ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023

Σκέψεις γιά μείωση ΦΠΑ σέ ἄλευρα καί ἡλιέλαιο

Πλαφόν στίς ἀγορές αὐτῶν τῶν προϊόντων βάζουν σοῦπερ μάρκετ

ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ τοῦ ΦΠΑ σέ συγκεκριμένα προϊόντα ὅπως εἶναι τά ἄλευρα, τό ἡλιέλαιο καί ἡ ζάχαρη, ἐξετάζει ἡ Κυβέρνησις, καθώς πρόκειται γιά προϊόντα εὐρείας καταναλώσεως πού μπορεῖ νά αὐξηθοῦν ὑπέρμετρα τό ἑπόμενο διάστημα. Ταυτοχρόνως ὁρισμένα σοῦπερ μάρκετ ἐξετάζουν νά θέσουν πλαφόν στίς πωλήσεις διάφορων σπορελαίων καί ἀλεύρων. Ἤδη πλαφόν ἔχει τεθεῖ ἐδῶ καί λίγα 24ωρα στό ἠλεκτρονικό κανάλι τῆς «Σκλαβενίτης», γιά ἀγορές ἀλεύρων καί ἡλιελαίου προκειμένου νά μήν ὑπάρξουν ἐλλείψεις στήν ἀγορά. Πηγές τῆς ἑταιρείας ἐπισημαίνουν ὅτι ἡ ἐπιβολή πλαφόν σέ σπορέλαια καί ἄλευρα δέν σημαίνει ὅτι δέν ὑπάρχει ἐπάρκεια. «Ἐπάρκεια ὑπάρχει, ἀποθέματα ὑπάρχουν. Τό ὅριο στίς ἀγορές τίθεται γιά νά διασφαλιστεῖ ἡ ἰσορροπημένη τροφοδοσία τῆς ἀγορᾶς» σχολιάζουν. Στό ἀλεύρι ὁ καταναλωτής δέν μπορεῖ νά προμηθευτεῖ περισσότερες ἀπό τέσσερεις συσκευασίες, ἐνῶ στίς οἰκονομικές συσκευασίες πού διαθέτουν τρία τεμάχια, ἡ μέγιστη ποσότης ἀγορᾶς εἶναι δύο συσκευασίες (τῶν τριῶν τεμαχίων ἄρα σύνολο ἕξι τεμάχια.)

Ταυτοχρόνως ὅποιος ἐπιθυμεῖ, γιά παράδειγμα, νά ἀγοράσει ἡλιέλαιο ἤ ἀραβοσιτέλαιο τοῦ ἑνός λίτρου, δέν μπορεῖ νά ἀγοράσει περισσότερες ἀπό τέσσερεις συσκευασίες, ἀφοῦ αὐτόν τόν ἀριθμό ἔχει θέσει ὡς μέγιστη ποσότητα τό sklavenitis.gr. Ἄλλη ἁλυσίδα σοῦπερ μάρκετ πού δραστηριοποιεῖται στήν βόρειο Ἑλλάδα καί ἔχει δίκτυο 80 καταστημάτων ὅρισε ὅριο στήν πώληση ἀλευριοῦ, πού ἐπιτρέπει τήν ἀγορά 10 τεμαχίων τοῦ ἑνός κιλοῦ ἀνά πελάτη.

Ἡ ἐπάρκεια στούς ἐγχώριους μύλους φτάνει σχεδόν γιά δύο μῆνες καί οἱ ἀλευροβιομήχανοι ἔχουν προχωρήσει σέ προσεκτικό σχεδιασμό διαχειρίσεως τῶν ἀποθεμάτων τους.

Ὅσον ἀφορᾶ τήν μείωση τοῦ ΦΠΑ σέ κάποια τρόφιμα ὁ ὑπουργός Ἀναπτύξεως Ἄδωνις Γεωργιάδης ἄφησε ἀνοιχτό τό ἐνδεχόμενο. Ὅπως ἐτόνισε, «τά ἄλευρα καί τό ἡλιέλαιο, πλήν τῆς ἐνέργειας, εἶναι τά βασικά προϊόντα πού ἔχουν ἐπηρεαστεῖ περισσότερο ἀπό τόν πόλεμο στήν Οὐκρανία» ἐνῶ προσέθεσε ὅτι «ἔχω ζητήσει νά γίνουν πλατφόρμες γιά τά προϊόντα αὐτά, γιά νά ξέρουμε τά ἀποθέματα πού ὑπάρχουν.

Σέ εὐρωπαϊκές χῶρες ἔχει τεθεῖ καί ὅριο στήν πώλησή τους ἀπό σοῦπερ μάρκετ». Ὁ κ. Γεωργιάδης ὑπεστήριξε ὅτι «δέν μπορῶ νά ἀποκλείσω μείωση τοῦ ΦΠΑ σέ προϊόντα ὅπως αὐτά. Ἡ Κυβέρνηση εἶναι πάνω ἀπό τό πρόβλημα, ἐνῶ πιέζει τήν ΕΕ γιά νά δοθεῖ μιά πανευρωπαϊκή λύση. Τί νά κάνω; Νά πάω νά φέρω ἄλευρα μόνος μου;». Τό γεγονός, πάντως, ὅτι ἤδη ὑπάρχουν πολύ μεγάλες ἀνατιμήσεις στό ἀλεύρι, χωρίς ἀκόμη σέ αὐτές νά ἀποτυπώνεται ἡ πολύ μεγάλη αὔξησις πού καταγράφεται τό τελευταῖο 20ήμερο στίς διεθνεῖς τιμές τῶν σιτηρῶν, προμηνύει ἀκόμη ὑψηλότερες τιμές στό προσεχές διάστημα. Στά σιτηρά, ὅπου τό μεγαλύτερο μέρος πού τροφοδοτεῖ τήν Εὐρώπη καί τόν ὑπόλοιπο κόσμο προέρχεται ἀπό τήν Οὐκρανία καί τήν Ρωσσία, οἱ τιμές ἔχουν κάνει ἅλμα 30% ἀπό τήν ἔναρξη τοῦ πολέμου ἕως τώρα. Οὐκρανία καί Ρωσσία ὑπολογίζεται ὅτι καλύπτουν πάνω ἀπό τό 30% τῶν παγκόσμιων ἀναγκῶν σέ ἄλευρα στόν κόσμο, ποσοστό πού εἶναι μεγαλύτερο γιά τήν Εὐρώπη. Ράλλυ ἔχει κάνει καί τό καλαμπόκι πού φθάνει τό 13% καί τό 32% ἀντιστοίχως.

Ειδήσεις / Άρθρα

Διάλογος κωφῶν στήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων

Εφημερίς Εστία
Οἱ ἐπιστολές, τά ὀνόματα καί οἱ… «κουμπάρες» – Ἀπόρρητα καί «τρομοκρατία» Μένουμε Εὐρώπη, μένετε Μαδοῦρο – Τά χρέη τῶν κομμάτων καί τό σπίτι τοῦ Βολταίρου

Δικαιοσύνη καί Διοίκησις

Εφημερίς Εστία
ΔΕΝ ΓΙΝΑΜΕ σοφώτεροι παρακολουθῶντας τήν τριήμερη συνεδρίαση τῆς Βουλῆς, πού συζητοῦσε τήν πρόταση μομφῆς τῆς ἀντιπολιτεύσεως σχετικά μέ τήν ὑπόθεση τῶν ὑποκλοπῶν.

Μέ 143 «ναί»,156 «ὄχι», ἀπερρίφθη ἡ πρότασις δυσπιστίας

Εφημερίς Εστία
ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ μέ 156 «ὄχι» καί 143 «ναί» ἡ πρότασις δυσπιστίας πού ὑπέβαλε κατά τῆς Κυβερνήσεως ὁ Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί ἡ Κοινοβουλευτική Ὁμάς τοῦ κόμματος.

Ἡ «μάχη τῶν μαχῶν» καί τά χαρακώματα…

Δημήτρης Καπράνος
Ὁλοκληρώθηκε λοιπόν ἡ περιλάλητη συζήτηση γιά τήν πρόταση δυσπιστίας τήν ὁποία ὑπέβαλε ὁ ἄσπιλος καί ἀμόλυντος Σύριζα ἐναντίον τῆς κυβερνήσεως.

ΤΑ ΕΥΘΥΜΑ ΤΟΥ ΛΥΣΣΙΑΤΡΕΙΟΥ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 30 Ἰανουαρίου 1923