ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023

Στό 1,5 δισ. ἐκτοξεύθηκε τό ἔλλειμμα τόν Ἰανουάριο

Ἀλλάζει ἡ στόχευσις τῶν μέτρων λόγω αὐξήσεως ἐλλείμματος καί χρέους

ΣΤΟ 1,5 δισ. εὐρώ ἔφθασε τό πρωτογενές ἔλλειμμα στό τέλος Ἰανουαρίου, καθώς ἡ παράτασις τοῦ lockdown τῆς οἰκονομίας ὁδήγησε σέ μείωση κατά 295 ἑκατ. εὐρώ στά φορολογικά ἔσοδα, ἐνῶ οἱ δαπάνες καταγράφονται μειωμένες ἔναντι τοῦ στόχου κατά 328 ἑκατ. εὐρώ, πού εἶχε τεθεῖ στόν Προϋπολογισμό τοῦ 2021.

Ἡ μείωσις τῶν φορολογικῶν ἐσόδων κατά 7,4% ὀφείλεται ὅπως δήλωσε ὁ ἀναπληρωτής ὑπουργός Οἰκονομικῶν κ. Θόδωρος Σκυλακάκης «στίς ἐπιπτώσεις τοῦ lockdown, πού κράτησε περισσότερο ἀπό ὅ,τι εἶχε ὑπολογιστεῖ ὅταν καταρτίστηκε ὁ προϋπολογισμός». Κατά τόν κ. Σκυλακάκη, ἀντανακλᾶ ἐντούτοις τήν διατήρηση μιᾶς ἱκανοποιητικῆς κουλτούρας πληρωμῶν ἀπό τήν πλευρά τῶν φορολογουμένων «πού ἀποτελεῖ θετική παρακαταθήκη γιά τά δημόσια οἰκονομικά ὅταν στήν ἑπόμενη μέρα τῆς πανδημίας ξεκινήσει ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας».

Οἱ ἐξελίξεις αὐτές σημαίνουν ὅτι τά περιθώρια στηρίξεως τῶν πληγέντων τῆς πανδημίας, δέν εἶναι ἀπεριόριστα, ἀλλά ἐξαντλοῦνται, καί ἐάν παραταθεῖ ἡ πανδημία, θά εἶναι δύσκολο νά συνεχισθοῦν οἱ ἀναστολές ἐργασίας μέ ἐπιδότηση 534 εὐρώ γιά τούς ἑκατοντάδες χιλιάδες ἐργαζομένους καί οἱ πληρωμές τῶν ἐνοικίων ἀπό τό κράτος. Συμφώνως πρός πηγές τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, θά ὑπάρχουν μέτρα στηρίξεως ἕως τόν Ἀπρίλιο, χωρίς νά ἀποκλείεται ἡ πιθανότης ὁρισμένοι κλάδοι τῆς οἰκονομίας νά χρήζουν βοηθείας γιά ἕνα διάστημα τοῦ Μαΐου.

Συμφώνως πρός τίς ἴδιες πηγές, ἀλλάζει ὁ τρόπος πού θά γίνεται ὁ ὑπολογισμός τῆς πτώσεως τζίρου γιά τήν Ἐπιστρεπτέα Προκαταβολή, ἀρχῆς γενομένης ἀπό τόν 7ο κύκλο καί σέ ὅλους τούς ὑπολοίπους ἐάν κριθεῖ ἀναγκαῖο. Ἡ σύγκρισις δέν θά γίνεται μέ τόν τζίρο τοῦ 2020, ἀλλά μέ ἐκεῖνον τοῦ 2019, λόγῳ τῆς χρονικῆς ἐπεκτάσεως τῆς ὑγειονομικῆς κρίσεως.

Τήν ἴδια ὥρα μπορεῖ νά ἀσκοῦνται ἔντονες πιέσεις στό δημοσιονομικό μέτωπο λόγῳ τῶν ἐπί πλέον μέτρων πού ἀπαιτοῦνται γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν παρενεργειῶν τῆς πανδημίας, ἀλλά στό οἰκονομικό ἐπιτελεῖο ἐπιμένουν ὅτι τό δεύτερο τρίμηνο τοῦ ἔτους θά ὑπάρξει ἐπιστροφή στήν ἀνάπτυξη. Ἀρωγός σέ αὐτή τήν προσπάθεια θά εἶναι ἡ προχρηματοδότησις ἔργων τοῦ Ταμείου Ἀνακάμψεως, καθώς ἕως τό τέλος τοῦ μῆνα ἀναμένονται οἱ πρῶτες ἀνακοινώσεις γιά τά ἔργα πού θά ἐνταχθοῦν στό Πρόγραμμα Δημοσίων Ἐπενδύσεων ἐνῶ τόν Μάρτιο τό τελικό σχέδιο θά κατατεθεῖ στή Βουλή.

Στό Γενικό Λογιστήριο τοῦ Κράτους γνωρίζουν ὅτι θά χρειαστοῦν περισσότερα ἀπό τά 7,5 δισ. εὐρώ, πού εἶχαν προϋπολογιστεῖ ἀρχικῶς γιά τό τρέχον ἔτος χωρίς ὅμως νά προσδιορίζουν τό ἐπί πλέον ποσό γιά τά μέτρα πού ἀπαιτοῦνται. Τό πρωτογενές ἔλλειμμα τοῦ προϋπολογισμοῦ γιά τό 2021 ἀπό σχεδόν 7 δισ. εὐρώ, πού εἶχε προϋπολογιστεῖ, ἀναμένεται νά ἐκτοξευθεῖ σέ 14 δισ. εὐρώ.
Οἱ ἴδιες πηγές ἐπισημαίνουν ὅτι τό μέτρο τῆς ἐπιδοτήσεως παγίων δαπανῶν πού θά τεθεῖ σέ ἐφαρμογή τό ἑπόμενο διάστημα θά εἶναι ἀπολύτως στοχευμένο, μέ τήν ἐπιδότηση νά προκύπτει ἀφοῦ ὑπολογιστοῦν καί ἀφαιρεθοῦν οἱ ἐνισχύσεις πού ἔχουν λάβει οἱ ἐπιχειρήσεις ἀπό ἄλλα μέτρα.

Ειδήσεις / Άρθρα

Την Κυριακή 24.09 με την Εστία: Ιωάννης Καποδίστριας

Εφημερίς Εστία
Στις 24.09 για πρώτη φορά με την Εστία της Κυριακής: Ιωάννης Καποδίστριας • O αναμορφωτής, ο δημιουργός , ο κυβερνήτης.

Ἡ γελοιοποίησις τοῦ δημοσίου βίου

Εφημερίς Εστία
Ἡ «περιοδεία» Κασσελάκη στούς διαδρόμους τοῦ Κοινοβουλίου – Τό κινητό τοῦ «Μαυρογιαλούρου» – Ἡ ἀναζήτησις τῆς… «πεθερᾶς» του στίς ΗΠΑ ἀπό πρωινές ἐκπομπές – Οἱ κυβιστήσεις ὑποστηρίξεως πρός τόν νεαρό ἀπό βουλευτές – Ἡ «θεία» πού ἰσχυρίζεται πώς ὁ Στέφανος «ἦταν ΝΔ», καί ἡ γιαγιά πού ἀμφισβητεῖται…

Μείζων ἐπαρχιωτισμός

Μανώλης Κοττάκης
ΚΟΙΤΩ στόν χάρτη τί εἴδους συγκλονιστικές ἀνατροπές γίνονται αὐτές τίς μέρες στήν περιοχή μας, ποιές νέες μακρόπνοες συμμαχίες ἐπισφραγίζονται, ποιές ἄλλες δοκιμάζονται, πῶς ὁ καθένας παίρνει τόν δρόμο του στόν νέο κόσμο, καί εἰλικρινῶς ἀπογοητεύομαι ἀπό τήν ρηχότητα τοῦ ἑλληνικοῦ δημοσίου βίου.

Ἐπίδομα προσωπικῆς διαφορᾶς 100-200 εὐρώ σέ 750.000 συνταξιούχους

Εφημερίς Εστία
ΕΠΙΔΟΜΑ κυμαινόμενο ἀπό 100 ἕως 200 εὐρώ θά λάβουν τόν προσεχῆ Δεκέμβριο 750.000 συνταξιοῦχοι μέ προσωπική διαφορά πάνω ἀπό 10 εὐρώ, ὅπως ἀνεκοίνωσε ὁ ὑπουργός Ἐθνικῆς Οἰκονομίας Κ. Χατζηδάκης κατά τήν ἐξειδίκευση τῶν μέτρων πού ἀνακοινώθηκαν στήν ΔΕΘ.

Μεγάλη ἀναταραχή, ὑπέροχη κατάσταση

Δημήτρης Καπράνος
Κι ἐκεῖ πού ὅλα ἔβαιναν καλῶς γιά τήν «κυβερνῶσα Ἀριστερά» (κυβερνήσασα, μᾶλλον) καί «ἔβραζε στό ζουμί της», ἀπολαμβάνοντας τήν καλοκαιρινή ραστώνη, ὅπως ταιριάζει σέ κάθε συνεπῆ ὀπαδό τῆς ἀρχῆς «δέν θά χαλάσουμε τίς διακοπές μας γιά τό κόμμα», ἔρχονται, μέσα σέ εἴκοσι μέρες, «τά πάνω-κάτω».