Σῆμα Μέρκελ γιά ἔξοδο στίς ἀγορές

Μέ πενταετές ὁμόλογο ἕως τά τέλη Ἰανουαρίου

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ τῆς Ἄγγελα Μέρκελ στήν Ἀθήνα δίδει τό σῆμα στούς ἐπενδυτές γιά ἔξοδο τῆς χώρας στίς ἀγορές. Μέ τήν στήριξη τῆς Γερμανίδος Καγκελλαρίου πού ἀναμένεται νά ἐκφρασθεῖ θετικῶς γιά τίς προοπτικές τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, θά ἐπιχειρηθεῖ ἡ ἔκδοσις κρατικοῦ τίτλου πού θά ἀποδείξει ὅτι ἡ χώρα ὄχι μόνο δέν εἶναι ἀποκομμένη καί ἐγκλωβισμένη σέ ἕνα ἀποστειρωμένο περιβάλλον, στό ὁποῖο κάνει χρήση τοῦ ταμειακοῦ «μαξιλαριοῦ» ἀσφαλείας, ἀλλά ἐπιστρέφει στήν κανονικότητα.

Συμφώνως πρός πληροφορίες, ἔχει κλειδώσει ἡ ἔκδοσις πενταετοῦς ὁμολόγου ἕως τά τέλη Ἰανουαρίου γιά 3 δισ. εὐρώ μέ ἐπιτόκιο τῆς τάξεως ἕως 3,5%, ὥστε νά γίνει ἀποδεκτό καί νά προχωρήσει ἡ ἄντλησις κεφαλαίων ἀπό τίς ἀγορές. Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι πτωτικῶς κατά δύο μονάδες βάσεως ἐκινήθη χθές ἡ ἀπόδοσις τοῦ 5ετοῦς ὁμολόγου, στό 3,28%.

Μέ τά κεφάλαια πού θά ἀντληθοῦν θά ἐξαγορασθεῖ, πιθανώτατα, ἰσόποσο μέρος τοῦ χρέους πρός τό Διεθνές Νομισματικό Ταμεῖο, πού ἀνέρχεται αὐτήν τήν στιγμή κοντά στά 10 δισ. εὐρώ καί ἔχει μεγαλύτερο κόστος ἐξυπηρετήσεως λόγω ὑψηλοτέρου ἐπιτοκίου.

Τό συνολικό σχέδιο τῆς Κυβερνήσεως προβλέπει ἐπαναγορᾶ χρέους ἕως καί 5 δισ. εὐρώ ἀπό τό Διεθνές Νομισματικό Ταμεῖο καί τουλάχιστον 4,5 δισ. εὐρώ ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα καί ἔχει στόχο νά ἐπέλθει μείωσις τοῦ ἐτησίου κονδυλίου γιά τούς τόκους κατά περίπου 200 ἑκατ. εὐρώ καί μάλιστα χωρίς νά μειωθεῖ ἡ χρονική περίοδος γιά τήν ὁποία θά εἶναι ἀπολύτως ἐξασφαλισμένη ἡ ἐξυπηρέτησις τοῦ ἑλληνικοῦ χρέους.

Ἡ ἔκδοσις τοῦ 5ετοῦς ὁμολόγου εἶναι εἰλημμένη ἀπόφασις, ἐκτός ἐάν ὑπάρξει κάποιο ἔκτακτο διεθνές γεγονός πού μπορεῖ νά προκαλέσει ἀρνητικές ἐξελίξεις καί δέν συνδέεται μέ τίς ἀξιολογήσεις τῶν οἴκων γιά τήν ἀναβάθμιση ἤ μή τῆς πιστοληπτικῆς ἱκανότητος τῆς χώρας. Ὅπως ἔχει προγραμματισθεῖ, ἡ S&P θά ἀποφανθεῖ γιά τήν πιστοληπτική ἱκανότητα τῆς Ἑλλάδος στίς 18 Ἰανουαρίου, ἐνῶ θά ἀκολουθήσει στίς 8 Φεβρουαρίου ἡ Fitch καί τήν 1η Μαρτίου ἡ Moody’s. Ὁ ΟΔΔΗΧ δέν φαίνεται νά ποντάρει σέ κάποια ἀναβάθμιση τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας ἀπό τούς οἴκους ἀξιολογήσεως καί προχωρεῖ στόν προγραμματισμό τοῦ βάσει τῶν στόχων πού ἔχει θέσει τό οἰκονομικό ἐπιτελεῖο.

Γιά τόν οἶκο Fitch ἡ Ἑλλάς ἀπέχει μόλις τρία ἐπίπεδα ἀπό τίς ἀξιόχρεες χῶρες, γιά τήν Standard & Poor’s τέσσερα καί γιά τήν Moody’s ἕξι. Ἑπομένως, ἡ Ἑλλάς εἶναι ἡ μόνη χώρα πού ἐξῆλθε ἀπό πρόγραμμα μέ τρεῖς οἴκους νά ἀμφισβητοῦν τήν πιστοληπτική ἱκανότητά της. Οἱ πιστοληπτικοί οἶκοι ἔχουν θέσει ὡς «κριτήρια» γιά μιά πιθανή ἀναβάθμιση τῆς πιστοληπτικῆς ἱκανότητος τήν συνέχιση τῆς ἀναπτύξεως, τήν προώθηση τῶν διαρθρωτικῶν μεταρρυθμίσεων καί τήν ὁμαλοποίηση τοῦ τραπεζικοῦ συστήματος μέ οὐσιαστικές λύσεις γιά τά «κόκκινα» δάνεια. Παραλλήλως οἱ ἐπενδυτές ἔχουν βάλει στήν «ζυγαριά» καί τό πολιτικό ρίσκο, ἐν ὄψει ἐκλογικῶν σεναρίων, καί προτιμοῦν νά παρακολουθοῦν τίς ἐξελίξεις μέχρις ὅτου ξεκαθαρισθεῖ τό τοπίο. Ὁ ὑπουργός Οἰκονομικῶν Εὐκλείδης Τσακαλῶτος, ὁμιλώντας στό ραδιόφωνο τοῦ news247, ἀφοῦ τόνισε ὅτι ὑπάρχει τό «μαξιλάρι» ἀσφαλείας τῶν 25 δισ. εὐρώ, ἀνέφερε ὅτι «στόχος μας εἶναι νά ἀντλήσουμε 7 δισ. τό 2019 ἀπό τίς ἀγορές καί ὅταν εἶναι κατάλληλη ἡ στιγμή θά γίνει ἡ ὁριστική ἔξοδος. Θά ἔλεγα στήν ἀξιωματική Ἀντιπολίτευση νά μή βάλει ὅλα τά αὐγά στό καλάθι ὅτι δέν θά βγοῦμε στίς ἀγορές. Τήν πάτησαν μέ τίς συντάξεις προβλέποντας ὅτι θά κοποῦν, ἀφοῦ κάηκαν στό χυλό, ἄς φυσήξουν τό γιαοῦρτι».

Ὡστόσο, ἡ γερμανική ἐφημερίδα Ηandelsblatt ἀναφερομένη στό ἐγχείρημα ἐπιστροφῆς τῆς Ἑλλάδος στίς χρηματαγορές ἐπισημαίνει ὅτι «τέσσερεις μῆνες μετά τό τέλος τῶν μνημονίων ἡ Ἑλλάς δέν ἔχει ἀκόμη πρόσβαση στίς ἀγορές. Καμμία ἄλλη χώρα πού εὑρίσκετο σέ πρόγραμμα δέν καταβάλλει τόσο ὑψηλά ἐπιτόκια γιά νά δελεάσει ἐπενδυτές νά ἀγοράσουν τά ὁμόλογά της» τονίζει χαρακτηριστικῶς.

Ειδήσεις / Άρθρα

Παρασκευή, 17 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΑ «ΚΡΙΣ-ΚΡΑΦΤ»

Νέα μαύρη κηλῖδα διαφθορᾶς γιά τόν ἐκσυγχρονισμό τοῦ κ. Σημίτη

Εφημερίς Εστία
Ταυτίζεται μέ τό μαῦρο χρῆμα ὁ χῶρος – Εἰσαγγελική πρότασις-σόκ γιά τήν καταδίκη τοῦ πρώην Ὑπουργοῦ Ἀμύνης Γιάννου Παπαντωνίου γιά ξέπλυμα 2,5 ἑκατ. εὐρώ – Τό ὄνομά του προστίθεται στήν λίστα μαζί μέ τά ὀνόματα τῶν Ἄκη Τσοχατζόπουλου καί Τάσου Μαντέλη καί τίς καταγγελίες Τσουκάτου γιά 1 ἑκατ. μάρκα τῆς Siemens στά κομματικά ταμεῖα τοῦ ΠΑΣΟΚ

Περισσότερο βούτυρο

Μανώλης Κοττάκης
Ακούγοντας τόν κύριο Πρωθυπουργό νά περιγράφει στό CNN σέ ἄψογα ἀγγλικά τήν πολιτική του γιά τίς ἐργασιακές σχέσεις ἔριξα μιά ματιά στήν βιβλιοθήκη μου.

Ὑπεδέχθησαν τόν Μπελέρη στό Μαξίμου οἱ πολέμιοι τῆς ὑποψηφιότητός του

Εφημερίς Εστία
Ο Φρέντη Μπελέρης ἔφθασε χθές τό μεσημέρι στήν Ἀθήνα, πρῶτο σταθμό τοῦ ταξιδιοῦ πρός τό Στρασβοῦργο, ὅπου θά ὁρκισθεῖ εὐρωβουλευτής.

Ἡ παράνοια τῆς ὁπλοκατοχῆς καί οἱ συνέπειες…

Δημήτρης Καπράνος
«Ἡ ἀπόπειρα δολοφονίας τοῦ Τράμπ ἀλλάζει τό σκηνικό».