ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024

Σῆμα Μέρκελ γιά ἔξοδο στίς ἀγορές

Μέ πενταετές ὁμόλογο ἕως τά τέλη Ἰανουαρίου

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ τῆς Ἄγγελα Μέρκελ στήν Ἀθήνα δίδει τό σῆμα στούς ἐπενδυτές γιά ἔξοδο τῆς χώρας στίς ἀγορές. Μέ τήν στήριξη τῆς Γερμανίδος Καγκελλαρίου πού ἀναμένεται νά ἐκφρασθεῖ θετικῶς γιά τίς προοπτικές τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, θά ἐπιχειρηθεῖ ἡ ἔκδοσις κρατικοῦ τίτλου πού θά ἀποδείξει ὅτι ἡ χώρα ὄχι μόνο δέν εἶναι ἀποκομμένη καί ἐγκλωβισμένη σέ ἕνα ἀποστειρωμένο περιβάλλον, στό ὁποῖο κάνει χρήση τοῦ ταμειακοῦ «μαξιλαριοῦ» ἀσφαλείας, ἀλλά ἐπιστρέφει στήν κανονικότητα.

Συμφώνως πρός πληροφορίες, ἔχει κλειδώσει ἡ ἔκδοσις πενταετοῦς ὁμολόγου ἕως τά τέλη Ἰανουαρίου γιά 3 δισ. εὐρώ μέ ἐπιτόκιο τῆς τάξεως ἕως 3,5%, ὥστε νά γίνει ἀποδεκτό καί νά προχωρήσει ἡ ἄντλησις κεφαλαίων ἀπό τίς ἀγορές. Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι πτωτικῶς κατά δύο μονάδες βάσεως ἐκινήθη χθές ἡ ἀπόδοσις τοῦ 5ετοῦς ὁμολόγου, στό 3,28%.

Μέ τά κεφάλαια πού θά ἀντληθοῦν θά ἐξαγορασθεῖ, πιθανώτατα, ἰσόποσο μέρος τοῦ χρέους πρός τό Διεθνές Νομισματικό Ταμεῖο, πού ἀνέρχεται αὐτήν τήν στιγμή κοντά στά 10 δισ. εὐρώ καί ἔχει μεγαλύτερο κόστος ἐξυπηρετήσεως λόγω ὑψηλοτέρου ἐπιτοκίου.

Τό συνολικό σχέδιο τῆς Κυβερνήσεως προβλέπει ἐπαναγορᾶ χρέους ἕως καί 5 δισ. εὐρώ ἀπό τό Διεθνές Νομισματικό Ταμεῖο καί τουλάχιστον 4,5 δισ. εὐρώ ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα καί ἔχει στόχο νά ἐπέλθει μείωσις τοῦ ἐτησίου κονδυλίου γιά τούς τόκους κατά περίπου 200 ἑκατ. εὐρώ καί μάλιστα χωρίς νά μειωθεῖ ἡ χρονική περίοδος γιά τήν ὁποία θά εἶναι ἀπολύτως ἐξασφαλισμένη ἡ ἐξυπηρέτησις τοῦ ἑλληνικοῦ χρέους.

Ἡ ἔκδοσις τοῦ 5ετοῦς ὁμολόγου εἶναι εἰλημμένη ἀπόφασις, ἐκτός ἐάν ὑπάρξει κάποιο ἔκτακτο διεθνές γεγονός πού μπορεῖ νά προκαλέσει ἀρνητικές ἐξελίξεις καί δέν συνδέεται μέ τίς ἀξιολογήσεις τῶν οἴκων γιά τήν ἀναβάθμιση ἤ μή τῆς πιστοληπτικῆς ἱκανότητος τῆς χώρας. Ὅπως ἔχει προγραμματισθεῖ, ἡ S&P θά ἀποφανθεῖ γιά τήν πιστοληπτική ἱκανότητα τῆς Ἑλλάδος στίς 18 Ἰανουαρίου, ἐνῶ θά ἀκολουθήσει στίς 8 Φεβρουαρίου ἡ Fitch καί τήν 1η Μαρτίου ἡ Moody’s. Ὁ ΟΔΔΗΧ δέν φαίνεται νά ποντάρει σέ κάποια ἀναβάθμιση τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας ἀπό τούς οἴκους ἀξιολογήσεως καί προχωρεῖ στόν προγραμματισμό τοῦ βάσει τῶν στόχων πού ἔχει θέσει τό οἰκονομικό ἐπιτελεῖο.

Γιά τόν οἶκο Fitch ἡ Ἑλλάς ἀπέχει μόλις τρία ἐπίπεδα ἀπό τίς ἀξιόχρεες χῶρες, γιά τήν Standard & Poor’s τέσσερα καί γιά τήν Moody’s ἕξι. Ἑπομένως, ἡ Ἑλλάς εἶναι ἡ μόνη χώρα πού ἐξῆλθε ἀπό πρόγραμμα μέ τρεῖς οἴκους νά ἀμφισβητοῦν τήν πιστοληπτική ἱκανότητά της. Οἱ πιστοληπτικοί οἶκοι ἔχουν θέσει ὡς «κριτήρια» γιά μιά πιθανή ἀναβάθμιση τῆς πιστοληπτικῆς ἱκανότητος τήν συνέχιση τῆς ἀναπτύξεως, τήν προώθηση τῶν διαρθρωτικῶν μεταρρυθμίσεων καί τήν ὁμαλοποίηση τοῦ τραπεζικοῦ συστήματος μέ οὐσιαστικές λύσεις γιά τά «κόκκινα» δάνεια. Παραλλήλως οἱ ἐπενδυτές ἔχουν βάλει στήν «ζυγαριά» καί τό πολιτικό ρίσκο, ἐν ὄψει ἐκλογικῶν σεναρίων, καί προτιμοῦν νά παρακολουθοῦν τίς ἐξελίξεις μέχρις ὅτου ξεκαθαρισθεῖ τό τοπίο. Ὁ ὑπουργός Οἰκονομικῶν Εὐκλείδης Τσακαλῶτος, ὁμιλώντας στό ραδιόφωνο τοῦ news247, ἀφοῦ τόνισε ὅτι ὑπάρχει τό «μαξιλάρι» ἀσφαλείας τῶν 25 δισ. εὐρώ, ἀνέφερε ὅτι «στόχος μας εἶναι νά ἀντλήσουμε 7 δισ. τό 2019 ἀπό τίς ἀγορές καί ὅταν εἶναι κατάλληλη ἡ στιγμή θά γίνει ἡ ὁριστική ἔξοδος. Θά ἔλεγα στήν ἀξιωματική Ἀντιπολίτευση νά μή βάλει ὅλα τά αὐγά στό καλάθι ὅτι δέν θά βγοῦμε στίς ἀγορές. Τήν πάτησαν μέ τίς συντάξεις προβλέποντας ὅτι θά κοποῦν, ἀφοῦ κάηκαν στό χυλό, ἄς φυσήξουν τό γιαοῦρτι».

Ὡστόσο, ἡ γερμανική ἐφημερίδα Ηandelsblatt ἀναφερομένη στό ἐγχείρημα ἐπιστροφῆς τῆς Ἑλλάδος στίς χρηματαγορές ἐπισημαίνει ὅτι «τέσσερεις μῆνες μετά τό τέλος τῶν μνημονίων ἡ Ἑλλάς δέν ἔχει ἀκόμη πρόσβαση στίς ἀγορές. Καμμία ἄλλη χώρα πού εὑρίσκετο σέ πρόγραμμα δέν καταβάλλει τόσο ὑψηλά ἐπιτόκια γιά νά δελεάσει ἐπενδυτές νά ἀγοράσουν τά ὁμόλογά της» τονίζει χαρακτηριστικῶς.

Ειδήσεις / Άρθρα

«Ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἤ… ζευγᾶς ζευγᾶς κ. Σακελλαροπούλου»

Εφημερίς Εστία
«Εἶναι νίκη τῶν δικαιωμάτων ἡ ἔκπτωση τοῦ ἀξιώματος τῆς Προέδρου ἀπό τόν ἑνωτικό ὑπερκομματικό χαρακτῆρα του καί ἡ συμμετοχή σέ δημόσια ἐπινίκια γιά τόν γάμο σέ οἰνοπωλεῖο;» – «Ἡ σιωπή εἶναι προδοσία τοῦ λειτουργήματος τοῦ Κλήρου» – «Οἱ δηλώσεις πού ἔκαναν βουλευτές, θά τούς ἀκολουθοῦν στό μέλλον»

Ἡ ἠθική χρεοκοπία: Συνηθίσαμε τόν βοῦρκο

Μανώλης Κοττάκης
ΣΗΜΕΡΑ θά εἶμαι ὀλίγον ἐξομολογητικός.

Πρότασις μομφῆς Τσίπρα κατά τοῦ «νάρκισσου» Κασσελάκη

Εφημερίς Εστία
ΒΟΜΒΑ μεγατόνων στήν Κουμουνδούρου ἔρριξε ὁ πρώην Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ. Ἀλέξης Τσίπρας, λίγες ὧρες πρίν ἀνέβει ὁ κ. Στέφανος Κασσελάκης στό βῆμα τοῦ Συνεδρίου.

Ἡ ἄλλη πλευρά τοῦ «μένουμε σπίτι»…

Δημήτρης Καπράνος
Δέν εἶναι λίγες οἱ φορές πού λές «σήμερα θά κάνω αὐτό», ἀλλά δέν τό κάνεις ποτέ.

Σάββατον, 22 Φεβρουαρίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΑΝΟΔΟΥ ΜΑΤΑΙΩΣΙΣ