ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Σύγκρουσις στήν Βουλή γιά Θάνου καί ΕΥΠ

Μητσοτάκης: Γίνεται πρᾶξις ἡ ἀποπολιτικοποίησις τῆς διαφάνειας

ΣΕ ΣΚΛΗΡΗ ἀντιπαράθεση, ἡ πρώτη μετά τίς ἐκλογές, ἐξελίχθη ἡ συζήτησις γιά τό νομοσχέδιο πού ἀφορᾶ τό ἐπιτελικό κράτος, μέ τόν Πρωθυπουργό καί τόν ἀρχηγό τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως νά ἐκτοξεύουν ἀλληλοκατηγορίες γιά τά πρόσωπα πού ἔχουν ἐμπλακεῖ σέ ἀνεξάρτητες Ἀρχές, ἀλλά καί γιά τόν νέο διοικητή τῆς ΕΥΠ. Ἡ τροπολογία πού ἀπομακρύνει τήν Βασιλική Θάνου ἀπό τήν Ἐπιτροπή Ἀνταγωνισμοῦ, ἄν καί δέν περιλαμβάνεται στό ψηφισθέν νομοσχέδιο, κυριάρχησε στήν σύγκρουση τῶν κ.κ. Μητσοτάκη καί Τσίπρα, στήν ὁποία ἐνεπλάκησαν καί ὑπουργοί.

Ὁ Πρωθυπουργός ἐπέλεξε ἀρχικῶς νά κρατήσει χαμηλούς τόνους καί νά μιλήσει κυρίως γιά τίς ἀλλαγές στό κράτος. Ἡ μοναδική φορά πού κατεφέρθη ἐναντίον τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἦταν γιά τήν διόγκωση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν μετακλητῶν ὅταν κυβερνοῦσε. Ὅμως ὁ κ. Τσίπρας στήν ὁμιλία του ἐπέλεξε μετωπική σύγκρουση μέ τόν κ. Μητσοτάκη, μέ αἰχμή τήν κ. Θάνου, ἀλλά καί τήν πανεπιστημιακή μόρφωση τοῦ κ. Κοντολέοντος, διοικητοῦ τῆς ΕΥΠ, ἐνῶ δέν παρέλειψε νά ἀναφερθεῖ στόν Γενικό Ἐπιθεωρητή Δημοσίας Διοικήσεως καί σέ τέως στελέχη τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀνταγωνισμοῦ καί τῆς ΕΥΠ.

Ἀρχικῶς, ὁ Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε τόν κ. Μητσοτάκη «βουβό Πρωθυπουργό» ἐπειδή οἱ κ.κ. Γεραπετρίτης, Βορίδης καί Κεραμέως ἔλαβαν τόν λόγο γιά νά τοῦ ἀπαντήσουν ἐπί προσωπικοῦ καί ὄχι μόνο. Ἐπανέλαβε ὅτι ἡ διάταξις πού ὁδηγεῖ στήν ἀποχώρηση τῆς κ. Θάνου εἶναι φωτογραφική καί ὅτι τώρα ἡ ΝΔ θυμᾶται τήν ἀποκομματικοποίηση τῆς συγκεκριμένης Ἀρχῆς. Ἐπεσήμανε ὅτι ὁ ὑπουργός Ἐπικρατείας Γιῶργος Γεραπετρίτης διετέλεσε βασικός νομικός σύμβουλος τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀνταγωνισμοῦ, ἐνόσω ἦταν σύμβουλος τοῦ κ. Μητσοτάκη, ἐνέπλεξε τόν σύζυγο τῆς ὑπουργοῦ Παιδείας πού ἀπησχολήθη ἐπίσης στήν ἴδια Ἐπιτροπή (περίοδο πού δέν ἦταν παντρεμένος μέ τήν κ. Κεραμέως), μίλησε γιά τόν κ. Μυλωνάκη, εἰδικό σύμβουλο ὅταν ὁ νῦν Πρωθυπουργός ἦταν ὑπουργός Διοικητικῆς Μεταρρυθμίσεως καί, τέλος, γιά τόν πρώην πρόεδρο τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀνταγωνισμοῦ Δημήτρη Κυριτσάκη, μέ καταγωγή ἀπό τήν Κρήτη, καί κατά τόν κ. Τσίπρα μέ στενή σχέση μέ τήν οἰκογένεια Μητσοτάκη. «Τότε δέν ὑπῆρχε ζήτημα κομματικοποίησης τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀνταγωνισμοῦ, σήμερα ὑπάρχει θέμα. “Μητσοτακοποιεῖτε” τήν Ἀρχή Ἀνταγωνισμοῦ. Ἐπί δέκα χρόνια λειτουργοῦσε ἡ Ἀρχή μέ φίλους σας» ὑπεστήριξε ὁ κ. Τσίπρας.

Ἄμεση ἦταν ἡ ἀπάντησις τοῦ κ. Μητσοτάκη στήν δευτερολογία του. Ὅπως εἶπε, τό μεῖζον θέμα εἶναι τί πρέπει νά κάνουν ὁ δικαστικοί μετά τήν συνταξιοδότησή τους. «Δέν θά ἀναφερθῶ στό ὑπόδειγμα ἀμεροληψίας πού εἶναι ἡ ἀντιπρόεδρος τῆς ἀρχῆς ἡ ὁποία ἐξ ὅσων γνωρίζω ἦταν νομική σύμβουλος τοῦ κ. Παππᾶ» ὑπεγράμμισε ἀρχικῶς ὁ Πρωθυπουργός καί διάβασε μιά παλαιότερη δήλωση τῆς κ. Θάνου: «“Τά μέλη τοῦ προεδρείου τῆς Ἕνωσης δέν ἐπιτρέπεται νά ἀποδέχονται ἄλλες θέσεις καλά ἀμειβόμενες, ὅπως π.χ. τήν θέση προέδρου ἀνεξάρτητης Ἀρχῆς. Ὁ δικαστικός λειτουργός ἐπιβάλλεται μετά τή συνταξιοδότησή του νά διαφυλάσσει τό προσωπικό του κῦρος”. Αὐτά ἔλεγε ἡ κυρία Θάνου ὅταν ἦταν δικαστής. Τόσο θράσος καί ὑποκρισία ἔχετε ἐσεῖς καί ἡ κ. Θάνου, πού δέχθηκε τριάκοντα ἀργύρια γιά νά διορισθεῖ σέ θέση». Διερωτήθη δέ ἐάν μετά τήν συνταξιοδότησή της ἡ κ. Θάνου «γοητεύθηκε ἀπό τά χαρίσματα τοῦ κ. Τσίπρα» καί θέλησε νά συνεργασθεῖ μαζί του τόσο στενά.

Ὁ Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἐπετέθη στόν Πρωθυπουργό γιά τήν τοποθέτηση τοῦ κ. Κοντολέοντος στήν διοίκηση τῆς ΕΥΠ. «Ἔχω τήν αἴσθηση ὅτι μέ βάση τό βιογραφικό του γιά νά ἀναλάβει ὑπηρεσία πρέπει νά ἔχει ἀναγνωρισμένο πτυχίο εἴτε τῆς ἡμεδαπῆς εἴτε τῆς ἀλλοδαπῆς. Ἀλλά αὐτό πού διαπιστώνουμε ἐμεῖς εἶναι ὅτι ὁ ἄνθρωπος αὐτός ἔκανε σπουδές σέ ἀνοιχτό πανεπιστήμιο τῆς Βρεταννίας καί τό πτυχίο του δέν ἔχει ἀναγνωρισθεῖ ἀπό τόν ΔΟΑΤΑΠ. Γιατί τό μόνο πτυχίο πού ἔχει ἀναγνωριστεῖ ἀπό τόν ΔΟΑΤΑΠ ἀπό τό ἐν λόγω πανεπιστήμιο εἶναι αὐτό πού ἀναφέρεται σέ σπουδές μουσικῆς. Μήπως εἶναι μουσικός ὁ νέος διοικητής τῆς ΕΥΠ, κ. Μητσοτάκη;» εἶπε ὁ κ. Τσίπρας, κάνοντας μάλιστα ἀναφορά στά πρόστιμα πού εἶχε ἐπιβάλει ἡ Ἐπιτροπή Ἀνταγωνισμοῦ στήν ἑταιρεία σεκιούριτυ πού εἶχε ὁ κ. Κοντολέων γιά σύσταση καρτέλ. Ἐπανειλημμένως ζήτησε ἀπό τόν κ. Μητσοτάκη νά τόν ἀποπέμψει τάχιστα. Ὁ Πρωθυπουργός τοῦ ἀπήντησε, ὑπενθυμίζοντάς του ὅσα κατήγγειλε προσφάτως ὁ κ. Βαρουφάκης, ὅτι ὁ διοικητής τῆς ΕΥΠ κ. Ρουμπάτης παρακολουθοῦσε τούς ὑπουργούς τῆς Κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ καί ἄφησε αἰχμές γιά τήν ἐπαγγελματική καί πανεπιστημιακή κατάρτισή του, λέγοντας πώς ἦταν ἕνας δημοσιογράφος. Ἐπίσης στήριξε τόν κ. Γεραπετρίτη σχετικῶς μέ τήν προηγούμενη ἐπαγγελματική σταδιοδρομία του, σημειώνοντας ὅτι δέν εἶναι ἄνθρωπος τοῦ κομματικοῦ σωλῆνος καί ὅτι «πρέπει νά ἐπιθυμοῦμε ἄξιοι ἄνθρωποι πού ἔχουν πετύχει στό στίβο τῆς ἐπαγγελαμτικῆς ζωῆς νά ἀσχοληθοῦν μέ τήν πολιτική».

Ἀπαντώντας στίς κατηγορίες γιά κομματισμό, ὁ κ. Μητσοτάκης μίλησε γιά παλαιότερες φωτογραφικές διατάξεις πού ὅριζαν γενικούς καί εἰδικούς γραμματεῖς, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ὅσοι κινδυνολογοῦν γιά ἀπολύσεις στό Δημόσιο, νά παραδεχθοῦν ὅτι ἡ ΝΔ ἀναβαθμίζει τό ρόλο τῶν ἱκανῶν ἀξιωματούχων». Τόνισε μάλιστα ὅτι κάθε γραμμή τοῦ νομοσχεδίου «ἔχει συνταχτεῖ ἀπό ἀποφοίτους τῆς Ἐθνικῆς Σχολῆς Δημόσιας Διοίκησης καί ὄχι ἀπό νομικό γραφεῖο τοῦ ἐξωτερικοῦ». «Γίνεται πράξη ἡ ἀποπολιτικοποίηση τῆς διαφάνειας καί υἱοθετοῦνται οἱ ἀρχές τοῦ ΟΟΣΑ» εἶπε ὁ Πρωθυπουργός, ἐνῶ σημείωσε πώς ἡ ἀνεξάρτητη Ἀρχή Διαφάνειας πού συγκροτεῖται «θά ἐποπτεύει τά θέματα σέ ἀντίθεση μέ τήν προηγούμενη κυβέρνηση πού εἶχε ὁρίσει ὑπουργό νά τά ἐλέγχει».

Ειδήσεις / Άρθρα

«Ὑπνωτικό» στούς Ἕλληνες καί ἡ ζωή στήν… φτήνια

Μανώλης Κοττάκης
ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ, ἀλλά δέν ἔχουμε κανένα λόγο νά συμμετέχουμε στόν ὁμαδικό ὑπνωτισμό πού ἐπιχειρεῖται αὐτές τίς μέρες γιά νά μήν «πάρουμε εἴδηση» τί ἀκριβῶς συζητεῖται πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες μεταξύ τῶν κυρίων Μητσοτάκη καί Ἐρντογάν.

ΕΕ: «Κλίνατε ἐπί δεξιά»

Εφημερίς Εστία
Στίς Αρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ’90 ἕνας στούς δέκα Εὐρωπαίους ψηφοφόρους (12%) ἐψήφιζε ἀντισυστημικά κόμματα.

Οἱ «Ἰντιάνα Τζόουνς» μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν πέτυχα στίς εἰσαγωγικές ἐξετάσεις τῆς Ἰωνιδείου Σχολῆς (μέχρι νά πάω ἐγώ ὀνομαζόταν «Πρῶτον Πρότυπον Γυμνάσιον Ἀρρένων Πειραιῶς», μέ τό πού πῆγα, μετονομάσθηκε σέ «Ἰωνίδειο Πρότυπο Σχολή»), ἐτέθη θέμα γιά τό «πῶς θά πηγαίνει τό παιδί στό Σχολεῖο», καθ’ ὅτι ἔπρεπε νά πηγαίνω ἀπό τήν Νίκαια στόν Πειραιᾶ.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ