Στά ἀλβανικά ἡ Λειτουργία στόν ναό Κωνσταντίνου καί Ἑλένης στήν Θεσσαλονίκη!

ΕΤΕΛΕΣΘΗ πρό ἡμερῶν στήν ἐκκλησία τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης στήν Θεσσαλονίκη ἡ πρώτη Θεία Λειτουργία στήν ἀλβανική γλῶσσα στήν Ἑλλάδα.

Δέν ἀντιδροῦμε γενικῶς καί ἀορίστως στήν ἀλβανική γλῶσσα.Ἡ Λειτουργία αὐτή ὅμως, ὅπως ἔγινε, ἀποτελεῖ ἐκδήλωση ἀλβανικοῦ ἐθνικισμοῦ. Παροῦσα ἡ Ἀλβανίς πρέσβυς, ἐνῶ τίθεται τό ἐρώτημα ἄν ἐδόθη ἄδεια γιά τήν Λειτουργία αὐτή. Τί γνωρίζει σχετικῶς ἡ Μητρόπολις Θεσσαλονίκης; Εἰδικῶς, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία οὐδέποτε ἔχει θέσει τέτοιο ζήτημα, ὅπως ἔχει κάνει ἡ Καθολική Ἐκκλησία πού ἐπιμένει μόνο στά λατινικά. Ἐξ ἄλλου στήν χώρα μας, κατά καιρούς, σέ ὁρισμένες ἐκκλησίες, ἡ Θεία Λειτουργία τελεῖται καί σέ ἄλλες γλῶσσες, ὅπως τά ρωσσικά. Τό πρόβλημα ὅμως πού ἔχει προκύψει εἶναι ὁ συγκεκριμένος Ἀλβανός ἱερεύς, πού μαζί μέ τόν ἀδελφό του, ἐπίσης ἱερέα, ἐτέλεσαν τήν Λειτουργία. Ἱδού τί παρουσιάζει ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τῆς Ἀλβανίας.

Ἀνάρτησις στό facebook τοῦ Radio Ngjallja τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Ἀλβανίας διευκρινίζει ὅτι, «παρά τήν προβολή τῆς ὁποίας ἔτυχε ἡ πραγματοποίηση τῆς “πρώτης” λειτουργίας στήν ἀλβανική γλῶσσα στή Θεσσαλονίκη, λειτουργίες στήν ἀλβανική ἔχουν γίνει καί στό παρελθόν στήν Ἑλλάδα, μία ἐκ τῶν ὁποίων στή Μεγάλη καί Ἱερά Σύνοδο στήν Κρήτη τό 2016.» Περαιτέρω στήν ἀνάρτηση σημειώνεται ὅτι: «Πρωταγωνιστής ἦταν ὁ πατήρ Arten Cici ἀπό τό χωριό Bubar τῆς Νίβιτσας, ὁ ὁποῖος ἐγκατέλειψε τίς ὑπηρεσίες πού πρόσφερε στήν Ἐκκλησία στήν Ἀλβανία, λόγῳ τοῦ χαμηλοῦ μισθοῦ πού ἔπαιρνε στήν Ἀλβανία, ὅπως ὁ ἴδιος ἔχει δηλώσει, γιά νά προσφέρει τίς ὑπηρεσίες του στήν Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, λόγῳ τοῦ παχυλοῦ μισθοῦ καί τοῦ μεγάλου ὀφέλους ἀπό τούς ὀρθόδοξους πιστούς τῆς Ἑλλάδας, ἐκπληρώνοντας μέ τόν τρόπο αὐτό τή βουλιμία καί τήν ἐπιθυμία γιά χρήματα καί ἐξουσία τῶν ἀδελφῶν Cici ἀπό τό χωριό Bubar τῶν Ἁγ. Σαράντα. Ὁ Artem Cici εἶναι ἀδελφός τοῦ Foti Cici. Τή λειτουργία στή Θεσσαλονίκη τά ἀδέλφια Artem καί Foti Cici ἐκμεταλλεύτηκαν γιά προπαγάνδα καί γιά νά ἐξαπατήσουν τήν κοινή γνώμη». Ἔτσι καταλήγει ἡ ἀνάρτησις.

Ἡ ἀλβανική κοινότης Θεσσαλονίκης ἐνημέρωσε ὅτι ἡ τέλεσις τῆς Λειτουργίας ἐπραγματοποιήθη μετά ἀπό αἴτημα πού ἐνέκριναν οἱ ἁρμόδιες Ἀρχές τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας. Ὁ πρόεδρος τῆς ἀλβανικῆς κοινότητος Θεσσαλονίκης, Luan Zyka, δήλωσε μεταξύ ἄλλων τά ἑξῆς: «Ζητήσαμε διά τῆς ἐπίσημης ὁδοῦ, ἱεραρχικῆς καί ἐκκλησιαστικῆς, τήν τέλεση Λειτουργίας στήν μητρική γλῶσσα. Εἴμαστε τυχεροί, καθώς ἕνας ἀπό τούς ἱερεῖς τῆς Θεσσαλονίκης εἶναι ἀλβανικῆς καταγωγῆς». Αὐτό πού ἐπιχειρεῖ νά ἐπιτύχει ἡ ἀλβανική κοινότης Θεσσαλονίκης εἶναι νά καθιερωθεῖ ἡ τέλεσις Λειτουργίας στήν ἀλβανική ἀνά τακτά χρονικά διαστήματα, καί γι’ αὐτό λίαν συντόμως θά τελεσθεῖ καί δεύτερη θεία Λειτουργία.

Τό ἐρώτημα ὅμως εἶναι: Ἐδόθη πράγματι ἄδεια γιά τήν τέλεση αὐτῆς τῆς Λειτουργίας στά ἀλβανικά; Ἡ ἁρμοδία Μητρόπολις πρέπει νά ἀπαντήσει.

Ειδήσεις / Άρθρα

Παρουσίασε τον συνδυασμό του ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

Εφημερίς Εστία
Βάρη – Βούλα – Βουλιαγμένη

Ἡ ἀδράνεια τοῦ Δημοσίου ἔνοχη γιά τά κενά ἀσφαλείας στίς ἐξετάσεις!

Εφημερίς Εστία
Ἡ γραφειοκρατία τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας ἀρνεῖται τήν ἔνταξη τῶν ἠλεκτρονικῶν συστημάτων τῶν ἐξετάσεων στίς δομές τοῦ ψηφιακοῦ κράτους, γιά νά μήν χάσει τά «προνόμιά» της – Ἀλήθειες καί ψέματα ἀπό τόν κ. Σκέρτσο

Εἶναι ἡ Δημοκρατία κλειστό κλάμπ;

Μανώλης Κοττάκης
Ο Πρόεδρος τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, Τζό Μπάϊντεν, συμφώνησε προχθές μέ τόν ρεπουμπλικάνο πρόεδρο τῆς Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων, Κέβιν Μακάρθι, γιά τήν αὔξηση τοῦ ὁρίου χρέους τῶν ΗΠΑ.

Οἱ Τοῦρκοι διακινητές διέβρωσαν τήν ΕΥΠ στόν Ἕβρο

Εφημερίς Εστία
Στήν ΕΥΠ εἶχαν ἀποσπασθεῖ μέλη τοῦ κυκλώματος συνοριοφυλάκων πού συνελήφθησαν γιά συνεργασία μέ Τούρκους διακινητές στόν Ἕβρο.

Ἐναλλαγή ἐνδυμάτων καί συναισθημάτων

Δημήτρης Καπράνος
Κάθε τόσο ἀκοῦμε καί βλέπουμε ρεπορτάζ, ἀναλύσεις, ντοκυμανταίρ, μέ ἀντικείμενο τήν «κλιματική ἀλλαγή».