Σόκ: Ὑπερδιπλάσιο τό ἐμπορικό ἔλλειμμα τό πρῶτο δίμηνο

Οἱ αὐξήσεις στά πετρελαιοειδῆ ἀσκοῦν ἰσχυρή πίεση

ΙΣΧΥΡΕΣ πιέσεις στό ἐμπορικό ἰσοζύγιο τῆς χώρας προεκάλεσαν ἤδη ἀπό τό πρῶτο δίμηνο τοῦ ἔτους, δηλαδή πρίν ξεσπάσει ὁ πόλεμος στήν Οὐκρανία, οἱ αὐξήσεις στίς διεθνεῖς τιμές τοῦ πετρελαίου καί τῶν πετρελαιοειδῶν καί σέ πολλά ἀκόμη εἰσαγόμενα ἀγαθά, μέ ἀποτέλεσμα νά ὑπερδιπλασιαστεῖ τό ἐμπορικό ἔλλειμμα τό πρῶτο δίμηνο τοῦ ἔτους. Συμφώνως πρός τήν ΕΛΣΤΑΤ, ἰσχυρή ἄνοδο ἐνεφάνισε τό ἐμπορικό ἔλλειμμα στό διάστημα Ἰανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022, καθώς ηὐξήθη κατά 131,5% καί διεμορφώθη λίγο ὑψηλότερα ἀπό τά 6 δισ. εὐρώ.

Στό ἴδιο διάστημα οἱ εἰσαγωγές ἐνισχύθησαν 63,3%, ἐνῶ χωρίς τά προϊόντα πετρελαίου ἡ αὔξησις ἔφθασε στό 41,9%, μέ τίς ἐξαγωγές νά ἔχουν ἄνοδο 30,2% καί χωρίς τά πετρελαιοειδῆ αὐτή νά ἀγγίζει τό 24,2%.
Εἰδικώτερα:

Ἡ συνολική ἀξία τῶν εἰσαγωγῶν-ἀφίξεων, κατά τόν μῆνα Φεβρουάριο 2022, ἀνῆλθε στό ποσόν τῶν 6.774,2 ἑκατ. εὐρώ (7.660,6 ἑκατ. δολλάρια) ἔναντι 4.058,4 ἑκατ. εὐρώ (4.895,0 ἑκατ. δολλάρια) κατά τόν ἴδιο μῆνα τοῦ ἔτους 2021 παρουσιάζοντας αὔξηση, σέ εὐρώ, 66,9%. Ἡ ἀντίστοιχη ἀξία χωρίς τά πετρελαιοειδῆ κατά τόν μῆνα Φεβρουάριο 2022 παρουσίασε αὔξηση κατά 1.306,3 ἑκατ. εὐρώ, δηλαδή 40,4%, ἐνῶ ἡ ἀντίστοιχη ἀξία χωρίς τά πετρελαιοειδῆ καί τά πλοῖα κατά τόν μῆνα Φεβρουάριο 2022 παρουσίασε αὔξηση κατά 1.299,1 ἑκατ. εὐρώ, δηλαδή 40,3%, σέ σχέση μέ τόν μῆνα Φεβρουάριο 2021.

Ἡ συνολική ἀξία τῶν εἰσαγωγῶν-ἀφίξεων κατά τό χρονικό διάστημα Ἰανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022 ἀνῆλθε στό ν τῶν 13.163,0 ἑκατ. εὐρώ (14.867,3 ἑκατ. δολλάρια) ἔναντι 8.061,5 ἑκατ. εὐρώ (9.755,5 ἑκατ. δολλάρια) κατά τό ἴδιο διάστημα τοῦ ἔτους 2021, παρουσιάζοντας αὔξηση, σέ εὐρώ 63,3%. Ἡ ἀντίστοιχη ἀξία χωρίς τά πετρελαιοειδῆ παρουσίασε αὔξηση κατά 2.651,3 ἑκατ. εὐρώ, δηλαδή 41,9% καί ἡ ἀντίστοιχη ἀξία χωρίς τά πετρελαιοειδῆ καί τά πλοῖα παρουσίασε αὔξηση κατά 2.631,0 ἑκατ. εὐρώ, δηλαδή 41,8%, σέ σχέση μέ τό χρονικό διάστημα Ἰανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021.

Ειδήσεις / Άρθρα

Τό τέλος τῆς ἐμπιστοσύνης πρός τό Κράτος γιά 1 ἑκατομμύριο ἑλληνικές ἐπιχειρήσεις

Εφημερίς Εστία
Πῶς ἡ Κυβέρνησις μέ ἐμπροσθοφυλακή τούς παρόχους ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας τούς ζητεῖ νά ἐπιστρέψουν ἐπιδοτήσεις γιά μειώσεις λογαριασμῶν τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος κατά τήν περίοδο τῆς κρίσεως • Ἡ χειρότερη μορφή λαϊκισμοῦ, ἡ ἐξαπάτησις τοῦ πολίτου

Βήματα ἀναγνωρίσεως τοῦ ψευδοκράτους ἐνῷ ἡ Ἑλλάς ἀδρανεῖ

Εφημερίς Εστία
Μιά πρόσφατη ἐξέλιξις ἀποδεικνύει τίς προθέσεις τήν Ἀγκύρας γιά τήν ἀναγνώριση τοῦ παράνομου ψευδοκράτους στήν Κύπρο.

Ἡ Κυβέρνηση χάνει τήν ἀγορά

Μανώλης Κοττάκης
ΟΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ-καταγγελίες πού ἔκανε χθές ὁ πρόεδρος τοῦ Ἐπαγγελματικοῦ Ἐπιμελητηρίου Γιάννης Χατζηθεοδοσίου γιά τά ποσά πού ζητοῦν ἀπό ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες καί μικρομεσαίους ἐπιχειρηματίες οἱ ἑταιρεῖες παροχῆς ρεύματος νά ἐπιστρέψουν ἆρον ἆρον (ἀπό μειώσεις στήν τιμή τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος τήν περίοδο 2022-2024 ἐπειδή αὐτά δέν ἐγκρίθηκαν ὡς ἐπιδοτήσεις ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση) ἀποτελοῦν τήν κορυφή τοῦ παγόβουνου στήν σχέσεις τῆς Κυβερνήσεως μέ τήν ἀγορά.

MRB: Χαμηλές πτήσεις γιά ὅλο τό πολιτικό σύστημα

Εφημερίς Εστία
Χαμηλές ἐπιδόσεις γιά ὅλα τά κόμματα διαπιστώνει δημοσκόπησις τῆς MRB, ἡ ὁποία διεξήχθη στό διάστημα 27 Ἰουνίου μέ 4 Ἰουλίου. Πρώτη παραμένει ἡ ΝΔ στίς προτιμήσεις τῶν ψηφοφόρων ἄν καί τό ποσοστό της βαίνει μειούμενο.

Ἁπλές συστάσεις ἀπό ΗΠΑ στούς Σκοπιανούς γιά τήν παραβίαση τῶν Πρεσπῶν

Εφημερίς Εστία
Σε «ΑΠΛΕΣ» συστάσεις πρός τούς Σκοπιανούς ἐξαντλοῦνται οἱ προσπάθειες τῶν ΗΠΑ γιά τήν τήρηση τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν. Αὐτό ἐδήλωσε μάλιστα ὁ πρέσβυς τῶν ΗΠΑ στήν Ἀθήνα, Τζώρτζ Τσούνης, σέ συνέντευξη πού παρεχώρησε στό ΕΡΤ NEWS.