Στό προσκήνιο πάλι ὁ EastMed

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ πού προκαλεῖ ὁ πόλεμος στήν Οὐκρανία τόσο σέ γεωπολιτικό ὅσο καί…

… σέ ἐνεργειακό ἐπίπεδο φέρνει ξανά στό προσκήνιο τόν ἀγωγό φυσικοῦ ἀερίου EastMed, μέ τούς Ἀμερικανούς πού πρίν ἀπό λίγο καιρό ἦσαν ἐπιφυλακτικοί καί θεωροῦσαν τό ἔργο μή βιώσιμο πλέον νά δηλώνουν ὅτι τό ξανασκέπτονται. Ὁ σχεδιασμός τοῦ EastMed προβλέπει τήν μεταφορά φυσικοῦ ἀερίου ἀπό τήν Ἀνατολική Μεσόγειο πρός τήν Εὐρώπη μέσῳ Ἑλλάδος.

«Μετά τίς τελευταῖες ἐξελίξεις θά τά δοῦμε ὅλα μέ φρέσκια ματιά» εἶπε ὁ βοηθός γραμματεύς γιά διεθνεῖς ὑποθέσεις τοῦ ἀμερικανικοῦ ὑπουργείου Περιβάλλοντος καί Ἐνεργείας, δρ Andrew Light, μετά ἀπό ἐρώτηση πού ἐδέχθη σχετικά μέ τήν στάση τῶν ΗΠΑ ἔναντι τοῦ Eastmed. Ὁ κ. Light μίλησε στήν Οὐάσιγκτων στό 3ο συνέδριο γιά τήν Νοτιοανατολική Εὐρώπη, τήν Ἀνατολική Μεσόγειο καί τά Δυτικά Βαλκάνια καί ἀνεφέρθη ἐκτενῶς στόν ρόλο τῆς Ἑλλάδος στήν εὐρύτερη περιοχή τόσο γιά τήν μετάβαση στήν πράσινη ἐνέργεια ὅσο καί γιά τήν ἀπεξάρτηση ἀπό τό ρωσσικό φυσικό ἀέριο. «Δέν ἔχουμε μόνο τήν πράσινη μετάβαση, ἀλλά καί τήν μετάβαση μακριά ἀπό τήν Ρωσσία» εἶπε.

Στό ἴδιο συνέδριο μίλησε καί ὁ πρώην ὑπουργός Ἐνεργείας Γιάννης Μανιάτης ὅπου τόνισε ὅτι ἡ Ἀνατολική Μεσόγειος εἶναι ἡ μόνη ἐναλλακτική γιά ἀπεξάρτηση ἀπό τό ρωσσικό φυσικό ἀέριο μέσα ἀπό τήν ἀξιοποίηση τῶν κοιτασμάτων σέ Κύπρο, Ἰσραήλ, Αἴγυπτο καί τῶν πιθανῶν στήν Ἑλλάδα.

Ἐπισήμανε δέ ὅτι ὅλες οἱ μελέτες πού ἔχουν γίνει γιά τόν Eastmed ἐπιβεβαιώνουν ὅτι τό ἔργο εἶναι τεχνικά καί οἰκονομικά βιώσιμο, κάτι πού ἰσχύει πολύ περισσότερο σήμερα, μετά τήν εἰσβολή στήν Οὐκρανία, ἐνῶ ὑπενθύμισε ὅτι ἔχει ἐνταχθεῖ στήν λίστα τῶν ἔργων κοινοῦ ἐνδιαφέροντος τῆς ΕΕ.

Ειδήσεις / Άρθρα

Δένδιας: «Ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς προδιαγράφει τό μέλλον τῆς ΝΔ»

Εφημερίς Εστία
Αἰχμές μέ νόημα ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης – Κοινοβουλευτική ἀντιπαράθεσις γιά Σκόπια – Ἑλληνοτουρκικά μέ τόν πρόεδρο τῆς «Νίκης» γιά τήν πολιτική παρακαταθήκη τοῦ Ἐθνάρχη – Ἐπανέλαβε τά περί ὑπαρξιακῆς ἀπειλῆς

Πειθαρχημένη Δημοκρατία

Μανώλης Κοττάκης
Στήν νέα Δύση δέν ὑπάρχει χῶρος γιά ἐνοχλητικούς

Ἐγκληματική ὀργάνωσις στήν ΔΟΥ Χαλκίδος

Εφημερίς Εστία
Εγκληματική ὀργάνωση τῆς ὁποίας ἠγεῖτο προϊσταμένη στήν ΔΟΥ Χαλκίδος καί ἐκβίαζε πολῖτες λαμβάνοντας ποσά γιά νά «κλείσει» ὑποθέσεις ἐξάρθρωσαν στελέχη τοῦ τμήματος Ἐσωτερικῶν Ὑποθέσεων τῆς ΕΛ.ΑΣ.

Ὅταν ὁ Ἐπίτροπος ζητᾶ νά… ὁρισθεῖ Ἐπίτροπος

Δημήτρης Καπράνος
Τήν οἰκουμενικότητα τῆς ἑλληνικῆς ἐμπορικῆς Ναυτιλίας καί τήν δυνατότητά της νά στέκεται ὑπεράνω κομμάτων, παρατάξεων καί συνόρων ἀπέδειξε τό χθεσινό γεῦμα ἐργασίας στήν Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιῶς.

Σάββατον, 23 Μαΐου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΒΟΥΝΙΣΙΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ