Στά ὕψη οἱ δόσεις τῶν στεγαστικῶν λόγῳ τῆς αὐξήσεως τῶν ἐπιτοκίων

Λαγκάρντ: Ἡ πιθανότης ὑφέσεως στήν Εὐρωζώνη ἔχει αὐξηθεῖ

ΠΡΟΣΘΕΤΟ βάρος σέ νοικοκυριά καί ἐπιχειρήσεις, ἐν μέσῳ πρωτοφανοῦς ἀκρίβειας καί ἐνεργειακῆς κρίσεως, φέρνει ἡ τρίτη στήν σειρά σημαντική αὔξησις τῶν ἐπιτοκίων, κατά 75 μονάδες βάσεως πού ἀνεκοίνωσε ἡ Εὐρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τό κόστος τοῦ χρήματος ἐκτινάσσεται στό ὑψηλότερο ἐπίπεδο δεκαετίας, μέ ἀποτέλεσμα νά αὐξάνονται οἱ δόσεις γιά στεγαστικά καί ἐπιχειρηματικά δάνεια, ἐνῶ συντόμως θά διαπιστωθεῖ ἐάν οἱ κινήσεις αὐτές πού γίνονται γιά νά τιθασευθεῖ ὁ πληθωρισμός θά ὁδηγήσουν στήν δημιουργία μίας νέας γενιᾶς «κόκκινων» δανείων καί θά «πνίξουν» τήν ἀνάπτυξη. Ἄλλως τε καί ἡ σιδηρᾶ κυρία τῆς ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ ὑπεστήριξε ὅτι ἔχει αὐξηθεῖ ἡ πιθανότης ὑφέσεως στήν Εὐρωζώνη.

Εἶναι ἐνδεικτικό ὅτι τό euribor 3 μηνῶν ἀπό τό -0,18% στίς ἀρχές Ἰουλίου σκαρφάλωσε στό 0,25% ἕνα μῆνα ἀργότερα, στό 0,71% τόν Σεπτέμβριο καί χθές στό 1,58%.

Μετά τήν ἀπόφαση τῆς ΕΚΤ τό βασικό ἐπιτόκιο διαμορφώνεται πλέον στό 2% (ἀπό 1,25% προηγουμένως) καί τό ἐπιτόκιο ὁριακῆς χρηματοδοτήσεως στό 2,25% (ἀπό 1,50% προηγουμένως). Αὐτό σημαίνει ὅτι συγκριτικῶς πρός τά μέσα τοῦ καλοκαιριοῦ, ἕνας δανειολήπτης θά κληθεῖ νά καταβάλλει τό ἑπόμενο διάστημα ἐτησίως ἕως καί 2.000 εὐρώ ἐπί πλέον τόκους. Ταυτοχρόνως, ἡ ΕΚΤ αὐξάνει τό ἐπιτόκιο τῶν φθηνῶν δανείων ὕψους 2,1 τρισ. εὐρώ πού εἶχαν χορηγηθεῖ στήν διάρκεια τῆς πανδημίας (πρόγραμμα TLTRO III). Ἔτσι, τό κόστος χρηματοδοτήσεως τῶν τραπεζῶν αὐξάνεται γιά νά συμβαδίσει μέ τήν γενικώτερη αὔξηση τῶν ἐπιτοκίων.

Ὅπως ἀνέφερε ἡ ἐπί κεφαλῆς τῆς ΕΚΤ ἡ ζήτησις δανείων γιά τήν χρηματοδότηση ἐπενδύσεων συνέχισε νά μειώνεται.

Ὁ δανεισμός πρός τά νοικοκυριά μετριάζεται, καθώς τά πιστωτικά πρότυπα ἔχουν αὐστηροποιηθεῖ καί ἡ ζήτησις γιά δάνεια ἔχει μειωθεῖ στό πλαίσιο τῆς αὐξήσεως τῶν ἐπιτοκίων καί τῆς χαμηλῆς καταναλωτικῆς ἐμπιστοσύνης.

Ὑπενθυμίζεται ὅτι, λόγῳ τῆς πρόσφατης οἰκονομικῆς κρίσεως, οἱ συστημικές τράπεζες τῆς Εὐρωζώνης μποροῦσαν νά δανείζονται χρήματα ἀπό τήν ΕΚΤ μέ ἀρνητικό ἐπιτόκιο.

Ὡστόσο, δεδομένης τῆς ἐν ἐξελίξει στροφῆς τῆς νομισματικῆς πολιτικῆς, ἡ ἐν λόγῳ παροχή ἀποτελεῖ πλέον πηγή ὑπερκέρδους γιά τίς τράπεζες, τήν ἴδια ὥρα πού ἡ ὑπόλοιπη οἰκονομία λυγίζει ὑπό τό βάρος τοῦ ηὐξημένου πληθωρισμοῦ καί τῶν ἐνισχυμένων ἐπιτοκίων. Εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ τήν συζήτηση γιά τόν ἰσολογισμό, ἡ ΕΚΤ ἀναφέρει ὅτι ἡ σταδιακή μείωσις τοῦ χαρτοφυλακίου τοῦ ἔκτακτου πανδημικοῦ προγράμματος ἀγορᾶς ὁμολόγων (PEPP) θά λάβει χώρα κατά τρόπο, ὥστε νά ἀποφευχθοῦν παρεμβολές στήν ἐνδεδειγμένη κατεύθυνση τῆς νομισματικῆς πολιτικῆς.

Ἡ Κριστίν Λαγκάρντ ἐξετίμησε ὅτι ἡ ΕΚΤ θά προχωρήσει σέ νέες αὐξήσεις ἐπιτοκίων καί ἡ Τράπεζα θά πρέπει νά συνεχίσει τίς προσπάθειες ἐλέγχου τῆς αὐξήσεως τῶν τιμῶν. Ἀνέφερε ἀκόμη πώς ἡ οἰκονομική δραστηριότης στήν Εὐρωζώνη ἀναμένεται νά ἔχει ὑποχωρήσει σημαντικά γιά τό γ΄ τρίμηνο, καί αὐτή ἡ τάσις θά συνεχισθεῖ στό δ΄ τρίμηνο τοῦ 2022 καί στίς ἀρχές τοῦ 2023. Παραμένουν σημαντικοί οἱ κίνδυνοι γιά τίς προοπτικές τῆς οἰκονομίες, συνεπλήρωσε ἡ ἴδια.

Ειδήσεις / Άρθρα

Πολῖτες ἀπειλοῦν νά πυρπολήσουν τούς διαχειριστές τῶν κόκκινων δανείων!

Εφημερίς Εστία
Ὀργή καί ἀγανάκτησις γιά τίς αὐξήσεις 25% στίς μηνιαῖες δόσεις συμβάσεων τῆς τελευταίας πενταετίας – Ἀνησυχία στούς λεγόμενους “servicers” – Ζητοῦν προστασία ἀπό τήν Κυβέρνηση

Ὁ ἐπιδοματικός καπιταλισμός

Μανώλης Κοττάκης
ΑΚΟΥΓΑ χθές τό πρωί, στήν ἐκπομπή τοῦ Παύλου Τσίμα, στόν «Σκάι», τόν πρώην ὑπουργό Οἰκονομικῶν Νῖκο Χριστοδουλάκη μέ τόν ὁποῖο μᾶς δένουν σχέσεις ἀμοιβαίας ἐκτίμησης, νά ἀναλύει τά βασικά προβλήματα τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.

Ἧττα Πλεύρη γιά τούς ἀνεμβολίαστους

Εφημερίς Εστία
Τό ΣτΕ ἄναψε τό «πράσινο φῶς» γιά τήν ἐπιστροφή ἀνεμβολίαστων ὑγειονομικῶν

Πανικός στήν Ἄγκυρα: Τό «Ἀμπντουλχαμίντ Χάν» στό Αἰγαῖο μετά τό ἑλληνο-αιγυπτιακό μνημόνιο καί τήν καταδίκη τῆς Τουρκίας ἀπό τήν Εὐρωβουλή

Εφημερίς Εστία
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ πανικό ὑποδηλοῖ ἡ κίνησις τῆς Τουρκίας νά βγάλει στήν Μεσόγειο τό πλωτό γεωτρύπανο Ἀμπντουλχαμίντ Χάν, τό ὁποῖο ὅλο τό προηγούμενο διάστημα ἦταν ἀγκυροβολημένο λόγῳ ἐργασιῶν συντηρήσεως.

Ἕνα Παγκόσμιο Κύπελλο μέ καλοριφέρ!

Δημήτρης Καπράνος
Δέν θά μποροῦσα νά μείνω ἀδιάφορος ἀπέναντι στό Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου, ἀκόμη καί ἄν αὐτό διεξάγεται σέ μιά χώρα ἡ ὁποία δέν θέλει οὔτε νά ἀκούσει γιά ἀνθρώπινα δικαιώματα, ἀκόμη καί ἄν διεξάγεται χειμῶνα καί δέν μπορεῖς νά ἀπολαύσεις τό θέαμα στό μπαλκόνι ἤ τήν βεράντα, συντροφιά μέ τούς ντελιβεράδες τῆς περιοχῆς!