ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023

Στό ἔλεος τοῦ Προξενείου ἀφήνει ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν βουλευτή τῆς μειονότητος!

ΑΛΓΕΙΝΗ ἐντύπωση ἔχει προκαλέσει ἡ κίνησις τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν ἀπό τό βῆμα τῆς Βουλῆς, νά μήν παράσχει τήν ὑποτυπώδη στήριξη σέ βουλευτή τῆς μειονότητος, ὁ ὁποῖος ἔπεσε θῦμα τῆς προκλητικῆς συμπεριφορᾶς τοῦ τουρκικοῦ Προξενείου στήν Κομοτηνή.

Ἀπαντῶντας σέ ἐπίκαιρη ἐρώτηση τοῦ βουλευτοῦ τοῦ ΠΑΣΟΚ κ. Ὀδυσσέα Κωνσταντινόπουλου γιά τήν «ἐπιχείρηση ἐκβιασμοῦ καί ἐκδίωξης τοῦ βουλευτοῦ (τοῦ ἰδίου κόμματος), Ἰλχάν Ἀχμέτ, ἀπό τό ἀλεβίτικο ἔθιμο τῆς πάλης στόν Κέχρο τῆς ὀρεινῆς Ροδόπης», ὁ κ. Γιῶργος Γεραπετρίτης ὄχι μόνο ἀνέφερε ἀδιάφορα ὅτι τό ΥΠΕΞ θά «παρακολουθήσει» τήν κατάσταση καί ἐάν προκύψει κάτι, τότε καί μόνο θά «παρέμβει», ἀλλά εἶπε ὅτι ἐάν ὁ μειονοτικός βουλευτής αἰσθάνεται ἀδικημένος, νά προσφύγει στήν Δικαιοσύνη!

«Ἐφ’ ὅσον ὑπῆρξε ἡ ὁποιαδήποτε παραβίαση στό πρόσωπο τοῦ βουλευτῆ κ. Ἰλχάν Ἀχμέτ, αὐτή ὀφείλει νά διερευνηθεῖ. Ἐν τούτοις πρέπει πάντοτε νά λαμβάνουμε ὑπ’ ὄψη μας ὅτι τόσο τά προξενεῖα πρέπει νά λειτουργοῦν ἐντός τῆς σύμβασης τῆς Βιέννης τοῦ 1963 περί τῶν προξενικῶν σχέσεων, ἀφ’ ἑτέρου δέ ὅτι τά Σωματεῖα αὐτά πρέπει νά ἐνεργοῦν στό πλαίσιο τοῦ Δικαίου. Θά παρακολουθήσουμε τήν κατάσταση αὐτή καί σέ περίπτωση πού προκύψει ἡ ὁποιαδήποτε παρανομία, τότε θά παρέμβει τόσο τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ὅσο καί ἡ ἑλληνική Δικαιοσύνη» ἦταν ἡ ἀρχική τοποθέτησις τοῦ κ. Γεραπετρίτη. Αὐτό ὅμως πού προκαλεῖ ἐντύπωση εἶναι ὅτι τό συμβάν σημειώθηκε στίς 6 Αὐγούστου, δηλαδή πρίν ἀπό δυόμισι μῆνες, διάστημα κατά τό ὁποῖο τό ΥΠΕΞ θά μποροῦσε νά εἶχε συλλέξει πληροφορίες καί στοιχεῖα. Ὁ Ἀχμέτ εἶχε παρευρεθεῖ στό ἀλεβίτικο ἔθιμο τῆς πάλης πού γίνεται κάθε χρόνο στό ὀρεινό χωριό τοῦ Κέχρου στήν Ροδόπη. Παρόντες ἦσαν καί ὁ Τοῦρκος ὑποπρόξενος ἀλλά καί ὁ παράτυπος μουφτῆς Κομοτηνῆς, οἱ ὁποῖοι ἀπαίτησαν ἀπό τόν πρόεδρο τοῦ μειονοτικοῦ μορφωτικοῦ καί πολιτιστικοῦ συλλόγου «Σέτσεκ», νά ζητήσει τήν ἀποχώρηση τοῦ βουλευτοῦ τοῦ ΠΑΣΟΚ. Στόν δέ χαιρετισμό πού ἀπηύθυνε, κατά τόν κ. Κωνσταντινόπουλο, ὁ παράτυπος μουφτῆς, προσεφώνησε μόνο τόν βουλευτή τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Φερχάτ Ὀζγκιούρ χαρακτηρίζοντάς τον ὡς «βουλευτή μας» καί ἠγνόησε τήν παρουσία τοῦ Ἀχμέτ, ὁ ὁποῖος παρέμεινε στήν ἐκδήλωση. Ὑπενθυμίζεται ὅτι ἡ ἐκλογή τοῦ Ὀζγκιούρ εἶχε προκαλέσει θυελλώδη πολιτική ἀντιπαράθεση μεταξύ ΝΔ καί ΣΥΡΙΖΑ καθώς ἦταν ἐπιλογή τοῦ τουρκικοῦ Προξενείου.

Ὁ κ. Κωνσταντινόπουλος ρώτησε μεταξύ ἄλλων τόν ὑπουργό Ἐξωτερικῶν ἐάν νομιμοποιεῖται μιά ξένη διπλωματική Ἀρχή νά μήν σέβεται τήν νομοθετική καί θεσμική πραγματικότητα τῆς χώρας πού τήν φιλοξενεῖ καί μέ ποιά ἰδιότητα ἐμφανίζεται ὁ ψευδομουφτῆς «νά μετέχει τοῦ πρωτοκόλλου σέ ἐκδηλώσεις μέ τήν παρουσία πολιτῶν τῆς μουσουλμανικῆς μειονότητας ἐντός τῆς ἑλληνικῆς ἐπικράτειας καί νά ἀπαξιώνει παριστάμενους βουλευτές.»

Ὁ κ. Γεραπετρίτης ὑπεστήριξε ὅτι ζητήματα πού ἀφοροῦν στήν Περιφέρεια, δηλαδή τήν Τοπική Αὐτοδιοίκηση, ἀναλαμβάνονται ἀπό τούς ἴδιους τούς ὀργανισμούς ἐπί τῶν ὁποίων ἀσκεῖται μόνον ἡ νόμιμη ἐποπτεία, καί, πάντως, ἐντός τοῦ πλαισίου τοῦ νόμου καί ὄχι ἀπό τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν. «Τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν μεριμνᾶ παγίως γιά τά θέματα τῶν διεθνῶν συμβάσεων σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τήν ἰσονομία καί τήν ἰσοπολιτεία ὅλων τῶν πολιτῶν στήν Θράκη. Εἶναι ἕνα ζήτημα πού ἀφορᾶ κυριαρχικά τήν Ἑλλάδα κι, ὅπως εἶπα, δέν δεχόμαστε καμμία ἀπολύτως παρέμβαση καί οὔτε δεχόμαστε καμμία συζήτηση σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τό καθεστώς τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν. Εἶναι ἕνα ζήτημα κυριαρχίας τό ὁποῖο ἐκφεύγει τῆς ὁποιασδήποτε συζήτησης σέ ἐπίπεδο διεθνές. Τά σωματεῖα καί ἰδιαιτέρως τά Σωματεῖα τῆς Θράκης προστατεύονται ἀπό τό Σύνταγμα καί ἀπό τή Συνθήκη τῆς Λωζάννης καί ἀπό τό δίκαιο τῆς ΕΕ. Ὑπάρχει μιά αὐτονομία τῶν Σωματείων στό πλαίσιο τοῦ συνεταιρίζεσθαι καί αὐτήν τήν αὐτονομία ὀφείλουμε νά σεβόμαστε» κατέληξε ὁ κ. Γεραπετρίτης.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἀπελάσεις ἐγκληματιῶν μεταναστῶν Πέλεκυς κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργῶν

Εφημερίς Εστία
Ἀλλάζει ὁ ὁρισμός τῆς «δωροληψίας» καί τῆς «δωροδοκίας» – Στό στόχαστρο προϊστάμενοι πού κάνουν τά «στραβά μάτια» καί δικαστικοί λειτουργοί διεθνῶν ὀργανισμῶν – Τιμωρεῖται ἡ ὑποτροπή ἀλλοδαπῶν πού διέπραξαν ἐγκλήματα μετά τήν ἔκτιση τῆς ποινῆς μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν χώρα ἕως δέκα ἔτη – Ἀλλαγές καί γιά τίς ἐγκληματικές ὀργανώσεις

Ἡ ἀπόρρητη μελέτη τοῦ Π.Ν. γιά τά 12 μίλια

Εφημερίς Εστία
ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ κατά καιρούς τό ζήτημα τῆς ἐπεκτάσεως ἤ μή τῶν ἑλληνικῶν χωρικῶν ὑδάτων στό Αἰγαῖο, ἀπό τά 6 στά 12 μίλια. Ἀκούσαμε ἀκόμη ἀπό τόν κ. Ροζάκη ὅτι κάτι τέτοιο θά ἦταν παράνομο!

Ἐξυλοκόπησαν φοιτητή στήν ΑΣΟΕΕ ἐπειδή φοροῦσε σταυρό!

Εφημερίς Εστία
Η ΑΝΟΜΙΑ ἐξακολουθεῖ νά ἐπικρατεῖ στούς πανεπιστημιακούς χώρους. Οὔτε Ἀστυνομία οὔτε Πανεπιστημιακή Ἀστυνομία ἔχουν κατορθώσει νά ἐλέγξουν τήν κατάσταση.

Μία ἑκατονταετία στά χρώματα τῆς σημαίας

Δημήτρης Καπράνος
Σήμερα, στό Δημοτικό Θέατρο Πειραιῶς, ἑορτάζει τά ἑκατό του χρόνια ἕνας ἱστορικός ἀθλητικός σύλλογος, ὁ γαλανόλευκος Ἐθνικός Πειραιῶς, ὁ σύλλογος τόν ὁποῖον ἵδρυσαν, τό 1923, οἱ ἀστοί τοῦ πρώτου λιμένος τῆς χώρας.

Η ΚΑΚΟΓΛΩΣΣΙΑ ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟΝ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 2 Δεκεμβρίου 1923