Σημαντική ἐξέλιξις γιά τά Γλυπτά

ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ στήν ὑπόθεση τῆς ἐπιστροφῆς τῶν Γλυπτῶν τοῦ Παρθενῶνος…

… ἀνατρέπει ἕνα ἔγγραφο τό ὁποῖο βλέπει τό φῶς τῆς δημοσιότητος ἀπό τήν βρεταννική ἐφημερίδα “Telegraph”, σέ μία περίοδο πού τό θέμα ἔχει τεθεῖ ἐκ νέου στό προσκήνιο ἔπειτα ἀπό τίς πρόσφατες ἐπαφές τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη μέ τόν βρεταννό ὁμόλογό του. Σύμφωνα μέ αὐτό, ὁ νόμος πού ἐμποδίζει τήν ἐπιστροφή τῶν Γλυπτῶν θά μποροῦσε νά ἀλλάξει.

Ὅπως ὁρίζει βρεταννικός νόμος τοῦ 1963, τόν ὁποῖο ἐπικαλοῦνται οἱ ὑπεύθυνοι προκειμένου νά μήν ἐπιστρέψουν τά Γλυπτά στόν τόπο ὅπου δημιουργήθηκαν, τό Βρεταννικό Μουσεῖο ἀπαγορεύεται νά παραχωρήσει κομμάτια ἀπό τήν συλλογή του.

Ὡστόσο, αὐτήν τήν ἑβδομάδα τά ἀπόρρητα ἔγγραφα πού ἔχει στήν κατοχή του τό μέσο Art Newspaper ἔρχονται νά ἀνατρέψουν τά ἰσχύοντα δεδομένα. Σέ αὐτά παρουσιάζεται ἡ πρό 30 ἐτῶν θέσις τοῦ τότε Βρεταννοῦ πρέσβεως στήν Ἀθήνα, ὁ ὁποῖος εἶχε παραδεχθεῖ ὅτι τό θέμα τῶν Γλυπτῶν «εἶναι κάτι πού δέν μποροῦμε νά κερδίσουμε». «Τό καλύτερο πού μποροῦμε νά κάνουμε εἶναι νά κρατᾶμε ὅσο τό δυνατόν πιό μετριοπαθῆ στάση καί νά ἀποφεύγουμε νά χρησιμοποιοῦμε ἐπιθετικά ἐπιχειρήματα πού θά ἀκούγονται κούφια στά αὐτιά τῶν Ἑλλήνων» εἶχε γράψει σέ ἀπόρρητη ἔκθεσή του ὁ Νταίηβιντ Μάιερς ἐπισημαίνοντας ὅτι «οἱ Ἕλληνες γνωρίζουν ὅτι θά μπορούσαμε, ἄν θέλουμε, νά χαράξουμε εἰδική νομοθεσία γιά τήν ἐπιστροφή. Τό πρόβλημα εἶναι ὅτι δέν θέλουμε.»

Ὁ ἀποχαρακτηρισμένος φάκελος ἀναφέρεται σέ ἐπίσκεψη τοῦ τότε Βρεταννοῦ ὑπουργοῦ Πολιτισμοῦ Τίμοθυ Ρέντον στήν Ἑλλάδα, τό 1991, καί ἀπό ὅσα προκύπτουν ἐξάγεται τό συμπέρασμα, ὅτι τά Γλυπτά τοῦ Παρθενῶνος θά μποροῦσαν νά ἐπιστρέψουν μέ τήν ἀλλαγή ἑνός νόμου.

Ειδήσεις / Άρθρα

Την Κυριακή 28.07 με την Εστία: 50 χρόνια μεταπολίτευση

Εφημερίς Εστία
Στις 28.07 η Εστία της Κυριακής θυμάται: Πενήντα χρόνια μεταπολίτευση 1974 – 2004.

Τό λυκόφως τῆς ΕΕ σηματοδοτεῖ ἡ ἐπανεκλογή τῆς Οὔρσουλα φόν ντέρ Λάυεν

Εφημερίς Εστία
Ἀνατρέπει τίς θεμελιώδεις ἀρχές τοῦ κοινοβουλευτισμοῦ καί τοῦ Διαφωτισμοῦ ἡ καινοφανής θεωρία τῆς «δικτατορίας τῶν πλειοψηφιῶν» – «Φιλελεύθεροι» αὐτοί πού καθήλωσαν τήν Εὐρώπη – Τήν καταδικάζουν σέ «ἧττα ἐν ἀναμονῇ»

Ὄχι ἄλλα δάκρυα γιά τήν Κύπρο

Εφημερίς Εστία
Πενῆντα χρόνια μετά τήν μαύρη ἡμέρα τῆς εἰσβολῆς τῶν Τούρκων στήν Κύπρο, ἀκόμη ἡ Ἑλλάς δέν ἔχει συνειδητοποιήσει ὅτι μέ εὐχολόγια, δακρύβρεκτους λόγους καί ἐπικλήσεις τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου, ἡ Κύπρος δέν πρόκειται νά ἀπελευθερωθεῖ.

Ὁ ΟΗΕ πιέζει τήν Λευκωσία: Ξηλῶστε τά συρματοπλέγματα γιά τούς μετανάστες

Εφημερίς Εστία
Ο ΟΗΕ ὑποχρεώνει τήν Κυπριακή Κυβέρνηση νά ἀφαιρέσει τό συρματόπλεγμα μήκους 14 χιλιομέτρων πού εἶχε τοποθετηθεῖ τό 2021 στήν Πράσινη Γραμμή προκειμένου νά ἀνακοποῦν οἱ μεταναστευτικές ροές ἀπό τό κατεχόμενο τμῆμα τῆς Μεγαλονήσου.

Ἐκεῖνο τό ξημέρωμα τοῦ Προφήτη Ἠλία…

Δημήτρης Καπράνος
Ἀνήμερα τοῦ Προφήτη Ἠλία! Σφύριζαν οἱ βόμβες στήν Κύπρο κι ἐδῶ ἀκούγαμε «Ἐλαφρά ἑλληνική μουσική καί τραγούδια».