Σημαντική ἐξέλιξις γιά τά Γλυπτά

ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ στήν ὑπόθεση τῆς ἐπιστροφῆς τῶν Γλυπτῶν τοῦ Παρθενῶνος…

… ἀνατρέπει ἕνα ἔγγραφο τό ὁποῖο βλέπει τό φῶς τῆς δημοσιότητος ἀπό τήν βρεταννική ἐφημερίδα “Telegraph”, σέ μία περίοδο πού τό θέμα ἔχει τεθεῖ ἐκ νέου στό προσκήνιο ἔπειτα ἀπό τίς πρόσφατες ἐπαφές τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη μέ τόν βρεταννό ὁμόλογό του. Σύμφωνα μέ αὐτό, ὁ νόμος πού ἐμποδίζει τήν ἐπιστροφή τῶν Γλυπτῶν θά μποροῦσε νά ἀλλάξει.

Ὅπως ὁρίζει βρεταννικός νόμος τοῦ 1963, τόν ὁποῖο ἐπικαλοῦνται οἱ ὑπεύθυνοι προκειμένου νά μήν ἐπιστρέψουν τά Γλυπτά στόν τόπο ὅπου δημιουργήθηκαν, τό Βρεταννικό Μουσεῖο ἀπαγορεύεται νά παραχωρήσει κομμάτια ἀπό τήν συλλογή του.

Ὡστόσο, αὐτήν τήν ἑβδομάδα τά ἀπόρρητα ἔγγραφα πού ἔχει στήν κατοχή του τό μέσο Art Newspaper ἔρχονται νά ἀνατρέψουν τά ἰσχύοντα δεδομένα. Σέ αὐτά παρουσιάζεται ἡ πρό 30 ἐτῶν θέσις τοῦ τότε Βρεταννοῦ πρέσβεως στήν Ἀθήνα, ὁ ὁποῖος εἶχε παραδεχθεῖ ὅτι τό θέμα τῶν Γλυπτῶν «εἶναι κάτι πού δέν μποροῦμε νά κερδίσουμε». «Τό καλύτερο πού μποροῦμε νά κάνουμε εἶναι νά κρατᾶμε ὅσο τό δυνατόν πιό μετριοπαθῆ στάση καί νά ἀποφεύγουμε νά χρησιμοποιοῦμε ἐπιθετικά ἐπιχειρήματα πού θά ἀκούγονται κούφια στά αὐτιά τῶν Ἑλλήνων» εἶχε γράψει σέ ἀπόρρητη ἔκθεσή του ὁ Νταίηβιντ Μάιερς ἐπισημαίνοντας ὅτι «οἱ Ἕλληνες γνωρίζουν ὅτι θά μπορούσαμε, ἄν θέλουμε, νά χαράξουμε εἰδική νομοθεσία γιά τήν ἐπιστροφή. Τό πρόβλημα εἶναι ὅτι δέν θέλουμε.»

Ὁ ἀποχαρακτηρισμένος φάκελος ἀναφέρεται σέ ἐπίσκεψη τοῦ τότε Βρεταννοῦ ὑπουργοῦ Πολιτισμοῦ Τίμοθυ Ρέντον στήν Ἑλλάδα, τό 1991, καί ἀπό ὅσα προκύπτουν ἐξάγεται τό συμπέρασμα, ὅτι τά Γλυπτά τοῦ Παρθενῶνος θά μποροῦσαν νά ἐπιστρέψουν μέ τήν ἀλλαγή ἑνός νόμου.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἀναζητεῖται ἐξιλαστήριο θῦμα

Εφημερίς Εστία
Γιά νά κρυφτοῦν ἀπό τίς εὐθῦνες τους

Ἀπουσία διευθύνσεως

Μανώλης Κοττάκης
ΑΞΙΟΤΙΜΕ κ. Πρωθυπουργέ, δέν εἶναι δίκαιο αὐτό πού κάνετε

Ὁ Στρατός καί τά ΕΚΑΜ δίπλα στούς ἐγκλωβισμένους

Εφημερίς Εστία
Ἀποζημίωσις 2.000 εὐρώ γιά τά «θύματα» τῆς Ἀττικῆς Ὁδοῦ καί 1.000 εὐρώ ἀπό τήν ΤΡΑΙΝΟΣΕ στούς ἐπιβάτες τῶν δρομολογίων Ἀθήνα-Θεσσαλονίκη

Ὅταν τό ἐπιτελικό κράτος ἀνατίθεται σέ λάθος χέρια…

Δημήτρης Καπράνος
Ἄς ἠρεμήσουμε τώρα καί ἄς σκεφθοῦμε λιγάκι

Παρασκευή, 26 Ἰανουαρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ