ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023

Στό προσκήνιο πάλι ὁ EastMed

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ πού προκαλεῖ ὁ πόλεμος στήν Οὐκρανία τόσο σέ γεωπολιτικό ὅσο καί…

… σέ ἐνεργειακό ἐπίπεδο φέρνει ξανά στό προσκήνιο τόν ἀγωγό φυσικοῦ ἀερίου EastMed, μέ τούς Ἀμερικανούς πού πρίν ἀπό λίγο καιρό ἦσαν ἐπιφυλακτικοί καί θεωροῦσαν τό ἔργο μή βιώσιμο πλέον νά δηλώνουν ὅτι τό ξανασκέπτονται. Ὁ σχεδιασμός τοῦ EastMed προβλέπει τήν μεταφορά φυσικοῦ ἀερίου ἀπό τήν Ἀνατολική Μεσόγειο πρός τήν Εὐρώπη μέσῳ Ἑλλάδος.

«Μετά τίς τελευταῖες ἐξελίξεις θά τά δοῦμε ὅλα μέ φρέσκια ματιά» εἶπε ὁ βοηθός γραμματεύς γιά διεθνεῖς ὑποθέσεις τοῦ ἀμερικανικοῦ ὑπουργείου Περιβάλλοντος καί Ἐνεργείας, δρ Andrew Light, μετά ἀπό ἐρώτηση πού ἐδέχθη σχετικά μέ τήν στάση τῶν ΗΠΑ ἔναντι τοῦ Eastmed. Ὁ κ. Light μίλησε στήν Οὐάσιγκτων στό 3ο συνέδριο γιά τήν Νοτιοανατολική Εὐρώπη, τήν Ἀνατολική Μεσόγειο καί τά Δυτικά Βαλκάνια καί ἀνεφέρθη ἐκτενῶς στόν ρόλο τῆς Ἑλλάδος στήν εὐρύτερη περιοχή τόσο γιά τήν μετάβαση στήν πράσινη ἐνέργεια ὅσο καί γιά τήν ἀπεξάρτηση ἀπό τό ρωσσικό φυσικό ἀέριο. «Δέν ἔχουμε μόνο τήν πράσινη μετάβαση, ἀλλά καί τήν μετάβαση μακριά ἀπό τήν Ρωσσία» εἶπε.

Στό ἴδιο συνέδριο μίλησε καί ὁ πρώην ὑπουργός Ἐνεργείας Γιάννης Μανιάτης ὅπου τόνισε ὅτι ἡ Ἀνατολική Μεσόγειος εἶναι ἡ μόνη ἐναλλακτική γιά ἀπεξάρτηση ἀπό τό ρωσσικό φυσικό ἀέριο μέσα ἀπό τήν ἀξιοποίηση τῶν κοιτασμάτων σέ Κύπρο, Ἰσραήλ, Αἴγυπτο καί τῶν πιθανῶν στήν Ἑλλάδα.

Ἐπισήμανε δέ ὅτι ὅλες οἱ μελέτες πού ἔχουν γίνει γιά τόν Eastmed ἐπιβεβαιώνουν ὅτι τό ἔργο εἶναι τεχνικά καί οἰκονομικά βιώσιμο, κάτι πού ἰσχύει πολύ περισσότερο σήμερα, μετά τήν εἰσβολή στήν Οὐκρανία, ἐνῶ ὑπενθύμισε ὅτι ἔχει ἐνταχθεῖ στήν λίστα τῶν ἔργων κοινοῦ ἐνδιαφέροντος τῆς ΕΕ.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἡ γελοιοποίησις τοῦ δημοσίου βίου

Εφημερίς Εστία
Ἡ «περιοδεία» Κασσελάκη στούς διαδρόμους τοῦ Κοινοβουλίου – Τό κινητό τοῦ «Μαυρογιαλούρου» – Ἡ ἀναζήτησις τῆς… «πεθερᾶς» του στίς ΗΠΑ ἀπό πρωινές ἐκπομπές – Οἱ κυβιστήσεις ὑποστηρίξεως πρός τόν νεαρό ἀπό βουλευτές – Ἡ «θεία» πού ἰσχυρίζεται πώς ὁ Στέφανος «ἦταν ΝΔ», καί ἡ γιαγιά πού ἀμφισβητεῖται…

Μείζων ἐπαρχιωτισμός

Μανώλης Κοττάκης
ΚΟΙΤΩ στόν χάρτη τί εἴδους συγκλονιστικές ἀνατροπές γίνονται αὐτές τίς μέρες στήν περιοχή μας, ποιές νέες μακρόπνοες συμμαχίες ἐπισφραγίζονται, ποιές ἄλλες δοκιμάζονται, πῶς ὁ καθένας παίρνει τόν δρόμο του στόν νέο κόσμο, καί εἰλικρινῶς ἀπογοητεύομαι ἀπό τήν ρηχότητα τοῦ ἑλληνικοῦ δημοσίου βίου.

Ἐπίδομα προσωπικῆς διαφορᾶς 100-200 εὐρώ σέ 750.000 συνταξιούχους

Εφημερίς Εστία
ΕΠΙΔΟΜΑ κυμαινόμενο ἀπό 100 ἕως 200 εὐρώ θά λάβουν τόν προσεχῆ Δεκέμβριο 750.000 συνταξιοῦχοι μέ προσωπική διαφορά πάνω ἀπό 10 εὐρώ, ὅπως ἀνεκοίνωσε ὁ ὑπουργός Ἐθνικῆς Οἰκονομίας Κ. Χατζηδάκης κατά τήν ἐξειδίκευση τῶν μέτρων πού ἀνακοινώθηκαν στήν ΔΕΘ.

Μεγάλη ἀναταραχή, ὑπέροχη κατάσταση

Δημήτρης Καπράνος
Κι ἐκεῖ πού ὅλα ἔβαιναν καλῶς γιά τήν «κυβερνῶσα Ἀριστερά» (κυβερνήσασα, μᾶλλον) καί «ἔβραζε στό ζουμί της», ἀπολαμβάνοντας τήν καλοκαιρινή ραστώνη, ὅπως ταιριάζει σέ κάθε συνεπῆ ὀπαδό τῆς ἀρχῆς «δέν θά χαλάσουμε τίς διακοπές μας γιά τό κόμμα», ἔρχονται, μέσα σέ εἴκοσι μέρες, «τά πάνω-κάτω».

Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΗΘΕΛΑΝ ΚΑΙ ΡΟΥΛΕΤΤΑΝ!