ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 12 Απριλίου 2024

Σύγκρουσις Πολάκη – Γεωργιάδη γιά τό ΚΕEΛΠΝΟ

«Θά ὑπερασπισθῶ τούς κατηγορούμενους συνεργάτες μου»

ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ τῆς Ὁλομελείας τῆς Βουλῆς μετεφέρθη ἡ σύγκρουσις τοῦ Ἀδώνιδος Γεωργιάδη μέ τόν ΣΥΡΙΖΑ μέ ἀφορμή τίς διώξεις εἰς βαθμόν κακουργήματος πρώην ἀνωτάτων στελεχῶν τοῦ ΚΕΕΛΠΝΟ καί νῦν συνεργατῶν τοῦ ὑπουργοῦ. Ἡ ἀντιπαράθεσις δέν περιορίσθηκε μόνο στό ΚΕΕΛΠΝΟ ἀλλά ἐπεκτάθηκε καί στήν ὑπόθεση Novartis, εἰδικά δέ στήν δίωξη τοῦ ἐκδότου Κώστα Βαξεβάνη.

Ἡ ἀπόφασις τῶν εἰσαγγελικῶν Ἀρχῶν νά παραπέμψουν σέ δίκη τήν Ἀνδρονίκη Θεοφιλάτου, πρώην διευθύντρια τοῦ τμήματος Διοικητικοῦ Συντονισμοῦ τοῦ ΚΕΕΛΠΝΟ, καί νῦν στενή συνεργάτιδα τοῦ κ. Γεωργιάδη, τόν σύζυγό της καί πρώην ἐκπρόσωπο ἐργαζομένων στό ΚΕΕΛΠΝΟ Σταμάτη Πουλῆ καί ἄλλους, οὐδόλως πτοεῖ καί ἀνησυχεῖ τόν ὑπουργό Ἀναπτύξεως. Ἀπευθυνόμενος στόν Παῦλο Πολάκη καί ἄλλους βουλευτές τοῦ ΣΥΡΙΖΑ τούς ἐμέμφθη ὅτι «πανηγυρίζουν γιατί κάποιοι εἰσαγγελεῖς ἀποφάσισαν νά παραπέμψουν στό ἀκροατήριο κάποιους συνεργάτες μου, γιά τήν ὑπόθεση τῶν λεγομένων παρανόμων διορισμῶν στό ΚΕΕΛΠΝΟ». «Ἤ τό τετμήριο τῆς ἀθωότητας ἰσχύει γιά ὅλους, προφανῶς γιά τόν κ. Βαξεβάνη ἄρα προφανῶς καί γιά τόν κ. Πουλῆ καί τήν κ. Θεοφυλάτου καί ὅλους τούς ἄλλους, ἤ δέν ἰσχύει γιά κανέναν. Διαλέξτε» εἶπε ὁ ὑπουργός στούς πολιτικούς ἀντιπάλους του. Καί εὐθύς ἀμέσως διηρωτήθη ἐάν ἡ εἰσαγγελική παραπομπή εἶναι καταδίκη συνδέοντας τήν περίπτωση τῶν «παιδιῶν» ὅπως ἀπεκάλυψε τά πρώην στελέχη τοῦ ΚΕΕΛΠΝΟ μέ τήν περίπτωση τοῦ κ. Βαξεβάνη, γιά τόν ὁποῖο ὅπως εἶπε σέβεται τό τεκμήριο τῆς ἀθωότητος. Ἀνεκοίνωσε ὅτι θά εἶναι μάρτυς ὑπερασπίσεως τῶν κ. Πουλῆ καί Θεοφιλάτου. «Πιστεύω ὅτι στό ΚΕΕΛΠΝΟ κλαῖνε μέ μαῦρο δάκρυ πού χάσανε μιά ὑπάλληλο, ἡ ὁποία δουλεύει χωρίς ὡράριο, ἀπό τό πρωί μέχρι τό βράδυ καί μέ τόση μεγάλη ἀποτελεσματικότητα» συνέχισε.

Σχολιάζοντας τίς ἐπικρίσεις πού δέχεται γιά τίς πολιτικές πεποιθήσεις του, προσπάθησε καί πέτυχε νά στρέψει τήν συζήτηση στίς διαφορές Δεξιᾶς – Ἀριστερᾶς. Ἐπεκαλέσθη γνωστή ρήση τοῦ Οὐίνστον Τσῶρτσιλλ, «ἄν δέν γίνεις κομμουνιστής μέχρι τά 25 σου, δέν ἔχεις καρδιά καί ἄν παραμείνεις μετά τά 25 σου, δέν ἔχεις μυαλό». Ἀμέσως ὁ ἁψύς Πολάκης κατηγόρησε τόν κ. Γεωργιάδη ὅτι ἔχει πρόβλημα μέ τήν ἰδεολογική ἡγεμονία τῆς Ἀριστερᾶς. «Μόνο πού αὐτή ἡ ἡγεμονία εἶναι στηριγμένη στό αἷμα τῶν ἀνθρώπων πού ἀπελευθέρωσαν τή χώρα τό ’45, ὅταν οἱ ἰδεολογικοί σας πρόγονοι εἶχαν τακιμιάσει μέ τούς Γερμανούς. Ἐγώ ἔγινα ἀριστερός ὅταν ὅλη μου ἡ οἰκογένεια, πού εἶναι δάσκαλοι, ἔπρεπε νά πάρουν χαρτί ἀπό τόν κοινοτάρχη, γιά νά διοριστοῦν» σχολίασε ὁ πρώην ὑπουργός Ὑγείας. Τόνισε δέ ὅτι θά λάμψει ἡ ἀλήθεια γιά τό σκάνδαλο στόν προϋπολογισμό τοῦ ΚΕΕΛΠΝΟ, ἐνῶ γιά τόν κ. Βαξεβάνη ἰσχυρίσθηκε ὅτι ἡ Κυβέρνησις ἔστησε μιά διαδικασία «ἐπειδή ἀποκάλυψε ὅτι ἡ Novartis πλήρωσε στήν Ἀμερική καί ἐπειδή τά πιάσανε πολιτικοί καί ὑπηρεσιακοί στήν Ἑλλάδα». Ἀπαντῶντας γιά τούς διορισμούς στό ΚΕΕΛΠΝΟ, εἶπε ὅτι γιά πρώτη φορά ἐκεῖνος μέ τόν Νῖκο Ξανθό εἶχαν ἀναφερθεῖ στούς 22 διορισμούς. «Μέ αὐτόν τόν τρόπο πῆρες ἐσύ στό Ὑπουργεῖο Ὑγείας καί τούς διόρισες, ὑποτίθεται, στίς δομές ὁροθετικῶν τοῦ ΚΕΕΛΠΝΟ, ὅτι δούλευαν ἐκεῖ καί ἔλεγες ὅτι θά μοῦ ξεριζώσεις τό μουστάκι;» σχολίασε ὁ κ. Πολάκης.

Ἡ ΝΔ ἐπετέθη στόν κ. Πολάκη μέ ἀφορμή τήν σημερινή πρόσκληση πού ἔχει ἀπευθύνει γιά συγκέντρωση ἔξω ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ὅπου ἔχει κληθεῖ σέ ἀπολογία ὁ κ. Βαξεβάνης. «Τό κόμμα τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης κλιμακώνει τήν ἐπίθεση κατά τοῦ Ἀνώτατου Δικαστηρίου ἀμφισβητῶντας εὐθέως τήν ἀνεξαρτησία του. Ὁ ΣΥΡΙΖΑ καί ὁ κ. Τσίπρας, ἐπιστρέφοντας σέ πρακτικές πού θυμίζουν τίς χειρότερες μέρες τῆς διακυβέρνησής τους, ἀκολουθοῦν ἕναν δρόμο ἐπικίνδυνο γιά τή δημοκρατία» ἀνέφερε ἡ Πειραιῶς.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἡ Ναυτιλία, ἀκρογωνιαῖος λίθος τῆς οἰκονομίας

Δημήτρης Καπράνος
Ὀφείλουμε, ἄν θέλουμε νά εἴμεθα εἰλικρινεῖς, νά παραδεχθοῦμε ὅτι ἡ Ναυτιλία ἀποτελεῖ σήμερα τόν ἀκρογωνιαῖο λίθο τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.

Σάββατον, 11 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΥΧΗΡΑ ΚΑΙ ΑΤΥΧΙΑΙ

Αύξηση τζίρου 46% το 2023 για τη Solidus Securities

Εφημερίς Εστία
Η εισηγμένη στην Ν.Ε.Α. αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) επενδυτική εταιρεία με την επωνυμία «SOLIDUS SECURITIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με βάση τους σχετικούς κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών  Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και για την όσο το δυνατό πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων της Εταιρείας και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού ανακοινώνει τις Εγκεκριμένες και Ελεγμένες Οικονομικές  Καταστάσεις της για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Τί μᾶς κρύβουν γιά τό μεταναστευτικό: 10.594 «εἴσοδοι» τό πρῶτο τρίμηνο!

Εφημερίς Εστία
Μειώνονται οἱ ροές ἀπό τήν Τουρκία, ἀλλά αὐξάνονται δραματικά ἀπό τήν Ἀφρική – Τί δείχνουν τά στατιστικά στοιχεῖα – Ρεκόρ ὀκταετίας, σύμφωνα μέ τόν ΟΗΕ

Ἡ ἀχίλλειος πτέρνα καί ὁ ἀπό μηχανῆς «Θεός»

Μανώλης Κοττάκης
ΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ χαρακτηριστικά τῶν προσεχῶν εὐρωεκλογῶν ὅπως αὐτά διαμορφώνονται μέχρι στιγμῆς, εἶναι τά ἑξῆς: