ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2023

Σόφια: Κατέρρευσε ἡ κυβέρνησις τοῦ Harvard

Κατεψηφίσθη ἡ νέα βουλγαρική Κυβέρνησις ἀπό…

… τό Κοινοβούλιο τῆς χώρας, κατόπιν σχετικῆς προτάσεως μομφῆς. Εἰδικώτερα, 123 βουλευτές ψήφισαν ὑπέρ τῆς προτάσεως ἐπί συνόλου 240 βουλευτῶν, ἐνῶ 116 βουλευτές στήριξαν τήν Κυβέρνηση τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κίριλ Πέτκωφ. Τρεῖς, κατ’ ἀρχήν, εἶναι οἱ λόγοι τῆς πολιτικῆς ἀποσταθεροποιήσεως. Ὁ πρῶτος σχετίζεται μέ τίς ἐν ἐξελίξει συζητήσεις τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως μέ τά Δυτικά Βαλκάνια. Τό κόμμα τοῦ Σλάβι Τρυφόνωφ, τό ὁποῖο μέχρι πρό τινος ὑπεστήριζε τήν κυβέρνηση Πέτκωφ, ἀπέσυρε τήν στήριξή του ἐγκαλῶντας τόν Βούλγαρο Πρωθυπουργό ὅτι ἀκολουθεῖ ἐξόχως ἤπια γραμμή στίς συζητήσεις μέ τά Σκόπια. Ἐν συνεχείᾳ τό ἴδιο κόμμα προσέθεσε καί ἄλλες ἀντιρρήσεις, ἐπί παραδείγματι στό θέμα τοῦ προϋπολογισμοῦ. Ὁ ἄλλος λόγος ἔχει νά κάνει μέ τό ὅτι ἡ κυβέρνησις πού ἀνέλαβε τά ἡνία τῆς χώρας μόλις πρὁ ἑξαμήνου, διέρρηξε τίς παραδοσιακές σχέσεις τῆς Σόφιας μέ τήν Μόσχα. Ὁ Κύριλ Πέτκωφ ἐστράφη κατά τοῦ Ρώσσου Προέδρου, υἱοθετῶντας τό σύνολο τῶν εὐρωπαϊκῶν κυρώσεων. Ὅμως, ὅπως τό «εὐρωβαρόμετρο» ἔχει καταδείξει, ὁ βουλγαρικός λαός εἶναι ἀπό ἐκείνους (μαζί μέ τούς λαούς τῆς Ἑλλάδος, τῆς Κύπρου κ.ἄ.) πού κρατοῦν διακριτές ἀποστάσεις ἀπό τήν πολιτική τῆς Δύσεως. Ὁ τρίτος λόγος ἔχει νά κάνει μέ τό ὅτι οἱ Βούλγαροι πολῖτες ἔμειναν χωρίς (ρωσσικό) φυσικό ἀέριο, μέ συγκεκριμένες ἐπιπτώσεις στήν καθημερινότητά τους. Ἔτσι, ἡ ἀποκαλούμενη καί ὡς κυβέρνησις τῶν «παιδιῶν ἀπό τό Χάρβαρντ», δέν ἄντεξε. Καί, παρ’ ὅτι ἐπελέγη ἀπό τόν λαό τῆς Βουλγαρίας ὡς καινοτόμος δύναμις, μέ στόχο, ἐπί πλέον, νά πατάξει τήν διαφθορά, δέν μακροημέρευσε τελικῶς. Πολιτικοί ἀναλυτές ἐκτιμοῦν ὅτι μετά τήν κατάρρευση τῆς Κυβερνήσεως, ἡ χώρα θά διανύσει περίοδο βαθείας πολιτικῆς κρίσεως.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἡ ἀντιφατική φυσιογνωμία τῆς ἱστορίας πού ἐζημίωσε δολίως τόν Ἑλληνισμό

Μανώλης Κοττάκης
Κίσσινγκερ: Διορατικός γιά τόν κόσμο, ἀποτελεσματικός γιά τήν χώρα του, «δολοφόνος», «χασάπης» καί «ἐγκληματίας» γιά τούς ἀδελφούς μας Κυπρίους

Ἐπιπολαιότητες…

Εφημερίς Εστία
MIA ΕΚΔΟΧΗ τῶν συγχρόνων μάνατζερς εἶναι, ὅταν ἀντιμετωπίζουν δυσκολίες, νά προχωροῦν στό ἑπόμενο βῆμα ἀφήνοντας ἄλυτο τό προηγηθέν ζήτημα.

Εὐρωεκλογές μέ ἑνιαία περιφέρεια καί ἐπιστολική ψῆφο!

Εφημερίς Εστία
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ἀσκήσεως τοῦ ἐκλογικοῦ δικαιώματός τους μέσῳ τῆς διαδικασίας τῆς ἐπιστολικῆς ψήφου θά ἔχουν στίς Εὐρωεκλογές τοῦ Μαΐου οἱ Ἕλληνες ἐκλογεῖς.

Τά Γλυπτά καί ὁ Παρθενών ἀνήκουν στήν Ἑλλάδα

Δημήτρης Καπράνος
Ἡ ἀπαράδεκτη στάση τοῦ «μαχαραγιᾶ-πρωθυπουργοῦ» τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου ἔναντι τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς χώρας μας σχολιάσθηκε ποικιλοτρόπως στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως.

Σάββατον, 30 Νοεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΤΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ