Στό πακέτο παροχῶν καί οἱ δόσεις δανείων

«Πράσινο φῶς» ἀπό τήν ΕΕ γιά ἐπιδότησή τους

ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ γιά διεύρυνση τῆς ἐπιδοτήσεως τῆς δόσεως τοῦ στεγαστικοῦ δανείου καί τοῦ ἐπιδόματος ἐνοικίου σέ περισσοτέρους ἀπό 400.000 δικαιούχους ἀνοίγει ὁ διπλασιασμός τοῦ σχετικοῦ κονδυλίου μετά τήν ἔγκριση πού ἔδωσαν Εὐρωπαῖοι ἀξιωματοῦχοι. Τό κονδύλι 200 ἑκατομμυρίων «κλείδωσε» σχεδόν στά 400 ἑκατομμύρια εὐρώ, προκειμένου νά αὐξηθοῦν οἱ δικαιοῦχοι καί νά τύχουν εὐνοϊκώτερης μεταχειρίσεως. Μέ τήν αὔξηση τοῦ κονδυλίου γιά τήν στέγαση τό συνολικό ὕψος τῶν θετικῶν μέτρων πού θά ἐφαρμοσθοῦν πλήρως ἐντός τοῦ 2019 φθάνει τά 950 ἑκατομμύρια εὐρώ. Κορυφαῖος κυβερνητικός παράγων ἐπιβεβαίωσε χθές ὅτι «ἔκλεισε» τήν περασμένη ἑβδομάδα τό πακέτο θετικῶν μέτρων, χωρίς νά θυσιασθεῖ κανένα ἀπό ὅσα ἐξήγγειλε ὁ Πρωθυπουργός στήν Διεθνῆ Ἔκθεση Θεσσαλονίκης. Τά μέτρα θά συνοδεύονται ἀπό τήν ἀκύρωση τῆς προνομοθετημένης ἐφαρμογῆς τῶν περικοπῶν στίς συντάξεις ἀπό 1-1-2019, ὅπως ἐκτιμοῦν ἀνώτατα κυβερνητικά στελέχη, καί θά ἀποτυπωθοῦν στό τελικό σχέδιο τοῦ Προϋπολογισμοῦ πού θά κατατεθεῖ στίς 21 Νοεμβρίου στήν Βουλή. Θά προηγηθεῖ μία εἰδική συνεδρίασις τοῦ Εuroworking Group τήν προσεχῆ Πέμπτη, ὅπου θά ἐξετασθοῦν οἱ τελευταῖες λεπτομέρειες προκειμένου νά ὑποβληθεῖ θετική εἰσήγησις στό Eurogroup τῆς 19ης Νοεμβρίου. Στόχος εἶναι οἱ ὑπουργοί Οἰκονομικῶν τῆς ΕΕ μέ συνοπτικές διαδικασίες νά συναινέσουν στό ἑλληνικό αἴτημα ἀκυρώσεως τῶν περικοπῶν στίς συντάξεις καί ἐν συνεχεία νά ἀφοσιωθοῦν στά μείζονα θέματα, ὅπως εἶναι ἡ Ἰταλία καί ἡ ἐπιμονή της νά μήν ἀλλάξει τόν προϋπολογισμό της. Οἱ Εὐρωπαῖοι ἀξιωματοῦχοι ἔχουν πεισθεῖ ὅτι ἡ μή περικοπή στίς συντάξεις εἶναι ἕνα μέτρο πού τό 2019 θά συμβάλλει στήν αὔξηση τοῦ ΑΕΠ καί θά ἐνισχύσει τήν ἰδιωτική κατανάλωση ἀλλά καί τά φορολογικά ἔσοδα. Αὐτό σημαίνει ὅτι οἱ ἀξιωματοῦχοι τῆς ΕΕ πείσθηκαν ἀπό τήν ἑλληνική ἐπιχειρηματολογία πού ἐβασίσθη, μεταξύ ἄλλων, στήν θέση ὅτι τυχόν περικοπή θά πλήξει τήν κατανάλωση καί τά ἔσοδα. Ἀπό τίς περικοπές θά διασωθοῦν περίπου 1,1 ἑκατ. συνταξιοῦχοι, πού θά ἔβλεπαν τίς συντάξεις τους, κύριες καί ἐπικουρικές, νά μειώνονται κατά 18%. Ἐξ αὐτῶν τίς μεγαλύτερες ἀπώλειες θά εἶχαν περίπου 250.000 συνταξιοῦχοι τοῦ πρώην ΤΕΒΕ οἱ ὁποῖοι καί θά εἶναι οἱ πιό εὐνοημένοι μέ τήν κατάργηση τῶν μειώσεων. Ἀκόμη καί οἱ χαμηλοσυνταξιοῦχοι τῶν 700 εὐρώ θά εἶχαν ἀπώλειες ἕως καί 100 εὐρώ μηνιαίως.

Τά θετικά μέτρα πού θά ἐφαρμοσθοῦν ἀπό 1-1-2019 εἶναι:

• Ἐκτεταμένο πρόγραμμα ἐπιδοτήσεως δόσεων στεγαστικοῦ δανείου καί ἐνοικίου, μέ ποσά ἀπό 70 ἕως 200 εὐρώ τόν μῆνα, μέ εἰσοδηματικά κριτήρια γιά περίπου 400.000 δικαιούχους.

• Μείωσις ἀσφαλιστικῶν εἰσφορῶν ἐλευθέρων ἐπαγγελματιῶν μέ εἰσόδημα πάνω ἀπό 7.000 εὐρώ, ἕως καί 35%, μέ μείωση τοῦ συντελεστοῦ γιά κυρία σύνταξη στό 13,3%. Ἀντίστοιχη μείωσις ἕως καί 35% θά ἰσχύει καί γιά τούς ἀγρότες.

• Ἐπιδότησις στίς εἰσφορές νέων ἐργαζομένων ἕως 24 ἐτῶν.

• Σταδιακή μείωσις φορολογίας ἐπιχειρήσεων κατά τέσσερεις ποσοστιαῖες μονάδες, ἀπό 29% πού εἶναι σήμερα στό 25%. Δημοσιονομικά θά ἀποτυπωθεῖ γιά τίς ἐπιχειρήσεις τό 2020.

• Σταδιακή μείωσις τοῦ ΕΝΦΙΑ πού θά φθάσει ἕως καί 50% γιά 1,2 ἑκατομμύρια χαμηλές περιουσίες καί 30% μεσοσταθμικά. Ἡ μείωσις θά γίνει σέ δύο φάσεις, ἀπό 1.1.19 ἡ πρώτη καί ἀπό 1.1.20 ἡ δεύτερη. Παραλλήλως θά ἀλλάξει καί ἡ δομή τοῦ φόρου ὥστε νά γίνει πιό ἀναλογικός γιά τήν λαϊκή κατοικία, ἀλλά μέ μεγαλύτερη ἐπιβάρυνση γιά τά μεσαῖα εἰσοδήματα.

• 3.000 προσλήψεις μονίμου ἐξειδικευμένου προσωπικοῦ γιά τό πρόγραμμα «Βοήθεια στό σπίτι» . Παραλλήλως, 4.500 ἄμεσες προσλήψεις ἐκπαιδευτικῶν καί ἐξειδικευμένου προσωπικοῦ γιά τήν ἐνίσχυση τῆς Εἰδικῆς Ἀγωγῆς στά Δημόσια σχολεῖα.

• Μείωσις τοῦ φορολογικοῦ συντελεστοῦ τῶν μερισμάτων. Συγκεκριμένως μείωσις κατά πέντε ποσοστιαῖες μονάδες ἐπί τῶν διανεμομένων κερδῶν.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἡ ἄγνωστη δραματική ἱστορία τοῦ ἥρωος τῶν Ἰμίων Παναγιώτη Βλαχάκου

Εφημερίς Εστία
Πῶς ἐπιβιβάσθηκε τήν τελευταία στιγμή στό μοιραῖο ἑλικόπτερο – Ἡ «Ἑστία» μέ ἀφορμή τήν ὕψωση σημαίας τοῦ ὁμωνύμου πλοίου τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ ἀποκαλύπτει

Προσωρινές ταυτότητες

Μανώλης Κοττάκης
ΔΕΝ ΞΕΡΩ ἄν προσέξατε τήν…

Διπλές ἐκλογές «βλέπει» ἡ Moody’s τό 2023

Εφημερίς Εστία
Tά μεγαλύτερα κέρδη ἔχει σημειώσει τό ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ συμφώνως πρός τίς δημοσκοπήσεις

Οἱονεί ὑπό διωγμόν τελεῖ ὁ δικηγορικός κόσμος

Δημήτρης Καπράνος
«Μπορεῖς νά ἔλθεις στό γραφεῖο;» μοῦ λέει πρωί-πρωί ὁ Γιῶργος Μπόμπολας

Σάββατον, 29 Σεπτεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ