ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023

Σόφια: Κατέρρευσε ἡ κυβέρνησις τοῦ Harvard

Κατεψηφίσθη ἡ νέα βουλγαρική Κυβέρνησις ἀπό…

… τό Κοινοβούλιο τῆς χώρας, κατόπιν σχετικῆς προτάσεως μομφῆς. Εἰδικώτερα, 123 βουλευτές ψήφισαν ὑπέρ τῆς προτάσεως ἐπί συνόλου 240 βουλευτῶν, ἐνῶ 116 βουλευτές στήριξαν τήν Κυβέρνηση τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κίριλ Πέτκωφ. Τρεῖς, κατ’ ἀρχήν, εἶναι οἱ λόγοι τῆς πολιτικῆς ἀποσταθεροποιήσεως. Ὁ πρῶτος σχετίζεται μέ τίς ἐν ἐξελίξει συζητήσεις τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως μέ τά Δυτικά Βαλκάνια. Τό κόμμα τοῦ Σλάβι Τρυφόνωφ, τό ὁποῖο μέχρι πρό τινος ὑπεστήριζε τήν κυβέρνηση Πέτκωφ, ἀπέσυρε τήν στήριξή του ἐγκαλῶντας τόν Βούλγαρο Πρωθυπουργό ὅτι ἀκολουθεῖ ἐξόχως ἤπια γραμμή στίς συζητήσεις μέ τά Σκόπια. Ἐν συνεχείᾳ τό ἴδιο κόμμα προσέθεσε καί ἄλλες ἀντιρρήσεις, ἐπί παραδείγματι στό θέμα τοῦ προϋπολογισμοῦ. Ὁ ἄλλος λόγος ἔχει νά κάνει μέ τό ὅτι ἡ κυβέρνησις πού ἀνέλαβε τά ἡνία τῆς χώρας μόλις πρὁ ἑξαμήνου, διέρρηξε τίς παραδοσιακές σχέσεις τῆς Σόφιας μέ τήν Μόσχα. Ὁ Κύριλ Πέτκωφ ἐστράφη κατά τοῦ Ρώσσου Προέδρου, υἱοθετῶντας τό σύνολο τῶν εὐρωπαϊκῶν κυρώσεων. Ὅμως, ὅπως τό «εὐρωβαρόμετρο» ἔχει καταδείξει, ὁ βουλγαρικός λαός εἶναι ἀπό ἐκείνους (μαζί μέ τούς λαούς τῆς Ἑλλάδος, τῆς Κύπρου κ.ἄ.) πού κρατοῦν διακριτές ἀποστάσεις ἀπό τήν πολιτική τῆς Δύσεως. Ὁ τρίτος λόγος ἔχει νά κάνει μέ τό ὅτι οἱ Βούλγαροι πολῖτες ἔμειναν χωρίς (ρωσσικό) φυσικό ἀέριο, μέ συγκεκριμένες ἐπιπτώσεις στήν καθημερινότητά τους. Ἔτσι, ἡ ἀποκαλούμενη καί ὡς κυβέρνησις τῶν «παιδιῶν ἀπό τό Χάρβαρντ», δέν ἄντεξε. Καί, παρ’ ὅτι ἐπελέγη ἀπό τόν λαό τῆς Βουλγαρίας ὡς καινοτόμος δύναμις, μέ στόχο, ἐπί πλέον, νά πατάξει τήν διαφθορά, δέν μακροημέρευσε τελικῶς. Πολιτικοί ἀναλυτές ἐκτιμοῦν ὅτι μετά τήν κατάρρευση τῆς Κυβερνήσεως, ἡ χώρα θά διανύσει περίοδο βαθείας πολιτικῆς κρίσεως.

Ειδήσεις / Άρθρα

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ