ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023

Στά ὕψη οἱ δόσεις τῶν στεγαστικῶν λόγῳ τῆς αὐξήσεως τῶν ἐπιτοκίων

Λαγκάρντ: Ἡ πιθανότης ὑφέσεως στήν Εὐρωζώνη ἔχει αὐξηθεῖ

ΠΡΟΣΘΕΤΟ βάρος σέ νοικοκυριά καί ἐπιχειρήσεις, ἐν μέσῳ πρωτοφανοῦς ἀκρίβειας καί ἐνεργειακῆς κρίσεως, φέρνει ἡ τρίτη στήν σειρά σημαντική αὔξησις τῶν ἐπιτοκίων, κατά 75 μονάδες βάσεως πού ἀνεκοίνωσε ἡ Εὐρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τό κόστος τοῦ χρήματος ἐκτινάσσεται στό ὑψηλότερο ἐπίπεδο δεκαετίας, μέ ἀποτέλεσμα νά αὐξάνονται οἱ δόσεις γιά στεγαστικά καί ἐπιχειρηματικά δάνεια, ἐνῶ συντόμως θά διαπιστωθεῖ ἐάν οἱ κινήσεις αὐτές πού γίνονται γιά νά τιθασευθεῖ ὁ πληθωρισμός θά ὁδηγήσουν στήν δημιουργία μίας νέας γενιᾶς «κόκκινων» δανείων καί θά «πνίξουν» τήν ἀνάπτυξη. Ἄλλως τε καί ἡ σιδηρᾶ κυρία τῆς ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ ὑπεστήριξε ὅτι ἔχει αὐξηθεῖ ἡ πιθανότης ὑφέσεως στήν Εὐρωζώνη.

Εἶναι ἐνδεικτικό ὅτι τό euribor 3 μηνῶν ἀπό τό -0,18% στίς ἀρχές Ἰουλίου σκαρφάλωσε στό 0,25% ἕνα μῆνα ἀργότερα, στό 0,71% τόν Σεπτέμβριο καί χθές στό 1,58%.

Μετά τήν ἀπόφαση τῆς ΕΚΤ τό βασικό ἐπιτόκιο διαμορφώνεται πλέον στό 2% (ἀπό 1,25% προηγουμένως) καί τό ἐπιτόκιο ὁριακῆς χρηματοδοτήσεως στό 2,25% (ἀπό 1,50% προηγουμένως). Αὐτό σημαίνει ὅτι συγκριτικῶς πρός τά μέσα τοῦ καλοκαιριοῦ, ἕνας δανειολήπτης θά κληθεῖ νά καταβάλλει τό ἑπόμενο διάστημα ἐτησίως ἕως καί 2.000 εὐρώ ἐπί πλέον τόκους. Ταυτοχρόνως, ἡ ΕΚΤ αὐξάνει τό ἐπιτόκιο τῶν φθηνῶν δανείων ὕψους 2,1 τρισ. εὐρώ πού εἶχαν χορηγηθεῖ στήν διάρκεια τῆς πανδημίας (πρόγραμμα TLTRO III). Ἔτσι, τό κόστος χρηματοδοτήσεως τῶν τραπεζῶν αὐξάνεται γιά νά συμβαδίσει μέ τήν γενικώτερη αὔξηση τῶν ἐπιτοκίων.

Ὅπως ἀνέφερε ἡ ἐπί κεφαλῆς τῆς ΕΚΤ ἡ ζήτησις δανείων γιά τήν χρηματοδότηση ἐπενδύσεων συνέχισε νά μειώνεται.

Ὁ δανεισμός πρός τά νοικοκυριά μετριάζεται, καθώς τά πιστωτικά πρότυπα ἔχουν αὐστηροποιηθεῖ καί ἡ ζήτησις γιά δάνεια ἔχει μειωθεῖ στό πλαίσιο τῆς αὐξήσεως τῶν ἐπιτοκίων καί τῆς χαμηλῆς καταναλωτικῆς ἐμπιστοσύνης.

Ὑπενθυμίζεται ὅτι, λόγῳ τῆς πρόσφατης οἰκονομικῆς κρίσεως, οἱ συστημικές τράπεζες τῆς Εὐρωζώνης μποροῦσαν νά δανείζονται χρήματα ἀπό τήν ΕΚΤ μέ ἀρνητικό ἐπιτόκιο.

Ὡστόσο, δεδομένης τῆς ἐν ἐξελίξει στροφῆς τῆς νομισματικῆς πολιτικῆς, ἡ ἐν λόγῳ παροχή ἀποτελεῖ πλέον πηγή ὑπερκέρδους γιά τίς τράπεζες, τήν ἴδια ὥρα πού ἡ ὑπόλοιπη οἰκονομία λυγίζει ὑπό τό βάρος τοῦ ηὐξημένου πληθωρισμοῦ καί τῶν ἐνισχυμένων ἐπιτοκίων. Εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ τήν συζήτηση γιά τόν ἰσολογισμό, ἡ ΕΚΤ ἀναφέρει ὅτι ἡ σταδιακή μείωσις τοῦ χαρτοφυλακίου τοῦ ἔκτακτου πανδημικοῦ προγράμματος ἀγορᾶς ὁμολόγων (PEPP) θά λάβει χώρα κατά τρόπο, ὥστε νά ἀποφευχθοῦν παρεμβολές στήν ἐνδεδειγμένη κατεύθυνση τῆς νομισματικῆς πολιτικῆς.

Ἡ Κριστίν Λαγκάρντ ἐξετίμησε ὅτι ἡ ΕΚΤ θά προχωρήσει σέ νέες αὐξήσεις ἐπιτοκίων καί ἡ Τράπεζα θά πρέπει νά συνεχίσει τίς προσπάθειες ἐλέγχου τῆς αὐξήσεως τῶν τιμῶν. Ἀνέφερε ἀκόμη πώς ἡ οἰκονομική δραστηριότης στήν Εὐρωζώνη ἀναμένεται νά ἔχει ὑποχωρήσει σημαντικά γιά τό γ΄ τρίμηνο, καί αὐτή ἡ τάσις θά συνεχισθεῖ στό δ΄ τρίμηνο τοῦ 2022 καί στίς ἀρχές τοῦ 2023. Παραμένουν σημαντικοί οἱ κίνδυνοι γιά τίς προοπτικές τῆς οἰκονομίες, συνεπλήρωσε ἡ ἴδια.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἀντίθετο τό ΣτΕ μέ τό τεκμήριο τῶν 10.920 εὐρώ γιά ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες

Εφημερίς Εστία
Βόμβα ἀπό τό Ἐπιστημονικό Συμβούλιο τῆς Βουλῆς – «Προβληματική ἡ ἐπίκλησις τῆς κοινῆς πείρας γιά τήν συναγωγή τεκμηρίου ἐλάχιστου καθαροῦ εἰσοδήματος» – «Τό εἰσόδημα μή μισθωτῶν ἐνδεχομένως νά εἶναι καί ἀρνητικό στήν βιοτεχνία καί τό ἐμπόριο» – Δέν συμβαδίζει μέ τήν νομολογία!

Παναγιώτης Λιάκος: Πρόσκληση στην εκδήλωση – παρουσίαση του βιβλίου του «Η αλήθεια για τον Ελευθέριο Βενιζέλο»

Εφημερίς Εστία
Ο δημοσιογράφος – συγγραφέας Παναγιώτης Λιάκος και η «ΑΜΜΩΝ» εκδοτική σας προσκαλούν στην παρουσίαση του αποκαλυπτικού βιβλίου «Η αλήθεια για τον Ελευθέριο Βενιζέλο».

Γιατί τόν καλέσαμε;

Μανώλης Κοττάκης
Ἐπαναφέρει Μαδρίτη – Ἑλσίνκι, ζωτικά συμφέροντα καί μεθοριακές διαφορές μέ συναφῆ θέματα ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος

Στά 657 δισ. εὐρώ τό χρέος τῆς Ἑλλάδος

Εφημερίς Εστία
Τί ὀφείλει τό κράτος καί ὁ ἰδιωτικός τομεύς

Δικό μας εἶναι τό Μουσεῖο, τό κλείνουμε τήν Τρίτη!

Δημήτρης Καπράνος
Εἴμαστε μιά οἰκογένεια πού διαβάζει πολύ. Ὁ πατέρας μας μοῦ εἶχε ἀποκαλύψει τό –κατά τήν ἄποψή του– τρίπτυχο προκειμένου νά φθάσεις ἐκεῖ πού ἐπιδιώκεις. «Διάβαζε, διάβαζε, διάβαζε!»