Σόκ: Ὑπερδιπλάσιο τό ἐμπορικό ἔλλειμμα τό πρῶτο δίμηνο

Οἱ αὐξήσεις στά πετρελαιοειδῆ ἀσκοῦν ἰσχυρή πίεση

ΙΣΧΥΡΕΣ πιέσεις στό ἐμπορικό ἰσοζύγιο τῆς χώρας προεκάλεσαν ἤδη ἀπό τό πρῶτο δίμηνο τοῦ ἔτους, δηλαδή πρίν ξεσπάσει ὁ πόλεμος στήν Οὐκρανία, οἱ αὐξήσεις στίς διεθνεῖς τιμές τοῦ πετρελαίου καί τῶν πετρελαιοειδῶν καί σέ πολλά ἀκόμη εἰσαγόμενα ἀγαθά, μέ ἀποτέλεσμα νά ὑπερδιπλασιαστεῖ τό ἐμπορικό ἔλλειμμα τό πρῶτο δίμηνο τοῦ ἔτους. Συμφώνως πρός τήν ΕΛΣΤΑΤ, ἰσχυρή ἄνοδο ἐνεφάνισε τό ἐμπορικό ἔλλειμμα στό διάστημα Ἰανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022, καθώς ηὐξήθη κατά 131,5% καί διεμορφώθη λίγο ὑψηλότερα ἀπό τά 6 δισ. εὐρώ.

Στό ἴδιο διάστημα οἱ εἰσαγωγές ἐνισχύθησαν 63,3%, ἐνῶ χωρίς τά προϊόντα πετρελαίου ἡ αὔξησις ἔφθασε στό 41,9%, μέ τίς ἐξαγωγές νά ἔχουν ἄνοδο 30,2% καί χωρίς τά πετρελαιοειδῆ αὐτή νά ἀγγίζει τό 24,2%.
Εἰδικώτερα:

Ἡ συνολική ἀξία τῶν εἰσαγωγῶν-ἀφίξεων, κατά τόν μῆνα Φεβρουάριο 2022, ἀνῆλθε στό ποσόν τῶν 6.774,2 ἑκατ. εὐρώ (7.660,6 ἑκατ. δολλάρια) ἔναντι 4.058,4 ἑκατ. εὐρώ (4.895,0 ἑκατ. δολλάρια) κατά τόν ἴδιο μῆνα τοῦ ἔτους 2021 παρουσιάζοντας αὔξηση, σέ εὐρώ, 66,9%. Ἡ ἀντίστοιχη ἀξία χωρίς τά πετρελαιοειδῆ κατά τόν μῆνα Φεβρουάριο 2022 παρουσίασε αὔξηση κατά 1.306,3 ἑκατ. εὐρώ, δηλαδή 40,4%, ἐνῶ ἡ ἀντίστοιχη ἀξία χωρίς τά πετρελαιοειδῆ καί τά πλοῖα κατά τόν μῆνα Φεβρουάριο 2022 παρουσίασε αὔξηση κατά 1.299,1 ἑκατ. εὐρώ, δηλαδή 40,3%, σέ σχέση μέ τόν μῆνα Φεβρουάριο 2021.

Ἡ συνολική ἀξία τῶν εἰσαγωγῶν-ἀφίξεων κατά τό χρονικό διάστημα Ἰανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022 ἀνῆλθε στό ν τῶν 13.163,0 ἑκατ. εὐρώ (14.867,3 ἑκατ. δολλάρια) ἔναντι 8.061,5 ἑκατ. εὐρώ (9.755,5 ἑκατ. δολλάρια) κατά τό ἴδιο διάστημα τοῦ ἔτους 2021, παρουσιάζοντας αὔξηση, σέ εὐρώ 63,3%. Ἡ ἀντίστοιχη ἀξία χωρίς τά πετρελαιοειδῆ παρουσίασε αὔξηση κατά 2.651,3 ἑκατ. εὐρώ, δηλαδή 41,9% καί ἡ ἀντίστοιχη ἀξία χωρίς τά πετρελαιοειδῆ καί τά πλοῖα παρουσίασε αὔξηση κατά 2.631,0 ἑκατ. εὐρώ, δηλαδή 41,8%, σέ σχέση μέ τό χρονικό διάστημα Ἰανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ὁ κρυφός ρυθμιστής τῶν ἐκλογῶν

Μανώλης Κοττάκης
Γιατί τό ΚΚΕ δέν ἐπιθυμεῖ τήν παλινόρθωση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί προσπαθεῖ νά θέσει ἐκτός Βουλῆς τό MέΡΑ25 τοῦ Γιάνη Βαρουφάκη – Ποιόν θά ὠφελήσει ἡ ἀνακατανομή τῆς ἀριστερῆς ψήφου – Ἡ ἀφαίρεσις τῆς σκουριᾶς καί τά νέα καθήκοντα στίς νέες συνθῆκες

Ἀκαταδίωκτο ἀπό τίς Ἐρινύες δέν ὑπάρχει

Εφημερίς Εστία
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ἡ λέξις «ἐπιτροπή» εἶναι σέ πολλές περιπτώσεις συνώνυμη μέ τήν ἀνευθυνότητα.

Τό ἕνα τρίτο τῶν πολιτῶν συμφωνεῖ μέ τήν πρόταση Ἀνδρουλάκη

Εφημερίς Εστία
ΤΟ 31,6% τῶν ψηφοφόρων συμφωνεῖ μέ τήν πρόταση τοῦ κ. Νίκου Ἀνδρουλάκη γιά Πρωθυπουργό Χ. Τό ποσοστό αὐτό, δηλαδή, ἀπορρίπτει τόσο τόν κ. Μητσοτάκη ὅσο καί τόν κ. Τσίπρα.

Ἡ πολιτική ὀρθότης καί ὁ νέος ὁλοκληρωτισμός

Δημήτρης Καπράνος
Ἀποτροπιασμό προκαλεῖ πλέον ἡ πολιτική ὀρθότης, ἡ μέθοδος, δηλαδή, μέ τήν ὁποία ἡ σημερινή, στεῖρα ἕως ἀρνητική σέ παραγωγή ἰδεῶν καί ἔργων ἐποχή, ἔχει παρέμβει γιά νά ἀποκαταστήσει τήν τάξη.

Σάββατον, 30 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
O KΟΣΜΟΣ ΤΕΡΑΤΟΛΟΓΙΑΙ