ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023

Στά νότια τῆς Κρήτης ἐπεκτείνει τό casus belli ἡ Τουρκία

ΥΠΕΞ: «Ἡ Τουρκία θά πρέπει ἐπί τέλους νά καταλάβει ὅτι ὑπάρχουν κανόνες»

ΜΕ ΠΟΛΕΜΟ ἀπειλεῖ τήν Ἑλλάδα ἡ Τουρκία ἀκόμη καί ἐάν ἐπεκτείνει τά χωρικά ὕδατά της στήν Κρήτη. Ἐπεκτείνει δηλαδή τήν ἀπειλή τοῦ casus belli πού εἶχε διατυπώσει ἀπό τήν δεκαετία τοῦ ’70 γιά τά χωρικά ὕδατα τῆς Ἑλλάδος στό Αἰγαῖο καί στήν ἀνατολική Μεσόγειο. Ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Μεβλούτ Τσαβούσογλου ἔχοντας στό μυαλό του τό παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο καί τίς ἔρευνες πού διενεργοῦνται ἐκ μέρους τῆς Ἑλλάδος νοτίως τῆς Κρήτης, εἶπε ὅτι θά ἀποτελέσει casus belli μιά ἐνδεχόμενη ἐπέκταση τῶν χωρικῶν ὑδάτων στά 12 ναυτικά μίλια, κάτι πού συμφώνως πρός τό Δίκαιο τῆς Θαλάσσης ἡ Ἑλλάς δικαιοῦται μονομερῶς νά πράξει. «Τίς τελευταῖες ἡμέρες στόν ἑλληνικό Τύπο ὑπάρχουν δημοσιεύματα πώς θά γίνει ἡ ἐπέκτασις τῶν ἑλληνικῶν χωρικῶν ὑδάτων στά 12 μίλια γύρω ἀπό τήν Κρήτη. Ἡ θέσις μας εἶναι ξεκάθαρη, ὄχι 12 μίλια, δέν θά ἐπιτρέψουμε τήν ἐπέκταση τῶν χωρικῶν ὑδάτων οὔτε ἕνα μίλι παραπάνω στό Αἰγαῖο» εἶπε χαρακτηριστικά.

Ἀπευθυνόμενος στήν ἑλληνική Κυβέρνηση δήλωσε μέ προκλητικό τρόπο ὅτι δέν πρέπει νά κάνει «ψευτοηρωισμούς». «Μήν ξεκινήσετε μία περιπέτεια. Δέν θά ἔχει καλό τέλος γιά σᾶς» προειδοποίησε. Κατηγόρησε τήν Ἑλλάδα γιά τήν διακοπή τῶν διερευνητικῶν ἐπαφῶν, κυρίως λόγῳ τῆς «ἐκστρατείας» Μητσοτάκη ἐναντίον τῆς Τουρκίας, τῶν «προκλήσεων» στό Αἰγαῖο, «τῶν ἰσχυρισμῶν γιά γενοκτονία καί τῶν πιέσεων ἐναντίον τῶν Τούρκων τῆς Δυτικῆς Θράκης.» Ὑπενθύμισε ὅτι ἡ χώρα του ἔχει ἀπευθύνει ἤδη ἀπό τό 2021 ἐπιστολές στόν ΟΗΕ γιά νά καταδείξει τίς παραβιάσεις διεθνῶν συνθηκῶν ἐκ μέρους τῆς Ἑλλάδος.

Ἡ πρώτη ἀπάντησις ἦλθε ἀπό τά Χανιά, καί εἰδικά ἀπό τήν 115η Πτέρυγα Μάχης τῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας, τήν ὁποία ἐπιθεώρησε ὁ Πρωθυπουργός. «Εἶναι τέτοια ἡ ἀναβάθμιση τῆς ἀποτρεπτικῆς μας ἱκανότητας πού δέν αἰσθανόμαστε καμμία ἀπειλή ἀπό κανέναν» δήλωσε ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης. Καταπέλτης ἦταν ἡ ἀντίδρασις τοῦ ἑλληνικοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν γιά τήν ξεκάθαρη ἀπειλή πολέμου τῆς Ἀγκύρας. «Ἡ Τουρκία θά πρέπει ἐπί τέλους νά καταλάβει ὅτι ὑπάρχουν κανόνες πού ἀκολουθοῦν ὅλα τά πολιτισμένα καί εὐνομούμενα κράτη. Τό νά ἀπειλεῖς μέ χρήση βίας ἐπειδή δέν σοῦ ἀρέσουν οἱ κανόνες, παραπέμπει σέ ἄλλους αἰῶνες καί σίγουρα ὄχι στόν 21ο» τόνισε ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν Γιῶργος Ἀρναούτης. Ἐπίσης τόνισε ὅτι προκαλεῖ ἀπορία πῶς μιά χώρα πού ἀπειλεῖ ταυτοχρόνως νά ἀποστερεῖ ἀπό τόν ἀμυνόμενο τά νόμιμα μέσα προστασίας τῆς κυριαρχίας του. «Ἡ γειτονιά μας δέν χρειάζεται ταραξίες, δέν χρειάζεται ἀναχρονιστικούς ἀναθεωρητισμούς. Χρειάζεται κράτη πού σέβονται τό Διεθνές Δίκαιο, ὅπως ἡ Ἑλλάδα, ἡ ὁποία τό ἔχει ἀποδείξει μέσῳ συμφωνιῶν πού ἔχει συνάψει μέ γειτονικές χῶρες βάσει τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου τῆς Θάλασσας» ὑπεγράμμισε ὁ κ. Ἀρναούτης. Καί ἔστειλε τό μήνυμα στήν ἄλλη πλευρά, ὅτι ἡ Ἑλλάς προτάσσει τούς κανόνες, ἀσκῶντας ὅλα τά δικαιώματα πού ἀπορρέουν ἀπό τό Διεθνές Δίκαιο, στήν ὠμή καί πρωτόγνωρη γιά τά σύγχρονα δεδομένα ἀπειλή βίας.

Ὁ κυβερνητικός ἐκπρόσωπος Γιάννης Οἰκονόμου ἐπανέλαβε ὅτι ἡ χώρα μας οὔτε ἐκβιάζεται οὔτε τρομοκρατεῖται. «Ἡ ἑλληνική Κυβέρνηση πολιτεύεται μέ ἀποκλειστικό γνώμονα τό διεθνές δίκαιο καί τά ἐθνικά συμφέροντα. Δέν ἑτεροπροσδιορίζεται ἐπ’ οὐδενί, πόσο μᾶλλον στά κυριαρχικά μας δικαιώματα» τόνισε ὁ κ. Οικονόμου καί προσέθεσε: «Ἡ τακτική τῶν ἀπειλῶν καί τῶν προκλήσεων, στήν ὁποία ἐπιδίδεται ἡ Τουρκία, εἶναι ἀπολύτως ἀδιέξοδη, ἀφοῦ ἡ Ἑλλάδα οὔτε ἐκφοβίζεται, οὔτε τρομοκρατεῖται. Θά ἦταν χρήσιμο οἱ Τοῦρκοι ἀξιωματοῦχοι νά ἀναλογιστοῦν τό ἀδιέξοδο καί νά μήν συνεχίσουν στόν ἴδιο δρόμο καί τή νέα χρονιά».

Στίς Βρυξέλλες ὁ εὐρωβουλευτής τῆς ΝΔ Μανώλης Κεφαλογιάννης ζητεῖ ἀπό τήν ΕΕ νά λάβει μέτρα κατά τῆς Τουρκίας γιά τίς ἀπειλές πολέμου, σέ περίπτωση πού ἡ Ἑλλάς ἐπεκτείνει τά χωρικά ὕδατα. Σέ ἐρώτηση πού κατέθεσε παραθέτει αὐτολεξεί τίς δηλώσεις καί τίς ἀπειλές Τσαβούσογλου καί σημειώνει μέ ἔμφαση ὅτι μιά χώρα πού θέλει νά ἐνταχθεῖ στήν ΕΕ ἀπειλεῖ ἀνοικτά μέ πόλεμο τήν Ἑλλάδα, παραβιάζοντας ἔτσι τόν καταστατικό Χάρτη τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἡνωμένων Ἐθνῶν (ἄρθρο 2, παράγραφος 4) γιά ἕνα μονομερές καί ἀναφαίρετο δικαίωμα τῆς Ἑλλάδος, τήν ἐπέκταση τῶν χωρικῶν της ὑδάτων σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 3 τῆς Συμβάσεως γιά τό Δίκαιο τῆς Θαλάσσης τοῦ ΟΗΕ, πού ἀποτελεῖ κοινοτικό κεκτημένο καθώς ἔχει κυρωθεῖ ἀπό ὅλα τά κράτη τῆς ΕΕ καί ἀπό τήν ἴδια τήν ΕΕ.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἡ γελοιοποίησις τοῦ δημοσίου βίου

Εφημερίς Εστία
Ἡ «περιοδεία» Κασσελάκη στούς διαδρόμους τοῦ Κοινοβουλίου – Τό κινητό τοῦ «Μαυρογιαλούρου» – Ἡ ἀναζήτησις τῆς… «πεθερᾶς» του στίς ΗΠΑ ἀπό πρωινές ἐκπομπές – Οἱ κυβιστήσεις ὑποστηρίξεως πρός τόν νεαρό ἀπό βουλευτές – Ἡ «θεία» πού ἰσχυρίζεται πώς ὁ Στέφανος «ἦταν ΝΔ», καί ἡ γιαγιά πού ἀμφισβητεῖται…

Μείζων ἐπαρχιωτισμός

Μανώλης Κοττάκης
ΚΟΙΤΩ στόν χάρτη τί εἴδους συγκλονιστικές ἀνατροπές γίνονται αὐτές τίς μέρες στήν περιοχή μας, ποιές νέες μακρόπνοες συμμαχίες ἐπισφραγίζονται, ποιές ἄλλες δοκιμάζονται, πῶς ὁ καθένας παίρνει τόν δρόμο του στόν νέο κόσμο, καί εἰλικρινῶς ἀπογοητεύομαι ἀπό τήν ρηχότητα τοῦ ἑλληνικοῦ δημοσίου βίου.

Ἐπίδομα προσωπικῆς διαφορᾶς 100-200 εὐρώ σέ 750.000 συνταξιούχους

Εφημερίς Εστία
ΕΠΙΔΟΜΑ κυμαινόμενο ἀπό 100 ἕως 200 εὐρώ θά λάβουν τόν προσεχῆ Δεκέμβριο 750.000 συνταξιοῦχοι μέ προσωπική διαφορά πάνω ἀπό 10 εὐρώ, ὅπως ἀνεκοίνωσε ὁ ὑπουργός Ἐθνικῆς Οἰκονομίας Κ. Χατζηδάκης κατά τήν ἐξειδίκευση τῶν μέτρων πού ἀνακοινώθηκαν στήν ΔΕΘ.

Μεγάλη ἀναταραχή, ὑπέροχη κατάσταση

Δημήτρης Καπράνος
Κι ἐκεῖ πού ὅλα ἔβαιναν καλῶς γιά τήν «κυβερνῶσα Ἀριστερά» (κυβερνήσασα, μᾶλλον) καί «ἔβραζε στό ζουμί της», ἀπολαμβάνοντας τήν καλοκαιρινή ραστώνη, ὅπως ταιριάζει σέ κάθε συνεπῆ ὀπαδό τῆς ἀρχῆς «δέν θά χαλάσουμε τίς διακοπές μας γιά τό κόμμα», ἔρχονται, μέσα σέ εἴκοσι μέρες, «τά πάνω-κάτω».

Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΗΘΕΛΑΝ ΚΑΙ ΡΟΥΛΕΤΤΑΝ!