ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024

Σόκ: Ὑπερδιπλάσιο τό ἐμπορικό ἔλλειμμα τό πρῶτο δίμηνο

Οἱ αὐξήσεις στά πετρελαιοειδῆ ἀσκοῦν ἰσχυρή πίεση

ΙΣΧΥΡΕΣ πιέσεις στό ἐμπορικό ἰσοζύγιο τῆς χώρας προεκάλεσαν ἤδη ἀπό τό πρῶτο δίμηνο τοῦ ἔτους, δηλαδή πρίν ξεσπάσει ὁ πόλεμος στήν Οὐκρανία, οἱ αὐξήσεις στίς διεθνεῖς τιμές τοῦ πετρελαίου καί τῶν πετρελαιοειδῶν καί σέ πολλά ἀκόμη εἰσαγόμενα ἀγαθά, μέ ἀποτέλεσμα νά ὑπερδιπλασιαστεῖ τό ἐμπορικό ἔλλειμμα τό πρῶτο δίμηνο τοῦ ἔτους. Συμφώνως πρός τήν ΕΛΣΤΑΤ, ἰσχυρή ἄνοδο ἐνεφάνισε τό ἐμπορικό ἔλλειμμα στό διάστημα Ἰανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022, καθώς ηὐξήθη κατά 131,5% καί διεμορφώθη λίγο ὑψηλότερα ἀπό τά 6 δισ. εὐρώ.

Στό ἴδιο διάστημα οἱ εἰσαγωγές ἐνισχύθησαν 63,3%, ἐνῶ χωρίς τά προϊόντα πετρελαίου ἡ αὔξησις ἔφθασε στό 41,9%, μέ τίς ἐξαγωγές νά ἔχουν ἄνοδο 30,2% καί χωρίς τά πετρελαιοειδῆ αὐτή νά ἀγγίζει τό 24,2%.
Εἰδικώτερα:

Ἡ συνολική ἀξία τῶν εἰσαγωγῶν-ἀφίξεων, κατά τόν μῆνα Φεβρουάριο 2022, ἀνῆλθε στό ποσόν τῶν 6.774,2 ἑκατ. εὐρώ (7.660,6 ἑκατ. δολλάρια) ἔναντι 4.058,4 ἑκατ. εὐρώ (4.895,0 ἑκατ. δολλάρια) κατά τόν ἴδιο μῆνα τοῦ ἔτους 2021 παρουσιάζοντας αὔξηση, σέ εὐρώ, 66,9%. Ἡ ἀντίστοιχη ἀξία χωρίς τά πετρελαιοειδῆ κατά τόν μῆνα Φεβρουάριο 2022 παρουσίασε αὔξηση κατά 1.306,3 ἑκατ. εὐρώ, δηλαδή 40,4%, ἐνῶ ἡ ἀντίστοιχη ἀξία χωρίς τά πετρελαιοειδῆ καί τά πλοῖα κατά τόν μῆνα Φεβρουάριο 2022 παρουσίασε αὔξηση κατά 1.299,1 ἑκατ. εὐρώ, δηλαδή 40,3%, σέ σχέση μέ τόν μῆνα Φεβρουάριο 2021.

Ἡ συνολική ἀξία τῶν εἰσαγωγῶν-ἀφίξεων κατά τό χρονικό διάστημα Ἰανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022 ἀνῆλθε στό ν τῶν 13.163,0 ἑκατ. εὐρώ (14.867,3 ἑκατ. δολλάρια) ἔναντι 8.061,5 ἑκατ. εὐρώ (9.755,5 ἑκατ. δολλάρια) κατά τό ἴδιο διάστημα τοῦ ἔτους 2021, παρουσιάζοντας αὔξηση, σέ εὐρώ 63,3%. Ἡ ἀντίστοιχη ἀξία χωρίς τά πετρελαιοειδῆ παρουσίασε αὔξηση κατά 2.651,3 ἑκατ. εὐρώ, δηλαδή 41,9% καί ἡ ἀντίστοιχη ἀξία χωρίς τά πετρελαιοειδῆ καί τά πλοῖα παρουσίασε αὔξηση κατά 2.631,0 ἑκατ. εὐρώ, δηλαδή 41,8%, σέ σχέση μέ τό χρονικό διάστημα Ἰανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021.

Ειδήσεις / Άρθρα

H SCYTALYS διοργανώνει Bootcamp στην Ανάπτυξη Λογισμικού

Εφημερίς Εστία
Bootcamp for Software Engineers and Software Testers

Ἐξ οἰκείων τά βέλη γιά τόν Πρωθυπουργό: Βαθμός 5,85 γιά τό Κράτος Δικαίου

Εφημερίς Εστία
Τό Κέντρο Φιλελευθέρων Μελετῶν τῶν Μιράντας Ξαφᾶ, Ἀριστείδη Χατζῆ, Ἀλέξανδρου Σκούρα καί Γρηγόρη Βαλλιανάτου κατατάσσει τήν Ἑλλάδα 25η στούς «27» τῆς ΕΕ

Ποιός θά προστατέψει ἐπί τέλους τούς ψηφοφόρους ἀπό τούς πολιτικούς;

Μανώλης Κοττάκης
Τό ἀτόπημα τῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας εἰς βάρος τοῦ Μητροπολίτου Ἰωαννίνων – Κυρά Ἀφροσύνη!

Ἡ Ἐλίζα Βόζεμπεργκ καταγγέλλει τήν Τουρκία καί «σπάει» τήν γραμμή Μαξίμου

Εφημερίς Εστία
Η ΑΚΡΩΣ προκλητική στάσις τῆς Τουρκίας τίς τελευταῖες ἡμέρες, μέ τίς παράνομες Navtex καί τίς ἀπειλές γιά ἀποστρατιωτικοποίηση τῶν ἑλληνικῶν νησιῶν, κινητοποίησε τήν εὐρωβουλευτή τῆς Νέας Δημοκρατίας κ. Ἐλίζα Βόζεμπεργκ.

Περιδιαβαίνοντας τόν κόσμο τῆς τηλοψίας…

Δημήτρης Καπράνος
Καθηλωμένος στό κρεβάτι, ἔπειτα ἀπό μία αἰφνίδια περιπέτεια, ἐκ τῶν πραγμάτων ἀναγκάσθηκα νά ἔχω ἀνοιχτή τήν τηλεόραση.