Στό προσκήνιο πάλι ὁ EastMed

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ πού προκαλεῖ ὁ πόλεμος στήν Οὐκρανία τόσο σέ γεωπολιτικό ὅσο καί…

… σέ ἐνεργειακό ἐπίπεδο φέρνει ξανά στό προσκήνιο τόν ἀγωγό φυσικοῦ ἀερίου EastMed, μέ τούς Ἀμερικανούς πού πρίν ἀπό λίγο καιρό ἦσαν ἐπιφυλακτικοί καί θεωροῦσαν τό ἔργο μή βιώσιμο πλέον νά δηλώνουν ὅτι τό ξανασκέπτονται. Ὁ σχεδιασμός τοῦ EastMed προβλέπει τήν μεταφορά φυσικοῦ ἀερίου ἀπό τήν Ἀνατολική Μεσόγειο πρός τήν Εὐρώπη μέσῳ Ἑλλάδος.

«Μετά τίς τελευταῖες ἐξελίξεις θά τά δοῦμε ὅλα μέ φρέσκια ματιά» εἶπε ὁ βοηθός γραμματεύς γιά διεθνεῖς ὑποθέσεις τοῦ ἀμερικανικοῦ ὑπουργείου Περιβάλλοντος καί Ἐνεργείας, δρ Andrew Light, μετά ἀπό ἐρώτηση πού ἐδέχθη σχετικά μέ τήν στάση τῶν ΗΠΑ ἔναντι τοῦ Eastmed. Ὁ κ. Light μίλησε στήν Οὐάσιγκτων στό 3ο συνέδριο γιά τήν Νοτιοανατολική Εὐρώπη, τήν Ἀνατολική Μεσόγειο καί τά Δυτικά Βαλκάνια καί ἀνεφέρθη ἐκτενῶς στόν ρόλο τῆς Ἑλλάδος στήν εὐρύτερη περιοχή τόσο γιά τήν μετάβαση στήν πράσινη ἐνέργεια ὅσο καί γιά τήν ἀπεξάρτηση ἀπό τό ρωσσικό φυσικό ἀέριο. «Δέν ἔχουμε μόνο τήν πράσινη μετάβαση, ἀλλά καί τήν μετάβαση μακριά ἀπό τήν Ρωσσία» εἶπε.

Στό ἴδιο συνέδριο μίλησε καί ὁ πρώην ὑπουργός Ἐνεργείας Γιάννης Μανιάτης ὅπου τόνισε ὅτι ἡ Ἀνατολική Μεσόγειος εἶναι ἡ μόνη ἐναλλακτική γιά ἀπεξάρτηση ἀπό τό ρωσσικό φυσικό ἀέριο μέσα ἀπό τήν ἀξιοποίηση τῶν κοιτασμάτων σέ Κύπρο, Ἰσραήλ, Αἴγυπτο καί τῶν πιθανῶν στήν Ἑλλάδα.

Ἐπισήμανε δέ ὅτι ὅλες οἱ μελέτες πού ἔχουν γίνει γιά τόν Eastmed ἐπιβεβαιώνουν ὅτι τό ἔργο εἶναι τεχνικά καί οἰκονομικά βιώσιμο, κάτι πού ἰσχύει πολύ περισσότερο σήμερα, μετά τήν εἰσβολή στήν Οὐκρανία, ἐνῶ ὑπενθύμισε ὅτι ἔχει ἐνταχθεῖ στήν λίστα τῶν ἔργων κοινοῦ ἐνδιαφέροντος τῆς ΕΕ.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ὁ Ἐρντογάν ἐκβιάζει τίς ΗΠΑ: Δῶστε μου τά F-16 καί τά F-35 γιά νά ἄρω τό βέτο στό ΝΑΤΟ

Εφημερίς Εστία
Μήπως πρέπει καί ἐμεῖς νά ἐπαναδιαπραγματευθοῦμε τήν 25ετῆ σύμβαση δανεισμοῦ μέ τό Ἑλσίνκι, πού τό 2011 ζητοῦσε ἐμπράγματες ἐγγυήσεις γιά τά μνημόνια;

Τό ἄτομο καί ἡ κοινωνία: Τί προηγεῖται;

Μανώλης Κοττάκης
ΦΙΛΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ μέ προέτρεψε ἐχθές τό πρωί νά μελετήσω τό…

Θά πληρώσει καί τά δικαστικά ἔξοδα ἡ 24χρονη πού κατήγγειλε βιασμό

Εφημερίς Εστία
ΤΕΛΟΣ στήν ὑπόθεση τοῦ δῆθεν βιασμοῦ τῆς 24χρονης Γεωργίας Μπίκα…

Ἡ χώρα τῆς ὑποτροπῆς, στό κατακάθι τοῦ καφέ

Δημήτρης Καπράνος
«Ἡ ὁλοκλήρωση τοῦ ἐπετειακοῦ ἔτους βρῆκε τήν Ἐπιτροπή μέ ἕνα σημαντικό οἰκονομικό πλεόνασμα.»

Τετάρτη, 16 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ