Στά ὕψη οἱ τιμές τῶν τροφίμων παρά τό φρένο στόν πληθωρισμό

ΦΡΕΝΟ τίθεται στόν πληθωρισμό, καθώς καί τόν Μάιο ἐσυνεχίσθη ἡ ἀποκλιμάκωσίς του τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν Εὐρωζώνη, βάσει τῆς ἐκτιμήσεως γιά τόν Ἐναρμονισμένο Δείκτη Τιμῶν Καταναλωτοῦ πού δημοσιοποίησε ἡ Eurostat.

Ὡστόσο στά ὕψη παραμένουν οἱ τιμές τῶν τροφίμων καί ἐξακολουθοῦν νά παραμένουν ἄλυτο πρόβλημα, μέ τήν ἀκρίβεια στά τρόφιμα νά συνεχίζει νά ἀποτελεῖ τόν μεγάλο βραχνᾶ γιά τά νοικοκυριά.

Συμφώνως πρός τά στοιχεῖα τῆς εὐρωπαϊκῆς στατιστικῆς ὑπηρεσίας, ὁ πληθωρισμός στήν Ἑλλάδα ὑπεχώρησε στό 4,1% ἀπό 4,5% πού ἦταν τόν Ἀπρίλιο, ἐνῷ γιά τό σύνολο τῆς Εὐρωζώνης ἀποκλιμακώθηκε στό 6,1% ἀπό 7% πού ἦταν τόν προηγούμενο μῆνα. Ἡ Ἑλλάς ἐμφανίζει τόν πέμπτο χαμηλότερο πληθωρισμό μεταξύ τῶν χωρῶν τῆς ζώνης, μέ χαμηλότερα ἐτήσια ποσοστά νά καταγράφονται στό Λουξεμβοῦργο μέ 2%, τό Βέλγιο μέ 2,7%, τήν Ἱσπανία μέ 2,9% καί τήν Κύπρο μέ 3,6%. Στήν Γερμανία, τήν μεγαλύτερη οἰκονομία τῆς ζώνης, ὁ πληθωρισμός διεμορφώθη στό 6,3% τόν Μάιο καί στήν Γαλλία, τήν δεύτερη μεγαλύτερη, στό 6%.

Σημεῖο ἀναφορᾶς στήν ἀποκλιμάκωση τοῦ πληθωρισμοῦ στίς χῶρες τῆς Εὐρωζώνης ἀπετέλεσε ἡ νέα «βουτιά» τοῦ κλάδου τῆς ἐνέργειας, ὁ ὁποῖος «ἔπεσε» σέ ἀρνητικό ἔδαφος κατά -1,7% ἀπό 2,4% τόν Ἀπρίλιο. Ἀντιθέτως οἱ πληθωριστικές πιέσεις ἐνετάθησαν σέ τρόφιμα, ἀλκοόλ καί καπνό ὅπου ἀναμένεται σέ ἐτήσια βάση νά ἔχει τήν μεγαλύτερη αὔξηση τόν Μάιο, στό 12,5% ἀπό 13,5% τόν Ἀπρίλιο, ἀκολουθούμενα ἀπό τά μή ἐνεργειακά βιομηχανικά ἀγαθά (5,8%, σέ σύγκριση μέ 6,2% τόν Ἀπρίλιο), τίς ὑπηρεσίες (5,0%, ἔναντι 5,2% τόν Ἀπρίλιο) καί τήν ἐνέργεια (-1,7% ἔναντι 2,4% τόν Ἀπρίλιο).

Εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ στόν δομικό ΕνΔΤΚ, στόν ὁποῖο δέν περιλαμβάνονται οἱ τιμές τροφίμων, προϊόντων καπνοῦ καί ἐνέργειας, γιά τήν Εὐρωζώνη ἔφθασε στό 5,3% ἀπό 5,6% πού ἦταν τόν Ἀπρίλιο, ἐνῷ ἐάν ἐξαιρεθοῦν μόνο οἱ τομεῖς τροφίμων καί ἐνέργειας διεμορφώθη στό 6,9% ἀπό 7,3% πού ἦταν τόν Ἀπρίλιο.

Πλέον τά «φῶτα» πέφτουν στήν ΕΚΤ ἡ ὁποία συνεδριάζει στίς 15 Ἰουνίου γιά νά λάβει τήν τελευταία της ἀπόφαση γιά τήν νομισματική πολιτική, ἔχοντας τόν τελευταῖο χρόνο ἀνεβάσει τό ἐπιτόκιό της ἀπό -0,5% σέ 3,25% τόν Μάιο, στό ὑψηλότερο ἐπίπεδό της ἀπό τόν Νοέμβριο τοῦ 2008.

Ὁ πληθωρισμός, ἄν καί ἔχει ἐπιβραδύνει σημαντικά τούς τελευταίους μῆνες, παραμένει πολύ πιό πάνω ἀπό τόν ἐπίσημο στόχο τοῦ 2% τῆς τραπέζης, μέ τούς ἀξιωματούχους νά ἐκτιμοῦν ὅτι οἱ ὑποκείμενες πιέσεις στίς τιμές παραμένουν ἰσχυρές, κάτι πού δικαιολογεῖ τήν περαιτέρω σύσφιγξη τῆς νομισματικῆς πολιτικῆς. Οἱ πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι οἱ ἀξιωματοῦχοι τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης ἑτοιμάζονται γιά ἄλλη μία αὔξηση τῶν ἐπιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσεως στήν ἑπόμενη συνεδρίασή τους. Ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς ΕΚΤ, Λουίς ντέ Γκίντος, σέ δηλώσεις του ὑπεγράμμισε ὅτι ὁ πληθωρισμός δέν ἔχει ἀκόμη «νικηθεῖ» καί χρειάζονται ἐπί πλέον κινήσεις ἐκ μέρους τῆς Κεντρικῆς Τραπέζης. «Νομίζω ὅτι βρισκόμαστε στή σωστή πορεία» σημείωσε ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς ΕΚΤ, γιά νά προσθέσει, ὅμως, ὅτι «πρέπει νά ἐξετάσουμε πολύ προσεκτικά τήν ἐξέλιξη τοῦ δομικοῦ πληθωρισμοῦ.»

Ειδήσεις / Άρθρα

Δένδιας: «Ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς προδιαγράφει τό μέλλον τῆς ΝΔ»

Εφημερίς Εστία
Αἰχμές μέ νόημα ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης – Κοινοβουλευτική ἀντιπαράθεσις γιά Σκόπια – Ἑλληνοτουρκικά μέ τόν πρόεδρο τῆς «Νίκης» γιά τήν πολιτική παρακαταθήκη τοῦ Ἐθνάρχη – Ἐπανέλαβε τά περί ὑπαρξιακῆς ἀπειλῆς

Πειθαρχημένη Δημοκρατία

Μανώλης Κοττάκης
Στήν νέα Δύση δέν ὑπάρχει χῶρος γιά ἐνοχλητικούς

Ἐγκληματική ὀργάνωσις στήν ΔΟΥ Χαλκίδος

Εφημερίς Εστία
Εγκληματική ὀργάνωση τῆς ὁποίας ἠγεῖτο προϊσταμένη στήν ΔΟΥ Χαλκίδος καί ἐκβίαζε πολῖτες λαμβάνοντας ποσά γιά νά «κλείσει» ὑποθέσεις ἐξάρθρωσαν στελέχη τοῦ τμήματος Ἐσωτερικῶν Ὑποθέσεων τῆς ΕΛ.ΑΣ.

Ὅταν ὁ Ἐπίτροπος ζητᾶ νά… ὁρισθεῖ Ἐπίτροπος

Δημήτρης Καπράνος
Τήν οἰκουμενικότητα τῆς ἑλληνικῆς ἐμπορικῆς Ναυτιλίας καί τήν δυνατότητά της νά στέκεται ὑπεράνω κομμάτων, παρατάξεων καί συνόρων ἀπέδειξε τό χθεσινό γεῦμα ἐργασίας στήν Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιῶς.

Σάββατον, 23 Μαΐου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΒΟΥΝΙΣΙΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ