ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024

Στήν Ἀλεξανδρούπολη ὁ Ἀμερικανός πρέσβυς

Ὁ πρέσβυς τῶν ΗΠΑ στήν Ἀθήνα Τζέφφρυ Πάυατ

Στίς 3 Ὀκτωβρίου – Ἐνεργειακά ζητήματα στήν ἀτζέντα

Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΙΣ στήν Θράκη, ὅπως καί ἡ Σούδα στήν Κρήτη, διαθέτει ἕνα μοναδικό γεωπολιτικό πλεονέκτημα. Συνδυάζει λιμάνι καί ἀεροδρόμιο. Δεδομένου δέ ὅτι εὑρίσκεται σέ μιά στρατηγικῆς σημασίας θέση κοντά στά στενά τοῦ Ἑλλησπόντου, θεωρεῖται ἐξαιρετικῆς σημασίας γιά τόν ἔλεγχο τοῦ Εὐξείνου Πόντου καί τῶν ὁδῶν πρός τά βόρεια τῶν Βαλκανίων. Μέ τά δεδομένα αὐτά τό ἀμερικανικό ἐνδιαφέρον γιά τήν περιοχή δέν πρέπει νά προκαλεῖ ἔκπληξη. Μιά πληθώρα θεμάτων σχετικῶν μέ τήν περαιτέρω ἀξιοποίηση τῆς περιοχῆς, στό πλαίσιο τῶν ἑλληνο-αμερικανικῶν σχέσεων πού συνεχῶς ἀναβαθμίζονται, ἀναμένεται νά συζητηθοῦν κατά τήν ἐκεῖ ἐπίσκεψη ὑψηλόβαθμης ἀντιπροσωπείας τῶν ΗΠΑ, μέ ἐπί κεφαλῆς τόν πρέσβυ στήν Ἀθήνα Τζέφφρυ Πάυατ. Ὁ κ. Πάυατ, καθώς καί ὁ νέος Ἀμερικανός πρόξενος στήν Θεσσαλονίκη Γκρέγκορυ Φλέγκερ, θά εὑρίσκονται στήν Ἀλεξανδρούπολη, στίς 3 Ὀκτωβρίου.

Ἔχει γίνει γνωστό τό σχέδιο ἐγκαταστάσεως στήν περιοχή βάσεως στρατιωτικῶν ἑλικοπτέρων. Ὅμως αὐτό πού ἐν τέλει σχεδιάζεται εἶναι κάτι μεγαλύτερο καί πολύ πιό σύνθετο, καθώς θά ἀποσκοπεῖ ἀφ’ ἑνός στόν ἔλεγχο τοῦ Ἑλλησπόντου, ὥστε νά εἶναι ἐφικτός ὁ ἐγκλωβισμός τοῦ ρωσσικοῦ στόλου τῆς Μαύρης Θαλάσσης, καί ἀφ’ ἑτέρου ἡ ἐπιχειρησιακῶς ἀξιοποιήσιμη σύνδεσις τῶν ὑφισταμένων βάσεων σέ ἄλλες βαλκανικές χῶρες, μέ ἕνα κέντρο διοικητικῆς ὑποστηρίξεως. Γι’ αὐτό καί ἡ ταυτόχρονη ὕπαρξις λιμανιοῦ καί ἀεροδρομίου φέρνει τήν Ἀλεξανδρούπολη στήν πρώτη γραμμή τῶν συμμαχικῶν ἐπιλογῶν. Σέ μιά πιθανή ὄξυνση τῆς καταστάσεως στήν Συρία, μεταξύ τῆς Δύσεως καί τῆς Ρωσσίας, τό ΝΑΤΟ θά μπορεῖ νά ἀνασύρει τό σχέδιο πού ἔχει ἤδη ἕτοιμο γιά νά ἀποκόψει τόν ρωσσικό στόλο ἀπό τήν Μεσόγειο, μπλοκάροντας τόν Βόσπορο, μέ τήν ναυτική μοῖρα ἑτοιμότητος τῆς συμμαχίας SNMG2 νά περιπολεῖ συνεχῶς στό Αἰγαῖο. Σκοπός τοῦ ΝΑΤΟ εἶναι τό ἄνευ προηγουμένου μπλοκάρισμα τῶν Στενῶν, ὥστε μέ αὐτόν τόν τρόπο νά «κλειδωθεῖ» τό Ρωσσικό Ναυτικό μέσα στίς βάσεις του καί ἡ Μόσχα νά μήν εἶναι εἰς θέσιν νά ὑποστηρίξει διά θαλάσσης τά στρατεύματά της στό ἐξωτερικό, ὅπως στήν Συρία.

Πέρα ὅμως ἀπό τήν καθαρῶς στρατιωτική πτυχή τοῦ θέματος, εἶναι γνωστό πώς οἱ Ἀμερικανοί ἔχουν σχέδια ἐνεργειακῆς ἐκμεταλλεύσεως τῆς Ἀλεξανδρουπόλεως ἀπό ἀμερικανικές ἑταιρεῖες παραγωγῆς ὑγροποιημένου φυσικοῦ ἀερίου μέ σκοπό τήν τροφοδοσία τῆς ΕΕ. Ἀπό τήν Ἀλεξανδρούπολη, συμφώνως πρός τόν σχεδιασμό αὐτό, τό ἀμερικανικό ὑγροποιημένο ἀέριο θά φθάνει στήν Βουλγαρία μέσω τοῦ διασυνδετηρίου ἀγωγοῦ IGB (Κομοτηνῆς – Στάρα Ζαγόρα) καί ἐν συνεχεία μέσω τῆς διασυνδέσεως Βουλγαρίας – Ρουμανίας στά ἀκρότατα τῶν Ἀνατολικῶν Βαλκανίων. Εἶναι γνωστό ἄλλωστε ὅτι ἀπό τό 2011 ὑφίσταται ἀδειοδοτημένο σχέδιο γιά ἐγκατάσταση τερματικοῦ σταθμοῦ LNG στήν Ἀλεξανδρούπολη, τό ὁποῖο ἔχει ἐνταχθεῖ στά ἔργα προτεραιότητος τῆς ΕΕ. Αὐτό συνδυάζεται μέ τόν ἀγωγό ΤΑΡ πού ξεκινᾶ ἀπό τούς Κήπους ὅπου ὁ σταθμός στήν περιοχή ἔχει προχωρήσει πολύ καί μέσα στήν τρέχουσα χρονιά ἀναμένεται νά ὁλοκληρωθεῖ. Ταυτοχρόνως πρός τόν στρατηγικό καί ἐνεργειακό ἀποκλεισμό τῆς Ρωσσίας, οἱ ἀμερικανικές κινήσεις ἐμπεριέχουν καί ἕνα μήνυμα πρός τήν Τουρκία, ἡ ὁποία ὑπό τόν Ἐρντογάν συσφίγγει τούς δεσμούς της μέ τήν Ρωσσία καί ἀπομακρύνεται ὅλο καί περισσότερο ἀπό τήν δυτική ἐπιρροή.

Οἱ σχεδιασμοί ὅμως δέν περιορίζονται στήν Ἀλεξανδρούπολη. Ἡ προέκτασις τῆς στρατηγικῆς δομῆς πού διαμορφώνεται μπορεῖ νά ἐκτείνεται μέχρι τήν Καβάλα, ἡ ὁποία ἀκριβῶς ὅπως καί ἡ Ἀλεξανδρούπολις συνδυάζει λιμάνι καί ἀεροδρόμιο. Μπορεῖ ὡς ἐκ τούτου νά λειτουργήσει συμπληρωματικά ἀλλά καί ἐναλλακτικά πρός τήν κυρία βάση. Ὅσο γιά τά Βαλκάνια οἱ διαφαινόμενες ἐξελίξεις καθιστοῦν ἐπιτακτική τήν ἀμερικανική παρουσία. Ὁ ἀσκός τοῦ Αἰόλου πού μπορεῖ νά ἀνοίξει ἄν ἀρχίσει ἕνα ντόμινο ἀλλαγῆς συνόρων, ἀρχῆς γενομένης ἀπό τό Κοσσυφοπέδιο, προκαλεῖ ἤδη ἀνησυχίες στήν Οὐάσιγκτων. Πολύ περισσότερο, διότι κανείς δέν θά ἤθελε νά δεῖ νά μεγαλώνουν οἱ «νησῖδες ἐπιρροῆς» τῆς Τουρκίας, τουλάχιστον ὅσο αὐτή παραμένει σέ πορεία συγκλίσεως μέ τά συμφέροντα τῆς Μόσχας.

Ειδήσεις / Άρθρα

«Ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἤ… ζευγᾶς ζευγᾶς κ. Σακελλαροπούλου»

Εφημερίς Εστία
«Εἶναι νίκη τῶν δικαιωμάτων ἡ ἔκπτωση τοῦ ἀξιώματος τῆς Προέδρου ἀπό τόν ἑνωτικό ὑπερκομματικό χαρακτῆρα του καί ἡ συμμετοχή σέ δημόσια ἐπινίκια γιά τόν γάμο σέ οἰνοπωλεῖο;» – «Ἡ σιωπή εἶναι προδοσία τοῦ λειτουργήματος τοῦ Κλήρου» – «Οἱ δηλώσεις πού ἔκαναν βουλευτές, θά τούς ἀκολουθοῦν στό μέλλον»

Ἡ ἠθική χρεοκοπία: Συνηθίσαμε τόν βοῦρκο

Μανώλης Κοττάκης
ΣΗΜΕΡΑ θά εἶμαι ὀλίγον ἐξομολογητικός.

Πρότασις μομφῆς Τσίπρα κατά τοῦ «νάρκισσου» Κασσελάκη

Εφημερίς Εστία
ΒΟΜΒΑ μεγατόνων στήν Κουμουνδούρου ἔρριξε ὁ πρώην Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ. Ἀλέξης Τσίπρας, λίγες ὧρες πρίν ἀνέβει ὁ κ. Στέφανος Κασσελάκης στό βῆμα τοῦ Συνεδρίου.

Ἡ ἄλλη πλευρά τοῦ «μένουμε σπίτι»…

Δημήτρης Καπράνος
Δέν εἶναι λίγες οἱ φορές πού λές «σήμερα θά κάνω αὐτό», ἀλλά δέν τό κάνεις ποτέ.

Σάββατον, 22 Φεβρουαρίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΑΝΟΔΟΥ ΜΑΤΑΙΩΣΙΣ