ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Στά ὕψη οἱ τιμές τῶν τροφίμων παρά τό φρένο στόν πληθωρισμό

ΦΡΕΝΟ τίθεται στόν πληθωρισμό, καθώς καί τόν Μάιο ἐσυνεχίσθη ἡ ἀποκλιμάκωσίς του τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν Εὐρωζώνη, βάσει τῆς ἐκτιμήσεως γιά τόν Ἐναρμονισμένο Δείκτη Τιμῶν Καταναλωτοῦ πού δημοσιοποίησε ἡ Eurostat.

Ὡστόσο στά ὕψη παραμένουν οἱ τιμές τῶν τροφίμων καί ἐξακολουθοῦν νά παραμένουν ἄλυτο πρόβλημα, μέ τήν ἀκρίβεια στά τρόφιμα νά συνεχίζει νά ἀποτελεῖ τόν μεγάλο βραχνᾶ γιά τά νοικοκυριά.

Συμφώνως πρός τά στοιχεῖα τῆς εὐρωπαϊκῆς στατιστικῆς ὑπηρεσίας, ὁ πληθωρισμός στήν Ἑλλάδα ὑπεχώρησε στό 4,1% ἀπό 4,5% πού ἦταν τόν Ἀπρίλιο, ἐνῷ γιά τό σύνολο τῆς Εὐρωζώνης ἀποκλιμακώθηκε στό 6,1% ἀπό 7% πού ἦταν τόν προηγούμενο μῆνα. Ἡ Ἑλλάς ἐμφανίζει τόν πέμπτο χαμηλότερο πληθωρισμό μεταξύ τῶν χωρῶν τῆς ζώνης, μέ χαμηλότερα ἐτήσια ποσοστά νά καταγράφονται στό Λουξεμβοῦργο μέ 2%, τό Βέλγιο μέ 2,7%, τήν Ἱσπανία μέ 2,9% καί τήν Κύπρο μέ 3,6%. Στήν Γερμανία, τήν μεγαλύτερη οἰκονομία τῆς ζώνης, ὁ πληθωρισμός διεμορφώθη στό 6,3% τόν Μάιο καί στήν Γαλλία, τήν δεύτερη μεγαλύτερη, στό 6%.

Σημεῖο ἀναφορᾶς στήν ἀποκλιμάκωση τοῦ πληθωρισμοῦ στίς χῶρες τῆς Εὐρωζώνης ἀπετέλεσε ἡ νέα «βουτιά» τοῦ κλάδου τῆς ἐνέργειας, ὁ ὁποῖος «ἔπεσε» σέ ἀρνητικό ἔδαφος κατά -1,7% ἀπό 2,4% τόν Ἀπρίλιο. Ἀντιθέτως οἱ πληθωριστικές πιέσεις ἐνετάθησαν σέ τρόφιμα, ἀλκοόλ καί καπνό ὅπου ἀναμένεται σέ ἐτήσια βάση νά ἔχει τήν μεγαλύτερη αὔξηση τόν Μάιο, στό 12,5% ἀπό 13,5% τόν Ἀπρίλιο, ἀκολουθούμενα ἀπό τά μή ἐνεργειακά βιομηχανικά ἀγαθά (5,8%, σέ σύγκριση μέ 6,2% τόν Ἀπρίλιο), τίς ὑπηρεσίες (5,0%, ἔναντι 5,2% τόν Ἀπρίλιο) καί τήν ἐνέργεια (-1,7% ἔναντι 2,4% τόν Ἀπρίλιο).

Εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ στόν δομικό ΕνΔΤΚ, στόν ὁποῖο δέν περιλαμβάνονται οἱ τιμές τροφίμων, προϊόντων καπνοῦ καί ἐνέργειας, γιά τήν Εὐρωζώνη ἔφθασε στό 5,3% ἀπό 5,6% πού ἦταν τόν Ἀπρίλιο, ἐνῷ ἐάν ἐξαιρεθοῦν μόνο οἱ τομεῖς τροφίμων καί ἐνέργειας διεμορφώθη στό 6,9% ἀπό 7,3% πού ἦταν τόν Ἀπρίλιο.

Πλέον τά «φῶτα» πέφτουν στήν ΕΚΤ ἡ ὁποία συνεδριάζει στίς 15 Ἰουνίου γιά νά λάβει τήν τελευταία της ἀπόφαση γιά τήν νομισματική πολιτική, ἔχοντας τόν τελευταῖο χρόνο ἀνεβάσει τό ἐπιτόκιό της ἀπό -0,5% σέ 3,25% τόν Μάιο, στό ὑψηλότερο ἐπίπεδό της ἀπό τόν Νοέμβριο τοῦ 2008.

Ὁ πληθωρισμός, ἄν καί ἔχει ἐπιβραδύνει σημαντικά τούς τελευταίους μῆνες, παραμένει πολύ πιό πάνω ἀπό τόν ἐπίσημο στόχο τοῦ 2% τῆς τραπέζης, μέ τούς ἀξιωματούχους νά ἐκτιμοῦν ὅτι οἱ ὑποκείμενες πιέσεις στίς τιμές παραμένουν ἰσχυρές, κάτι πού δικαιολογεῖ τήν περαιτέρω σύσφιγξη τῆς νομισματικῆς πολιτικῆς. Οἱ πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι οἱ ἀξιωματοῦχοι τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης ἑτοιμάζονται γιά ἄλλη μία αὔξηση τῶν ἐπιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσεως στήν ἑπόμενη συνεδρίασή τους. Ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς ΕΚΤ, Λουίς ντέ Γκίντος, σέ δηλώσεις του ὑπεγράμμισε ὅτι ὁ πληθωρισμός δέν ἔχει ἀκόμη «νικηθεῖ» καί χρειάζονται ἐπί πλέον κινήσεις ἐκ μέρους τῆς Κεντρικῆς Τραπέζης. «Νομίζω ὅτι βρισκόμαστε στή σωστή πορεία» σημείωσε ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς ΕΚΤ, γιά νά προσθέσει, ὅμως, ὅτι «πρέπει νά ἐξετάσουμε πολύ προσεκτικά τήν ἐξέλιξη τοῦ δομικοῦ πληθωρισμοῦ.»

Ειδήσεις / Άρθρα

«Ὑπνωτικό» στούς Ἕλληνες καί ἡ ζωή στήν… φτήνια

Μανώλης Κοττάκης
ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ, ἀλλά δέν ἔχουμε κανένα λόγο νά συμμετέχουμε στόν ὁμαδικό ὑπνωτισμό πού ἐπιχειρεῖται αὐτές τίς μέρες γιά νά μήν «πάρουμε εἴδηση» τί ἀκριβῶς συζητεῖται πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες μεταξύ τῶν κυρίων Μητσοτάκη καί Ἐρντογάν.

ΕΕ: «Κλίνατε ἐπί δεξιά»

Εφημερίς Εστία
Στίς Αρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ’90 ἕνας στούς δέκα Εὐρωπαίους ψηφοφόρους (12%) ἐψήφιζε ἀντισυστημικά κόμματα.

Οἱ «Ἰντιάνα Τζόουνς» μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν πέτυχα στίς εἰσαγωγικές ἐξετάσεις τῆς Ἰωνιδείου Σχολῆς (μέχρι νά πάω ἐγώ ὀνομαζόταν «Πρῶτον Πρότυπον Γυμνάσιον Ἀρρένων Πειραιῶς», μέ τό πού πῆγα, μετονομάσθηκε σέ «Ἰωνίδειο Πρότυπο Σχολή»), ἐτέθη θέμα γιά τό «πῶς θά πηγαίνει τό παιδί στό Σχολεῖο», καθ’ ὅτι ἔπρεπε νά πηγαίνω ἀπό τήν Νίκαια στόν Πειραιᾶ.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ