Σύγχυσις στήν Κυβέρνηση γιά τήν ὑποχρεωτικότητα τοῦ ἐμβολιασμοῦ

Ἀνοικτό τό ἐνδεχόμενο νά μήν ἰσχύσει τό πρόστιμο ἀφήνει ὁ κ. Πέτσας – Πέντε ἡμέρες ἀπομένουν, ἐπιμένει ὁ κ. Οἰκονόμου

ΕΝΤΕΛΩΣ διαφορετικές ἀπόψεις ἐκφράζουν κυβερνητικά στελέχη σχετικῶς μέ τό πρόστιμο πού θά ἐπιβληθεῖ μετά τίς 16 Ἰανουαρίου στούς πολῖτες ἄνω τῶν 60 ἐτῶν πού εἶναι ἀνεμβολίαστοι. Ὅπως εἶχε ἀνακοινώσει ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά τίς 16 Ἰανουαρίου ὅσοι δέν ἔχουν κλείσει ραντεβού θά «τιμωρηθοῦν» μέ τό πρόστιμο 100 εὐρώ ἀνά μῆνα, τό ὁποῖο θά βεβαιώνεται μέσῳ τῆς ΑΑΔΕ. Τήν ἔκπληξη ὅμως τήν ἔκανε χθές ὁ ἀναπληρωτής ὑπουργός Ἐσωτερικῶν Στέλιος Πέτσας, ὁ ὁποῖος δήλωσε ὅτι ἐάν μέχρι τότε διαπιστωθεῖ ὅτι μεγάλη μερίς τῶν πολιτῶν πού ἀνήκει στήν συγκεκριμένη ἡλικιακή ὁμάδα σπεύσει νά κλείσει ραντεβού, ἐνδεχομένως νά μήν ἰσχύσει τό πρόστιμο! Συμφώνως πρός τόν ὑπουργό, τό θέμα θά ἐξετασθεῖ ἀπό τήν Κυβέρνηση, καί οἱ ὅποιες ἀποφάσεις ληφθοῦν θά ἀνακοινωθοῦν τό ἀργότερο μέχρι τό Σάββατο.

Ὁ ὑπουργός Ὑγείας Θᾶνος Πλεύρης, ἐν ἀντιθέσει μέ τόν κ. Πέτσα, εἶπε ὅτι τό μέτρο θά προχωρήσει κανονικά. Ἄφησε ὅμως ἕνα παράθυρο ἀνοικτό γιά τυχόν μετάθεση τῆς ἡμερομηνίας ἐπιβολῆς τοῦ προστίμου, λέγοντας ὅτι πρῶτα πρέπει νά δοθεῖ χρόνος ὥστε νά ἐξετασθοῦν οἱ αἰτήσεις τῶν πολιτῶν πού ζητοῦν ἐξαίρεση ἀπό τόν ἐμβολιασμό γιά λόγους ὑγείας, καί νά ὁλοκληρωθεῖ τό πρόγραμμα τῶν ἐμβολιασμῶν κατ’ οἶκον, πού ἀφορᾶ ἄτομα ἄνω τῶν 60 ἐτῶν. Ὁ κυβερνητικός ἐκπρόσωπος ὅμως ἀπέκλεισε μέ κατηγορηματικό τρόπο νά δοθεῖ παράτασις, λέγοντας ὅτι τά πρόστιμα θά ἀρχίσουν νά ἐπιβάλλονται ἀπό τήν προσεχῆ Δευτέρα. Σέ αὐστηρό τόνο εἶπε ὁ Γιάννης Οἰκονόμου ὅτι οἱ πολῖτες ἔχουν ἀκόμη πέντε ἡμέρες γιά νά κλείσουν ραντεβού. Τό πρόστιμο γιά τόν μῆνα Ἰανουάριο εἶναι 50 εὐρώ, καθώς τό μέτρο ἀφορᾶ τόν μισό μῆνα. Ἐπίσης ἄφησε ἀνοιχτό τό ἐνδεχόμενο γιά ἐπέκταση τῆς ὑποχρεωτικότητος ἐμβολιασμοῦ καί στούς ἄνω τῶν 50, τονίζοντας ὅτι πολύ σύντομα θά ξεκαθαρισθεῖ ἄν θά πᾶμε σέ αὐτή τήν κατεύθυνση ἤ ὄχι. Σημείωσε δέ ὅτι τό 85% ὅσων εἶναι στίς ΜΕΘ εἶναι ἀνεμβολίαστοι. Ὑπενθυμίζεται ὅτι μετά τήν ἀνακοίνωση τῆς ὑποχρεωτικότητος ἐμβολιασμοῦ στούς ἄνω τῶν 60 ἔχουν κλεισθεῖ περισσότερα ἀπό 180.000 ραντεβού πρώτης δόσεως, ἐνῶ 20.000 εἶναι οἱ αἰτήσεις γιά κατ’ οἶκον ἐμβολιασμό, μέ τόν συνολικό ἀριθμό νά φτάνει τίς 200.000.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἀπίστευτης ἰσχύος μήνυμα γιά τό ἐλεύθερο φρόνημα καί τήν ἀνεξαρτησία τῶν δικαστῶν ἀπό τίς ἐξουσίες

Εφημερίς Εστία
Ἡ Δικαιοσύνη βγαίνει πιό δυνατή μετά τήν ἀπόφαση τοῦ πενταμελοῦς δικαστικοῦ συμβουλίου γιά τήν ὑπόθεση τῆς Novartis

«Ἄν μᾶς δώσεις τόν Παπαγγελόπουλο…»

Μανώλης Κοττάκης
ΠΑΝΤΟΤΕ πίστευα ὅτι ἕνα ἀπό τά χαρακτηριστικά πού…

Φρένο στήν πρόωρη συνταξιοδότηση στό Δημόσιο

Εφημερίς Εστία
Στό Ὑπουργεῖο Ἐργασίας ἡ εὐθύνη τῆς τελικῆς ἀποφάσεως

Ἄς μήν ἀναμασᾶμε κάθε τουρκική «μπαλαφάρα»

Δημήτρης Καπράνος
Πόσο στά σοβαρά μπορεῖ νά παίρνει κανείς –ἄς ποῦμε– τόν Κιλιτσντάρογλου ἤ τόν Μπαχτσελί;

Τετάρτη, 4 Ἰουλίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ