Σύγχυσις στήν Κυβέρνηση γιά τήν ὑποχρεωτικότητα τοῦ ἐμβολιασμοῦ

Ἀνοικτό τό ἐνδεχόμενο νά μήν ἰσχύσει τό πρόστιμο ἀφήνει ὁ κ. Πέτσας – Πέντε ἡμέρες ἀπομένουν, ἐπιμένει ὁ κ. Οἰκονόμου

ΕΝΤΕΛΩΣ διαφορετικές ἀπόψεις ἐκφράζουν κυβερνητικά στελέχη σχετικῶς μέ τό πρόστιμο πού θά ἐπιβληθεῖ μετά τίς 16 Ἰανουαρίου στούς πολῖτες ἄνω τῶν 60 ἐτῶν πού εἶναι ἀνεμβολίαστοι. Ὅπως εἶχε ἀνακοινώσει ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά τίς 16 Ἰανουαρίου ὅσοι δέν ἔχουν κλείσει ραντεβού θά «τιμωρηθοῦν» μέ τό πρόστιμο 100 εὐρώ ἀνά μῆνα, τό ὁποῖο θά βεβαιώνεται μέσῳ τῆς ΑΑΔΕ. Τήν ἔκπληξη ὅμως τήν ἔκανε χθές ὁ ἀναπληρωτής ὑπουργός Ἐσωτερικῶν Στέλιος Πέτσας, ὁ ὁποῖος δήλωσε ὅτι ἐάν μέχρι τότε διαπιστωθεῖ ὅτι μεγάλη μερίς τῶν πολιτῶν πού ἀνήκει στήν συγκεκριμένη ἡλικιακή ὁμάδα σπεύσει νά κλείσει ραντεβού, ἐνδεχομένως νά μήν ἰσχύσει τό πρόστιμο! Συμφώνως πρός τόν ὑπουργό, τό θέμα θά ἐξετασθεῖ ἀπό τήν Κυβέρνηση, καί οἱ ὅποιες ἀποφάσεις ληφθοῦν θά ἀνακοινωθοῦν τό ἀργότερο μέχρι τό Σάββατο.

Ὁ ὑπουργός Ὑγείας Θᾶνος Πλεύρης, ἐν ἀντιθέσει μέ τόν κ. Πέτσα, εἶπε ὅτι τό μέτρο θά προχωρήσει κανονικά. Ἄφησε ὅμως ἕνα παράθυρο ἀνοικτό γιά τυχόν μετάθεση τῆς ἡμερομηνίας ἐπιβολῆς τοῦ προστίμου, λέγοντας ὅτι πρῶτα πρέπει νά δοθεῖ χρόνος ὥστε νά ἐξετασθοῦν οἱ αἰτήσεις τῶν πολιτῶν πού ζητοῦν ἐξαίρεση ἀπό τόν ἐμβολιασμό γιά λόγους ὑγείας, καί νά ὁλοκληρωθεῖ τό πρόγραμμα τῶν ἐμβολιασμῶν κατ’ οἶκον, πού ἀφορᾶ ἄτομα ἄνω τῶν 60 ἐτῶν. Ὁ κυβερνητικός ἐκπρόσωπος ὅμως ἀπέκλεισε μέ κατηγορηματικό τρόπο νά δοθεῖ παράτασις, λέγοντας ὅτι τά πρόστιμα θά ἀρχίσουν νά ἐπιβάλλονται ἀπό τήν προσεχῆ Δευτέρα. Σέ αὐστηρό τόνο εἶπε ὁ Γιάννης Οἰκονόμου ὅτι οἱ πολῖτες ἔχουν ἀκόμη πέντε ἡμέρες γιά νά κλείσουν ραντεβού. Τό πρόστιμο γιά τόν μῆνα Ἰανουάριο εἶναι 50 εὐρώ, καθώς τό μέτρο ἀφορᾶ τόν μισό μῆνα. Ἐπίσης ἄφησε ἀνοιχτό τό ἐνδεχόμενο γιά ἐπέκταση τῆς ὑποχρεωτικότητος ἐμβολιασμοῦ καί στούς ἄνω τῶν 50, τονίζοντας ὅτι πολύ σύντομα θά ξεκαθαρισθεῖ ἄν θά πᾶμε σέ αὐτή τήν κατεύθυνση ἤ ὄχι. Σημείωσε δέ ὅτι τό 85% ὅσων εἶναι στίς ΜΕΘ εἶναι ἀνεμβολίαστοι. Ὑπενθυμίζεται ὅτι μετά τήν ἀνακοίνωση τῆς ὑποχρεωτικότητος ἐμβολιασμοῦ στούς ἄνω τῶν 60 ἔχουν κλεισθεῖ περισσότερα ἀπό 180.000 ραντεβού πρώτης δόσεως, ἐνῶ 20.000 εἶναι οἱ αἰτήσεις γιά κατ’ οἶκον ἐμβολιασμό, μέ τόν συνολικό ἀριθμό νά φτάνει τίς 200.000.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἀναζητεῖται ἐξιλαστήριο θῦμα

Εφημερίς Εστία
Γιά νά κρυφτοῦν ἀπό τίς εὐθῦνες τους

Ἀπουσία διευθύνσεως

Μανώλης Κοττάκης
ΑΞΙΟΤΙΜΕ κ. Πρωθυπουργέ, δέν εἶναι δίκαιο αὐτό πού κάνετε

Ὁ Στρατός καί τά ΕΚΑΜ δίπλα στούς ἐγκλωβισμένους

Εφημερίς Εστία
Ἀποζημίωσις 2.000 εὐρώ γιά τά «θύματα» τῆς Ἀττικῆς Ὁδοῦ καί 1.000 εὐρώ ἀπό τήν ΤΡΑΙΝΟΣΕ στούς ἐπιβάτες τῶν δρομολογίων Ἀθήνα-Θεσσαλονίκη

Ὅταν τό ἐπιτελικό κράτος ἀνατίθεται σέ λάθος χέρια…

Δημήτρης Καπράνος
Ἄς ἠρεμήσουμε τώρα καί ἄς σκεφθοῦμε λιγάκι

Παρασκευή, 26 Ἰανουαρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ