ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021

Στίς Βρυξέλλες τό φορολογικό νομοσχέδιο

ΤΑ ΙΣΧΥΡΑ ἀναπτυξιακά χαρακτηριστικά πού θά ἔχει τό φορολογικό νομοσχέδιο πού ἑτοιμάζεται νά καταθέσει στήν Βουλή ἡ Κυβέρνησις θά εἶναι τό «κλειδί» πού θά ἄρει τίς ἀντιρρήσεις τῶν δανειστῶν καί θά ἐπιτρέψει τήν ὑλοποίηση τῶν δεσμεύσεων γιά φοροελαφρύνσεις.

Συμφώνως πρός κύκλους τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, θά περιλαμβάνει, πέρα ἀπό τά μέτρα-φοροελαφρύνσεις πού ἔχουν ἐξαγγελθεῖ, καί ἄλλες ἀναπτυξιακές παρεμβάσεις, ὅπως γιά παράδειγμα ἡ ἐνίσχυσις τοῦ θεσμοῦ τῆς χρυσῆς βίζας ἀλλά καί ἀλλαγές στό καθεστώς leasing αὐτοκινήτων. Παραλλήλως, θά περιλαμβάνει θέματα Κώδικος Φορολογίας Εἰσοδήματος καί μία σειρά ἀπό κοινωνικές διατάξεις.

Τά στοιχεῖα δεικνύουν ὅτι οἱ Κινέζοι εἶναι οἱ βασικοί «πελάτες» τοῦ προγράμματος, ὅπως φαίνεται καί ἀπό τά στοιχεῖα: ἀπό τίς 4.154 ἄδειες διαμονῆς πού ἔχουν δοθεῖ μέχρι σήμερα, οἱ 2.416 ἤ περίπου τό 56% ἔχουν δοθεῖ σέ πολίτη τῆς Κίνας. Δεύτερη ἐθνικότης πού ἐπιλέγει νά πάρει «Golden Visa» στήν χώρα μας ἀλλά μέ μεγάλη διαφορά ἀπό τούς Κινέζους εἶναι οἱ Ρῶσσοι μέ μόλις 428 ἄδειες. Ἀκολουθοῦν οἱ Τοῦρκοι μέ 402 ἄδειες διαμονῆς καί ἐν συνεχεία οἱ Λιβανέζοι μέ 122 ἄδειες. Τό πρῶτο τρίμηνο τοῦ 2019 ἐνετάχθησαν στό πρόγραμμα 262 ξένοι ἐπενδυτές αὐξάνοντας σέ 4.154 τίς ἄδειες πού ἔχουν δοθεῖ ἀπό τήν ἔναρξη τοῦ προγράμματος.

Τό φορολογικό νομοσχέδιο θά ἀποσταλεῖ τό ἑπόμενο διάστημα στούς δανειστές μέ τούς ὁποίους ὁ ὑπουργός Οἰκονομικῶν Χρῆστος Σταϊκούρας ὁλοκληρώνει σήμερα ἕναν πρῶτο κύκλο ἐπαφῶν. Τό νομοσχέδιο θά ἀποτελέσει τό πλαίσιο γιά τίς διαπραγματεύσεις πού ἔχουν ἤδη ξεκινήσει, ἐνῶ θά διατηρηθεῖ, συμφώνως πρός πηγές τοῦ ΥΠΟΙΚ, ὁ σχεδιασμός καταθέσεως καί ψηφίσεώς του ἀπό τήν Βουλή ἕως τίς 10 Αὐγούστου. Ὁ ὑπουργός Οἰκονομικῶν, ὁ ὁποῖος εἶχε χθές συνάντηση μέ τόν ἐπί κεφαλῆς τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Μηχανισμοῦ Σταθερότητος (ESM) Klaus Regling, ἀνέφερε ὅτι εἶχε τηλεφωνική ἐπικοινωνία καί μέ τόν ἐπί κεφαλῆς τοῦ Eurogroup Mario Centeno.

Ἡ συνάντησις τοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν μέ τόν Γενικό Διευθυντή τοῦ ΕSM Κλάους Ρέγκλινγκ στό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν διεξήχθη σέ θετικό κλῖμα. Στό ἐπίκεντρο τῆς συναντήσεως ἐκτός τοῦ φορολογικοῦ νομοσχεδίου εὑρέθησαν θέματα, ὅπως ἡ σημερινή κατάστασις τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, οἱ δεσμεύσεις τῆς χώρας, οἱ προτεραιότητες τῆς νέας ἑλληνικῆς κυβερνήσεως ὅπως ἐπίσης καί οἱ προκλήσεις καί οἱ προοπτικές τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.

Σήμερα ἔχει προγραμματισθεῖ συνάντησις μέ τόν ἐκπρόσωπο τῆς Κομμισσιόν Declan Costello στό περιθώριο τοῦ συνεδρίου τοῦ Economist. Πηγές τοῦ ΥΠΟΙΚ ἀνέφεραν πώς τό μήνυμα ἀπό τούς δανειστές εἶναι ὅτι ἡ Κυβέρνησις ἔχει τό περιθώριο ἀσκήσεως πολιτικῆς, ἀρκεῖ νά ἱκανοποιοῦνται οἱ δημοσιονομικοί στόχοι πού ἔχουν τεθεῖ. Ἀπό τίς ἴδιες πηγές ἐκτιμᾶται ὅτι δέν θά ὑπάρξει δημοσιονομικό κενό τό 2019.

Τά μέχρι στιγμῆς στοιχεῖα δείχνουν ὅτι ὅποια ὑστέρησις ἐσόδων διαπιστωθεῖ τούς μῆνες Ἰούνιο καί Ἰούλιο, ἀποτελεῖ ἕνα κυκλικό φαινόμενο τό ὁποῖο ἀναστρέφεται ἀπό τόν Αὔγουστο.

Ειδήσεις / Άρθρα

Τό βαθύ ΠΑΣΟΚ τῶν συντεχνιῶν ὄπισθεν τῆς ὑποψηφιότητος Παπανδρέου

Εφημερίς Εστία
Ἡ ἀριστοκρατία τοῦ Δημοσίου πού ἐμπόδισε τίς μεταρρυθμίσεις στήν οἰκονομία, διεκδικεῖ κομματική ἐξουσία καί πάλι

Ἡ ἐπαναχάραξις τῶν γραμμῶν

Μανώλης Κοττάκης
Ο,ΤΙ καί νά λένε, εἶναι γεγονός ἀναμφισβήτητο…

ΕΚΠΑ: Ποιό εἶναι τό πιό ἰσχυρό ἐμβόλιο

Εφημερίς Εστία
Καί σέ ποιό χρειάζεται δεύτερη δόσις

Σάν νά μήν πέρασε οὔτε μιά ἡμέρα

Δημήτρης Καπράνος
Ἦταν σάν νά μήν πέρασε μιά ἡμέρα

Σάββατον 21 Ὀκτωβρίου 1961

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ