ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2022

Σόφια: Κατέρρευσε ἡ κυβέρνησις τοῦ Harvard

Κατεψηφίσθη ἡ νέα βουλγαρική Κυβέρνησις ἀπό…

… τό Κοινοβούλιο τῆς χώρας, κατόπιν σχετικῆς προτάσεως μομφῆς. Εἰδικώτερα, 123 βουλευτές ψήφισαν ὑπέρ τῆς προτάσεως ἐπί συνόλου 240 βουλευτῶν, ἐνῶ 116 βουλευτές στήριξαν τήν Κυβέρνηση τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κίριλ Πέτκωφ. Τρεῖς, κατ’ ἀρχήν, εἶναι οἱ λόγοι τῆς πολιτικῆς ἀποσταθεροποιήσεως. Ὁ πρῶτος σχετίζεται μέ τίς ἐν ἐξελίξει συζητήσεις τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως μέ τά Δυτικά Βαλκάνια. Τό κόμμα τοῦ Σλάβι Τρυφόνωφ, τό ὁποῖο μέχρι πρό τινος ὑπεστήριζε τήν κυβέρνηση Πέτκωφ, ἀπέσυρε τήν στήριξή του ἐγκαλῶντας τόν Βούλγαρο Πρωθυπουργό ὅτι ἀκολουθεῖ ἐξόχως ἤπια γραμμή στίς συζητήσεις μέ τά Σκόπια. Ἐν συνεχείᾳ τό ἴδιο κόμμα προσέθεσε καί ἄλλες ἀντιρρήσεις, ἐπί παραδείγματι στό θέμα τοῦ προϋπολογισμοῦ. Ὁ ἄλλος λόγος ἔχει νά κάνει μέ τό ὅτι ἡ κυβέρνησις πού ἀνέλαβε τά ἡνία τῆς χώρας μόλις πρὁ ἑξαμήνου, διέρρηξε τίς παραδοσιακές σχέσεις τῆς Σόφιας μέ τήν Μόσχα. Ὁ Κύριλ Πέτκωφ ἐστράφη κατά τοῦ Ρώσσου Προέδρου, υἱοθετῶντας τό σύνολο τῶν εὐρωπαϊκῶν κυρώσεων. Ὅμως, ὅπως τό «εὐρωβαρόμετρο» ἔχει καταδείξει, ὁ βουλγαρικός λαός εἶναι ἀπό ἐκείνους (μαζί μέ τούς λαούς τῆς Ἑλλάδος, τῆς Κύπρου κ.ἄ.) πού κρατοῦν διακριτές ἀποστάσεις ἀπό τήν πολιτική τῆς Δύσεως. Ὁ τρίτος λόγος ἔχει νά κάνει μέ τό ὅτι οἱ Βούλγαροι πολῖτες ἔμειναν χωρίς (ρωσσικό) φυσικό ἀέριο, μέ συγκεκριμένες ἐπιπτώσεις στήν καθημερινότητά τους. Ἔτσι, ἡ ἀποκαλούμενη καί ὡς κυβέρνησις τῶν «παιδιῶν ἀπό τό Χάρβαρντ», δέν ἄντεξε. Καί, παρ’ ὅτι ἐπελέγη ἀπό τόν λαό τῆς Βουλγαρίας ὡς καινοτόμος δύναμις, μέ στόχο, ἐπί πλέον, νά πατάξει τήν διαφθορά, δέν μακροημέρευσε τελικῶς. Πολιτικοί ἀναλυτές ἐκτιμοῦν ὅτι μετά τήν κατάρρευση τῆς Κυβερνήσεως, ἡ χώρα θά διανύσει περίοδο βαθείας πολιτικῆς κρίσεως.

Ειδήσεις / Άρθρα

Περιοδεία πρόκλησις τοῦ Προέδρου τῆς τουρκικῆς Ἐθνοσυνελεύσεως στήν Θράκη

Εφημερίς Εστία
Ὁ Μουσταφᾶ Σεντόπ συνάντησε τόν νέο ψευδομουφτῆ συνοδευόμενος ἀπό δέκα Τούρκους βουλευτές καί τόν βουλευτή τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Ζεϊμπέκ – Ἀμφισβητεῖ τήν κυριαρχία τήν στιγμή πού περιοδεύουν στήν περιοχή ὁ ἀρχηγός ΓΕΕΘΑ καί ὁ Ἀμερικανός πρέσβυς

Γιατί ἡ Ἑλλάς εἶναι ἀντίθετη μέ τά δημοψηφίσματα τοῦ Πούτιν

Μανώλης Κοττάκης
Ἀλλά καί γιατί αὐτά μπορεῖ νά εἶναι ὁ καταλύτης γιά τήν τελική ἔκβαση τοῦ πολέμου

Ἀνταλλαγή ἀξιωματικῶν τοῦ «Ἀζοφστάλ» μέ τόν Βίκτωρ Μεντβέντσουκ

Εφημερίς Εστία
Εν μέσῳ τῆς παγκοσμίας κατακραυγῆς γιά τό διάγγελμα Πούτιν…

Εἴμαστε δίπλα στίς ἡρωικές γυναῖκες τοῦ Ἰράν

Δημήτρης Καπράνος
Ἑνώνουμε τήν φωνή καί τήν ψυχή μας μέ τίς γυναῖκες τοῦ Ἰράν…

Σάββατον, 22 Σεπτεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ