Σόφια: Κατέρρευσε ἡ κυβέρνησις τοῦ Harvard

Κατεψηφίσθη ἡ νέα βουλγαρική Κυβέρνησις ἀπό…

… τό Κοινοβούλιο τῆς χώρας, κατόπιν σχετικῆς προτάσεως μομφῆς. Εἰδικώτερα, 123 βουλευτές ψήφισαν ὑπέρ τῆς προτάσεως ἐπί συνόλου 240 βουλευτῶν, ἐνῶ 116 βουλευτές στήριξαν τήν Κυβέρνηση τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κίριλ Πέτκωφ. Τρεῖς, κατ’ ἀρχήν, εἶναι οἱ λόγοι τῆς πολιτικῆς ἀποσταθεροποιήσεως. Ὁ πρῶτος σχετίζεται μέ τίς ἐν ἐξελίξει συζητήσεις τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως μέ τά Δυτικά Βαλκάνια. Τό κόμμα τοῦ Σλάβι Τρυφόνωφ, τό ὁποῖο μέχρι πρό τινος ὑπεστήριζε τήν κυβέρνηση Πέτκωφ, ἀπέσυρε τήν στήριξή του ἐγκαλῶντας τόν Βούλγαρο Πρωθυπουργό ὅτι ἀκολουθεῖ ἐξόχως ἤπια γραμμή στίς συζητήσεις μέ τά Σκόπια. Ἐν συνεχείᾳ τό ἴδιο κόμμα προσέθεσε καί ἄλλες ἀντιρρήσεις, ἐπί παραδείγματι στό θέμα τοῦ προϋπολογισμοῦ. Ὁ ἄλλος λόγος ἔχει νά κάνει μέ τό ὅτι ἡ κυβέρνησις πού ἀνέλαβε τά ἡνία τῆς χώρας μόλις πρὁ ἑξαμήνου, διέρρηξε τίς παραδοσιακές σχέσεις τῆς Σόφιας μέ τήν Μόσχα. Ὁ Κύριλ Πέτκωφ ἐστράφη κατά τοῦ Ρώσσου Προέδρου, υἱοθετῶντας τό σύνολο τῶν εὐρωπαϊκῶν κυρώσεων. Ὅμως, ὅπως τό «εὐρωβαρόμετρο» ἔχει καταδείξει, ὁ βουλγαρικός λαός εἶναι ἀπό ἐκείνους (μαζί μέ τούς λαούς τῆς Ἑλλάδος, τῆς Κύπρου κ.ἄ.) πού κρατοῦν διακριτές ἀποστάσεις ἀπό τήν πολιτική τῆς Δύσεως. Ὁ τρίτος λόγος ἔχει νά κάνει μέ τό ὅτι οἱ Βούλγαροι πολῖτες ἔμειναν χωρίς (ρωσσικό) φυσικό ἀέριο, μέ συγκεκριμένες ἐπιπτώσεις στήν καθημερινότητά τους. Ἔτσι, ἡ ἀποκαλούμενη καί ὡς κυβέρνησις τῶν «παιδιῶν ἀπό τό Χάρβαρντ», δέν ἄντεξε. Καί, παρ’ ὅτι ἐπελέγη ἀπό τόν λαό τῆς Βουλγαρίας ὡς καινοτόμος δύναμις, μέ στόχο, ἐπί πλέον, νά πατάξει τήν διαφθορά, δέν μακροημέρευσε τελικῶς. Πολιτικοί ἀναλυτές ἐκτιμοῦν ὅτι μετά τήν κατάρρευση τῆς Κυβερνήσεως, ἡ χώρα θά διανύσει περίοδο βαθείας πολιτικῆς κρίσεως.

Ειδήσεις / Άρθρα

Πρός κήρυξη καταστάσεως ἐκτάκτου ἀνάγκης ἡ Εὐρώπη

Μανώλης Κοττάκης
Λόγω τῆς διακοπῆς τοῦ ρωσσικοῦ ἀερίου – Ἕως τό φθινόπωρο – Ὁ Ντράγκι πιέζει, ἀλλά ἡ Γερμανία καθυστερεῖ τίς ἀποφάσεις γιά νά θωρακισθεῖ καί νά δανεισθεῖ λιγώτερα – Αὔξησις τῶν μελλοντικῶν ὑποχρεώσεων τῆς Ἑλλάδος

Μήπως νά τυπώσουμε καί τούς δικούς μας;

Δημήτρης Καπράνος
«Θέλει ὁ Ἐρντογάν νά κρυφτεῖ καί ἡ χαρά δέν τόν ἀφήνει»…

Σάββατον, 23 Ἰουνίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ὁ Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης ἀποκαλύπτει: «Τυπικῶς ΝΔ» ἡ νέα κυβερνητική πλειοψηφία!

Εφημερίς Εστία
Τί δήλωσε σέ ἱστότοπο: Ἡ ἀποχή στίς γαλλικές ἐκλογές καί ἡ παραλυσία ἐπιταχύνουν τίς ἀποφάσεις – «Προσοχή στά τεκταινόμενα στήν Γαλλία» ἐτόνισε

Ἄν εἶσαι πατριώτης, μοῦ περισσεύει ἄν εἶσαι γκέι

Εφημερίς Εστία
ΣΤΑ ΕΠΙΜΑΧΑ πού δέν εἶναι ἐθνικῶς ἐπείγοντα…