Σόκ: Ὑπερδιπλάσιο τό ἐμπορικό ἔλλειμμα τό πρῶτο δίμηνο

Οἱ αὐξήσεις στά πετρελαιοειδῆ ἀσκοῦν ἰσχυρή πίεση

ΙΣΧΥΡΕΣ πιέσεις στό ἐμπορικό ἰσοζύγιο τῆς χώρας προεκάλεσαν ἤδη ἀπό τό πρῶτο δίμηνο τοῦ ἔτους, δηλαδή πρίν ξεσπάσει ὁ πόλεμος στήν Οὐκρανία, οἱ αὐξήσεις στίς διεθνεῖς τιμές τοῦ πετρελαίου καί τῶν πετρελαιοειδῶν καί σέ πολλά ἀκόμη εἰσαγόμενα ἀγαθά, μέ ἀποτέλεσμα νά ὑπερδιπλασιαστεῖ τό ἐμπορικό ἔλλειμμα τό πρῶτο δίμηνο τοῦ ἔτους. Συμφώνως πρός τήν ΕΛΣΤΑΤ, ἰσχυρή ἄνοδο ἐνεφάνισε τό ἐμπορικό ἔλλειμμα στό διάστημα Ἰανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022, καθώς ηὐξήθη κατά 131,5% καί διεμορφώθη λίγο ὑψηλότερα ἀπό τά 6 δισ. εὐρώ.

Στό ἴδιο διάστημα οἱ εἰσαγωγές ἐνισχύθησαν 63,3%, ἐνῶ χωρίς τά προϊόντα πετρελαίου ἡ αὔξησις ἔφθασε στό 41,9%, μέ τίς ἐξαγωγές νά ἔχουν ἄνοδο 30,2% καί χωρίς τά πετρελαιοειδῆ αὐτή νά ἀγγίζει τό 24,2%.
Εἰδικώτερα:

Ἡ συνολική ἀξία τῶν εἰσαγωγῶν-ἀφίξεων, κατά τόν μῆνα Φεβρουάριο 2022, ἀνῆλθε στό ποσόν τῶν 6.774,2 ἑκατ. εὐρώ (7.660,6 ἑκατ. δολλάρια) ἔναντι 4.058,4 ἑκατ. εὐρώ (4.895,0 ἑκατ. δολλάρια) κατά τόν ἴδιο μῆνα τοῦ ἔτους 2021 παρουσιάζοντας αὔξηση, σέ εὐρώ, 66,9%. Ἡ ἀντίστοιχη ἀξία χωρίς τά πετρελαιοειδῆ κατά τόν μῆνα Φεβρουάριο 2022 παρουσίασε αὔξηση κατά 1.306,3 ἑκατ. εὐρώ, δηλαδή 40,4%, ἐνῶ ἡ ἀντίστοιχη ἀξία χωρίς τά πετρελαιοειδῆ καί τά πλοῖα κατά τόν μῆνα Φεβρουάριο 2022 παρουσίασε αὔξηση κατά 1.299,1 ἑκατ. εὐρώ, δηλαδή 40,3%, σέ σχέση μέ τόν μῆνα Φεβρουάριο 2021.

Ἡ συνολική ἀξία τῶν εἰσαγωγῶν-ἀφίξεων κατά τό χρονικό διάστημα Ἰανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022 ἀνῆλθε στό ν τῶν 13.163,0 ἑκατ. εὐρώ (14.867,3 ἑκατ. δολλάρια) ἔναντι 8.061,5 ἑκατ. εὐρώ (9.755,5 ἑκατ. δολλάρια) κατά τό ἴδιο διάστημα τοῦ ἔτους 2021, παρουσιάζοντας αὔξηση, σέ εὐρώ 63,3%. Ἡ ἀντίστοιχη ἀξία χωρίς τά πετρελαιοειδῆ παρουσίασε αὔξηση κατά 2.651,3 ἑκατ. εὐρώ, δηλαδή 41,9% καί ἡ ἀντίστοιχη ἀξία χωρίς τά πετρελαιοειδῆ καί τά πλοῖα παρουσίασε αὔξηση κατά 2.631,0 ἑκατ. εὐρώ, δηλαδή 41,8%, σέ σχέση μέ τό χρονικό διάστημα Ἰανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ὁ Ἐρντογάν ἐκβιάζει τίς ΗΠΑ: Δῶστε μου τά F-16 καί τά F-35 γιά νά ἄρω τό βέτο στό ΝΑΤΟ

Εφημερίς Εστία
Μήπως πρέπει καί ἐμεῖς νά ἐπαναδιαπραγματευθοῦμε τήν 25ετῆ σύμβαση δανεισμοῦ μέ τό Ἑλσίνκι, πού τό 2011 ζητοῦσε ἐμπράγματες ἐγγυήσεις γιά τά μνημόνια;

Τό ἄτομο καί ἡ κοινωνία: Τί προηγεῖται;

Μανώλης Κοττάκης
ΦΙΛΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ μέ προέτρεψε ἐχθές τό πρωί νά μελετήσω τό…

Θά πληρώσει καί τά δικαστικά ἔξοδα ἡ 24χρονη πού κατήγγειλε βιασμό

Εφημερίς Εστία
ΤΕΛΟΣ στήν ὑπόθεση τοῦ δῆθεν βιασμοῦ τῆς 24χρονης Γεωργίας Μπίκα…

Ἡ χώρα τῆς ὑποτροπῆς, στό κατακάθι τοῦ καφέ

Δημήτρης Καπράνος
«Ἡ ὁλοκλήρωση τοῦ ἐπετειακοῦ ἔτους βρῆκε τήν Ἐπιτροπή μέ ἕνα σημαντικό οἰκονομικό πλεόνασμα.»

Τετάρτη, 16 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ