ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023

SOS ἀπό τούς βιομηχάνους γιά τό ἐνεργειακό κόστος

Δέν ἔλαβαν ἀπαντήσεις οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ ΣΕΒ

ANEBHKAN οΙ τόνοι στήν συνάντηση πού εἶχε τό Γενικό Συμβούλιο τοῦ ΣΕΒ μέ τόν ὑπουργό Ἐνέργειας Κώστα Σκρέκα, καθώς διαμήνυσαν ὅτι τό ὑψηλό ἐνεργειακό κόστος ἀπειλεῖ τήν βιωσιμότητα τῶν ἐπιχειρήσεων καί εἶναι ὑπαρκτός ὁ κίνδυνος «λουκέτων» ἀπό ἑλληνικές παραγωγικές ἐπιχειρήσεις. Οἱ βιομήχανοι δέν ἔκρυψαν τά λόγια τους καί τόνισαν ὅτι τό ἐνεργειακό κόστος εἶναι ὑπέρογκο, ἐνῶ οἱ ἴδιοι εἶναι ἀναγκασμένοι εἴτε νά τό ἐπωμίζονται γιά ὅσο ἀντέξουν εἴτε νά τό μετακυλίουν στίς τιμές μέ ἄμεση συνέπεια τήν πτώση στίς πωλήσεις τους.

Ὁ πρόεδρος τοῦ ΣΕΒ Δημήτρης Παπαλεξόπουλος καί τό γενικό συμβούλιο τοῦ συνδέσμου εἶχαν προσκαλέσει τόν ὑπουργό στήν διάρκεια τῆς συνεδριάσεως τοῦ κορυφαίου ὀργάνου τῶν βιομηχάνων, προκειμένου νά συζητήσουν γιά τά ζητήματα τοῦ ἐνεργειακοῦ κόστους.

Οἱ πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι ὁ Κώστας Σκρέκας ἐπανέλαβε τήν πρόθεσή του νά στηρίξει τήν ἑλληνική βιομηχανία, χωρίς ὡστόσο, νά προτείνει κανένα συγκεκριμένο τρόπο νά τό κάνει.

Ὁ κ. Σκρέκας ἀνεφέρθη στήν πρόταση γιά δημιουργία κεντρικοῦ μηχανισμοῦ οἰκονομικῆς στηρίξεως τῶν κρατῶν μελῶν, τῶν πολιτῶν καί τῶν ἐπιχειρήσεων ἀπό τήν ΕΕ.

Ὡστόσο, «τό πρόβλημα τοῦ ἐνεργειακοῦ κόστους ἀπειλεῖ ἄμεσα τή βιωσιμότητα τῶν βιομηχανιῶν καί τίς θέσεις ἐργασίας, καί ἕνα τέτοιο μέτρο θά χρειαστεῖ πολύ χρόνο γιά νά ὑλοποιηθεῖ» σημειώνουν πηγές τῶν βιομηχάνων.

Οἱ βιομήχανοι φέρονται νά ἔθεσαν στόν ὑπουργό τά ἐμπόδια πού ἀντιμετωπίζουν ὥστε νά μπορέσουν νά προχωρήσουν οἱ ἐπιχειρήσεις τους στήν σύναψη διμερῶν συμβολαίων μέ ἠλεκτροπαραγωγούς πού διαθέτουν ΑΠΕ προκειμένου νά διατηρήσουν σταθερό τό κόστος ρεύματος γιά τά ἑπόμενα χρόνια. Γιά τά διμερῆ συμβόλαια, πού ἀποτελεῖ σταθερό αἴτημα τῆς βιομηχανίας, ὁ ὑπουργός εἶπε ὅτι ἡ σχετική πλατφόρμα θά λειτουργήσει ἀπό τόν Ἰανουάριο, κάτι πού ὅμως δέν καθησύχασε τό ἀκροατήριό του, καθώς εἶναι μία ἐξαγγελία πού ἀναβάλλεται ἐδῶ καί καιρό.

Ὁ πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. τοῦ ΣΕΒ Δημήτρης Παπαλεξόπουλος προειδοποίησε ὅτι ἡ εὐρωπαϊκή βιομηχανία εὑρίσκεται ἀντιμέτωπη μέ ὑπαρξιακή κρίση, λόγῳ τοῦ μεγάλου ἐλλείμματος ἀνταγωνιστικότητος πού δημιουργεῖ τό ὑψηλό ἐνεργειακό κόστος.

Ειδήσεις / Άρθρα

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ