Στό Συμβούλιο Ἐπικρατείας οἱ ἐπαγγελματίες γιά τό φορολογικό

ΘΕΣΗ ΜΑΧΗΣ γιά τήν ἀκύρωση τοῦ νέου συστήματος φορολογήσεως τῶν ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν παίρνουν ὅλοι οἱ ἐκπρόσωποι τῶν πληττομένων κλάδων, καθώς σήμερα κατατίθεται προσφυγή στό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας ἐνῷ θά πραγματοποιηθεῖ συγκέντρωσις ἔξω ἀπό τό ἀνώτατο δικαστήριο.

Εἰδικώτερα, ἡ συντονιστική ἐπιτροπή Ἐλευθέρων Ἐπαγγελματιῶν – Ἐπιστημόνων – Ἐπαγγελματοβιοτεχνῶν καί Ἐμπόρων θά καταθέσει αἰτήσεις ἀκυρώσεως γιά τόν τρόπο θεσμοθετήσεως τεκμαρτοῦ φορολογητέου εἰσοδήματος γιά ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες καί ἐπιστήμονες. Ὁ Πρόεδρος τῆς Ὁλομελείας Δικηγόρων Δημήτρης Βερβεσός κατά τήν ὁμιλία του στήν ἐπίσημη ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν τῆς ὁλομελείας στήν Λαμία τόνισε παρουσίᾳ τοῦ ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη ὅτι «οἱ ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες καί ἐπιστήμονες ἔδωσαν τήν ἀπάντησή τους στήν κάλπη. Ἡ ἐκλογική ἐπιρροή τοῦ κυβερνητικοῦ κόμματος σέ αὐτή τήν κατηγορία μειώθηκε σύμφωνα καί μέ δημοσιευμένα ποιοτικά στοιχεῖα τῶν exit polls σέ σχέση μέ τόν Ἰούνιο τοῦ 2023 τοὐλάχιστον κατά 16,5 %, πού σημαίνει, λαμβανομένης ὑπ’ ὄψιν καί τῆς αὔξησης τῆς ἀποχῆς, ὅτι χιλιάδες ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες καί ἐπιστήμονες τῆς γύρισαν τήν πλάτη.»

Ἡ συντονιστική ἐπιτροπή καλεῖ τά μέλη τῶν φορέων πού μετέχουν νά συμμετάσχουν στήν κινητοποίηση καί ὑπενθυμίζει ὅτι μέ τίς αἰτήσεις ἀκυρώσεως θά προσβληθεῖ ἡ ὑπ’ ἀριθ. Α1055/2024 ἀπόφασις τοῦ διοικητοῦ τῆς ΑΑΔΕ, πού ἀφορᾶ στόν καθορισμό τῆς διαδικασίας ἀμφισβητήσεως τοῦ ἐλάχιστου ἐτήσιου εἰσοδήματος ἀπό ἐπιχειρηματική δραστηριότητα, τοῦ χρόνου διενέργειας τοῦ ἐλέγχου, καθώς καί τῶν εἰδικότερων θεμάτων γιά τήν ἐφαρμογή τῶν παρ. 3 καί 4 τοῦ ἄρθρ. 28Α τοῦ Ν. 4172/2013 καί ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τήν πρώτη χρονικά μετά τήν ψήφιση τοῦ νόμου κανονιστική καί διοικητικά προσβλητέα πράξη ἐφαρμογῆς του.

Ἐπίσης, ἔχουν ἀποφασισθεῖ ἀπό διάφορους κλάδους καί ἄλλου τύπου κινητοποιήσεις καί δράσεις, οἱ ὁποῖες θά ἀνακοινωθοῦν ἀπό τόν κάθε φορέα.

Τό Συνδικᾶτο Αὐτοκινητιστῶν Ταξί Ἀττικῆς (ΣΑΤΑ) καλεῖ τά μέλη του σέ προσυγκέντρωση στήν ὁδό Σπύρου Πάτση & Καβάλας, στίς 10:30 μέ τά ὀχήματά τους.

Ὅπως τονίζει, «διεκδικοῦμε δίκαιη φορολόγηση καί μόνιμο συντελεστή ΦΠΑ στό 13% γιά τίς ὑπηρεσίες πού παρέχει τό ταξί.»

Ἡ Κυβέρνησις πάντως μετά τήν ὁλοκλήρωση τῆς ὑποβολῆς τῶν φορολογικῶν δηλώσεων σχεδιάζει νά προχωρήσει σέ ορσιμένες διορθώσεις στό φορολογικό σύστημα τῶν ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν οἱ ὁποῖες θά ἰσχύσουν ἀπό τό 2025. OἹ διορθωτικές κινήσεις πού ἐξετάζονται ἀφοροῦν στίς προσαυξήσεις τοῦ τεκμαρτοῦ εἰσοδήματος βάσει τοῦ τζίρου 5%, τῶν ἐργαζομένων καί τοῦ χρόνου δραστηριότητος τῆς ἐπιχειρήσεως. Σημειώνεται ὅτι τό ὕψος τοῦ τζίρου τῆς ἐπιχειρήσεως ἀποτελεῖ ἕνα βασικό κριτήριο γιά τήν ἐξεύρεση τοῦ τεκμαρτοῦ εἰσοδήματος τῶν ἐπαγγελματιῶν, καθώς ἡ προσαύξησις ἀνέρχεται στό 5% ἐπί τοῦ ποσοῦ, κατά τό ὁποῖο ὁ κύκλος ἐργασιῶν τοῦ ὑπόχρεου ὑπερβαίνει τόν μέσο ἐτήσιο κύκλο ἐργασιῶν τοῦ ΚΑΔ στόν ὁποῖο ὁ ὑπόχρεος πραγματοποιεῖ τά ὑψηλότερα ἔσοδα.

Ἐπί πλέον, τό ἐλάχιστο καθαρό εἰσόδημα ὁρίζεται ὡς ὁ ἐτήσιος κατώτατος μισθός καί ὁ ὁποῖος προσαυξάνεται κατά 10% ἀνά τριετία μετά τό ἕκτο ἔτος δραστηριότητος τῆς ἀτομικῆς ἐπιχειρήσεως.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἡ Τουρκία «φλερτάρει» τόν Τράμπ ἐνῷ ἡ Ἑλλάς κοιμᾶται

Εφημερίς Εστία
Βαρειά ἡ σκιά τοῦ τέως Ἀμερικανοῦ Προέδρου στήν Σύνοδο τοῦ ΝΑΤΟ στήν Oὐάσιγκτων – Ὅλοι ἀναζητοῦσαν ραντεβού μέ συνεργάτες του καί ὑποστηρικτές του, πλήν ἡμῶν – Οἱ μυστικές ἐπαφές ἀξιωματούχων τῆς Ἀγκύρας καί τῶν Σκοπίων μέ τό «δεξί χέρι» τοῦ Ρεπουμπλικανοῦ ὑποψηφίου γιά τήν ἐξωτερική πολιτική

Τά κενά στήν ἄμυνά μας

Εφημερίς Εστία
ΓΛΩΤΤΑ λανθάνουσα τἀληθῆ λέγει. Προφανῶς αὐτό ἰσχύει γιά τήν παραδοχή τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὅτι ὑπάρχουν κενά στήν ἄμυνά μας.

«Kαῖνε» οἱ τιμές στήν χονδρεμπορική ἀγορά ρεύματος

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ εὑρίσκονται τά συναρμόδια ὑπουργεῖα μπροστά στήν ἀπειλή μεγάλων ἀνατιμήσεων στούς λογαριασμούς ρεύματος, καθώς ἡ χονδρεμπορική ἀγορά κινεῖται σέ ἐπίπεδα ἐνεργειακῆς κρίσεως, μέ τήν τιμή νά σκαρφαλώνει χθές στό Χρηματιστήριο Ἐνέργειας στά 190 εὐρώ ἀνά μεγαβατώρα.

Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε…

Δημήτρης Καπράνος
«Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε» ἤ «Τά παράπονά σας στόν δήμαρχο».

ΚΑΠΕΛΛΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΙΑ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 12 Ἰουλίου 1924