Σόκ: Ὑπερδιπλάσιο τό ἐμπορικό ἔλλειμμα τό πρῶτο δίμηνο

Οἱ αὐξήσεις στά πετρελαιοειδῆ ἀσκοῦν ἰσχυρή πίεση

ΙΣΧΥΡΕΣ πιέσεις στό ἐμπορικό ἰσοζύγιο τῆς χώρας προεκάλεσαν ἤδη ἀπό τό πρῶτο δίμηνο τοῦ ἔτους, δηλαδή πρίν ξεσπάσει ὁ πόλεμος στήν Οὐκρανία, οἱ αὐξήσεις στίς διεθνεῖς τιμές τοῦ πετρελαίου καί τῶν πετρελαιοειδῶν καί σέ πολλά ἀκόμη εἰσαγόμενα ἀγαθά, μέ ἀποτέλεσμα νά ὑπερδιπλασιαστεῖ τό ἐμπορικό ἔλλειμμα τό πρῶτο δίμηνο τοῦ ἔτους. Συμφώνως πρός τήν ΕΛΣΤΑΤ, ἰσχυρή ἄνοδο ἐνεφάνισε τό ἐμπορικό ἔλλειμμα στό διάστημα Ἰανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022, καθώς ηὐξήθη κατά 131,5% καί διεμορφώθη λίγο ὑψηλότερα ἀπό τά 6 δισ. εὐρώ.

Στό ἴδιο διάστημα οἱ εἰσαγωγές ἐνισχύθησαν 63,3%, ἐνῶ χωρίς τά προϊόντα πετρελαίου ἡ αὔξησις ἔφθασε στό 41,9%, μέ τίς ἐξαγωγές νά ἔχουν ἄνοδο 30,2% καί χωρίς τά πετρελαιοειδῆ αὐτή νά ἀγγίζει τό 24,2%.
Εἰδικώτερα:

Ἡ συνολική ἀξία τῶν εἰσαγωγῶν-ἀφίξεων, κατά τόν μῆνα Φεβρουάριο 2022, ἀνῆλθε στό ποσόν τῶν 6.774,2 ἑκατ. εὐρώ (7.660,6 ἑκατ. δολλάρια) ἔναντι 4.058,4 ἑκατ. εὐρώ (4.895,0 ἑκατ. δολλάρια) κατά τόν ἴδιο μῆνα τοῦ ἔτους 2021 παρουσιάζοντας αὔξηση, σέ εὐρώ, 66,9%. Ἡ ἀντίστοιχη ἀξία χωρίς τά πετρελαιοειδῆ κατά τόν μῆνα Φεβρουάριο 2022 παρουσίασε αὔξηση κατά 1.306,3 ἑκατ. εὐρώ, δηλαδή 40,4%, ἐνῶ ἡ ἀντίστοιχη ἀξία χωρίς τά πετρελαιοειδῆ καί τά πλοῖα κατά τόν μῆνα Φεβρουάριο 2022 παρουσίασε αὔξηση κατά 1.299,1 ἑκατ. εὐρώ, δηλαδή 40,3%, σέ σχέση μέ τόν μῆνα Φεβρουάριο 2021.

Ἡ συνολική ἀξία τῶν εἰσαγωγῶν-ἀφίξεων κατά τό χρονικό διάστημα Ἰανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022 ἀνῆλθε στό ν τῶν 13.163,0 ἑκατ. εὐρώ (14.867,3 ἑκατ. δολλάρια) ἔναντι 8.061,5 ἑκατ. εὐρώ (9.755,5 ἑκατ. δολλάρια) κατά τό ἴδιο διάστημα τοῦ ἔτους 2021, παρουσιάζοντας αὔξηση, σέ εὐρώ 63,3%. Ἡ ἀντίστοιχη ἀξία χωρίς τά πετρελαιοειδῆ παρουσίασε αὔξηση κατά 2.651,3 ἑκατ. εὐρώ, δηλαδή 41,9% καί ἡ ἀντίστοιχη ἀξία χωρίς τά πετρελαιοειδῆ καί τά πλοῖα παρουσίασε αὔξηση κατά 2.631,0 ἑκατ. εὐρώ, δηλαδή 41,8%, σέ σχέση μέ τό χρονικό διάστημα Ἰανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021.

Ειδήσεις / Άρθρα

Διαφωνία Δένδια – Μητσοτάκη γιά τό… Ἀζερμπαϊτζάν

Εφημερίς Εστία
Τί ἀναφέρει ὁ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν σέ ἀνάρτησή του – Καί στό βάθος διένεξις γιά τήν χρήση τῶν ὅρων «κυριαρχία» καί «κυριαρχικά δικαιώματα» σέ Αἰγαῖο καί Μεσόγειο

Φίλοι «σας» οἱ Τοῦρκοι, κύριε Πρόεδρε, ὄχι ὅμως καί φίλοι «μας»!

Μανώλης Κοττάκης
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣ ὑποστηρίζει ὅτι τό τουρκολιβυκό μνημόνιο εἶναι παράνομο…

«Μικρασία: ὅσο σέ θυμᾶμαι, ζεῖς!»

Εφημερίς Εστία
ΟΙ ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΕΣ πατρίδες τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας εἶναι…

Ἡ Νέα Δημοκρατία «ἔκλεισε» τά σαράντα ὀκτώ

Δημήτρης Καπράνος
Σάν χθές, τό 1974, ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς ἵδρυσε τήν Νέα Δημοκρατία…

Παρασκευή, 5 Ὀκτωβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ