ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2023

Στό προσκήνιο πάλι ὁ EastMed

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ πού προκαλεῖ ὁ πόλεμος στήν Οὐκρανία τόσο σέ γεωπολιτικό ὅσο καί…

… σέ ἐνεργειακό ἐπίπεδο φέρνει ξανά στό προσκήνιο τόν ἀγωγό φυσικοῦ ἀερίου EastMed, μέ τούς Ἀμερικανούς πού πρίν ἀπό λίγο καιρό ἦσαν ἐπιφυλακτικοί καί θεωροῦσαν τό ἔργο μή βιώσιμο πλέον νά δηλώνουν ὅτι τό ξανασκέπτονται. Ὁ σχεδιασμός τοῦ EastMed προβλέπει τήν μεταφορά φυσικοῦ ἀερίου ἀπό τήν Ἀνατολική Μεσόγειο πρός τήν Εὐρώπη μέσῳ Ἑλλάδος.

«Μετά τίς τελευταῖες ἐξελίξεις θά τά δοῦμε ὅλα μέ φρέσκια ματιά» εἶπε ὁ βοηθός γραμματεύς γιά διεθνεῖς ὑποθέσεις τοῦ ἀμερικανικοῦ ὑπουργείου Περιβάλλοντος καί Ἐνεργείας, δρ Andrew Light, μετά ἀπό ἐρώτηση πού ἐδέχθη σχετικά μέ τήν στάση τῶν ΗΠΑ ἔναντι τοῦ Eastmed. Ὁ κ. Light μίλησε στήν Οὐάσιγκτων στό 3ο συνέδριο γιά τήν Νοτιοανατολική Εὐρώπη, τήν Ἀνατολική Μεσόγειο καί τά Δυτικά Βαλκάνια καί ἀνεφέρθη ἐκτενῶς στόν ρόλο τῆς Ἑλλάδος στήν εὐρύτερη περιοχή τόσο γιά τήν μετάβαση στήν πράσινη ἐνέργεια ὅσο καί γιά τήν ἀπεξάρτηση ἀπό τό ρωσσικό φυσικό ἀέριο. «Δέν ἔχουμε μόνο τήν πράσινη μετάβαση, ἀλλά καί τήν μετάβαση μακριά ἀπό τήν Ρωσσία» εἶπε.

Στό ἴδιο συνέδριο μίλησε καί ὁ πρώην ὑπουργός Ἐνεργείας Γιάννης Μανιάτης ὅπου τόνισε ὅτι ἡ Ἀνατολική Μεσόγειος εἶναι ἡ μόνη ἐναλλακτική γιά ἀπεξάρτηση ἀπό τό ρωσσικό φυσικό ἀέριο μέσα ἀπό τήν ἀξιοποίηση τῶν κοιτασμάτων σέ Κύπρο, Ἰσραήλ, Αἴγυπτο καί τῶν πιθανῶν στήν Ἑλλάδα.

Ἐπισήμανε δέ ὅτι ὅλες οἱ μελέτες πού ἔχουν γίνει γιά τόν Eastmed ἐπιβεβαιώνουν ὅτι τό ἔργο εἶναι τεχνικά καί οἰκονομικά βιώσιμο, κάτι πού ἰσχύει πολύ περισσότερο σήμερα, μετά τήν εἰσβολή στήν Οὐκρανία, ἐνῶ ὑπενθύμισε ὅτι ἔχει ἐνταχθεῖ στήν λίστα τῶν ἔργων κοινοῦ ἐνδιαφέροντος τῆς ΕΕ.

Ειδήσεις / Άρθρα

«Κυβέρνησις» δικαστῶν!

Εφημερίς Εστία
Ἡ Πολιτεία μεταθέτει τίς εὐθῦνες της γιά τούς πλειστηριασμούς καί τά funds καθώς καί γιά τήν συμμετοχή τοῦ κόμματος Κασιδιάρη στίς ἐκλογές στήν Ὁλομέλεια καί Τμήματα τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου – Τό ἴδιο ἐπιχειρεῖ καί μέ τίς ὑποκλοπές

Τηλεφώνημα Μητσοτάκη στόν ὑβριστή τῆς Ὀρθοδοξίας, κ. Τατσόπουλο

Εφημερίς Εστία
ΝΕΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ προσλαμβάνει ἡ ὑπόθεσις Τατσόπουλου, μέ ἀφορμή τήν ἀπόλυσή του ἀπό τήν ἐφημερίδα «Τά Νέα» (ἐπειδή ἐπροτίμησε νά δώσει προηγουμένως συνέντευξη στό «Πρῶτο Θέμα»  γιά τό περιστατικό τῆς συλλήψεώς του.)

Γιά νά μαθαίνουμε τήν Ἱστορία μας…

Δημήτρης Καπράνος
Σάν χθές, 2 Φεβρουαρίου, τό 1950, ἔφυγε ἀπό τήν ζωή ὁ μέγας μαθηματικός Κωνσταντῖνος Καραθεοδωρῆ, στό ἔργο τοῦ ὁποίου στηρίχθηκε μέρος τῆς περίφημης «Θεωρίας τῆς σχετικότητος», ὅπως ἔχει ἀναφέρει ὁ ἴδιος ὁ Ἀλβέρτος Ἀϊνστάιν.

Σάββατον, 2 Φεβρουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΙ ΝΗΣΟΙ ΦΙΤΖΙ

Την Κυριακή 05.02 με την Εστία: Τζορτζ Όργουελ & ΕΣΤΙΑζω

Εφημερίς Εστία
Στις 05.02 με την Εστία της Κυριακής: Τα γνωστότερα έργα του Τζορτζ Όργουελ σε σκληρόδετη αυθεντική έκδοση!