Στίς 2 Μαρτίου ἡ ἀπολογία τῆς κ. Τουλουπάκη γιά τήν Novartis

Αἰχμές γιά πάγωμα τῆς ὑποθέσεως ἀπό τό Δίκτυο Ἐρεύνης Διαφθορᾶς καί Ὀργανωμένου Ἐγκλήματος

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ἕως τίς 2 Μαρτίου ἐδόθη στήν εἰσαγγελέα Ἑλένη Τουλουπάκη πού διετέλεσε ἐπί κεφαλῆς τῆς Εἰσαγγελίας Διαφθορᾶς, γιά νά ἀπολογηθεῖ γιά τούς χειρισμούς της σχετικά μέ τήν ἐνοχοποίηση δέκα πολιτικῶν στό σκάνδαλο τῆς Novartis. Ἡ εἰσαγγελική λειτουργός, ἡ ὁποία ἐγκαλεῖται γιά σειρά ἀδικημάτων μεταξύ τῶν ὁποίων κατάχρησις ἐξουσίας, παραβάσεις καθήκοντος καί συμμετοχή σέ σύσταση συμμορίας, ἐζήτησε, λόγῳ τοῦ ὄγκου τῆς δικογραφίας, προθεσμία γιά νά προετοιμάσει τήν ἀπολογία της.

Ἡ ἀνακρίτρια τοῦ Εἰδικοῦ Δικαστηρίου Κωνσταντίνα Ἀλεβιζοπούλου τῆς ἔδωσε προθεσμία γιά τίς 2 Μαρτίου, ἐνῶ ἡ ἀνακριτική διαδικασία μέ κεντρικά ἐλεγχόμενο πρόσωπο τόν πρώην ἀναπληρωτή ὑπουργό Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλο εὑρίσκεται σέ πλήρη ἐξέλιξη.

Ἡ εἰσαγγελεύς Ἑλένη Τουλουπάκη, ἐξερχομένη τοῦ δικαστικοῦ μεγάρου, ἠρνήθη τίς κατηγορίες πού τίς ἀποδίδονται καί δήλωσε μέ ἔμφαση ὅτι γιά τήν ἴδια ἀποτελεῖ «τίτλο τιμῆς» ἡ κλῆσις της σέ ἀπολογία, κάτι πού εἶχε περιλάβει καί σέ ἐκτενῆ δήλωση στήν ὁποία εἶχε προβεῖ μέ τήν ἀναγγελλία τῆς κλήσεώς της.

Ἡ ὑπόθεσις γιά τήν ἐνοχοποίηση τῶν πολιτικῶν (γιά τούς ἐννέα ἀπό τούς δέκα ὁ φάκελος ἔχει ἤδη ἀρχειοθετηθεῖ ἀπό τίς δικαστικές ἀρχές) παρεπέμφθη μέ ἀπόφαση τῆς Βουλῆς στήν δικαιοσύνη μέ τίς διαδικασίες περί Εἰδικοῦ Δικαστηρίου, ὅπως προβλέπουν τό Σύνταγμα καί ὁ νόμος περί εὐθύνης τῶν ὑπουργῶν. Ἐπισημαίνεται ὅτι πλέον, πέρα ἀπό τόν Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, κατηγορούμενοι εἶναι ἐπίσης εἰσαγγελεῖς καί δημοσιογράφοι, ἐνῶ ἡ ἀνακριτική διαδικασία ἀναμένεται νά διαρκέσει καιρό, καθώς οἱ κατηγορούμενοι ἀρνοῦνται τίς κατηγορίες καί πρόκειται νά προβάλλουν σειρά ἐνστάσεων.

Ἐν τῷ μεταξύ μέ παρέμβασή του τό Δίκτυο Ἐρεύνης Διαφθορᾶς καί Ὀργανωμένου Ἐγκλήματος (OCCRP) στηλιτεύει μέσῳ σχετικοῦ δημοσιεύματος τίς ἐξελίξεις στήν ὑπόθεση τῆς εἰσαγγελέως Ἑλένης Τουλουπάκη, καί τῆς διώξεώς της, σχετικά μέ τό σκάνδαλο Novartis.

Τό δημοσίευμα μεταξύ ἄλλων ἀναφέρεται καί στήν ἀπομάκρυνση τῆς Ἑλένης Τουλουπάκη ἀπό τήν ὑπόθεση μετά τίς ἐκλογές τοῦ 2019 ἀφήνοντας μάλιστα αἰχμές ὅτι ἔκτοτε «πάγωσε» ἡ ὑπόθεσις στήν Ἑλλάδα, ὄχι ὅμως καί στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες ὅπου ἡ Novartis ἐκλήθη τό 2020 νά πληρώσει 347 ἑκατομμύρια δολλάρια γιά παραβιάσεις τοῦ Νόμου περί Διαφθορᾶς στό ἐξωτερικό, ἀναγνωρίζοντας ὅτι ἔκανε παράνομες πληρωμές σέ Ἕλληνες παρόχους ὑγειονομικῆς περιθάλψεως καί ἀξιωματούχους.

Ὅπως ἀναφέρεται στό δημοσίευμα, « ἡ Ἑλλάδα ἔκανε λίγα γιά νά λογοδοτήσει ἡ ἑταιρεία καί νά βρεῖ τούς ἀποδέκτες τῶν δωροδοκιῶν. Ἀντίθετα, ἡ Τουλουπάκη ἦταν μαζί μέ πολλά ἄλλα ἄτομα πού κατηγορήθηκε γιά κατάχρηση ἐξουσίας, παράλειψη καθήκοντος καί συμμετοχή σέ ἐγκληματική ὀργάνωση πού προσπαθοῦσε νά ἐμπλέξει πολιτικούς στήν ὑπόθεση δωροδοκίας τῆς Novartis.»

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἀσυλία καί ἀκαταδίωκτο γιά τραπεζῖτες πού «κουρεύουν» δάνεια

Εφημερίς Εστία
Καί γιά ἀξιωματούχους πού ὑπογράφουν ἰδιωτικοποιήσεις ἐκποιῶντας μετοχές ΔΕΚΟ μέ χαμηλό τίμημα – Μόνο μετά ἀπό ἄδεια εἰδικῆς ἐπιτροπῆς τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος ἡ ἄσκησις ποινικῆς διώξεως ἐναντίον τους – Τί προβλέπει ἡ τροπολογία τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν πού κατετέθη στήν Βουλή

Οἱ ἰδέες ἔχουν δύναμη

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟ ΒΡΑΔΥ τῶν ἐκλογῶν τῆς 9ης Ἰουνίου, οἱ ἄμεσοι συνεργάτες τοῦ Πρωθυπουργοῦ στό Μέγαρο Μαξίμου ἑτοίμασαν μία δήλωση πού ἀπεῖχε πάρα πολύ ἀπό τήν ἐπικρατοῦσα πολιτική ἀτμόσφαιρα στήν χώρα.

Καραμανλῆς -Σαμαρᾶς θά μιλήσουν σέ παρουσίαση βιβλίου

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ἀναμένεται ἡ παρουσίασις τοῦ βιβλίου τοῦ Διευθυντοῦ τῆς «Ἑστίας» κ. Μανώλη Κοττάκη «Οἱ ἀπόρρητοι φάκελοι Καραμανλῆ», καθώς πρόκειται νά τοποθετηθοῦν δύο πρώην Πρωθυπουργοί.

Ὁ σπουδαῖος μουσικός Νῖκος Σαραγούδας

Δημήτρης Καπράνος
Ἔψαχνα στά σόσιαλ νά βρῶ τήν εἴδηση γιά τήν ἀπώλεια τοῦ σπουδαίου μουσικοῦ Νίκου Σαραγούδα, ἀλλά δέν τήν εὕρισκα…

Σάββατον, 20 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ!