ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023

Στά 40 δισ. ἐτησίως τό μέγεθος τῆς παραοικονομίας στήν Ἑλλάδα

ΕΚΘΕΣΙΣ-κόλαφος ἀπό τήν Eurobank ἐκτιμᾶ τό μέγεθος τῆς παραοικονομίας στήν Ἑλλάδα στά 40 δισ. ἐτησίως.

Ὅπως ἀναφέρουν οἱ ἀναλυτές τῆς τραπέζης, τό συνολικό εἰσόδημα πού δηλώνουν τά νοικοκυριά στίς φορολογικές δηλώσεις τους ὑπολείπεται σημαντικά τῆς καταναλώσεώς τους βάσει τῶν στοιχείων τῶν ἐθνικῶν λογαριασμῶν τῆς ΕΛΣΤΑΤ. Ἡ ἀπόκλισις γιά τό 2021 προσεγγίζει τά €50 δισ., ποσόν πού πιθανῶς νά εἶναι ὑψηλότερο τό 2022. Κατά συνέπεια, μία ἁδρή ἐκτίμησις γιά τό μέγεθος τῆς παραοικονομίας κινεῖται περί τά €40 δισ. ἐτησίως.

Μία ἄλλη ἔνδειξις γιά τό μέγεθος τῆς παραοικονομίας παρέχεται ἀπό τά στοιχεῖα τῆς ἀγορᾶς ἐργασίας, καθώς προκύπτει σημαντική διαφορά τῆς τάξεως τοῦ 17% μεταξύ τοῦ ὕψους τῆς ἀπασχολήσεως ὅπως ἀποτυπώνεται στήν ἔρευνα ἐργατικοῦ δυναμικοῦ τῆς ΕΛΣΤΑΤ καί τῆς ἀπασχολήσεως πού θά ἦταν συνεπής μέ τά στοιχεῖα γιά τό ΑΕΠ. Ἐπί πλέον, ἐνδεικτικό εἶναι τό γεγονός ὅτι δέν ὑπάρχει μεγάλη συσχέτισις τῶν δηλωθέντων εἰσοδημάτων μέ τίς διακυμάνσεις τῆς οἰκονομικῆς δραστηριότητος. Γιά παράδειγμα, τό 2020, ἔτος μεγάλης ὑφέσεως λόγῳ τῆς πανδημίας, ἐδηλώθησαν €1,3 δισ. παραπάνω σέ σχέση μέ τό 2019!

Συμφώνως πρός τούς ἀναλυτές, ὑπάρχουν σημαντικοί λόγοι γιά τούς ὁποίους ἡ συνολική παραοικονομία εἶναι πιθανότατα μεγαλύτερη ἀπό τούς ἀνωτέρω ὑπολογισμούς. Πρῶτον, σέ αὐτούς τούς ὑπολογισμούς δέν περιλαμβάνεται ἡ φοροδιαφυγή καί φοροαποφυγή τῶν νομικῶν προσώπων. Δεύτερον, τό μέγεθος τοῦ ἀποκαλούμενου «κενοῦ ΦΠΑ», τό ὁποῖο –παρά τήν αἰσθητή ὑποχώρησή του τήν περασμένη δεκαετία– παραμένει ἀναλογικά τό τρίτο ὑψηλότερο στήν Εὐρωζώνη καί ὑπερδιπλάσιο τοῦ μέσου ὅρου τῆς ΕΕ27. Τρίτον, οἱ ληξιπρόθεσμες ὀφειλές πρός τήν ΑΑΔΕ, οἱ ὁποῖες ἄν καί τυπικά δέν ἀποτελοῦν τμῆμα τῆς σκιώδους οἰκονομίας, ἐπιδεινώνουν τίς συνέπειές της.

Τό 80% τῶν νοικοκυριῶν πού ἔχουν ἐπιχειρηματική δραστηριότητα δηλώνει εἰσοδήματα μικρότερα ἀπό €10.000. Αὐτή ἡ στρέβλωσις δημιουργεῖ μέ τήν σειρά της μιά νέα: τήν μετατόπιση τῆς οἰκονομίας σέ ἕνα μοντέλο βασισμένο ὑπέρμετρα στήν αὐτοαπασχόληση.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἀνταρσία στό Ὑπουργικό Συμβούλιο

Εφημερίς Εστία
Ἐξέγερσις τεσσάρων Ὑπουργῶν γιά τό νέο σύστημα διορισμοῦ διοικητῶν πού ἐξεπόνησε ἡ «ἐκσυγχρονίστρια» ὑφυπουργός Βιβή Χαραλαμπογιάννη – Θεωροῦν ἐξευτελιστικό τό «τέστ δεξιοτήτων» στό ὁποῖο θά ὑποβάλλονται πτυχιοῦχοι φημισμένων ξένων ΑΕΙ γιά νά καταλάβουν δημόσια θέση – Ἐνόχλησις καί ἀπό τήν ἀφαίρεση τῆς ἁρμοδιότητος νά παύουν διοικητές

Ἄδωνις, Σπυράκη, Καϊλῆ στό στόχαστρο τῶν «New York Times» γιά σχέσεις μέ τήν κινεζική Huawei

Εφημερίς Εστία
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ γιά τίς «περίεργες» σχέσεις πού εἶχε συνάψει μέ ὑπουργούς καί εὐρωβουλευτές ὁ κινεζικός κολοσσός τηλεπικοινωνιῶν Huawei εἶναι τό δημοσίευμα τῆς ἀμερικανικῆς ἐφημερίδος New York Times.

Ὅταν ἡ ἀμετροέπεια «κόβει» τήν μπεσαμέλ

Δημήτρης Καπράνος
Κάποια στιγμή, πού ἡ λογική θά ἐπικρατήσει τῆς εἰκόνας, ἴσως ἐκεῖνοι πού θά μελετοῦν τότε τήν συμπεριφορά τῶν ἀνθρώπων τῆς ἐποχῆς μας να ὑπογραμμίσουν μιά λέξη ἡ ὁποία χαρακτηρίζει σήμερα τούς περισσότερους ἀπό ἐμᾶς: «Ἀμετροέπεια»!

Σάββατον, 28 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΡΡΗΚΤΟΥ

Σέ γραμμή ΣΥΡΙΖΑ ἡ ΝΔ γιά ἐθνικό ὕμνο-ἔπαρση σημαίας!

Εφημερίς Εστία
Ἡ κ. Δόμνα Μιχαηλίδου ἀρνήθηκε νά ἀναθεωρήσει τήν ρύθμιση Γαβρόγλου, μέ τήν ὁποία ἡ Ἀριστερά κατήργησε τόν «Ὕμνο εἰς τήν Ἐλευθερίαν» καί τήν ἔπαρση τοῦ ἐθνικοῦ συμβόλου στά σχολεῖα! – Ἡ ὑφυπουργός Παιδείας χαρακτήρισε τό αἴτημα τῆς «Νίκης» «ἐπιστροφή στό χθές» καί εἶπε «ὅτι ἡ ἀποδοχή τῆς διαφορετικότητος καλλιεργεῖ τήν ἐθνική συνείδηση»