ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023

Σύγκρουσις γιά τίς παρακολουθήσεις στίς Ἔνοπλες Δυνάμεις

«Μῦθοι τοῦ Αἰσώπου» ἀπαντᾶ ἡ Κυβέρνησις στόν ΣΥΡΙΖΑ

ΕΝΤΕΙΝΕΤΑΙ ἡ ἀντιπαράθεσις Κυβερνήσεως‒ ΣΥΡΙΖΑ γιά τίς παρακολουθήσεις, καθώς τώρα ἐμπλέκονται καί οἱ ἐπί κεφαλῆς τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων. Ἡ Κυβέρνησις θεωρεῖ ὅτι πρόκειται γιά «αἰσώπειους μύθους», ὅμως ἡ Κουμουνδούρου ἐπιμένει ὅτι ἡ ΕΥΠ παρακολουθεῖ τούς ἀρχηγούς ΓΕΕΘΑ καί ΓΕΣ, γεγονός πού παραπέμπει «στίς πιό σκοτεινές στιγμές τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας.» Συμφώνως πρός δημοσίευμα, οἱ ἀρχηγοί ΓΕΕΘΑ, Κωνσταντῖνος Φλῶρος καί ΓΕΣ Χαράλαμπος Λαλούσης ὅπως καί ὁ πρώην διευθυντής τῆς Γενικῆς Διευθύνσεως Ἐξοπλισμῶν Θεόδωρος Λάγιος, παρηκολουθοῦντο διά τῆς μεθόδου τῆς νομίμου ἐπισυνδέσεως.

«Τό πλέον τραγικό εἶναι ὅτι ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἔσπευσε ἀσμένως νά υἱοθετήσει τούς ἀναπόδεικτους ἰσχυρισμούς καί νά ἐξάγει πολιτικά συμπεράσματα» ἐπεσήμανε ὁ κυβερνητικός ἐκπρόσωπος Γιάννης Οἰκονόμου. Ἐπετέθη στόν δημοσιογράφο κ. Βαξεβάνη, διότι συνεχίζει «νά δημοσιεύει σέ συνέχειες τούς αἰσώπειους μύθους του» καί χαρακτήρισε ἀφήγημα ὅσα γράφει, πού φθίνει ὅσο περνάει ὁ χρόνος, «εἶναι ἕνα συνονθύλευμα ἀτεκμηρίωτων ἰσχυρισμῶν». Τόνισε δέ ὅτι ἀπέναντι σέ αὐτή τήν παρωδία «ἡ Κυβέρνηση ἀπαντᾶ μέ τήν θεσμική θωράκιση τῆς λειτουργίας τῆς ΕΥΠ, μέ τήν καθολική ἀπαγόρευση τῶν κακόβουλων λογισμικῶν καί φυσικά μέ τήν ἐμπιστοσύνη στή δικαστική ἔρευνα πού βρίσκεται σέ ἐξέλιξη, ἡ ὁποία καί ὀφείλει νά ἀποσαφηνίσει τό ταχύτερο δυνατό κάθε πτυχή τῆς ὑπόθεσης αὐτῆς.»

Σκληρή ἦταν ἡ ἀπάντησις τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, πού καλεῖ τήν Κυβέρνηση «νά ἀφήσει τούς ἐξυπνακισμούς» καί «νά ἀπαντήσει ἄν παρακολουθοῦνταν ἀπό τήν ΕΥΠ ἡ ἡγεσία τῶν ἐνόπλων δυνάμεων». «Μετά τίς ἀνατριχιαστικές ἀποκαλύψεις, ὅτι πέραν ὑπουργῶν ἐπιχειρηματιῶν καί πολιτικῶν προσώπων στόχος τῆς ΕΥΠ ἦταν καί ἡ ἡγεσία τῶν ἐνόπλων δυνάμεων, ὁ κυβερνητικός ἐκπρόσωπος ἐπέλεξε γιά μιά ἀκόμη φορά τό δρόμο τῶν γελοίων ὑπεκφυγῶν καί τῶν ἐπιθέσεων ἀντί τῶν ξεκάθαρων ἀπαντήσεων» σημείωσε ὁ ΣΥΡΙΖΑ καί συνέχισε: «Τά πράγματα ὡστόσο εἶναι πολύ σοβαρότερα ἀπό ὅσο νομίζουν, γιά νά θαρροῦν πώς θά ξεφύγουν μέ ἀναφορές στόν Αἴσωπο καί μέ ἐξυπνακισμούς».

Ἡ ἀξιωματική Ἀντιπολίτευσις συνέχισε νά ἐρωτᾶ τό Μέγαρο Μαξίμου ἐάν εἶναι ἀλήθεια ὅτι παρακολουθεῖτο ἡ ἡγεσία τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων. Ἐπίσης ἀνέφερε ὅτι περιμένει ξεκάθαρες ἀπαντήσεις, διότι «μέ τήν ἐθνική ἀσφάλεια τῆς χώρας δέν πρόκειται νά ἀνεχθοῦμε παιχνίδια.»

Ειδήσεις / Άρθρα

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ