Σόφια: Κατέρρευσε ἡ κυβέρνησις τοῦ Harvard

Κατεψηφίσθη ἡ νέα βουλγαρική Κυβέρνησις ἀπό…

… τό Κοινοβούλιο τῆς χώρας, κατόπιν σχετικῆς προτάσεως μομφῆς. Εἰδικώτερα, 123 βουλευτές ψήφισαν ὑπέρ τῆς προτάσεως ἐπί συνόλου 240 βουλευτῶν, ἐνῶ 116 βουλευτές στήριξαν τήν Κυβέρνηση τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κίριλ Πέτκωφ. Τρεῖς, κατ’ ἀρχήν, εἶναι οἱ λόγοι τῆς πολιτικῆς ἀποσταθεροποιήσεως. Ὁ πρῶτος σχετίζεται μέ τίς ἐν ἐξελίξει συζητήσεις τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως μέ τά Δυτικά Βαλκάνια. Τό κόμμα τοῦ Σλάβι Τρυφόνωφ, τό ὁποῖο μέχρι πρό τινος ὑπεστήριζε τήν κυβέρνηση Πέτκωφ, ἀπέσυρε τήν στήριξή του ἐγκαλῶντας τόν Βούλγαρο Πρωθυπουργό ὅτι ἀκολουθεῖ ἐξόχως ἤπια γραμμή στίς συζητήσεις μέ τά Σκόπια. Ἐν συνεχείᾳ τό ἴδιο κόμμα προσέθεσε καί ἄλλες ἀντιρρήσεις, ἐπί παραδείγματι στό θέμα τοῦ προϋπολογισμοῦ. Ὁ ἄλλος λόγος ἔχει νά κάνει μέ τό ὅτι ἡ κυβέρνησις πού ἀνέλαβε τά ἡνία τῆς χώρας μόλις πρὁ ἑξαμήνου, διέρρηξε τίς παραδοσιακές σχέσεις τῆς Σόφιας μέ τήν Μόσχα. Ὁ Κύριλ Πέτκωφ ἐστράφη κατά τοῦ Ρώσσου Προέδρου, υἱοθετῶντας τό σύνολο τῶν εὐρωπαϊκῶν κυρώσεων. Ὅμως, ὅπως τό «εὐρωβαρόμετρο» ἔχει καταδείξει, ὁ βουλγαρικός λαός εἶναι ἀπό ἐκείνους (μαζί μέ τούς λαούς τῆς Ἑλλάδος, τῆς Κύπρου κ.ἄ.) πού κρατοῦν διακριτές ἀποστάσεις ἀπό τήν πολιτική τῆς Δύσεως. Ὁ τρίτος λόγος ἔχει νά κάνει μέ τό ὅτι οἱ Βούλγαροι πολῖτες ἔμειναν χωρίς (ρωσσικό) φυσικό ἀέριο, μέ συγκεκριμένες ἐπιπτώσεις στήν καθημερινότητά τους. Ἔτσι, ἡ ἀποκαλούμενη καί ὡς κυβέρνησις τῶν «παιδιῶν ἀπό τό Χάρβαρντ», δέν ἄντεξε. Καί, παρ’ ὅτι ἐπελέγη ἀπό τόν λαό τῆς Βουλγαρίας ὡς καινοτόμος δύναμις, μέ στόχο, ἐπί πλέον, νά πατάξει τήν διαφθορά, δέν μακροημέρευσε τελικῶς. Πολιτικοί ἀναλυτές ἐκτιμοῦν ὅτι μετά τήν κατάρρευση τῆς Κυβερνήσεως, ἡ χώρα θά διανύσει περίοδο βαθείας πολιτικῆς κρίσεως.

Ειδήσεις / Άρθρα

Tη Δευτέρα 20.05 με την Εστία: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη

Εφημερίς Εστία
Τη Δευτέρα 20.05 η Εστία τιμά την μάχη της Κρήτης: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη • 1941-1945

Ἄλλο ἡ «κυριαρχία» καί ἄλλο τά «κυριαρχικά δικαιώματα», κ. Πρωθυπουργέ!

Εφημερίς Εστία
Πῶς ὁ κ. Μητσοτάκης «παίζει» μέ τίς λέξεις γιά νά κρύβει τήν ὀπισθοχώρησή του στό θέμα τῶν θαλασσίων πάρκων στίς Κυκλάδες, στήν καρδιά τοῦ Αἰγαίου – Διαβεβαιώνει ὅτι δέν διαπραγματεύεται τήν «κυριαρχία» μας, ἀλλά θέματα πού ἀφοροῦν στήν ἁλιεία καί τό περιβάλλον συνδέονται μέ τήν ΑΟΖ καί τά κυριαρχικά δικαιώματα

Αὐτός θά γίνει ἡγέτης

Μανώλης Κοττάκης
Συνέβησαν καί τά δύο τήν ἴδια μέρα.

Προβοκάτσιες μέ ἑλληνικές σημαῖες στήν Κομοτηνή!

Εφημερίς Εστία
Νά προκαλέσουν ἐπεισόδιο μεταξύ χριστιανῶν καί μουσουλμάνων πού διαμένουν στήν Κομοτηνή ἐπιχειροῦν ὁρισμένα ἄτομα, τά ὁποῖα εὑρίσκονται στό στόχαστρο τῆς Ἀστυνομίας.

Ὅταν ἡ Ἀφρική «πασπαλίζει» τίς χῶρες τῆς Μεσογείου

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι πλέον παρατηρημένο. Ὅποτε πᾶς τό αὐτοκίνητό σου στό πλυντήριο, τήν ἑπομένη τό πρωί θά τό βρεῖς «στολισμένο» ἀπό τό μεῖγμα βροχῆς καί ἀφρικανικῆς σκόνης!