Σκηνές Σικάγο στήν Ἕνωση Ἐφοπλιστῶν

ΣΚΗΝΕΣ πού θύμισαν τίς παλιές καλές ἡμέρες τῆς… ΓΣΕΕ ἐκτυλίχθηκαν στήν Γενική Συνέλευση τῆς Ἑνώσεως Ἑλλήνων Ἐφοπλιστῶν…

… ἡ ὁποία διεξήχθη στό …Εὐγενίδειο! Τίς στιχομυθίες πού θύμισαν… Σικάγο στήν εποχή τῆς ποτοαπαγορεύσεως, ἀπεκάλυψε ὁ δημοσιογράφος Σάββας Ἀθανασίου, στήν ἱστοσελίδα Mononews.gr, ὅπου δημοσίευσε τό ἀκόλουθο ρεπορτάζ, τό ὁποῖο καί δέν διαψεύσθηκε… «Μετά τήν ὁμιλία τῆς προέδρου τῆς ΕΕΕ, Μελίνας Τραυλοῦ καί τήν ἐνημέρωση πού ἔκανε σχετικά μέ τό νέο Συνυποσχετικό πού προτείνεται νά ὑπογράψει τό συλλογικό ὄργανο τῶν ἐφοπλιστῶν μέ τήν κυβέρνηση καί γιά τήν ἀνεπίσημη διερεύνηση τῆς φορολόγησης τῶν Ἑλλήνων ἐφοπλιστῶν ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή, ζήτησε τό λόγο ὁ δικηγόρος Δημήτρης Πέππας. Στήν ἀρχή ἔγινε κάποια παρανόηση γιά τό ποιόν ἐφοπλιστή ἐκπροσωποῦσε στήν συνέλευση τῶν ἐφοπλιστῶν. Ὅμως, διευκρίνισε ὁ ἴδιος ὅτι ἐκπροσωπεῖ τρεῖς ναυτιλιακές ἑταιρεῖες συμφερόντων τοῦ ἐφοπλιστῆ Βασίλη Μπακολίτσα. Μέ τό ἄκουσμα τοῦ ὀνόματος τοῦ Βασίλη Μπακολίτσα, ὁ ἐφοπλιστής (ἱδρυτής τῆς Technomar Shipping καί πρόεδρος τῆς Global Ship Lease) καί μέλος τοῦ διοικητικοῦ συμβουλίου τῆς Ἕνωσης Ἐφοπλιστῶν, Γιῶργος Γιουροῦκος, ἄρχισε νά φωνάζει:

«Ἄν ἐρχόταν σήμερα ὁ Μπακολίτσας θά ἔφευγε ξαπλωτός, ἀπό τίς “πουστιές” πού ἔχει κάνει καί ἀπό τήν “πουστιά” πού ἔκανε μέ τό ἀκίνητο.»

Ὁ δικηγόρος Δημήτρης Πέππας ἀπάντησε στόν Γιῶργο Γιουροῦκο: «Δέν ἐπιτρέπεται νά ἐκτοξεύονται ἀπειλές γιά τόν ἐφοπλιστή πού ἐκπροσωπῶ γιά μιά νόμιμη πράξη, πού ἔκανε».

Τότε, ὁ Γιῶργος Γιουροῦκος τοῦ ἀνταπάντησε λέγοντας: «Ἐγώ εἶμαι ἀπό τήν Τρίπολη» γιά νά πάρει τήν ἀπάντηση ἀπό τόν Δημήτρη Πέππα: «Ἐγώ, εἶμαι ἀπό τόν Πειραιᾶ». Ὑπενθυμίζεται ὅτι τό ἀκίνητο πού ἀνέφερε ὁ Γιῶργος Γιουροῦκος εἶναι τό ἀκίνητο ἐπί τῆς ὁδοῦ Ἐθνικῆς Ἀντιστάσεως 1 στόν Πειραιᾶ, τό ὁποῖο ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος ἐκποίησε πρόσφατα.

Γιά τό ἀκίνητο αὐτό ἐνδιαφερόταν ἡ ΕΕΕ γιά νά ἐγκαταστήσει τά γραφεῖα της, βιβλιοθήκη, αἴθουσα συνεδρίων κ.λπ. Μάλιστα τά μέλη τῆς Ἑνώσεως ἦταν ἐνήμερα γιά τίς κινήσεις πού ἔκανε ἡ ΕΕΕ γιά τήν ἀγορά τοῦ ἀκινήτου.

Ἡ τιμή ἐκκινήσεως πού εἶχε θέσει ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος ἦταν 3.500.000 εὐρώ, ὅμως κατεκυρώθη σέ ἄλλο πλειοδότη πού προσέφερε 4.250.000 εὐρώ.

Λέγεται ὅτι ἡ ΕΕΕ εἶχε καταθέσει προσφορά ὁριακῶς μικρότερη.

Πλειοδότης ἦταν ὁ ἐφοπλιστής Βασίλης Μπακολίτσας ὁ ὁποῖος «μπῆκε σφῆνα» στήν διαδικασία καί προσέφερε ἕνα ἑκατομμύριο εὐρώ ἐπί πλέον τῆς τιμῆς ἐκκινήσεως.

Σημειώνεται ὅτι ὁ Βασίλης Μπακολίτσας εἶναι μέλος τῆς ΕΕΕ καί στίς πρόσφατες ἀρχαιρεσίες γιά τήν ἀνάδειξη τοῦ διοικητικοῦ συμβουλίου δέν ἐξελέγη.

Ἀλλά, ἄς πᾶμε νά δοῦμε τί ἔγινε ἀκολούθως: Ὁ δικηγόρος Δημήτρης Πέππας μετά τό ἐπεισοδιακό λεκτικό ἐπεισόδιο κατέθεσε αἴτημα ἀναβολῆς τῆς γενικῆς συνελεύσεως, προκειμένου νά συζητηθοῦν ὁρισμένα θέματα τοῦ

Συνυποσχετικοῦ, ἀλλά ἡ πρότασίς του δέν ἔγινε δεκτή ἀπό τό προεδρεῖο. Ἐπειδή ὑπῆρχε ἔντασις, ὁ Δημήτρης Πέππας κατέθεσε ἐγγράφως τήν πρότασή του γιά ἀναβολή τῆς συνελεύσεως, καθώς ἐπίσης καί τίς ἀπόψεις τῆς ναυτιλιακῆς ἑταιρείας Sea Pioneer τοῦ Βασίλη Μπακολίτσα καί ἄλλων δύο ἑταιρειῶν γιά τό θέμα πού ἦταν στήν ἡμερήσια διάταξη.

Ἐπίσης, ὁ κ. Πέππας κατέθεσε εἰκοσασέλιδη γνωμοδότηση τοῦ καθηγητοῦ τοῦ Δημοσίου Δικαίου, Πάνου Λαζαράτου, πού ἀφορᾶ τήν ἀντισυνταγματικότητα τῆς δεσμευτικῆς ἐθελοντικῆς προσφορᾶς γιά τίς ἑταιρεῖες πού δέν δεχτοῦν νά ὑπογράψουν τό Συνυποσχετικό.

Στήν συνέχεια ὁ Δημήτρης Πέππας, συνοδευόμενος ἀπό τούς ἄλλους δύο πληρεξουσίους τῶν ἑταιρειῶν τοῦ Βασίλη Μπακολίτσα, Χαρίκλεια Πέππα καί Ἄκη Κουγιούμη, ἀπεχώρησαν «γιατί δέν τούς δόθηκε ὁ χρόνος νά ἀναπτύξουν τίς ἀπόψεις τους.»

Τέλος, νά ἀναφερθεῖ ὅτι στήν συνέλευση τῆς Ἑνώσεως Ἑλλήνων Ἐφοπλιστῶν παρηυρέθησαν καί οἱ Συνταγματολόγοι Νῖκος Ἀλιβιζᾶτος καί Ἀντώνης Καραμπατζός. Ἡ συνέχεια, μᾶλλον, σύμφωνα μέ ὅλες τίς ἐνδείξεις καί τίς πληροφορίες, θά συνεχισθεῖ στίς αἴθουσες τῶν Δικαστηρίων…

Ειδήσεις / Άρθρα

Αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων από την Παγκρήτια Τράπεζα

Εφημερίς Εστία
Σε αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων προχωρά η Παγκρήτια Τράπεζα, ακολουθώντας τα νέα δεδομένα που διαμορφώνει η άνοδος του Euribor στην Ευρωπαϊκή αγορά χρήματος.

Ἡ σημαία τῆς Σμύρνης τοῦ 1922 εὑρέθη σέ ἀποθήκη στρατιωτικοῦ ὑλικοῦ στό Κιλκίς!

Εφημερίς Εστία
Ἐντοπίσθηκε σέ «κιβώτιο διοικητοῦ», εἶναι 2,2×3,8 μ., καί σήμερα φυλάσσεται στίς Οἰνοῦσσες, στήν Σχολή Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ

Τί πᾶς νά κάνεις στήν Μακεδονία, Ἀλέξη;

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης Ἀλέξης Τσίπρας…

Σύγκρουσις γιά τίς παρακολουθήσεις στίς Ἔνοπλες Δυνάμεις

Εφημερίς Εστία
«Μῦθοι τοῦ Αἰσώπου» ἀπαντᾶ ἡ Κυβέρνησις στόν ΣΥΡΙΖΑ

Ἀγνοεῖται ἡ νηφάλια καί ἐποικοδομητική κριτική

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν ἀσκεῖς ἐπί σχεδόν πενῆντα χρόνια τό ἐπάγγελμα τοῦ δημοσιογράφου…