ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024

Στά 657 δισ. εὐρώ τό χρέος τῆς Ἑλλάδος

Τί ὀφείλει τό κράτος καί ὁ ἰδιωτικός τομεύς

Στά 657 δισ. εὐρώ ἐκτιμᾶ ἡ UBS τό συνολικό χρέος στήν Ἑλλάδα, συμπεριλαμβανομένων τῶν 422 δισ. εὐρώ στά ὁποῖα ἀνέρχεται τό δημόσιο χρέος τῆς χώρας.

Τό συνολικό χρέος τῆς Ἑλλάδος ἰσοδυναμεῖ μέ 305,8% τοῦ ΑΕΠ, συμφώνως πρός τήν ἑλβετική τράπεζα, γεγονός πού σημαίνει ὅτι τά ἐπίπεδα χρέους τῆς χώρας εἶναι κάτω ἀπό τόν εὐρωπαϊκό μέσο ὅρο, καθώς τό ὑψηλό δημόσιο χρέος ἀντισταθμίζεται ἀπό τήν χαμηλή ἐπιβάρυνση τοῦ ἰδιωτικοῦ τομέως γιά δανεισμό κατά τήν διάρκεια τῆς κρίσεως. Εἰδικώτερα, τό συνολικό χρέος τῆς χώρας ὡς ποσοστό τοῦ ΑΕΠ, ἀφοῦ κορυφώθηκε στό 396% τοῦ ΑΕΠ τό πρῶτο τρίμηνο τοῦ 2021 λόγῳ τῆς πανδημίας, τό χρέος τῆς χώρας συνέχισε νά μειώνεται τό δεύτερο τρίμηνο τοῦ 2023 καί εἶναι πλέον πάνω ἀπό 100% χαμηλότερα, ἀπό τά πρό τοῦ κορωνοϊοῦ ἐπίπεδα. Τό δημόσιο χρέος (μέ βάση τή μεθοδολογία πού χρησιμοποιεῖ ἡ διαδικασία ὑπερβολικοῦ ἐλλείμματος τῆς ΕΕ) ἀνέρχεται πλέον στό 166,5% τοῦ ΑΕΠ, σημειώνοντας σημαντική πτώση ἀπό τό 209,8% τοῦ ΑΕΠ πού κατεγράφη τό πρῶτο τρίμηνο τοῦ 2021.

Τό χρέος τῶν νοικοκυριῶν ἐμειώθη στό 43% τοῦ ΑΕΠ, τό μή χρηματοοικονομικό ἑταιρικό χρέος στό 53,6% τοῦ ΑΕΠ καί τό χρέος τῶν χρηματοοικονομικῶν ἐπιχειρήσεων στό 12,7% τοῦ ΑΕΠ. Τό χρέος τοῦ ἰδιωτικοῦ τομέως (νοικοκυριά καί μή χρηματοπιστωτικές ἐπιχειρήσεις) ἀντιπροσωπεύει τό 96,6% τοῦ ΑΕΠ, κορυφώνοντας στό 129,7% τό δεύτερο τρίμηνο τοῦ 2021. Τό χρέος τῶν νοικοκυριῶν ἐμειώθη στό 43% τοῦ ΑΕΠ, τό μή χρηματοοικονομικό ἑταιρικό χρέος στό 53,6% τοῦ ΑΕΠ καί τό χρέος τῶν χρηματοοικονομικῶν ἐπιχειρήσεων στό 12,7% τοῦ ΑΕΠ. Τό χρέος τῶν τραπεζῶν εἶναι μόλις σέ 27 δισ. εὐρώ (ἤ 43,1% ὡς ποσοστό τοῦ ΑΕΠ) γιά τό δεύτερο τρίμηνο τοῦ ἔτους, τό ὁποῖο εἶναι χαμηλότερο ἀπό τόν μέσον ὅρον τῶν εὐρωπαϊκῶν χωρῶν καί ἕνα ἀπό τά χαμηλότερα, βάσει τῶν ὑπολογισμῶν τῆς UBS.

Ὅπως ἐπισημαίνει ἡ UBS, ὁ ἀποπληθωριστής τοῦ ΑΕΠ τῆς Ἑλλάδος εἶναι σχετικά ἤπιος (5,4% σέ ἐτήσια βάση), πρᾶγμα πού σημαίνει ὅτι ἡ μείωσις τοῦ χρέους ὀφείλεται περισσότερο στίς προσπάθειες ὑψηλῆς ἀναπτύξεως καί προσαρμογῆς. Οἱ ἀναλυτές τῆς UBS τονίζουν ὅτι ὁ δομικός πληθωρισμός εὑρίσκεται πλέον σέ καθοδική τροχιά, ἑπομένως ὁ ἀποπληθωριστής ΑΕΠ ἀναμένεται νά μετριαστεῖ στό ἑξῆς. Τήν ἴδια στιγμή, τά ὑψηλότερα ἐπιτόκια καί ἡ ἀδύναμη ἀνάπτυξις θά ἐπιβραδύνουν τήν μείωση τοῦ ΑΕΠ. Συνεπῶς, ἡ μείωσις τῶν χρεῶν εἰς τό ἑξῆς θά ἀπαιτεῖ μεγαλύτερες προσπάθειες ἀπό κυβερνήσεις, ἐπιχειρήσεις καί νοικοκυριά, σημειώνει ὁ οἶκος. Στίς ἐπί μέρους χῶρες, οἱ περισσότερες ἐνεφάνισαν μείωση τῶν χρεῶν τους, μέ ἐξαίρεση τήν Ἰταλία καί τήν Κύπρο (λόγῳ τοῦ ὑψηλότερου κρατικοῦ χρέους), τήν Φινλανδία καί τήν Μάλτα (λόγῳ τοῦ ὑψηλότερου χρέους στόν χρηματοοικονομικό κλάδο), τήν Σλοβακία (λόγῳ κρατικοῦ χρέους καί χρέους τοῦ χρηματοοικονομικοῦ κλάδου), τήν Λιθουανία (λόγῳ τοῦ χρέους τῶν νοικοκυριῶν καί τοῦ κρατικοῦ χρέους) καί τήν Ἐσθονία (αὔξησις τοῦ χρέους ὅλων τῶν κατηγοριῶν).

Συνολικῶς τό συνολικό χρέος στήν Εὐρωζώνη ἀφοῦ κορύφωσε στό 416% τοῦ ΑΕΠ τό πρῶτο τρίμηνο τοῦ 2021 στήν πανδημία, ὑπεχώρησε γιά νά φτάσει τώρα στό 352,5% τοῦ ΑΕΠ, παρά τήν αὔξηση τῶν ἐπιτοκίων, μειωμένο κατά 25 μονάδες βάσεως πρίν ἀπό τήν κρίση τοῦ κορωνοϊοῦ.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἡ Ἑλλάδα ἀξίζει καλύτερα ὑποδείγματα

Μανώλης Κοττάκης
«ΠΟΙΑ εἶναι τά πρῶτα συμπεράσματα πού προκύπτουν ἀπό τά ἐρωτηματολόγια πού στείλατε στά μέλη σας;» ρώτησε ὁ Γιῶργος Κουβαρᾶς τόν Πρόεδρο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Στέφανο Κασσελάκη στήν προχθεσινή συνέντευξή του στήν ΕΡΤ.

Μηνύσεις πολιτῶν κατά ΕΦΚΑ γιά λάθος ὑπολογισμό συντάξεων

Εφημερίς Εστία
ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ἀναφορά στόν Εἰσαγγελέα, εἰς βάρος τοῦ e-ΕΦΚΑ, κατέθεσε τό Ἑνιαῖο Δίκτυο Συνταξιούχων, γιά μή ἐφαρμογή τοῦ νόμου, καθώς ἐνετόπισε σειρά λαθῶν στόν ἐπανυπολογισμό τῶν συντάξεων.

Ἐκεῖνα πού χάσαμε γιά πάντα…

Δημήτρης Καπράνος
Ἔλαβα ἕνα μήνυμα στό κινητό μου τηλέφωνο ἀπό τήν τράπεζά μου.

Ἐτρώθη τό κῦρος τοῦ Ἀρείου Πάγου

Εφημερίς Εστία
Τελικῶς «συνεμορφώθη πρός τάς ὑποδείξεις» τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου – Τώρα δέχεται τίς συστάσεις του, καί παρατείνει τήν ἔρευνα γιά τά αἴτια τῆς ἐκρήξεως στήν ἐμπορική ἁμαξοστοιχία στά Τέμπη – Τήν προηγουμένη ἑβδομάδα ἡ Ὁλομέλειά του τό κατήγγειλε γιά παρέμβαση στά ἐσωτερικά τῆς Δικαιοσύνης

«Ἤμουν ὁδηγός τοῦ Κυριάκου στήν Νέα Ὑόρκη…»

Μανώλης Κοττάκης
ΠΡΩΤΑ ἡ πληροφορία: Ὅσο περνοῦν οἱ μέρες τόσο περισσότερο ἀνοίγουν τά στόματα γιά τήν συνεδρίαση τῆς περίφημης «Μπίλντεμπεργκ» τῶν Βορείων Προαστίων, μέ ἐπίτιμο προσκεκλημένο τόν κύριο Κασσελάκη καί ἀκροατήριο μεταξύ ἄλλων Ὑπουργούς τοῦ κυρίου Μητσοτάκη καί ἀξιωματούχους τοῦ μισοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ.