Standard & Poor’s: Ἀνέτοιμη ἡ Ἑλλάς γιά τήν ἐπενδυτική βαθμίδα

ΔΕΝ ΕΔΩΣΕ τελικῶς ἐπενδυτική βαθμίδα στήν ἑλληνική οἰκονομία ὁ οἶκος Standard & Poor’s, ἀλλά προχώρησε σέ ἀναβάθμιση τῶν προοπτικῶν γιά τό ἑλληνικό ἀξιόχρεο σέ θετικές ἀπό σταθερές, διατηρῶντας τήν ἀξιολόγηση ΒΒ+, μιά βαθμίδα κάτω ἀπό τήν ἐπενδυτική.

Πρόκειται γιά μία κίνηση ἰσορροπίας ἕναν μῆνα πρίν ἀπό τίς ἐκλογές, καθώς ἡ ἐπιβεβαίωσις τῆς ἀξιολογήσεως ἀντανακλᾶ τήν ἐμπιστοσύνη τῶν ἀγορῶν στήν χώρα. Ὁ οἶκος S&P ἀναμένει νά καθαρίσει τό τοπίο καί νά ἀπομακρυνθεῖ ἡ ἀβεβαιότης ὅσον ἀφορᾶ στό ἀποτέλεσμα τῶν ἐκλογῶν καί τήν δυνατότητα σχηματισμοῦ κυβερνήσεως, προτοῦ σηματοδοτήσει τήν πλήρη ἐπιστροφή τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας στήν κανονικότητα. «Ἄν καί ἀναγνωρίζουμε τήν ἀβεβαιότητα σχετικά μέ τό ἐκλογικό ἀποτέλεσμα, ὑποθέτουμε στίς προβλέψεις μας ὅτι ἡ ἑπόμενη κυβέρνηση θά συνεχίσει νά ἐπιδιώκει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις καί δημοσιονομική ἐξυγίανση» ἀνέφερε στήν ἀξιολόγησή του.

Ὁ S&P σημειώνει ὅτι ἡ ἑλληνική οἰκονομία ἀπεδείχθη ἀνθεκτική παρά τίς δύσκολες μακροοικονομικές συνθῆκες, σημειώνοντας ὅτι τό ΑΕΠ ηὐξήθη 5,9% τό 2022, ξεπερνῶντας τά πρό πανδημίας ἐπίπεδα, παρά τό ἐνεργειακό σόκ γιά τήν Ἑλλάδα καί τούς ἐμπορικούς ἑταίρους της.

Ἐπίσης ἀναφέρει ὅτι οἱ διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις καί ἡ οἰκονομική ἀνθεκτικότης τῆς Ἑλλάδος καθώς καί ἡ στήριξις ἀπό τήν EE ἔχουν βελτιώσει τά δημόσια οἰκονομικά καί τήν σταθερότητα τοῦ χρηματοπιστωτικοῦ τομέως. Κάπου ἐδῶ, ἀρχίζουν τά «ναί μέν, ἀλλά», πού στέρησαν τό ἄλλο μισό σκαλοπάτι καί τήν ἔξοδο ἀπό τά «σκουπίδια».

Αἰτιολογῶντας τούς λόγους πού δέν ἔδωσε τήν ἐπενδυτική βαθμίδα ἀναφέρει ὅτι «ὁ ρυθμός καί τό βάθος τῶν μεταρρυθμίσεων, κατά τήν ἄποψή μας, θά ἐξαρτηθοῦν τελικά ἀπό τήν ἀποφασιστικότητα τῆς ἑπόμενης κυβέρνησης πού θά σχηματιστεῖ μετά τίς ἐκλογές πού ἔχουν προγραμματιστεῖ γιά τίς 21 Μαΐου 2023. Στις προβλέψεις μας, ὑποθέτουμε ὅτι ἡ ἑπόμενη κυβέρνηση θά συνεχίσει νά ἐπιδιώκει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις» ἀλλά τό πόσο γρήγορα θά σχηματισθεῖ ἡ νέα κυβέρνησις καί θά θέσει σέ ἐφαρμογή ἕνα οἰκονομικό πρόγραμμα. εἶναι ἐν πολλοῖς ἄγνωστο.

Ὑπάρχουν ἄλλως τε καί κάποια ἐπίμονα οἰκονομικά ἀγκάθια, μέ κυριώτερο τό διογκωμένο ἔλλειμμα τρεχουσῶν συναλλαγῶν. «Οἱ ἀξιολογήσεις μας γιά τήν Ἑλλάδα παραμένουν περιορισμένες ἀπό αὐξημένες ἐξωτερικές ἀνισορροπίες» τονίζουν οἱ ἀναλυτές Καί ἐξηγοῦν: τό ἔλλειμμα τοῦ ἰσοζυγίου τρεχουσῶν συναλλαγῶν διευρύνθηκε στό 9,7% τοῦ ΑΕΠ τό 2022 λόγῳ τῆς ξαφνικῆς καί σημαντικῆς αὐξήσεως τῶν τιμῶν εἰσαγωγῆς τῶν καυσίμων» ὑπογραμμίζει, ἐνῷ παραμένει ἡ καί ἀνησυχία γιά τήν ποιότητα τῶν τραπεζικῶν κεφαλαίων (οἱ ἀναβαλλόμενες φορολογικές ἀπαιτήσεις ἐξακολουθοῦν νά ἀποτελοῦν περίπου τά δύο τρίτα τοῦ ἐποπτικοῦ κεφαλαίου), παρά τό γεγονός ὅτι ὁ χρηματοπιστωτικός τομεύς ἐμφανίζεται πιό σταθερός ἀπό ὅ,τι τά τελευταῖα χρόνια.

Ὁ διοικητής τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδας, Γιάννης Στουρνάρας, μιλῶντας στήν ΕΡΤ ἐξετίμησε ὅτι ὁ στόχος ἀνακτήσεως τῆς ἐπενδυτικῆς βαθμίδος θά ἐπιτευχθεῖ μέσα στό 2023 μετά τίς ἐκλογές.

Ἀνέφερε ὅτι γιά νά συμβεῖ αὐτό, πρῶτα θά ἀποτιμηθοῦν οἱ προγραμματικές δηλώσεις πού θά κάνει ἡ νέα κυβέρνησις καί μετά θά δοθεῖ ἡ ἐπενδυτική βαθμίς.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ὁ θαυμαστός νέος κόσμος

Εφημερίς Εστία
Τό ἄρρεν ὡς θῆλυ

Τό μέλλον πού ἔρχεται

Μανώλης Κοττάκης
ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ πού ἀκολούθησαν μετά τόν θρίαμβο τῆς ΝΔ στίς πρῶτες ἐκλογές τοῦ Μαΐου ἕως σήμερα, συνέβησαν τά ἑξῆς:

Σόκ στήν Γαλλία ἀπό ἐπίθεση Σύρου μέ μαχαίρι κατά 3χρονων παιδιῶν!

Εφημερίς Εστία
Σοκαρισμένη, ἀπό χθές τό πρωί, ἡ γαλλική κοινωνία, ἀπό τό μένος πού ἐπέδειξε Σύρος ὁπλοφόρος κατά τρίχρονων παιδιῶν στήν πόλη Ἀννεσύ, στίς Ἄλπεις.

Ὁ Θανάσης Σπυρόπουλος, ὁ Χατζηαβάτης καί ἡ πολιτική…

Δημήτρης Καπράνος
«Μπαμπᾶ, ὁ Σπυρόπουλος παίζει σήμερα στήν Λυκόβρυση!» Ὁ γυιός μας ἔψαχνε καί εὕρισκε πότε καί ποῦ ὑπῆρχε παράσταση Καραγκιόζη. Ἀπό πολύ μικρός, ἀγάπησε τό Θέατρο Σκιῶν.

Σάββατον, 8 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥΡΚΙΚΟΙ ΜΕΖΕΔΕΣ!