ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023

Σύγχυσις στήν Κυβέρνηση γιά τήν ὑποχρεωτικότητα τοῦ ἐμβολιασμοῦ

Ἀνοικτό τό ἐνδεχόμενο νά μήν ἰσχύσει τό πρόστιμο ἀφήνει ὁ κ. Πέτσας – Πέντε ἡμέρες ἀπομένουν, ἐπιμένει ὁ κ. Οἰκονόμου

ΕΝΤΕΛΩΣ διαφορετικές ἀπόψεις ἐκφράζουν κυβερνητικά στελέχη σχετικῶς μέ τό πρόστιμο πού θά ἐπιβληθεῖ μετά τίς 16 Ἰανουαρίου στούς πολῖτες ἄνω τῶν 60 ἐτῶν πού εἶναι ἀνεμβολίαστοι. Ὅπως εἶχε ἀνακοινώσει ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά τίς 16 Ἰανουαρίου ὅσοι δέν ἔχουν κλείσει ραντεβού θά «τιμωρηθοῦν» μέ τό πρόστιμο 100 εὐρώ ἀνά μῆνα, τό ὁποῖο θά βεβαιώνεται μέσῳ τῆς ΑΑΔΕ. Τήν ἔκπληξη ὅμως τήν ἔκανε χθές ὁ ἀναπληρωτής ὑπουργός Ἐσωτερικῶν Στέλιος Πέτσας, ὁ ὁποῖος δήλωσε ὅτι ἐάν μέχρι τότε διαπιστωθεῖ ὅτι μεγάλη μερίς τῶν πολιτῶν πού ἀνήκει στήν συγκεκριμένη ἡλικιακή ὁμάδα σπεύσει νά κλείσει ραντεβού, ἐνδεχομένως νά μήν ἰσχύσει τό πρόστιμο! Συμφώνως πρός τόν ὑπουργό, τό θέμα θά ἐξετασθεῖ ἀπό τήν Κυβέρνηση, καί οἱ ὅποιες ἀποφάσεις ληφθοῦν θά ἀνακοινωθοῦν τό ἀργότερο μέχρι τό Σάββατο.

Ὁ ὑπουργός Ὑγείας Θᾶνος Πλεύρης, ἐν ἀντιθέσει μέ τόν κ. Πέτσα, εἶπε ὅτι τό μέτρο θά προχωρήσει κανονικά. Ἄφησε ὅμως ἕνα παράθυρο ἀνοικτό γιά τυχόν μετάθεση τῆς ἡμερομηνίας ἐπιβολῆς τοῦ προστίμου, λέγοντας ὅτι πρῶτα πρέπει νά δοθεῖ χρόνος ὥστε νά ἐξετασθοῦν οἱ αἰτήσεις τῶν πολιτῶν πού ζητοῦν ἐξαίρεση ἀπό τόν ἐμβολιασμό γιά λόγους ὑγείας, καί νά ὁλοκληρωθεῖ τό πρόγραμμα τῶν ἐμβολιασμῶν κατ’ οἶκον, πού ἀφορᾶ ἄτομα ἄνω τῶν 60 ἐτῶν. Ὁ κυβερνητικός ἐκπρόσωπος ὅμως ἀπέκλεισε μέ κατηγορηματικό τρόπο νά δοθεῖ παράτασις, λέγοντας ὅτι τά πρόστιμα θά ἀρχίσουν νά ἐπιβάλλονται ἀπό τήν προσεχῆ Δευτέρα. Σέ αὐστηρό τόνο εἶπε ὁ Γιάννης Οἰκονόμου ὅτι οἱ πολῖτες ἔχουν ἀκόμη πέντε ἡμέρες γιά νά κλείσουν ραντεβού. Τό πρόστιμο γιά τόν μῆνα Ἰανουάριο εἶναι 50 εὐρώ, καθώς τό μέτρο ἀφορᾶ τόν μισό μῆνα. Ἐπίσης ἄφησε ἀνοιχτό τό ἐνδεχόμενο γιά ἐπέκταση τῆς ὑποχρεωτικότητος ἐμβολιασμοῦ καί στούς ἄνω τῶν 50, τονίζοντας ὅτι πολύ σύντομα θά ξεκαθαρισθεῖ ἄν θά πᾶμε σέ αὐτή τήν κατεύθυνση ἤ ὄχι. Σημείωσε δέ ὅτι τό 85% ὅσων εἶναι στίς ΜΕΘ εἶναι ἀνεμβολίαστοι. Ὑπενθυμίζεται ὅτι μετά τήν ἀνακοίνωση τῆς ὑποχρεωτικότητος ἐμβολιασμοῦ στούς ἄνω τῶν 60 ἔχουν κλεισθεῖ περισσότερα ἀπό 180.000 ραντεβού πρώτης δόσεως, ἐνῶ 20.000 εἶναι οἱ αἰτήσεις γιά κατ’ οἶκον ἐμβολιασμό, μέ τόν συνολικό ἀριθμό νά φτάνει τίς 200.000.

Ειδήσεις / Άρθρα

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ