Στό 4% τά ἐπιτόκια στεγαστικῶν μετά τίς αὐξήσεις ἀπό τήν ΕΚΤ

ΣΥΝΕΧΙΣΕ νά ἀνεβαίνει ἡ ψαλίδα πού χωρίζει τά ἐπιτόκια δανείων μέ αὐτά τῶν καταθέσεων τόν Ἰανουάριο, παρ’ ὅτι εἶχε μεσολαβήσει ἡ πίεσις καί ὁ κύκλος ἐπαφῶν τῶν τραπεζῶν μέ τόν ὑπουργό Οἰκονομικῶν Χρῆστο Σταϊκούρα.

Σχεδόν ἀμετάβλητο στό 0,12% παρέμεινε τόν Ἰανουάριο τοῦ 2023 τό μέσο σταθμισμένο ἐπιτόκιο τῶν νέων καταθέσεων, ἐνῷ τό ἀντίστοιχο ἐπιτόκιο τῶν νέων δανείων ηὐξήθη στό 5,36%. Στό πλαίσιο αὐτό, τό περιθώριο ἐπιτοκίου μεταξύ τῶν νέων καταθέσεων καί δανείων ηὐξήθη στίς 5,24 ἑκατοστιαῖες μονάδες, συμφώνως πρός τά στοιχεῖα τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος.

Τόν Ἰανουάριο τοῦ 2023, τό μέσο σταθμισμένο ἐπιτόκιο τοῦ συνόλου τῶν ὑφιστάμενων καταθέσεων παρέμεινε σχεδόν ἀμετάβλητο στό 0,11%, ἐνῷ τό ἀντίστοιχο ἐπιτόκιο τῶν ὑφιστάμενων δανείων ηὐξήθη στό 5,33%. Τό περιθώριο ἐπιτοκίου μεταξύ τῶν ὑφιστάμενων καταθέσεων καί δανείων ηὐξήθη στίς 5,22 ἑκατοστιαῖες μονάδες.

Εἰδικώτερα, τό μέσο ἐπιτόκιο στά ὑφιστάμενα ὑπόλοιπα τῶν καταθέσεων μέ συμπεφωνημένη διάρκεια ἕως δύο ἔτη ἀπό νοικοκυριά ηὐξήθη κατά 13 μονάδες βάσεως καί διεμορφώθη στό 0,35%, ἐνῷ τό ἀντίστοιχο ἐπιτόκιο τῶν καταθέσεων ἀπό ἐπιχειρήσεις ηὐξήθη κατά 14 μονάδες βάσεως καί διεμορφώθη στό 0,87%.

Σημαντικά ηὐξημένο ἦταν τό ἐπιτόκιο γιά τά ὑφιστάμενα στεγαστικά δάνεια κυμαινόμενου ἐπιτοκίου πού ἐπηρεάζονται ἄμεσα ἀπό τίς αὐξήσεις στά ἐπιτόκια τοῦ εὐρώ. Γιά τόν Ἰανουάριο διεμορφώθη ἄνω τοῦ 4%, ἐνῷ εὑρίσκετο στό ἐπίπεδο τοῦ 2% πρίν ἀρχίσουν οἱ αὐξήσεις ἐπιτοκίων ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τόν Ἰούλιο τοῦ 2022, βάσει τῶν στοιχείων πού ἔδωσε στήν δημοσιότητα ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος.

Τό μέσο ἐπιτόκιο τῶν καταναλωτικῶν δανείων μέ συγκεκριμένη διάρκεια καί κυμαινόμενο ἐπιτόκιο ηὐξήθη κατά 4 μονάδες βάσεως καί διεμορφώθη στό 11,36%. Τό μέσο ἐπιτόκιο τῶν στεγαστικῶν δανείων μέ κυμαινόμενο ἐπιτόκιο ηὐξήθη κατά 9 μονάδες βάσεως καί διεμορφώθη στό 3,90%.

Τό μέσο ἐπιτόκιο τῶν ἐπιχειρηματικῶν δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια κατέγραψε ἄνοδο κατά 48 μονάδες βάσεως στό 5,69%. Τό ἀντίστοιχο ἐπιτόκιο τῶν ἐπαγγελματικῶν δανείων ηὐξήθη κατά 14 μονάδες βάσεως καί διεμορφώθη στό 7,20%.

Τό μέσο ἐπιτόκιο τῶν νέων ἐπιχειρηματικῶν δανείων μέ συγκεκριμένη διάρκεια καί κυμαινόμενο ἐπιτόκιο ηὐξήθη κατά 38 μονάδες βάσεως, τόν Ἰανουάριο τοῦ 2023, καί διεμορφώθη στό 4,92%. Τό μέσο ἐπιτόκιο τῶν δανείων τακτῆς λήξεως μέ κυμαινόμενο ἐπιτόκιο πρός μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις (ΜΜΕ) ηὐξήθη κατά 13 μονάδες βάσεως καί διεμορφώθη στό 4,96%.

Ὅσον ἀφορᾶ στήν διάρθρωση τῶν ἐπιτοκίων ὡς πρός τό ὕψος τοῦ δανείου σημειώνεται ὅτι τό μέσο ἐπιτόκιο γιά δάνεια μέχρι καί 250.000 εὐρώ ηὐξήθη κατά 20 μονάδες βάσεως καί διεμορφώθη στό 6,34%, γιά δάνεια ἀπό 250.001 μέχρι 1 ἑκατ. εὐρώ, ηὐξήθη κατά 49 μονάδες βάσεως καί διεμορφώθη στό 5,63% καί γιά δάνεια ἄνω τοῦ 1 ἑκατ. εὐρώ ηὐξήθη κατά 36 μονάδες βάσεως στό 4,85%.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ποιός κυβερνᾶ αὐτόν τόν τόπο;

Εφημερίς Εστία
Ὁ ἀρχηγός τῆς ΕΛ.ΑΣ. καταγγέλλει ὅτι καρατομήθηκε ἀπό τό ΚΥΣΕΑ ἕναν μῆνα μετά τήν ἀνανέωση τῆς θητείας του, ἐπειδή τό ζήτησαν ἀπό τό Μαξίμου ἄγνωστα «κέντρα ἐξουσίας» – Ποιά εἶναι ἄραγε; – Πρωτοφανεῖς ἀποκαλύψεις – Τοῦ ζητοῦσαν νά ἀπογυμνώσει Τμήματα ἀπό ἄνδρες καί νά τούς διαθέσει ὡς φρουρούς σέ στελέχη σταθμῶν τῆς διαπλοκῆς – Δέν ἔλαβαν ὑπ’ ὄψιν τους τίς εἰσηγήσεις του γιά τίς κρίσεις – Ἐνταφιάζεται τό ἐπιτελικό κράτος

Κανείς δέν φταίει γιά τό χάλι μας

Μανώλης Κοττάκης
ΑΠΑΡΙΘΜΩ γεγονότα τοῦ τελευταίου τριημέρου. Μερικά εἶναι φαινομενικά ἄσχετα μεταξύ τους, ἀλλά στήν οὐσία δέν εἶναι. Εἶναι οἱ ὄψεις τῆς ἴδιας χώρας. Τῆς ἴδιας πατρίδας. Τῆς ἴδιας νοοτροπίας.

Ἀμετανόητος ἐπέστρεψε ὁ κ. Παῦλος Πολάκης

Εφημερίς Εστία
Η ΟΜΟΦΩΝΟΣ ἀπόφασις τῆς Πολιτικῆς Γραμματείας τοῦ ΣΥΡΙΖΑ νά παραμείνει στά ψηφοδέλτια τοῦ κόμματος ὁ κ. Παῦλος Πολάκης, μετά τήν ἀπολογητική ἐπιστολή του πρός τόν Πρόεδρο, ἔδωσε τό δικαίωμα στόν βουλευτή Χανίων νά ἀπασφαλίσει ἀμέσως μετά καί νά ἀρχίσει νά κάνει αὐτό πού καλά γνωρίζει: λαϊκισμός μέσῳ κοινωνικῶν δικτύων καί λάσπη στόν ἀνεμιστῆρα.

Τιμή στόν ἄξιο δήμαρχο τῆς Φλωρεντίας

Δημήτρης Καπράνος
Τιμή στόν Ντάριο Ναρντέλλα, τόν 47χρονο δήμαρχο τῆς Φλωρεντίας, πού βούτηξε ἕναν ἀπό τούς σαχλαμαράκηδες ἀκτιβιστές, ὁ ὁποῖος πῆγε κι ἔρριξε πορτοκαλί μπογιά στό Παλάτσο Βέκιο, τό πλέον ἀξιόλογο ἀπό τά παλαιά κτήρια τῆς Φλωρεντίας, ὅπου στεγάζεται τό Δημαρχεῖο τῆς πανέμορφης πόλεως τῆς Τοσκάνης.

Τετάρτη, 20 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΓΕΝΝΗΜΕΝΗ ΗΘΟΠΟΙΟΣ