Στοῦ κουφοῦ τήν πόρτα: «Ὀπισθοδρόμηση» θεωρεῖ ὁ Π. Μαρινάκης τήν πλατφόρμα Κακλαμάνη γιά ἐπιστροφή στίς ρίζες

ΑΡΝΗΤΙΚΑ ἐξέλαβε ἡ Κυβέρνησις τό μήνυμα τοῦ κ. Ἀποστόλου Κακλαμάνη σέ ἄρθρο του στήν «Ἑστία» γιά ἐπαναφορά τῆς ΝΔ στήν πατριωτική δεξιά.

Ὁ κυβερνητικός ἐκπρόσωπος κ. Παῦλος Μαρινάκης χαρακτήρισε τήν παρότρυνση τοῦ πρώην ὑπουργοῦ ὡς ἐπιστροφή στό παρελθόν, πισωγύρισμα πού δέν πρόκειται νά συσπειρώσει τήν παράταξη. Προσπαθῶντας νά ἑρμηνεύσει τό μήνυμα τῶν εὐρωεκλογῶν, ὁ κ. Μαρινάκης εἶπε ὅτι οἱ ψηφοφόροι ἔστειλαν τό μήνυμα «τρέξτε πιό γρήγορα» καί ὄχι «γυρίστε πίσω» –κατά τά λεγόμενα τοῦ κ. Κακλαμάνη. Ὅπως ἰσχυρίσθηκε, λόγῳ τῆς διευρύνσεως τῆς ΝΔ ἐσημειώθησαν οἱ μεγάλες νῖκες, πού ἡ ΝΔ δέν τίς εἶχε δεῖ τά τελευταῖα 20 χρόνια. «Γιατί στό τέλος τῆς ἡμέρας αὐτό πού ἔχει ἀξία εἶναι νά ὑπάρχει σταθερότητα στήν χώρα, ὅπως ἀποφασίζουν οἱ πολῖτες.

Γιατί αὐτό τό ἐπιλέγουν οἱ πολῖτες κάθε φορά γιά νά μπορέσει αὐτή ἡ σταθερή Κυβέρνηση νά λύνει προβλήματα τῶν πολιτῶν. Ἀποτέλεσμα, λοιπόν, αὐτῆς τῆς διεύρυνσης, αὐτῆς τῆς ἰσχυροποίησης τῆς ΝΔ, τῆς ἐπιστροφῆς της σέ μεγάλα ποσοστά, τά ὁποῖα τά ἐπέλεξαν οἱ πολῖτες καί τά ἀξιολογοῦν συνεχῶς, εἶναι νά ἔχουμε μιά χώρα ἡ ὁποία ἄφησε πίσω της τά μαῦρα χρόνια τῆς κρίσης, μιά χώρα στήν ὁποία συζητᾶμε, μέ τά πολλά προβλήματα πού παραμένουν, γιά τό πῶς θά βροῦν οἱ ἐπιχειρήσεις ἐργαζόμενους καί ὄχι πῶς θά βροῦν οἱ πολῖτες δουλειά. […] Αὐτό ἦταν τό μήνυμα τῶν εὐρωεκλογῶν καί αὐτό τό μήνυμα τό ἔχει λάβει ὁ Πρωθυπουργός, τό ἔχει λάβει ἡ Κυβέρνηση, τό ἔχει λάβει ἡ ΝΔ καί θά προσπαθήσει νά τό μετουσιώσει σέ ἀκόμη περισσότερες πράξεις τό συντομώτερο δυνατό» εἶπε χαρακτηριστικά ὁ κ. Μαρινάκης.

Ὁ κ. Κακλαμάνης πάντως ἐπανερχόμενος ἐξήγησε ὅτι ὅταν λέει ἐπαναφορά στίς ρίζες, ἐννοεῖ τήν ἱδρυτική διακήρυξη τῆς ΝΔ τοῦ 1974. Διάβασε ἕνα κομμάτι ἀπό τήν ἱδρυτική διακήρυξη σέ σχέση μέ τήν ἐπιστολή πού ἔστειλε προσφάτως ὁ Πρωθυπουργός στήν Πρόεδρο τῆς Κομμισσιόν ἀναφορικά μέ τήν ἀνεξέλεγκτη δράση τῶν μονοπωλίων. «Ἡ ἐλεύθερη οἰκονομία στήν ὁποία πιστεύει ἡ ΝΔ δέν μπορεῖ νά ἀποκλείσει τήν διεύρυνση τοῦ οἰκονομικοῦ τομέως τόν ὁποῖο ἐλέγχει τό κράτος, δηλαδή τήν παρέμβαση τοῦ κράτους ἐκεῖ πού πρέπει, καί ἡ ἰδιωτική πρωτοβουλία δέν μπορεῖ νά βρεῖ τήν δικαίωσή της χωρίς παράλληλη συμμετοχή τῶν εὐρύτερων λαϊκῶν τάξεων στήν κατανομή τοῦ ἐθνικοῦ προϊόντος» δήλωσε ὁ κ. Κακλαμάνης, σημειώνοντας ὅτι οἱ δηλώσεις περί ἐπαναφορᾶς στίς ρίζες δέν εἶναι φιλικές μέσα στό κόμμα του.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἡ Τουρκία «φλερτάρει» τόν Τράμπ ἐνῷ ἡ Ἑλλάς κοιμᾶται

Εφημερίς Εστία
Βαρειά ἡ σκιά τοῦ τέως Ἀμερικανοῦ Προέδρου στήν Σύνοδο τοῦ ΝΑΤΟ στήν Oὐάσιγκτων – Ὅλοι ἀναζητοῦσαν ραντεβού μέ συνεργάτες του καί ὑποστηρικτές του, πλήν ἡμῶν – Οἱ μυστικές ἐπαφές ἀξιωματούχων τῆς Ἀγκύρας καί τῶν Σκοπίων μέ τό «δεξί χέρι» τοῦ Ρεπουμπλικανοῦ ὑποψηφίου γιά τήν ἐξωτερική πολιτική

Τά κενά στήν ἄμυνά μας

Εφημερίς Εστία
ΓΛΩΤΤΑ λανθάνουσα τἀληθῆ λέγει. Προφανῶς αὐτό ἰσχύει γιά τήν παραδοχή τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὅτι ὑπάρχουν κενά στήν ἄμυνά μας.

«Kαῖνε» οἱ τιμές στήν χονδρεμπορική ἀγορά ρεύματος

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ εὑρίσκονται τά συναρμόδια ὑπουργεῖα μπροστά στήν ἀπειλή μεγάλων ἀνατιμήσεων στούς λογαριασμούς ρεύματος, καθώς ἡ χονδρεμπορική ἀγορά κινεῖται σέ ἐπίπεδα ἐνεργειακῆς κρίσεως, μέ τήν τιμή νά σκαρφαλώνει χθές στό Χρηματιστήριο Ἐνέργειας στά 190 εὐρώ ἀνά μεγαβατώρα.

Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε…

Δημήτρης Καπράνος
«Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε» ἤ «Τά παράπονά σας στόν δήμαρχο».

ΚΑΠΕΛΛΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΙΑ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 12 Ἰουλίου 1924