. τήν θέση προέδρου ἀνεξάρτητης Ἀρχῆς. Ὁ δικαστικός λειτουργός ἐπιβάλλεται μετά τή συνταξιοδότησή του νά διαφυλάσσει τό προσωπικό του κῦρος”. Αὐτά ἔλεγε ἡ κυρία Θάνου ὅταν ἦταν δικαστής. Τόσο θράσος καί ὑποκρισία ἔχετε ἐσεῖς καί ἡ κ. Θάνου, πού δέχθηκε τριάκοντα ἀργύρια γιά νά διορισθεῖ σέ θέση». Διερωτήθη δέ ἐάν μετά τήν συνταξιοδότησή της ἡ κ. Θάνου «γοητεύθηκε ἀπό τά χαρίσματα τοῦ κ. Τσίπρα» καί θέλησε νά συνεργασθεῖ μαζί του τόσο στενά.

Ὁ Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἐπετέθη στόν Πρωθυπουργό γιά τήν τοποθέτηση τοῦ κ. Κοντολέοντος στήν διοίκηση τῆς ΕΥΠ. «Ἔχω τήν αἴσθηση ὅτι μέ βάση τό βιογραφικό του γιά νά ἀναλάβει ὑπηρεσία πρέπει νά ἔχει ἀναγνωρισμένο πτυχίο εἴτε τῆς ἡμεδαπῆς εἴτε τῆς ἀλλοδαπῆς. Ἀλλά αὐτό πού διαπιστώνουμε ἐμεῖς εἶναι ὅτι ὁ ἄνθρωπος αὐτός ἔκανε σπουδές σέ ἀνοιχτό πανεπιστήμιο τῆς Βρεταννίας καί τό πτυχίο του δέν ἔχει ἀναγνωρισθεῖ ἀπό τόν ΔΟΑΤΑΠ. Γιατί τό μόνο πτυχίο πού ἔχει ἀναγνωριστεῖ ἀπό τόν ΔΟΑΤΑΠ ἀπό τό ἐν λόγω πανεπιστήμιο εἶναι αὐτό πού ἀναφέρεται σέ σπουδές μουσικῆς. Μήπως εἶναι μουσικός ὁ νέος διοικητής τῆς ΕΥΠ, κ. Μητσοτάκη;» εἶπε ὁ κ. Τσίπρας, κάνοντας μάλιστα ἀναφορά στά πρόστιμα πού εἶχε ἐπιβάλει ἡ Ἐπιτροπή Ἀνταγωνισμοῦ στήν ἑταιρεία σεκιούριτυ πού εἶχε ὁ κ. Κοντολέων γιά σύσταση καρτέλ. Ἐπανειλημμένως ζήτησε ἀπό τόν κ. Μητσοτάκη νά τόν ἀποπέμψει τάχιστα. Ὁ Πρωθυπουργός τοῦ ἀπήντησε, ὑπενθυμίζοντάς του ὅσα κατήγγειλε προσφάτως ὁ κ. Βαρουφάκης, ὅτι ὁ διοικητής τῆς ΕΥΠ κ. Ρουμπάτης παρακολουθοῦσε τούς ὑπουργούς τῆς Κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ καί ἄφησε αἰχμές γιά τήν ἐπαγγελματική καί πανεπιστημιακή κατάρτισή του, λέγοντας πώς ἦταν ἕνας δημοσιογράφος. Ἐπίσης στήριξε τόν κ. Γεραπετρίτη σχετικῶς μέ τήν προηγούμενη ἐπαγγελματική σταδιοδρομία του, σημειώνοντας ὅτι δέν εἶναι ἄνθρωπος τοῦ κομματικοῦ σωλῆνος καί ὅτι «πρέπει νά ἐπιθυμοῦμε ἄξιοι ἄνθρωποι πού ἔχουν πετύχει στό στίβο τῆς ἐπαγγελαμτικῆς ζωῆς νά ἀσχοληθοῦν μέ τήν πολιτική».

Ἀπαντώντας στίς κατηγορίες γιά κομματισμό, ὁ κ. Μητσοτάκης μίλησε γιά παλαιότερες φωτογραφικές διατάξεις πού ὅριζαν γενικούς καί εἰδικούς γραμματεῖς, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ὅσοι κινδυνολογοῦν γιά ἀπολύσεις στό Δημόσιο, νά παραδεχθοῦν ὅτι ἡ ΝΔ ἀναβαθμίζει τό ρόλο τῶν ἱκανῶν ἀξιωματούχων». Τόνισε μάλιστα ὅτι κάθε γραμμή τοῦ νομοσχεδίου «ἔχει συνταχτεῖ ἀπό ἀποφοίτους τῆς Ἐθνικῆς Σχολῆς Δημόσιας Διοίκησης καί ὄχι ἀπό νομικό γραφεῖο τοῦ ἐξωτερικοῦ». «Γίνεται πράξη ἡ ἀποπολιτικοποίηση τῆς διαφάνειας καί υἱοθετοῦνται οἱ ἀρχές τοῦ ΟΟΣΑ» εἶπε ὁ Πρωθυπουργός, ἐνῶ σημείωσε πώς ἡ ἀνεξάρτητη Ἀρχή Διαφάνειας πού συγκροτεῖται «θά ἐποπτεύει τά θέματα σέ ἀντίθεση μέ τήν προηγούμενη κυβέρνηση πού εἶχε ὁρίσει ὑπουργό νά τά ἐλέγχει».

Ειδήσεις / Άρθρα

Tη Δευτέρα 20.05 με την Εστία: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη

Εφημερίς Εστία
Τη Δευτέρα 20.05 η Εστία τιμά την μάχη της Κρήτης: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη • 1941-1945

Ἄλλο ἡ «κυριαρχία» καί ἄλλο τά «κυριαρχικά δικαιώματα», κ. Πρωθυπουργέ!

Εφημερίς Εστία
Πῶς ὁ κ. Μητσοτάκης «παίζει» μέ τίς λέξεις γιά νά κρύβει τήν ὀπισθοχώρησή του στό θέμα τῶν θαλασσίων πάρκων στίς Κυκλάδες, στήν καρδιά τοῦ Αἰγαίου – Διαβεβαιώνει ὅτι δέν διαπραγματεύεται τήν «κυριαρχία» μας, ἀλλά θέματα πού ἀφοροῦν στήν ἁλιεία καί τό περιβάλλον συνδέονται μέ τήν ΑΟΖ καί τά κυριαρχικά δικαιώματα

Αὐτός θά γίνει ἡγέτης

Μανώλης Κοττάκης
Συνέβησαν καί τά δύο τήν ἴδια μέρα.

Προβοκάτσιες μέ ἑλληνικές σημαῖες στήν Κομοτηνή!

Εφημερίς Εστία
Νά προκαλέσουν ἐπεισόδιο μεταξύ χριστιανῶν καί μουσουλμάνων πού διαμένουν στήν Κομοτηνή ἐπιχειροῦν ὁρισμένα ἄτομα, τά ὁποῖα εὑρίσκονται στό στόχαστρο τῆς Ἀστυνομίας.

Ὅταν ἡ Ἀφρική «πασπαλίζει» τίς χῶρες τῆς Μεσογείου

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι πλέον παρατηρημένο. Ὅποτε πᾶς τό αὐτοκίνητό σου στό πλυντήριο, τήν ἑπομένη τό πρωί θά τό βρεῖς «στολισμένο» ἀπό τό μεῖγμα βροχῆς καί ἀφρικανικῆς σκόνης!