ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022

Στό 1,5 δισ. ἐκτοξεύθηκε τό ἔλλειμμα τόν Ἰανουάριο

Ἀλλάζει ἡ στόχευσις τῶν μέτρων λόγω αὐξήσεως ἐλλείμματος καί χρέους

ΣΤΟ 1,5 δισ. εὐρώ ἔφθασε τό πρωτογενές ἔλλειμμα στό τέλος Ἰανουαρίου, καθώς ἡ παράτασις τοῦ lockdown τῆς οἰκονομίας ὁδήγησε σέ μείωση κατά 295 ἑκατ. εὐρώ στά φορολογικά ἔσοδα, ἐνῶ οἱ δαπάνες καταγράφονται μειωμένες ἔναντι τοῦ στόχου κατά 328 ἑκατ. εὐρώ, πού εἶχε τεθεῖ στόν Προϋπολογισμό τοῦ 2021.

Ἡ μείωσις τῶν φορολογικῶν ἐσόδων κατά 7,4% ὀφείλεται ὅπως δήλωσε ὁ ἀναπληρωτής ὑπουργός Οἰκονομικῶν κ. Θόδωρος Σκυλακάκης «στίς ἐπιπτώσεις τοῦ lockdown, πού κράτησε περισσότερο ἀπό ὅ,τι εἶχε ὑπολογιστεῖ ὅταν καταρτίστηκε ὁ προϋπολογισμός». Κατά τόν κ. Σκυλακάκη, ἀντανακλᾶ ἐντούτοις τήν διατήρηση μιᾶς ἱκανοποιητικῆς κουλτούρας πληρωμῶν ἀπό τήν πλευρά τῶν φορολογουμένων «πού ἀποτελεῖ θετική παρακαταθήκη γιά τά δημόσια οἰκονομικά ὅταν στήν ἑπόμενη μέρα τῆς πανδημίας ξεκινήσει ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας».

Οἱ ἐξελίξεις αὐτές σημαίνουν ὅτι τά περιθώρια στηρίξεως τῶν πληγέντων τῆς πανδημίας, δέν εἶναι ἀπεριόριστα, ἀλλά ἐξαντλοῦνται, καί ἐάν παραταθεῖ ἡ πανδημία, θά εἶναι δύσκολο νά συνεχισθοῦν οἱ ἀναστολές ἐργασίας μέ ἐπιδότηση 534 εὐρώ γιά τούς ἑκατοντάδες χιλιάδες ἐργαζομένους καί οἱ πληρωμές τῶν ἐνοικίων ἀπό τό κράτος. Συμφώνως πρός πηγές τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, θά ὑπάρχουν μέτρα στηρίξεως ἕως τόν Ἀπρίλιο, χωρίς νά ἀποκλείεται ἡ πιθανότης ὁρισμένοι κλάδοι τῆς οἰκονομίας νά χρήζουν βοηθείας γιά ἕνα διάστημα τοῦ Μαΐου.

Συμφώνως πρός τίς ἴδιες πηγές, ἀλλάζει ὁ τρόπος πού θά γίνεται ὁ ὑπολογισμός τῆς πτώσεως τζίρου γιά τήν Ἐπιστρεπτέα Προκαταβολή, ἀρχῆς γενομένης ἀπό τόν 7ο κύκλο καί σέ ὅλους τούς ὑπολοίπους ἐάν κριθεῖ ἀναγκαῖο. Ἡ σύγκρισις δέν θά γίνεται μέ τόν τζίρο τοῦ 2020, ἀλλά μέ ἐκεῖνον τοῦ 2019, λόγῳ τῆς χρονικῆς ἐπεκτάσεως τῆς ὑγειονομικῆς κρίσεως.

Τήν ἴδια ὥρα μπορεῖ νά ἀσκοῦνται ἔντονες πιέσεις στό δημοσιονομικό μέτωπο λόγῳ τῶν ἐπί πλέον μέτρων πού ἀπαιτοῦνται γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν παρενεργειῶν τῆς πανδημίας, ἀλλά στό οἰκονομικό ἐπιτελεῖο ἐπιμένουν ὅτι τό δεύτερο τρίμηνο τοῦ ἔτους θά ὑπάρξει ἐπιστροφή στήν ἀνάπτυξη. Ἀρωγός σέ αὐτή τήν προσπάθεια θά εἶναι ἡ προχρηματοδότησις ἔργων τοῦ Ταμείου Ἀνακάμψεως, καθώς ἕως τό τέλος τοῦ μῆνα ἀναμένονται οἱ πρῶτες ἀνακοινώσεις γιά τά ἔργα πού θά ἐνταχθοῦν στό Πρόγραμμα Δημοσίων Ἐπενδύσεων ἐνῶ τόν Μάρτιο τό τελικό σχέδιο θά κατατεθεῖ στή Βουλή.

Στό Γενικό Λογιστήριο τοῦ Κράτους γνωρίζουν ὅτι θά χρειαστοῦν περισσότερα ἀπό τά 7,5 δισ. εὐρώ, πού εἶχαν προϋπολογιστεῖ ἀρχικῶς γιά τό τρέχον ἔτος χωρίς ὅμως νά προσδιορίζουν τό ἐπί πλέον ποσό γιά τά μέτρα πού ἀπαιτοῦνται. Τό πρωτογενές ἔλλειμμα τοῦ προϋπολογισμοῦ γιά τό 2021 ἀπό σχεδόν 7 δισ. εὐρώ, πού εἶχε προϋπολογιστεῖ, ἀναμένεται νά ἐκτοξευθεῖ σέ 14 δισ. εὐρώ.
Οἱ ἴδιες πηγές ἐπισημαίνουν ὅτι τό μέτρο τῆς ἐπιδοτήσεως παγίων δαπανῶν πού θά τεθεῖ σέ ἐφαρμογή τό ἑπόμενο διάστημα θά εἶναι ἀπολύτως στοχευμένο, μέ τήν ἐπιδότηση νά προκύπτει ἀφοῦ ὑπολογιστοῦν καί ἀφαιρεθοῦν οἱ ἐνισχύσεις πού ἔχουν λάβει οἱ ἐπιχειρήσεις ἀπό ἄλλα μέτρα.

Ειδήσεις / Άρθρα

Τί κρύβεται πίσω ἀπό τήν ἀναστάτωση γιά τό ὡράριο

Εφημερίς Εστία
Οἱ τακτικές καί ἔκτακτες διακοπές ρεύματος δίωρης διαρκείας μέσα στήν καρδιά τοῦ χειμῶνος τρομάζουν τήν Κυβέρνηση πού ἀναζητεῖ λύσεις γιά τήν ἐξοικονόμηση ἐνεργείας

Ὁ ὕπνος τῶν Ἑλλήνων

Μανώλης Κοττάκης
ΣΥΝΗΘΩΣ ἡ στήλη μας τά «ψέλνει» στούς πολιτικούς

Οἱ Τοῦρκοι κτυποῦν βάναυσα μετανάστες γιά νά τούς στρέψουν στήν Ἑλλάδα

Εφημερίς Εστία
Καί ἔχουν τήν ἀξίωση νά ἀνοίξουμε τά σύνορά μας

Μεγαλύτερη προσοχή, ὅταν ἀγγίζουμε ἐθνικά θέματα

Δημήτρης Καπράνος
Πρωί-πρωί χθές ἐπιχειρῶ νά φτιάξω τόν πρωινό μου καφέ

Σάββατον, 6 Ὀκτωβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ