Στά ὕψη οἱ δόσεις τῶν στεγαστικῶν λόγῳ τῆς αὐξήσεως τῶν ἐπιτοκίων

Λαγκάρντ: Ἡ πιθανότης ὑφέσεως στήν Εὐρωζώνη ἔχει αὐξηθεῖ

ΠΡΟΣΘΕΤΟ βάρος σέ νοικοκυριά καί ἐπιχειρήσεις, ἐν μέσῳ πρωτοφανοῦς ἀκρίβειας καί ἐνεργειακῆς κρίσεως, φέρνει ἡ τρίτη στήν σειρά σημαντική αὔξησις τῶν ἐπιτοκίων, κατά 75 μονάδες βάσεως πού ἀνεκοίνωσε ἡ Εὐρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τό κόστος τοῦ χρήματος ἐκτινάσσεται στό ὑψηλότερο ἐπίπεδο δεκαετίας, μέ ἀποτέλεσμα νά αὐξάνονται οἱ δόσεις γιά στεγαστικά καί ἐπιχειρηματικά δάνεια, ἐνῶ συντόμως θά διαπιστωθεῖ ἐάν οἱ κινήσεις αὐτές πού γίνονται γιά νά τιθασευθεῖ ὁ πληθωρισμός θά ὁδηγήσουν στήν δημιουργία μίας νέας γενιᾶς «κόκκινων» δανείων καί θά «πνίξουν» τήν ἀνάπτυξη. Ἄλλως τε καί ἡ σιδηρᾶ κυρία τῆς ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ ὑπεστήριξε ὅτι ἔχει αὐξηθεῖ ἡ πιθανότης ὑφέσεως στήν Εὐρωζώνη.

Εἶναι ἐνδεικτικό ὅτι τό euribor 3 μηνῶν ἀπό τό -0,18% στίς ἀρχές Ἰουλίου σκαρφάλωσε στό 0,25% ἕνα μῆνα ἀργότερα, στό 0,71% τόν Σεπτέμβριο καί χθές στό 1,58%.

Μετά τήν ἀπόφαση τῆς ΕΚΤ τό βασικό ἐπιτόκιο διαμορφώνεται πλέον στό 2% (ἀπό 1,25% προηγουμένως) καί τό ἐπιτόκιο ὁριακῆς χρηματοδοτήσεως στό 2,25% (ἀπό 1,50% προηγουμένως). Αὐτό σημαίνει ὅτι συγκριτικῶς πρός τά μέσα τοῦ καλοκαιριοῦ, ἕνας δανειολήπτης θά κληθεῖ νά καταβάλλει τό ἑπόμενο διάστημα ἐτησίως ἕως καί 2.000 εὐρώ ἐπί πλέον τόκους. Ταυτοχρόνως, ἡ ΕΚΤ αὐξάνει τό ἐπιτόκιο τῶν φθηνῶν δανείων ὕψους 2,1 τρισ. εὐρώ πού εἶχαν χορηγηθεῖ στήν διάρκεια τῆς πανδημίας (πρόγραμμα TLTRO III). Ἔτσι, τό κόστος χρηματοδοτήσεως τῶν τραπεζῶν αὐξάνεται γιά νά συμβαδίσει μέ τήν γενικώτερη αὔξηση τῶν ἐπιτοκίων.

Ὅπως ἀνέφερε ἡ ἐπί κεφαλῆς τῆς ΕΚΤ ἡ ζήτησις δανείων γιά τήν χρηματοδότηση ἐπενδύσεων συνέχισε νά μειώνεται.

Ὁ δανεισμός πρός τά νοικοκυριά μετριάζεται, καθώς τά πιστωτικά πρότυπα ἔχουν αὐστηροποιηθεῖ καί ἡ ζήτησις γιά δάνεια ἔχει μειωθεῖ στό πλαίσιο τῆς αὐξήσεως τῶν ἐπιτοκίων καί τῆς χαμηλῆς καταναλωτικῆς ἐμπιστοσύνης.

Ὑπενθυμίζεται ὅτι, λόγῳ τῆς πρόσφατης οἰκονομικῆς κρίσεως, οἱ συστημικές τράπεζες τῆς Εὐρωζώνης μποροῦσαν νά δανείζονται χρήματα ἀπό τήν ΕΚΤ μέ ἀρνητικό ἐπιτόκιο.

Ὡστόσο, δεδομένης τῆς ἐν ἐξελίξει στροφῆς τῆς νομισματικῆς πολιτικῆς, ἡ ἐν λόγῳ παροχή ἀποτελεῖ πλέον πηγή ὑπερκέρδους γιά τίς τράπεζες, τήν ἴδια ὥρα πού ἡ ὑπόλοιπη οἰκονομία λυγίζει ὑπό τό βάρος τοῦ ηὐξημένου πληθωρισμοῦ καί τῶν ἐνισχυμένων ἐπιτοκίων. Εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ τήν συζήτηση γιά τόν ἰσολογισμό, ἡ ΕΚΤ ἀναφέρει ὅτι ἡ σταδιακή μείωσις τοῦ χαρτοφυλακίου τοῦ ἔκτακτου πανδημικοῦ προγράμματος ἀγορᾶς ὁμολόγων (PEPP) θά λάβει χώρα κατά τρόπο, ὥστε νά ἀποφευχθοῦν παρεμβολές στήν ἐνδεδειγμένη κατεύθυνση τῆς νομισματικῆς πολιτικῆς.

Ἡ Κριστίν Λαγκάρντ ἐξετίμησε ὅτι ἡ ΕΚΤ θά προχωρήσει σέ νέες αὐξήσεις ἐπιτοκίων καί ἡ Τράπεζα θά πρέπει νά συνεχίσει τίς προσπάθειες ἐλέγχου τῆς αὐξήσεως τῶν τιμῶν. Ἀνέφερε ἀκόμη πώς ἡ οἰκονομική δραστηριότης στήν Εὐρωζώνη ἀναμένεται νά ἔχει ὑποχωρήσει σημαντικά γιά τό γ΄ τρίμηνο, καί αὐτή ἡ τάσις θά συνεχισθεῖ στό δ΄ τρίμηνο τοῦ 2022 καί στίς ἀρχές τοῦ 2023. Παραμένουν σημαντικοί οἱ κίνδυνοι γιά τίς προοπτικές τῆς οἰκονομίες, συνεπλήρωσε ἡ ἴδια.

Ειδήσεις / Άρθρα

Οἱ λύκοι ἔγιναν «ἀμνοερίφια»

Εφημερίς Εστία
Τί κρύβεται πίσω ἀπό τήν ἐπίθεση φιλίας πρός τήν Ἑλλάδα ἀπό τούς κ.κ. Τσαβούσογλου καί Ἐρντογάν ἀνήμερα τῆς 25ης Μαρτίου – Ἡ μεγάλη συνεννόησις γιά τό Αἰγαῖο καί στό βάθος τά ἐνεργειακά – Γιατί Κυβέρνησις καί ἀξιωματική Ἀντιπολίτευσις σιώπησαν γιά τίς ἀποκαλύψεις τῆς «Ἑστίας» γιά τήν ὑποβάθμιση τῆς Κύπρου ἀπό τόν Πρωθυπουργό στήν νέα γεωπολιτική ἐξίσωση – Μηνύματα Χριστοδουλίδη στήν Ἀθήνα, στήν σκιά τῶν ἀποκαλύψεων κατά τῆς διχόνοιας μέ τό ἐθνικό κέντρο

Ἡ πατρίδα εἶναι κάτι πολύ μεγαλύτερο ἀπό ἐμᾶς

Μανώλης Κοττάκης
Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ τοῦ ἀποκαλυπτικοῦ ρεπορτάζ μέ τίς συγκλονιστικές ἐξομολογήσεις τοῦ Προέδρου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας Νίκου Ἀναστασιάδη γιά τίς ἀπόψεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη περί τό Κυπριακό καί τίς ἀφόρητες πιέσεις πού τοῦ ἄσκησε νά διακοπεῖ τό πρόγραμμα γεωτρήσεων τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας χάριν τῆς ἑλληνοτουρκικῆς προσέγγισης, μέ βρῆκε στόν ἱερό ναό τῆς Ἁγίας Σοφίας στήν Θεσσαλονίκη.

Διάστασις ἀπόψεων Ἀθηνῶν – Λευκωσίας γιά τόν ΙΜΟ

Εφημερίς Εστία
ΛΙΓΕΣ ΩΡΕΣ μετά τήν ἀποκάλυψη τῆς «Ἑστίας» γιά τά ὅσα κατήγγειλε ὁ τέως Πρόεδρος τῆς Κύπρου κ. Νῖκος Ἀναστασιάδης εἰς βάρος τοῦ Ἕλληνος Πρωθυπουργοῦ, ἦλθε ἡ ἐπιβεβαίωσις γιά τό σοβαρό χάσμα στήν ἐξωτερική πολιτική Ἀθηνῶν – Λευκωσίας, εἰδικῶς μετά τήν ἀνάληψη τῆς νέας Κυβερνήσεως.

Τό Ἑλληνικό Ἵδρυμα Πολιτισμοῦ καί ὁ πολιτισμός μας

Δημήτρης Καπράνος
Κάποια μεσημέρια, πρίν πάω στό γραφεῖό μου, στήν «Καθημερινή» τῆς Ἑλένης Βλάχου, ἐπισκεπτόμουν τόν καθηγητή μου στήν Πάντειο, Ἰωάννη Γεωργάκη, στό γραφεῖό του, στό «Ἵδρυμα Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ».

Τετάρτη, 27 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ