ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023

Σημάδια ἐκτονώσεως τῆς οὐκρανικῆς κρίσεως

Ὁ Πούτιν χλευάζει τίς «ἐκτιμήσεις» γιά εἰσβολή σήμερα!

Ανεξήγητη παραμένει ἡ τεράστια «γκάφα» τῶν ἀμερικανικῶν ὑπηρεσιῶν πού εἶχαν ἀναφέρει ὅτι ἀνέμεναν σήμερα τήν ἔναρξη τῆς ρωσσικῆς εἰσβολῆς στήν Οὐκρανία. Ἀπ’ ἐναντίας, ἀπό χθές, ἡ κρίσις βαίνει πρός ἐκτόνωσιν μέ τίς δυνάμεις τῆς Ρωσσίας νά ἀρχίζουν νά ἀποσύρονται, ἐνῶ ὁ Πρόεδρος Πούτιν δέν ἔχασε τήν εὐκαιρία νά χλευάσει τίς δυτικές κυβερνήσεις πού ἀκόμη καί αὐτήν τήν στιγμή, ἐπιμένουν ὅτι μιά στρατιωτική ἐπιχείρησις παραμένει πιθανή.

«Τί ὥρα θά ἔπρεπε νά ἀρχίσει ὁ πόλεμος;» ἦταν τό εἰρωνικό σχόλιο τοῦ Πούτιν. Ταυτοχρόνως τό Κρεμλῖνο ὑπεγράμμισε ὅτι ἐξ ἀρχῆς εἶχε ξεκαθαρίσει πώς οἱ ρωσσικές δυνάμεις θά ἀπεσύροντο σταδιακά ἀπό τίς θέσεις τους, ὅταν θά ὁλοκληρώνοντο τά γυμνάσια, κάτι πού συμβαίνει τώρα.

Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά τοῦ Ἀτλαντικοῦ, ὁ σύμβουλος ἀσφαλείας τοῦ Λευκοῦ Οἴκου Τζαίηκ Σάλλιβαν μετέθεσε τήν πιθανή ἡμερομηνία εἰσβολῆς ἀπό τίς 16 στίς 20 Φεβρουαρίου. Ὅμως καί ὁ Οὐκρανός Πρόεδρος Βολόντιμηρ Ζελένσκυ ἐπέμενε ἐπικαλούμενος πληροφορίες περί εἰσβολῆς, ἐνῶ καί ἡ ἀμερικανική κυβέρνησις ἀνέβασε τόν τόνο τῶν προειδοποιήσεών της περί ἐπιθέσεως τῆς Ρωσσίας στήν Οὐκρανία, τονίζοντας πώς εἶναι πιθανό νά συμβεῖ μέσα σέ μερικές ἡμέρες.

Στρατιωτικοί ἐμπειρογνώμονες πάντως ἐσχολίαζαν ὅτι μπορεῖ ὁ Ζελένσκυ νά ἀπευθύνει διαγγέλματα, δέν ἔχει ὅμως πράξει τό στοιχειῶδες πού κάνει μιά χώρα ὅταν φοβᾶται εἰσβολή, δηλαδή μιάν ἔστω περιορισμένη ἐπιστράτευση καί διάταξη δυνάμεων πρός τά σημεῖα τά ὁποῖα θεωρεῖ πιθανούς ἄξονες κινήσεως τοῦ ἐχθροῦ. Ἀντιφατική χαρακτήρισε τήν στάση τῆς Ρωσσίας ὁ Βρεταννός Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, ἐνῶ στήν Μόσχα ὁ Σεργκέι Λαβρώφ χαρακτήρισε «πληροφοριακή τρομοκρατία» τήν «ὑστερία τῆς Δύσεως» περί εἰσβολῆς τῆς χώρας του στήν Οὐκρανία. Ὁ Λαβρώφ ἐξέφρασε τήν λύπη του γιά τό ὅτι αὐτά «τά παρανοϊκά σενάρια δημοσιεύθηκαν ἐπανειλημμένως» δηλώνοντας ὅτι ἡ Ρωσσία ἀπορρίπτει τίς ἀπόπειρες δυτικῶν νά ἑρμηνεύουν τήν ἀρχή τοῦ ΟΑΣΕ γιά τήν ἀδιαίρετη ἀσφάλεια μέ τόν δικό τους τρόπο. «Πρέπει σ’ αὐτήν τήν ὑπεροψία νά μπεῖ τέλος καί νά τελειώνουμε καί μέ τήν ρωσσοφοβία» σημείωσε χαρακτηριστικά καί ἐπανέλαβε ὅτι «στό ἔδαφός μας θά κάνουμε αὐτό πού πρέπει, αὐτό πού θεωροῦμε ὅτι εἶναι ἀναγκαῖο γιά τήν ἀσφάλειά μας».

Ἀργά χθές τό ἀπόγευμα ἐγνώσθη ὅτι οἱ ὑπουργοί Ἐξωτερικῶν ΗΠΑ καί Ρωσσίας, Ἄντονυ Μπλίνκεν καί Σεργκέι Λαβρώφ, εἶχαν νέα τηλεφωνική ἐπικοινωνία μέ τό Σταίητ Ντηπάρτμεντ νά κάνει λόγο γιά «ἐνδείξεις ἀποκλιμακώσεως». Ὑψηλόβαθμος ἀξιωματοῦχος στήν Οὐάσιγκτων ὑπενθύμισε ὅτι στήν προηγουμένη τηλεφωνική ἐπικοινωνία τους οἱ δύο ὑπουργοί εἶχαν συμφωνήσει «νά παραμείνουν σέ ἐπαφή».

Ἱκανοποίηση ἐξέφρασαν γιά τήν ἐξελισσομένη ἀποκλιμάκωση τό Παρίσι, τό Βερολῖνο καί ἡ Μαδρίτη, ἐνῶ ὁ Ἰταλός Πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι ἐπικοινώνησε τηλεφωνικῶς μέ τόν Βολόντιμηρ Ζελένσκυ. Ὁ Ὄλαφ Σόλτς συνηντήθη στήν Μόσχα μέ τόν Βλαντιμήρ Πούτιν, ὁ ὁποῖος εἶπε πώς ἡ Ρωσσία εἶναι ἕτοιμη γιά διάλογο καί «δέν θέλει πόλεμο στήν Εὐρώπη», παρ’ ὅτι ἀκόμη δέν ἔχει λάβει ἐποικοδομητική ἀπάντηση στίς προτάσεις πού ἔχει θέσει. Ἐπίσης, ὁ Πρόεδρος Πούτιν ἀνεφέρθη στό Ντόνμπας, λέγοντας πώς στήν περιοχή αὐτή διεξάγεται μιά «γενοκτονία» καί πώς στήν Οὐκρανία παρατηροῦνται σοβαρές παραβιάσεις τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ειδήσεις / Άρθρα

Σύμφωνο ἐγκαταλείψεως ἐθνικῶν θέσεων!

Μανώλης Κοττάκης
Καί ἐπισήμως ἡ μειονότης τῆς Θράκης στήν ἀτζέντα τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ διαλόγου! – Μαδρίτη 2: «Μονομερής ἐνέργεια» τά 12 μίλια καί ἡ στρατιωτικοποίησις τῶν νησιῶν – «Κίνδυνος» τά ὁπλισμένα μαχητικά ἀεροσκάφη μας – Κάθε «νέα διαφορά» ἐπιλύεται «μέ διάλογο, διαιτησία ἤ δικαστικό διακανονισμό»!

Μικρά ἀναστήματα καί νεοραγιαδισμός

Εφημερίς Εστία
ΣΕ μιά συνάντηση σάν τήν χθεσινή, δέν ἀρκεῖ νά διαβάσει κανείς προσεκτικά τά ἐπίσημα κείμενα.

Τί περιλαμβάνει ἡ «Διακήρυξις τῶν Ἀθηνῶν»

Εφημερίς Εστία
ΝΑ ΑΠΕΧΟΥΝ ἀπό κάθε δήλωση καί ἐνέργεια πού θέτει σέ κίνδυνο τήν εἰρήνη καί σταθερότητα στήν περιοχή καί νά προσπαθήσουν τίς ὅποιες διαφορές νά τίς λύσουν μέσῳ ἀπ’ εὐθείας διαβουλεύσεων ἤ μέ ἄλλα μέσα ἀμοιβαίας ἐπιλογῆς συνεφώνησαν Ἑλλάς καί Τουρκία.

«Καζάν-καζάν», ἀλλά δῶστε καί σῶστε…

Δημήτρης Καπράνος
Στά ἑλληνικά, ἐδῶ καί πέντε χιλιάδες χρόνια, νησιά τοῦ Αἰγαίου, τήν Λέσβο, τήν Χίο, τήν Σάμο, τήν Κῶ, τήν Ρόδο, τά καλοκαίρια οἱ περισσότεροι ξένοι τουρίστες προέρχονται ἀπό τήν Τουρκία.

Σάββατον, 7 Δεκεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΥΤΟ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ;