Σύγκρουσις Μπάιντεν-Πούτιν γιά τά πυρηνικά

Εγγύτερα στόν πυρηνικό ὄλεθρο εὑρίσκεται ἀπό χθές ἡ ἀνθρωπότης, μετά τήν ἀνακοίνωση Πούτιν, ὅτι ἡ Ρωσσία διακόπτει τήν συμμετοχή της στήν Συνθήκη New START, πού ἔχει ὑπογράψει μέ τίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες Ἀμερικῆς γιά τόν περιορισμό τῶν στρατηγικῶν πυρηνικῶν ὁπλοστασίων τῶν δύο πλευρῶν.

Ἀπό τήν πλευρά του ὁ Πρόεδρος Μπάιντεν ἀπήντησε, ἀπό τήν Βαρσοβία σημειωτέον, ὅτι ἡ Ρωσσία δέν θά νικήσει ποτέ στήν Οὐκρανία. Στήν ἐξ ἀναβολῆς ἐτήσια ὁμιλία του, πού συνέπεσε, ὅμως, μέ τήν ἔναρξη τῆς εἰσβολῆς στήν Οὐκρανία, ὁ Ρῶσσος Πρόεδρος ἐσημείωσε ἐπί λέξει: «Θέλουν νά μᾶς ἐπιβάλουν στρατηγική ἧττα, θέτουν ὡς στόχο τίς πυρηνικές μας βάσεις. Γιά τόν λόγο αὐτόν, εἶμαι ἀναγκασμένος νά ἀνακοινώσω ὅτι ἡ Ρωσσία διακόπτει τήν συμμετοχή της στήν Συνθήκη γιά τά στρατηγικά ἐπιθετικά ὅπλα». Ἰσχυριζόμενος δέ ὅτι ἡ πλειονότης τῶν συμπατριωτῶν του ὑποστηρίζει τήν στρατιωτική ἐκστρατεία στήν Οὐκρανία, τούς εὐχαρίστησε γιά «τό θάρρος καί τήν ἀποφασιστικότητά τους.» Ὑπεσχέθη, ἐπίσης, κρατική συνδρομή στίς οἰκογένειες τῶν στρατιωτῶν πού ἄφησαν τήν τελευταία τους πνοή στό οὐκρανικό μέτωπο.

«Ὅλοι καταλαβαίνουμε, ἐγώ καταλαβαίνω, πόσο ἀφόρητα σκληρό εἶναι τώρα γιά τίς συζύγους, τούς υἱούς, τίς κόρες τῶν πεσόντων στρατιωτῶν, τούς γονεῖς τους, οἱ ὁποῖοι ἀνέθρεψαν ἄξιους ὑπερασπιστές τῆς Πατρίδος» ἀνέφερε.Σέ ἄλλο σημεῖο τῆς ὁμιλίας του ἔστρεψε τά πυρά του κατά τοὐ NATO, λέγοντας ὅτι αὐτό ἐπυροδότησε τήν σύγκρουση, ἔχοντας τήν ἐσφαλμένη πεποίθηση, ὅτι θά μποροῦσε νά νικήσει τήν Ρωσσία. Καί ὑπεστήριξε ὅτι ἡ Μόσχα ἔκανε τά πάντα γιά νά ἀποφύγει τόν πόλεμο, ἀλλά ἡ ὑποστηριζομένη ἀπό τήν Δύση Οὐκρανία σχεδίαζε νά ἐπιτεθεῖ στήν Κριμαία. Ἡ Δύσις ἐλευθέρωσε τό «τζίνι ἀπό τό μπουκάλι» σέ μιά σειρά περιοχῶν σέ ὅλον τόν κόσμο σπέρνοντας χάος καί πόλεμο, ἐδήλωσε χαρακτηριστικῶς, φέρνοντας καί ἄλλα παραδείγματα, πέραν τῆς Οὐκρανίας, ὅπως Γιουγκοσλαβία, Ἰράκ, Λιβύη καί Συρία. Ἐπεκαλέσθη δέ τίς μαρτυρίες τῶν Μέρκελ καί Ὁλλάντ, ὅτι οἱ συμφωνίες τοῦ Μίνσκ ἦσαν «μία προσπάθεια νά δοθεῖ χρόνος στήν Οὐκρανία», ὥστε ὁ στρατός της νά γίνει ἰσχυρότερος.

Ἡ Δύσις ἐχρησιμοποίησε τήν Οὐκρανία γιά νά …τελειώσει μέ τήν Ρωσσία, προσέθεσε ἐξ ἄλλου, ὡς ἐκ τούτου οἱ Δυτικοί φέρουν τήν εὐθύνη γιά τήν κλιμάκωση. «Οἱ ἐλίτ τῆς Δύσεως δέν κρύβουν τόν στόχο τους: “Προκαλέστε στρατηγική ἧττα στήν Ρωσσία”, δηλαδή νά τελειώσουν μαζί μας μιά γιά πάντα» ἐτόνισε ἐπί λέξει. Ὡστόσο, εἶναι ἀδύνατον νά νικήσουν τήν Ρωσσία, ὑπεστήριξε. Κατήγγειλε, ἀκόμη, τήν δυτική συνδρομή γιά τόν ἐκσυγχρονισμό τῶν ἀεροχημάτων πού διαθέτει ἡ Οὐκρανία, προκειμένου νά τά κατευθύνει κατά στρατηγικῶν στόχων, σέ ἀπόσταση ἀκόμη καί 500 χιλιομέτρων ἀπό τά οὐκρανικά σύνορα. «Οὐδείς μπορεῖ νά τρέφεται μέ ψευδαισθήσεις, ἡ στρατηγική ἰσορροπία μπορεῖ νά ἀλλοιωθεῖ» προειδοποίησε καί προχώρησε σέ ἐπίθεση κατά τῶν εὐρωπαϊκῶν χωρῶν μέ πυρηνικό ὁπλοστάσιο (Μεγάλη Βρεταννία, Γαλλία), οἱ ὁποῖες «τό βελτιώνουν, τὁ ἐκσυγχρονίζουν καί τό κατευθύνουν ἐναντίον μας.»

Ὁ Πρόεδρος Πούτιν δέν παρέλειψε, τέλος, νά ἐπιτεθεῖ κατά τῶν δυτικῶν Κυβερνήσεων: «Κοιτάξτε τί κάνουν στούς δικούς τους λαούς: ἡ καταστροφή οἰκογενειῶν, πολιτιστικῶν καί ἐθνικῶν ταυτοτήτων, ἡ διαστροφή, ἡ κακοποίησις παιδιῶν ὡς καί ἡ παιδοφιλία, ἐμφανίζονται σάν νά εἶναι ὁ κανόνας […] καἱ οἱ ἱερεῖς ὑποχρεοῦνται νά εὐλογοῦν τούς γάμους μεταξύ ὁμοφυλοφίλων». Μετά τήν ὁμιλία τοῦ Ρώσσου Προέδρου καί τήν διεθνῆ ἀναταραχή πού αὐτή προεκάλεσε, ἐκρίθη ἀναγκαῖο νά δοθοῦν διευκρινίσεις ἀπό τό ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν τῆς χώρας:

«Προκειμένου νά διατηρηθεῖ ἐπαρκής βαθμός προβλεψιμότητος καί σταθερότητος στόν τομέα τῶν πυρηνικῶν πυραύλων, ἡ Ρωσσία σκοπεύει νά τηρήσει μία ὑπεύθυνη προσέγγιση καί θά συνεχίσει νά τηρεῖ αὐστηρῶς τούς ποσοτικούς περιορισμούς πού προβλέπονται ἀπό τή συνθήκη New START ἐντός τοῦ κύκλου ζωῆς τῆς συνθήκης».

Καί ὑπεσχέθη ὅτι θά συνεχίσει νά ἐνημερώνει τίς ΗΠΑ γιά προγραμματισμένες δοκιμαστικές ἐκτοξεύσεις διηπειρωτικῶν βαλλιστικῶν πυραύλων (ICBMs). Ταυτοχρόνως δέ, μέ τήν ὁμιλία Πούτιν, ἐγένετο γνωστό ὅτι ὁ Κινέζος Πρόεδρος Σί Τζινπίνγκ προετοιμάζεται νά ἐπισκεφθεῖ τήν Μόσχα, προκειμένου νά ἔχει συνάντηση κορυφῆς μέ τόν Ρῶσσο ὁμόλοό του ἐντός τῶν ἑπομένων μηνῶν. Τό ἔγραψε ἡ “Wall Street Journal”. Ἡ συνάντησις θά ἀποτελέσει μία πρώτης τάξεως εὐκαιρία γιά τό Πεκῖνο νά ἐπαναλάβει τίς ἐκκλήσεις του ὥστε νά μήν χρησιμοποιηθοῦν πυρηνικά ὅπλα, ἀναφέρεται στό ἴδιο δημοσίευμα.

Ἀλλά καί ὁ γραμματεύς τοῦ πανίσχυρου ρωσσικοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας, Νικολάι Πατροῦσεφ, διεβεβαίωσε τόν πλέον ὑψηλόβαθμο διπλωμάτη τῆς Κίνας, Οὐάνγκ Γί, ὅτι τό Πεκῖνο ἀποτελεῖ κορυφαία προτεραιότητα γιά τήν ρωσσική ἐξωτερική πολιτική. Ἐπίσης, ὅτι οἱ δύο χῶρες πρέπει νά παραμείνουν ἑνωμένες ἔναντι τῆς Δύσεως.

Συγχρόνως, ὁ Νικολάι Πατροῦσεφ ἀνέφερε στόν συνομιλητή του ὅτι ἡ Μόσχα ὑποστηρίζει τήν θέση τοῦ Πεκίνου σχετικῶς μέ τήν Ταϊβάν, τό Χόνγκ Κόνγκ καί τήν Σιντζιάνγκ. Τήν πεποίθησή του, ὅτι ἡ Ρωσσία δέν θά καταφέρει ποτέ νά ἐπιτύχει τίς ἐπιδιώξεις της στήν Οὐκρανία, ἐξέφρασε ἀπό τήν Βαρσοβία ὁ Πρόεδρος τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς Τζό Μπάιντεν, μέ τήν ταυτόχρονη διαβεβαίωση, ὅτι ἡ Δύσις δέν ἐξυφαίνει σχέδια ἐπιθέσεως ἐναντίον της. Πρό ἔτους, ἐδήλωσε ὁ Ἀμερικανός Πρόεδρος, ἡ διεθνής κοινή γνώμη ἐξέφραζε ἀνησυχία γιά ἐνδεχόμενη κατάληψη τοῦ Κιέβου ἀπό τόν ρωσσικό στρατό. «Μόλις ἦλθα ἀπό τήν ἐπίσκεψή μου στό Κίεβο καί μπορῶ νά σᾶς διαβεβαιώσω ὅτι παραμένει ἰσχυρό, ὑπερήφανο καί πρωτίστως ἐλεύθερο» ἐτόνισε καταχειροκροτούμενος ἔξω ἀπό τό Βασιλικό Κάστρο τῆς Βαρσοβίας.

«Δέν πρέπει νά ὑπάρχει ἡ παραμικρή ἀμφιβολία: ἡ ὑποστήριξίς μας πρός τήν Οὐκρανία θά εἶναι ἀκλόνητος, τό ΝΑΤΟ δέν θά διχασθεῖ» συνεπλήρωσε, ὑποστηρίζοντας ὅτι ὁ Ρῶσσος ὁμόλογός του εἶχε τήν ἐσφαλμένη ἐντύπωση, ὅτι θά προκαλοῦσε ρῆγμα στήν ἑνότητα τῆς Βορειοατλαντικῆς Συμμαχίας. Ἀντιθέτως, αὐτή εἶναι σήμερα περισσότερο ἑνωμένη παρά ποτέ, ἐπέμεινε. Ἡ ρωσσική εἰσβολή δέν ἦταν μία δοκιμασία μόνο γιά τήν Οὐκρανία, ἀλλά ἐπίσης καί γιά τίς ΗΠΑ, τήν Εὐρώπη καί τό ΝΑΤΟ. «Θά ἀντιδρούσαμε ἤ θά κοιτούσαμε ἀλλοῦ; Θά ἤμαστε δυνατοί ἤ ἀδύναμοι; Θά ἤμαστε ἑνωμένοι ἤ διχασμένοι; Ἕναν χρόνο ἀργότερα, γνωρίζουμε τίς ἀπαντήσεις» ἐσημείωσε ἐμφατικῶς ὁ Τζό Μπάιντεν καί προανήγγειλε τήν ἐπιβολή νέων κυρώσεων εἰς βάρος τῆς Μόσχας ἐντός τῶν προσεχῶν ἡμερῶν.

Ειδήσεις / Άρθρα

Tη Δευτέρα 20.05 με την Εστία: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη

Εφημερίς Εστία
Τη Δευτέρα 20.05 η Εστία τιμά την μάχη της Κρήτης: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη • 1941-1945

Ἄλλο ἡ «κυριαρχία» καί ἄλλο τά «κυριαρχικά δικαιώματα», κ. Πρωθυπουργέ!

Εφημερίς Εστία
Πῶς ὁ κ. Μητσοτάκης «παίζει» μέ τίς λέξεις γιά νά κρύβει τήν ὀπισθοχώρησή του στό θέμα τῶν θαλασσίων πάρκων στίς Κυκλάδες, στήν καρδιά τοῦ Αἰγαίου – Διαβεβαιώνει ὅτι δέν διαπραγματεύεται τήν «κυριαρχία» μας, ἀλλά θέματα πού ἀφοροῦν στήν ἁλιεία καί τό περιβάλλον συνδέονται μέ τήν ΑΟΖ καί τά κυριαρχικά δικαιώματα

Αὐτός θά γίνει ἡγέτης

Μανώλης Κοττάκης
Συνέβησαν καί τά δύο τήν ἴδια μέρα.

Προβοκάτσιες μέ ἑλληνικές σημαῖες στήν Κομοτηνή!

Εφημερίς Εστία
Νά προκαλέσουν ἐπεισόδιο μεταξύ χριστιανῶν καί μουσουλμάνων πού διαμένουν στήν Κομοτηνή ἐπιχειροῦν ὁρισμένα ἄτομα, τά ὁποῖα εὑρίσκονται στό στόχαστρο τῆς Ἀστυνομίας.

Ὅταν ἡ Ἀφρική «πασπαλίζει» τίς χῶρες τῆς Μεσογείου

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι πλέον παρατηρημένο. Ὅποτε πᾶς τό αὐτοκίνητό σου στό πλυντήριο, τήν ἑπομένη τό πρωί θά τό βρεῖς «στολισμένο» ἀπό τό μεῖγμα βροχῆς καί ἀφρικανικῆς σκόνης!