ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023

Σκάνδαλα διαφθορᾶς πλήττουν τόν Ζελένσκυ

Κάιρο.– Ἡ περιοχή El Gouna, γνωστό αἰγυπτιακό θέρετρο στά βόρεια τῆς Ἐρυθρᾶς Θαλάσσης, διαθέτει ἰδιωτικό ἀεροδρόμιο καί εἶναι γνωστή ὡς «πόλις τῶν ἑκατομμυριούχων», ἀλλά καί ὡς «Βενετία τῆς Αἰγύπτου».

Δεκάδες εἶναι οἱ κροῖσοι, ἀπό ὅλον τόν κόσμο, πού ἐπιλέγουν τήν περιοχή αὐτή γιά τά καλοκαιρινά τους μπάνια.

Ἡ ἀγορά, ὡστόσο, τόν περασμένο Μάιο, μίας πολυτελοῦς βίλλας δίπλα ἀπό ἐκείνην τῆς ἠθοποιοῦ Ἀντζελίνα Τζολί, ἐκέντρισε τήν αἰγυπτιακή ἐρευνητική δημοσιογραφία. Ὁ μπλόγκερ Ἀμπντούλ Ραχμάν Ἀλ-Μπάς ἀνεζήτησε καί ἐνετόπισε τά συμβόλαια ἀγορᾶς. Τό τίμημα εἶχε προσδιορισθεῖ στίς 150 ἑκατ. αἰγυπτιακές λίρες ἤ 4,85 ἑκατ. δολλάρια. Ὡς ἀγοράστρια ἐμφανίζεται ἡ Ὄλγα Κίασκο, ὀνοματεπώνυμο πού συμπίπτει μέ αὐτό τῆς πεθερᾶς τοῦ Προέδρου τῆς Οὐκρανίας. Ὁ περί οὗ ὁ λόγος δημοσιογράφος ἐδημοσίευσε στόν ἱστότοπο puncng τά συμβόλαια. Πιστεύει δέ ὅτι ἡ Ὄλγα Κίασκο δέν εἶναι συνωνυμία ἐν πρώτοις, κατά δεύτερον ὅτι μέρος τῆς δυτικῆς βοηθείας ἀξιοποιήθηκε γιά τήν ἀγορά τῆς βίλλας.

Στό ἴδιο μῆκος …κύματος, δύο ὑψηλόβαθμοι Οὐκρανοί ἀξιωματοῦχοι κατονομάσθησαν ὡς ὕποπτοι γιά ἕνα σχέδιο ὑπεξαιρέσεως. Τό σκάνδαλο ἀπεκαλύφθη ἀπό τίς οὐκρανικές ἀρχές καταπολεμήσεως τῆς διαφθορᾶς αὐτήν τήν ἑβδομάδα καί ἀφοροῦσε τήν προμήθεια ἀνθρωπιστικῆς βοηθείας, συμφώνως μέ δημοσίευμα τοῦ Politico. Φαίνεται, ἔτσι, ὅτι παραλλήλως μέ τόν πόλεμο μέ τούς Ρώσσους, στό Κίεβο εἶναι, ἤδη, σέ ἐξέλιξη ἕνας ἄλλος «πόλεμος» –ὑπόγειος αὐτός– μεταξύ διαφορετικῶν φατριῶν. Μέ πρῶτο ἐπίδικο, τήν διανομή τῆς δυτικῆς ἀνθρωπιστικῆς βοηθείας, ἀλλά ὕστατο «ἔπαθλο», τήν ἑπομένη ἡμέρα στήν Οὐκρανία.

Ἀναλυτικῶς, ὁ πρῶτος ἀναπληρωτής ὑπουργός Ἀγροτικῆς Πολιτικῆς καί Τροφίμων τῆς Οὐκρανίας καί ὁ πρώην ὑφυπουργός Οἰκονομίας φέρεται νά ὑπεξαίρεσαν περίπου 1,5 ἑκατ. εὐρώ, συμφώνως μέ τό Ἐθνικό Γραφεῖο Καταπολεμήσεως τῆς Διαφθορᾶς τῆς Οὐκρανίας καί τήν Εἰδική Εἰσαγγελία κατά τῆς Διαφθορᾶς.

Ὁ πρῶτος ἐκ τῶν ὁποίων ἠγόρασε τρόφιμα ἀπό συγκεκριμένο Πολωνό ἔμπορο σέ τιμή, δύο ἕως τρεῖς φορές ὑψηλότερη, μέ «καπέλλο», περίπου 719.000 εὐρώ. Ἡ συναλλαγή ἔγινε κατά τό διάστημα μεταξύ Μαρτίου καί Αὐγούστου 2022. «Ἐγνώριζε τήν πραγματική ἀξία τῶν προϊόντων, καθώς ἐλάμβανε τακτικῶς σχετικά στοιχεῖα ἀπό τήν κρατική στατιστική ὑπηρεσία» ἐπεσήμανε τό Γραφεῖο Καταπολεμήσεως τῆς Διαφθορᾶς, μή ἀφήνοντας περιθώρια γιά λάθος. «Ἤξερε ἐπίσης γιά τήν δυνατότητα ἀγορᾶς προϊόντων ἀπό Οὐκρανούς ἐμπόρους, ἀλλά ἠγνόησε ἐσκεμμένως τήν δυνατότητα αὐτή» προσέθεσε.

Στήν ἄλλη ὑπόθεση, συμμετεῖχαν καί οἱ δύο ἀξιωματοῦχοι –μόνον πού ἐδῶ ὑπάρχει καί τουρκικός δάκτυλος! Τά τρόφιμα ἠγοράσθησαν ἐπίσης σέ ὑψηλότερες τιμές μέσῳ ἐνδιαμέσου ἑταιρείας, ἡ ὁποία, μέ τήν σειρά της, ἠγόρασε τρόφιμα ἀπό ἕναν Τοῦρκο ἔμπορο. Ὁ ἀν. ὑπουργός Οἰκονομίας ἀπέκρυψε ἀποδείξεις ὅτι ὑπῆρχαν καλύτερες προσφορές καί πίεσε τούς ὑπαλλήλους νά ἐγκρίνουν παρανόμως αἰτήσεις καί τιμολόγια ἀπό τίς ἐλεγχόμενες ἑταιρεῖες. Ὡς ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς συναλλαγῆς, τό «καπέλλο» προσδιορίζεται στά 841.000 εὐρώ. Ἡ ἔρευνα εἶναι σέ ἐξέλιξη.

Τόν Ἰανουάριο, δύο ἄλλα μεγάλα σκάνδαλα διαφθορᾶς, μέ ἐπίκεντρο τίς κρατικές προμήθειες στρατιωτικῶν ὑπηρεσιῶν ἑστιάσεως καί ἠλεκτρικῶν γεννητριῶν, εἶχαν συγκλονίσει τό Κίεβο.

Ἀπό τήν πλευρά του, ὁ Πρόεδρος Ζελένσκυ προσπαθεῖ ἐναγωνίως νά πείσει Ἡνωμένες Πολιτεῖες Ἀμερικῆς καί Εὐρωπαϊκή Ἕνωση πώς δέν ἔχει σχέση μέ τά σκάνδαλα διαφθορᾶς συνεργατῶν του.

Ἀλλά γιά τήν ὑπόθεση τῆς αἰγυπτιακῆς βίλλας τηρεῖ σιγήν ἰχθύος.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἀνταρσία στό Ὑπουργικό Συμβούλιο

Εφημερίς Εστία
Ἐξέγερσις τεσσάρων Ὑπουργῶν γιά τό νέο σύστημα διορισμοῦ διοικητῶν πού ἐξεπόνησε ἡ «ἐκσυγχρονίστρια» ὑφυπουργός Βιβή Χαραλαμπογιάννη – Θεωροῦν ἐξευτελιστικό τό «τέστ δεξιοτήτων» στό ὁποῖο θά ὑποβάλλονται πτυχιοῦχοι φημισμένων ξένων ΑΕΙ γιά νά καταλάβουν δημόσια θέση – Ἐνόχλησις καί ἀπό τήν ἀφαίρεση τῆς ἁρμοδιότητος νά παύουν διοικητές

Ἄδωνις, Σπυράκη, Καϊλῆ στό στόχαστρο τῶν «New York Times» γιά σχέσεις μέ τήν κινεζική Huawei

Εφημερίς Εστία
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ γιά τίς «περίεργες» σχέσεις πού εἶχε συνάψει μέ ὑπουργούς καί εὐρωβουλευτές ὁ κινεζικός κολοσσός τηλεπικοινωνιῶν Huawei εἶναι τό δημοσίευμα τῆς ἀμερικανικῆς ἐφημερίδος New York Times.

Ὅταν ἡ ἀμετροέπεια «κόβει» τήν μπεσαμέλ

Δημήτρης Καπράνος
Κάποια στιγμή, πού ἡ λογική θά ἐπικρατήσει τῆς εἰκόνας, ἴσως ἐκεῖνοι πού θά μελετοῦν τότε τήν συμπεριφορά τῶν ἀνθρώπων τῆς ἐποχῆς μας να ὑπογραμμίσουν μιά λέξη ἡ ὁποία χαρακτηρίζει σήμερα τούς περισσότερους ἀπό ἐμᾶς: «Ἀμετροέπεια»!

Σάββατον, 28 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΡΡΗΚΤΟΥ

Σέ γραμμή ΣΥΡΙΖΑ ἡ ΝΔ γιά ἐθνικό ὕμνο-ἔπαρση σημαίας!

Εφημερίς Εστία
Ἡ κ. Δόμνα Μιχαηλίδου ἀρνήθηκε νά ἀναθεωρήσει τήν ρύθμιση Γαβρόγλου, μέ τήν ὁποία ἡ Ἀριστερά κατήργησε τόν «Ὕμνο εἰς τήν Ἐλευθερίαν» καί τήν ἔπαρση τοῦ ἐθνικοῦ συμβόλου στά σχολεῖα! – Ἡ ὑφυπουργός Παιδείας χαρακτήρισε τό αἴτημα τῆς «Νίκης» «ἐπιστροφή στό χθές» καί εἶπε «ὅτι ἡ ἀποδοχή τῆς διαφορετικότητος καλλιεργεῖ τήν ἐθνική συνείδηση»