Σημαντική ἐξέλιξις γιά τά Γλυπτά

ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ στήν ὑπόθεση τῆς ἐπιστροφῆς τῶν Γλυπτῶν τοῦ Παρθενῶνος…

… ἀνατρέπει ἕνα ἔγγραφο τό ὁποῖο βλέπει τό φῶς τῆς δημοσιότητος ἀπό τήν βρεταννική ἐφημερίδα “Telegraph”, σέ μία περίοδο πού τό θέμα ἔχει τεθεῖ ἐκ νέου στό προσκήνιο ἔπειτα ἀπό τίς πρόσφατες ἐπαφές τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη μέ τόν βρεταννό ὁμόλογό του. Σύμφωνα μέ αὐτό, ὁ νόμος πού ἐμποδίζει τήν ἐπιστροφή τῶν Γλυπτῶν θά μποροῦσε νά ἀλλάξει.

Ὅπως ὁρίζει βρεταννικός νόμος τοῦ 1963, τόν ὁποῖο ἐπικαλοῦνται οἱ ὑπεύθυνοι προκειμένου νά μήν ἐπιστρέψουν τά Γλυπτά στόν τόπο ὅπου δημιουργήθηκαν, τό Βρεταννικό Μουσεῖο ἀπαγορεύεται νά παραχωρήσει κομμάτια ἀπό τήν συλλογή του.

Ὡστόσο, αὐτήν τήν ἑβδομάδα τά ἀπόρρητα ἔγγραφα πού ἔχει στήν κατοχή του τό μέσο Art Newspaper ἔρχονται νά ἀνατρέψουν τά ἰσχύοντα δεδομένα. Σέ αὐτά παρουσιάζεται ἡ πρό 30 ἐτῶν θέσις τοῦ τότε Βρεταννοῦ πρέσβεως στήν Ἀθήνα, ὁ ὁποῖος εἶχε παραδεχθεῖ ὅτι τό θέμα τῶν Γλυπτῶν «εἶναι κάτι πού δέν μποροῦμε νά κερδίσουμε». «Τό καλύτερο πού μποροῦμε νά κάνουμε εἶναι νά κρατᾶμε ὅσο τό δυνατόν πιό μετριοπαθῆ στάση καί νά ἀποφεύγουμε νά χρησιμοποιοῦμε ἐπιθετικά ἐπιχειρήματα πού θά ἀκούγονται κούφια στά αὐτιά τῶν Ἑλλήνων» εἶχε γράψει σέ ἀπόρρητη ἔκθεσή του ὁ Νταίηβιντ Μάιερς ἐπισημαίνοντας ὅτι «οἱ Ἕλληνες γνωρίζουν ὅτι θά μπορούσαμε, ἄν θέλουμε, νά χαράξουμε εἰδική νομοθεσία γιά τήν ἐπιστροφή. Τό πρόβλημα εἶναι ὅτι δέν θέλουμε.»

Ὁ ἀποχαρακτηρισμένος φάκελος ἀναφέρεται σέ ἐπίσκεψη τοῦ τότε Βρεταννοῦ ὑπουργοῦ Πολιτισμοῦ Τίμοθυ Ρέντον στήν Ἑλλάδα, τό 1991, καί ἀπό ὅσα προκύπτουν ἐξάγεται τό συμπέρασμα, ὅτι τά Γλυπτά τοῦ Παρθενῶνος θά μποροῦσαν νά ἐπιστρέψουν μέ τήν ἀλλαγή ἑνός νόμου.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἡ κ. Σακελλαροπούλου ἀπαντᾶ στόν κ. Βενιζέλο ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ κ. Μητσοτάκη

Εφημερίς Εστία
Ἐξέγερσις στό Facebook κατά τῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας γιά τήν ἀνάρτησή της σχετικά μέ τίς ὑποκλοπές

Ὁ Εὐάγγελος ἀποχωρεῖ ἀπό τό ἀντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο καί ὀνειρεύεται τήν μετά Μητσοτάκη ἐποχή

Μανώλης Κοττάκης
Στίς 10 Iουνίου τοῦ τρέχοντος ἔτους…

Σέ τουρκική ζώνη παραμένει τό πλωτό γεωτρύπανο

Εφημερίς Εστία
Πανηγυρικός ἀπόπλους τοῦ «Ἀμπντουλχαμίντ χάν»

Ἡ ἐγκατάλειψη τοῦ σπουδαίου Ἰαματικοῦ Τουρισμοῦ

Δημήτρης Καπράνος
Ἐπιτρέψτε μου νά ἐπιμείνω στό θέμα τῆς ὑποβαθμίσεως τῶν ἑλληνικῶν λουτροπόλεων καί ἰαματικῶν πηγῶν

Παρασκευή, 10 Αὐγούστου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ