Στίς Βρυξέλλες τό φορολογικό νομοσχέδιο

ΤΑ ΙΣΧΥΡΑ ἀναπτυξιακά χαρακτηριστικά πού θά ἔχει τό φορολογικό νομοσχέδιο πού ἑτοιμάζεται νά καταθέσει στήν Βουλή ἡ Κυβέρνησις θά εἶναι τό «κλειδί» πού θά ἄρει τίς ἀντιρρήσεις τῶν δανειστῶν καί θά ἐπιτρέψει τήν ὑλοποίηση τῶν δεσμεύσεων γιά φοροελαφρύνσεις.

Συμφώνως πρός κύκλους τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, θά περιλαμβάνει, πέρα ἀπό τά μέτρα-φοροελαφρύνσεις πού ἔχουν ἐξαγγελθεῖ, καί ἄλλες ἀναπτυξιακές παρεμβάσεις, ὅπως γιά παράδειγμα ἡ ἐνίσχυσις τοῦ θεσμοῦ τῆς χρυσῆς βίζας ἀλλά καί ἀλλαγές στό καθεστώς leasing αὐτοκινήτων. Παραλλήλως, θά περιλαμβάνει θέματα Κώδικος Φορολογίας Εἰσοδήματος καί μία σειρά ἀπό κοινωνικές διατάξεις.

Τά στοιχεῖα δεικνύουν ὅτι οἱ Κινέζοι εἶναι οἱ βασικοί «πελάτες» τοῦ προγράμματος, ὅπως φαίνεται καί ἀπό τά στοιχεῖα: ἀπό τίς 4.154 ἄδειες διαμονῆς πού ἔχουν δοθεῖ μέχρι σήμερα, οἱ 2.416 ἤ περίπου τό 56% ἔχουν δοθεῖ σέ πολίτη τῆς Κίνας. Δεύτερη ἐθνικότης πού ἐπιλέγει νά πάρει «Golden Visa» στήν χώρα μας ἀλλά μέ μεγάλη διαφορά ἀπό τούς Κινέζους εἶναι οἱ Ρῶσσοι μέ μόλις 428 ἄδειες. Ἀκολουθοῦν οἱ Τοῦρκοι μέ 402 ἄδειες διαμονῆς καί ἐν συνεχεία οἱ Λιβανέζοι μέ 122 ἄδειες. Τό πρῶτο τρίμηνο τοῦ 2019 ἐνετάχθησαν στό πρόγραμμα 262 ξένοι ἐπενδυτές αὐξάνοντας σέ 4.154 τίς ἄδειες πού ἔχουν δοθεῖ ἀπό τήν ἔναρξη τοῦ προγράμματος.

Τό φορολογικό νομοσχέδιο θά ἀποσταλεῖ τό ἑπόμενο διάστημα στούς δανειστές μέ τούς ὁποίους ὁ ὑπουργός Οἰκονομικῶν Χρῆστος Σταϊκούρας ὁλοκληρώνει σήμερα ἕναν πρῶτο κύκλο ἐπαφῶν. Τό νομοσχέδιο θά ἀποτελέσει τό πλαίσιο γιά τίς διαπραγματεύσεις πού ἔχουν ἤδη ξεκινήσει, ἐνῶ θά διατηρηθεῖ, συμφώνως πρός πηγές τοῦ ΥΠΟΙΚ, ὁ σχεδιασμός καταθέσεως καί ψηφίσεώς του ἀπό τήν Βουλή ἕως τίς 10 Αὐγούστου. Ὁ ὑπουργός Οἰκονομικῶν, ὁ ὁποῖος εἶχε χθές συνάντηση μέ τόν ἐπί κεφαλῆς τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Μηχανισμοῦ Σταθερότητος (ESM) Klaus Regling, ἀνέφερε ὅτι εἶχε τηλεφωνική ἐπικοινωνία καί μέ τόν ἐπί κεφαλῆς τοῦ Eurogroup Mario Centeno.

Ἡ συνάντησις τοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν μέ τόν Γενικό Διευθυντή τοῦ ΕSM Κλάους Ρέγκλινγκ στό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν διεξήχθη σέ θετικό κλῖμα. Στό ἐπίκεντρο τῆς συναντήσεως ἐκτός τοῦ φορολογικοῦ νομοσχεδίου εὑρέθησαν θέματα, ὅπως ἡ σημερινή κατάστασις τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, οἱ δεσμεύσεις τῆς χώρας, οἱ προτεραιότητες τῆς νέας ἑλληνικῆς κυβερνήσεως ὅπως ἐπίσης καί οἱ προκλήσεις καί οἱ προοπτικές τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.

Σήμερα ἔχει προγραμματισθεῖ συνάντησις μέ τόν ἐκπρόσωπο τῆς Κομμισσιόν Declan Costello στό περιθώριο τοῦ συνεδρίου τοῦ Economist. Πηγές τοῦ ΥΠΟΙΚ ἀνέφεραν πώς τό μήνυμα ἀπό τούς δανειστές εἶναι ὅτι ἡ Κυβέρνησις ἔχει τό περιθώριο ἀσκήσεως πολιτικῆς, ἀρκεῖ νά ἱκανοποιοῦνται οἱ δημοσιονομικοί στόχοι πού ἔχουν τεθεῖ. Ἀπό τίς ἴδιες πηγές ἐκτιμᾶται ὅτι δέν θά ὑπάρξει δημοσιονομικό κενό τό 2019.

Τά μέχρι στιγμῆς στοιχεῖα δείχνουν ὅτι ὅποια ὑστέρησις ἐσόδων διαπιστωθεῖ τούς μῆνες Ἰούνιο καί Ἰούλιο, ἀποτελεῖ ἕνα κυκλικό φαινόμενο τό ὁποῖο ἀναστρέφεται ἀπό τόν Αὔγουστο.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἡ Ἑλλάς ἐπαινεῖ τήν Τουρκία καί ἐκείνη ἐπιτίθεται μέ συκοφαντίες

Εφημερίς Εστία
Ἐμεῖς ὀνειρευόμαστε ἑλληνο-τουρκικό σύμφωνο φιλίας ὅπως ἔκαναν τό 1930 οἱ Βενιζέλος – Κεμάλ καί διακηρύττουμε ὅτι ἡ γείτων εἶναι «σημαντική χώρα» – Αὐτοί μᾶς κατηγοροῦν γιατί θωρακίζουμε ἀμυντικῶς τά νησιά μας!

Τά Ἔθνη ἔχουν ἀξιοπρέπεια

Μανώλης Κοττάκης
(ἤ πῶς κερδίζεις τήν εἰρήνη)

Αὔξησις τελῶν διελεύσεως σέ Σουέζ καί Βόσπορο

Εφημερίς Εστία
ΑΥΞΗΣΗ τοῦ κόστους ταξιδίων στά πλοῖα…

Εὐτυχῶς ἡ Τρίπολη θυμᾶται καλύτερα…

Δημήτρης Καπράνος
Στόν ὑπολογιστή μου -καί ὄχι ἀπ’ εὐθείας σέ ἐθνικό δίκτυο- παρακολούθησα τήν χθεσινή παρέλαση στήν Τρίπολη…

Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ