Σουλτάνος ὁ Ἐρντογάν καί μέ τήν λαϊκή ψῆφο

Ὁ Ταγίπ Ἐρντογάν πανηγυρίζει δίπλα στήν σύζυγό του τό ἀποτέλεσμα τῶν χθεσινῶν ἐκλογῶν στήν Τουρκία

Πλήρης ἐπικράτησις στίς διπλές κάλπες

Ἄγκυρα.– Πλήρης φαίνεται ἡ ἐπικράτησις τοῦ Ταγίπ Ἐρντογάν μέ βάση τά ποσοστά πού εἶχε στήν διάθεσή της ἡ «Ἑστία» τήν ὥρα πού ἔκλεινε τήν ὕλη της. Ὁ ἴδιος ἐκλέγεται πρόεδρος μέ ποσοστό 52,8%, ἄν καί τό κόμμα του ΑΚΡ στήν ψηφοφορία γιά τήν Βουλή λαμβάνει 42,6%, πού σημαίνει ὅτι θά χρειασθεῖ τήν στήριξη τοῦ ἐθνικιστικοῦ ΜΗΡ. Μαζί ὅμως τά δύο κόμματα συγκεντρώνουν 342 ἕδρες στήν Βουλή τῶν 600 μελῶν. Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι τό ποσοστό τοῦ Ἐρντογάν στήν προεδρική κάλπη ἀνταποκρίνεται περίπου στό ἄθροισμα τῶν ψήφων τοῦ ΑΚΡ καί τοῦ ΜΗΡ. Στήν δεύτερη θέση τοποθετεῖται ὁ ὑποψήφιος τῶν κεμαλιστῶν (Ρεπουμπλικανῶν Μουχαρέμ Ἰντζέ μέ 30,6%) καί ἀκολουθοῦν ὁ φυλακισμένος ἡγέτης τῶν Κούρδων Σελαχατίν Ντεμιρτάς 7,9% καί ἡ Μεράλ Ἀκσενέρ μέ 7,4%. Οἱ πανηγυρισμοί τῶν ὀπαδῶν τοῦ Ταγίπ Ἐρντογάν εἶχαν ἀρχίσει ἀπό νωρίς, σχεδόν μόλις ἔκλεισαν οἱ κάλπες. Τά πρῶτα ἀποτελέσματα ἄν καί ἀνεπίσημα τόν ἔφερναν σέ ποσοστά τῆς τάξεως τοῦ 58% ἄν καί τό μέγεθος αὐτό μειώθηκε ὅσο ἐνσωματώνοντο ἀποτελέσματα ἀπό τίς μεγάλες πόλεις τῶν παραλίων ὅπου ὑπερτεροῦν οἱ κεμαλιστές. Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι καί στίς ἐκλογές ἀναδεικνύεται ἡ διαίρεσις τῆς Τουρκίας μέ τόν ἴδιο ἀκριβῶς τρόπο μέ τόν ὁποῖο εἶχε καταγραφεῖ καί κατά τό δημοψήφισμα γιά τήν συνταγματική ἀναθεώρηση. Στήν περιφέρεια Κωνσταντινουπόλεως ἐπεκράτησαν οἱ κεμαλιστές, ἐκτός τοῦ ἀνατολικοῦ ἄκρου καί τῶν ἀσιατικῶν ἀκτῶν, ὅπου εἶχε τό προβάδισμα ὁ Ἐρντογάν. Ἐπίσης οἱ κεμαλιστές διετήρησαν τίς δυνάμεις τους σέ ὅλο σχεδόν τό μῆκος τῶν μικρασιατικῶν παραλίων, ἐνῶ τό φιλοκουρδικό HDP ἐπεκράτησε στίς περιφέρειες τῆς νοτιοδυτικῆς Τουρκίας, ὅπου συγκεντρώνεται ὁ κουρδικός πληθυσμός. Σέ ὅλη τήν ὑπόλοιπη χώρα ὁ Ἐρντογάν καί οἱ σύμμαχοί του, τοῦ ἐθνικιστικοῦ ΜΗΡ, ἐξασφαλίζουν πλειοψηφία.

Ὅσον ἀφορᾶ στήν ψηφοφορία γιά τήν Βουλή, ὁ Ἐρντογάν μᾶλλον θά χρειασθεῖ τήν στήριξη τοῦ ΜΗΡ, καθώς τό κόμμα του ΑΚΡ, μέ ποσοστό 42,9%, λαμβάνει 294 ἕδρες, δηλαδή τοῦ λείπουν ἑπτά γιά νά ἔχει αὐτοδυναμία. Ἡ εἴσοδος στήν Βουλή τοῦ φιλοκουρδικοῦ HDP μέ 11% καί 66 ἕδρες τοῦ στέρησε περί τίς 50 ἕδρες. Ὅμως 48 ἕδρες (ποσοστό 11,2%) ἐξασφαλίζει τό ΜΗΡ, ὁπότε δέν ἀναμένεται νά ὑπάρξει πρόβλημα δυσαρμονίας μεταξύ τοῦ Ἐρντογάν καί τοῦ νομοθετικοῦ σώματος. Τό Ρεπουμπλικανικό κόμμα μέ 22,4% ἐξασφαλίζει 146 ἕδρες καί τό «Καλό κόμμα» τῆς Μεράλ Ἀκσενέρ μέ 10% κερδίζει 46 ἕδρες. Ὑψηλό ἦταν τό ποσοστό συμμετοχῆς, τό ὁποῖο στίς προεδρικές ἐκλογές ἀνῆλθε στό 86,82%, ἐλαφρῶς πιό αὐξημένο ἀπό τό ποσοστό συμμετοχῆς στίς βουλευτικές ἐκλογές πού ἔφθασε τό 87%.

Ἀπό τό πρωί πάντως εἶχαν ἀρχίσει οἱ καταγγελίες τῆς ἀντιπολιτεύσεως γιά καλπονοθεία. Στήν περιοχή Σουρούς συνελήφθησαν τέσσερα ἄτομα κατηγορούμενα γιά καλπονοθεία, ἐνῶ ὁ Μουχαρέμ Ἰντζέ ἀπηύθυνε ἔκκληση πρός τούς ψηφοφόρους τοῦ Ρεπουμπλικανικοῦ κόμματος νά παραμείνουν κοντά στά ἐκλογικά κέντρα γιά νά διασφαλίσουν τήν ἀκεραιότητα τῆς ψηφοφορίας. Ἐκπρόσωποι τῶν κεμαλιστῶν ἀλλά καί τοῦ φιλοκουρδικοῦ κόμματος HDP μίλησαν γιά κάλπες πού εἶχαν ἤδη ψηφοδέλτια πρίν ἀρχίσει ἡ ψηφοφορία, ἀλλά καί γιά ἐπιθέσεις καί ἀπειλές ἐναντίον τῶν ἐκλογικῶν ἀντιπροσώπων τούς ὁποίους εἶχαν τοποθετήσει. Τά περισσότερα κρούσματα ἐντοπίσθηκαν στίς ἀνατολικές ἐπαρχίες τῆς Τουρκίας, συμφώνως πρός τόν ἐκπρόσωπο τῶν κεμαλιστῶν Μπουλέντ Τεζτσάν.

Ἐξ ἄλλου περί τούς δέκα Εὐρωπαίους συνελήφθησαν μέ τήν κατηγορία τῆς ἀποπείρας «ἀναμείξεως» στίς ἐκλογές. Μεταξύ αὐτῶν τρία μέλη τοῦ γαλλικοῦ κομμουνιστικοῦ κόμματος πού εἶχαν προσκληθεῖ ὡς παρατηρητές γιά τίς ἐκλογές. Οἱ τρεῖς Γάλλοι ἀφέθησαν ἐλεύθεροι ἀφοῦ ὁλοκληρώθηκε ἡ διαδικασία καί ἔκλεισαν οἱ κάλπες.

Τήν ἴδια μεταχείριση ἀντιμετώπισαν ἐπίσης τρεῖς Γερμανοί καί τρεῖς Ἰταλοί, γεγονός πού ἐπιβεβαιώθηκε ἀπό τό πρακτορεῖο «Ἀνατολή». Ἀνεφέρθη ἀκόμη ὅτι ἄλλοι παρατηρητές ἐδέχθησαν ἐπιθέσεις καί ἀπειλές ἀπό ἐνόπλους οἱ ὁποῖοι δημιούργησαν ἀτμόσφαιρα τρόμου, κυρίως στίς νοτιοανατολικές ἐπαρχίες, ὅπου τό κουρδικό στοιχεῖο εἶναι πολυπληθές.

Τό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, πάντως, κατήγγειλε τά κρατικά μέσα ἐνημερώσεως γιά τήν κάλυψη τῶν προεδρικῶν καί τῶν βουλευτικῶν ἐκλογῶν, λέγοντας ὅτι ἀποπειρῶνται νά χειραγωγήσουν τήν ἀντίληψη τοῦ κόσμου γιά τά ἀποτελέσματα.

Ειδήσεις / Άρθρα

Οἱ ἰδέες ἔχουν δύναμη

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟ ΒΡΑΔΥ τῶν ἐκλογῶν τῆς 9ης Ἰουνίου, οἱ ἄμεσοι συνεργάτες τοῦ Πρωθυπουργοῦ στό Μέγαρο Μαξίμου ἑτοίμασαν μία δήλωση πού ἀπεῖχε πάρα πολύ ἀπό τήν ἐπικρατοῦσα πολιτική ἀτμόσφαιρα στήν χώρα.

Καραμανλῆς -Σαμαρᾶς θά μιλήσουν σέ παρουσίαση βιβλίου

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ἀναμένεται ἡ παρουσίασις τοῦ βιβλίου τοῦ Διευθυντοῦ τῆς «Ἑστίας» κ. Μανώλη Κοττάκη «Οἱ ἀπόρρητοι φάκελοι Καραμανλῆ», καθώς πρόκειται νά τοποθετηθοῦν δύο πρώην Πρωθυπουργοί.

Ὁ σπουδαῖος μουσικός Νῖκος Σαραγούδας

Δημήτρης Καπράνος
Ἔψαχνα στά σόσιαλ νά βρῶ τήν εἴδηση γιά τήν ἀπώλεια τοῦ σπουδαίου μουσικοῦ Νίκου Σαραγούδα, ἀλλά δέν τήν εὕρισκα…

Σάββατον, 20 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ!

«Φωτιά» στήν Εὐρωζώνη μέ νέα κρίση χρέους καί ὑπερβολικά ἐλλείμματα

Εφημερίς Εστία
Ἑπτά χῶρες τοῦ βορρᾶ καί τοῦ νότου, μέ πρῶτες τήν Γαλλία καί τήν Ἰταλία, σέ ἐπιτήρηση ἀπό τήν Κομμισσιόν, γιά τά δημοσιονομικά τους – Ἠχηρά προειδοποίησις γιά 12 ἀκόμη κράτη, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ Ἑλλάς, πού παρουσιάζουν «ἀνισορροπίες»